Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

Anlaşmalı boşanma protokolü örneği isimli makalemizde anlaşmalı boşanma protokolünün ne olduğunu, nasıl yapıldığını, davasının nasıl açıldığını, ne kadar sürdüğünü, hakim duruşmada ne sorduğunu, anlaşmalı boşanma protokol örneğini Word ve pdf olarak paylaşıyoruz. İlgili davalar teknik davalar olup muhakkak konusunda uzman bir boşanma avukatından destek alınması gerekmektedir. 

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Hukukumuzda 2 adet boşanma davası bulunmaktadır. Bunlar anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarıdır. Anlaşmalı boşanma davası 4721 sayılı Türk Medeni kanunun 166. Maddesi uyarınca yer almaktadır. İlgili maddeye göre; “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.”

 Anlaşmalı boşanma davası dilekçesi örneği hazırlanırken maalesef günümüzde Google den indirilen hazır protokoller kullanılmakta ve bu protokoller hazır olarak kullandığı için hak kayıplarına yol açmaktadır. Bu sebeple anlaşmalı boşanma protokolü örneği hazırlanırken muhakkak konusunda uzman bir boşanma avukatından destek almanız gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken bir takım hususlara dikkat edilmesi çok önemlidir. Bunlardan ilki protokolde bir talep olmasa bile nafaka, tazminat, mal paylaşımı ve velayet konularına değinilmesi gerektiğidir. İkinci önemli husus ise bir talep var ise bu talebin yapılmaması halinde bunu bir cezai şarta bağlamaktır. Maalesef hazır protokollerde bu husus atlanmakta, atlandığı için anlaşmalı boşanmadan sonra kararın icrası için ikinci bir masraf edip ikinci bir dava açmak zorunda kalınmakta ve hak kayıpları yaşanmaktadır.

Anlaşmalı boşanma protokol örneğinde belirtilen hususların geri dönüşü yoktur. Sunulan hak tek seferliktir. Yani bir yanlışlık olması durumunda geri dönüşü yoktur. Bugün ki yazımızda anlaşmalı boşanma protokolü örneğini paylaşıyoruz. İlgili dilekçe örnek dilekçe olup belirttiğimiz hususlar sebebiyle muhakkak büromuzun boşanma avukatından destek alınız.

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur?

Anlaşmalı boşanma 1 yıl ve üzeri evliliklerde mahkemeye bunu yazılı olarak bildirmeleri ile olur. Anlaşmalı boşanma davaları çekişmesiz yargı işidir. Taraflar anlaşarak hakim karşısına çıkarlar. 4721 sayılı kanunun 166. Madde ve devamında yer alır. Taraflardan birinin herhangi bir konuda anlaşamıyor olması halinde anlaşmalı boşanma gerçekleşemez. 

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamakla açılır. Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken taraflar isim, kimlik numaraları ve adresleri, nafaka verilip verilmeyeceği, verilecek ise ne kadar verileceği, mal paylaşımı yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa neyin ne zaman verileceği, verilmezse ise yaptırımları, tazminat verilip verilmeyeceği, verilecekse ne zaman kaç taksit ile verileceği, velayetin kimde kalacağı, kişisel ilişkinin ne zaman tesis edileceği, ev eşyalarının durumu, ziynet eşyalarının verilip verilmeyeceği, verilecekse ne zaman verileceği yazılmalıdır.

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlandıktan sonra ayrıca bir anlaşmalı boşanma dava dilekçesi hazırlanmalıdır. Anlaşmalı boşanma dava dilekçesine anlaşmalı boşanma protokolü ek tutulmalıdır. Protokolde her iki tarafın imzası muhakkak olmalıdır. Protokol minimum 3 kopya olmalı, bir tanesi taraflarda 1 tanesi mahkemede kalmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken yazım hatası yapılmamalı, maddeler anlaşılır olmalı, gereksiz uzun olmasından kaçınılmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken ude. yada word dosyası olarak hazırlanmasında fayda bulunmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Şartları

Anlaşmalı boşanma, eşlerin karşılıklı olarak boşanma konusunda anlaşmaları ve bu anlaşmayı mahkemeye sunmaları ile gerçekleşir. Anlaşmalı boşanma için gerekli olan şartlar, Türk Medeni Kanunu’nda şu şekilde düzenlenmiştir:

 • Evlilik en az bir yıl sürmüş olmalıdır. Bu süre, resmi evlilik akdinin yapıldığı tarihten itibaren işlemeye başlar. Tarafların bu tarihten önce veya daha sonra fiilen birlikte yaşamaya başlamış olmalarının bir önemi yoktur.
 • Eşler birlikte başvurmalıdır. Eşlerden biri boşanma davası açmak istiyorsa, diğer eş de bu davayı kabul etmelidir. Bu, eşlerin boşanma konusundaki kararlarının karşılıklı olduğunu gösterir.
 • Hakim, tarafları bizzat dinleyerek boşanma yönündeki kararın tarafların hür iradeleri ile alındığına kanaat getirmelidir. Bu, tarafların boşanma konusunda baskı altında kalmadıklarına veya hile yapılmadığına dair hakimin bir kanaatidir.
 • Taraflar boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu hakkında kendi aralarında anlaşmış olmalıdır. Bu anlaşma, velayet, nafaka, tazminat gibi konuları içerebilir. Bu anlaşma, tarafların boşanmanın sonuçları konusundaki anlaşmalarının bir göstergesidir.

Anlaşmalı boşanma, taraflar için daha hızlı ve daha az masraflı bir boşanma yoludur. Bu nedenle, boşanmayı düşünen eşler için anlaşmalı boşanma, ilk tercihleri olmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davası, diğer boşanma türlerine göre genellikle daha hızlı  sonuçlanan bir süreçtir. Bu tür bir davanın sonuçlanma süresi, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir, ancak tarafların anlaşması ve mahkemenin iş yoğunluğu, genellikle süreci etkileyen önemli etmenlerdir. Ortalama olarak, anlaşmalı boşanma davaları genellikle 1 ay içinde tamamlanmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davasının sürecini hızlandırmak için alınabilecek önemli adımlar arasında, tarafların avukatlarıyla birlikte anlaşmanın dikkatlice hazırlanması, belgelerin eksiksiz ve anlaşılır olması ve mahkeme tarihini belirlemede iş yükünü göz önünde bulundurmaktır.

Ancak, süreci uzatan faktörler de vardır. Taraflar arasındaki anlaşmanın eksik veya belirsiz olması, tarafların mahkemede anlaşmayı kabul etmemesi veya hakimin anlaşmayı hakkaniyete uygun bulmaması gibi durumlar süreci geciktirebilir. Bu nedenle, tarafların dikkatli ve adil bir anlaşma yapmaları, davaya başlamadan önce tüm konuları kapsayan bir uzlaşı sağlamaları önemlidir.

Sonuç olarak, anlaşmalı boşanma davası, taraflar arasındaki anlaşma doğrultusunda ve sürecin tüm adımlarının titizlikle takip edilmesi durumunda, hızlı ve etkili bir şekilde sonuçlanabilir.

Anlaşmalı Boşanma Nafaka

Anlaşmalı boşanma davasında nafaka verilip verilmeyeceğine, verilecekse ne kadar verileceğine taraflar karar vermektedir. Fakat TMK 166. Madde uyarınca “…boşanmanın malî sonuçları hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur.” Değişiklik yapabilir. Bunun yanında uygulamada çok absürt bir durum yoksa hakimin karışmadığını belirtmek isteriz. 

Anlaşmalı boşanma nafaka konusunda bir diğer önemli husus nafakaya yönelik herhangi bir madde yazılmaması durumudur. Bu durumda hakim bu konuda bir karar vermezse, taraflar daha sonradan nafaka ihtiyacı duyması halinde ek bir dava ile nafaka talep edebilecektir. Bu sebeple nafaka verilmemesi halinde bununda tutanağa geçmesi önem taşımaktadır. 

Anlaşmalı Boşanma Davasında Hakim Ne Sorar?

Anlaşmalı boşanmada uygulamada genelde hakimler fazla soru sormaz. Hakim protokolü inceler, anayasal haklara bir aykırılık olup olmadığını kontrol eder. Eğer protokol hukuka uygunsa; Taraflara protokolü özgür hür iradeleri ile imzalayıp imzalamadıklarını sorar. Daha sonra yazılan maddeleri tek tek inceler ve taraflardan kabul edip etmediklerinin onayını alır. Uygulamada genelde hakim protokolün içeriğine karışmasa da kamu düzenine ilişkin olan maddeleri taraflara sorabilir, bu maddelerde değişiklik talebinde bulunabilir. 

Nitekim TMK 166. Maddesi “Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz. Şeklindedir. 

Anlaşmalı Boşanma Kararı Ne Zaman Kesinleşir

Anlaşmalı boşanma kararı duruşma aşamasında kesinleşmez. Duruşma aşamasında kısa karar verilir. Daha sonra gerekçeli karar yazılır. Gerekçeli karar taraflara tebliğ edilir. Gerekçeli karar taraflara tebliğ edildikten sonra 2 hafta içinde taraflarca itiraz edilmezse anlaşmalı boşanma kararı kesinleşir. 2 hafta beklemek istemeyen taraflar “istinaftan feragat dilekçesi” vererek bu 2 haftalık süreden feragat ederek boşanma davasını kesinleştirebilir.

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

Anlaşmalı boşanma, Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinde düzenlenen ve eşlerin karşılıklı rızasıyla gerçekleşen bir boşanma türüdür. Bu tür boşanmalarda, eşler boşanma sebeplerini ve boşanmanın sonuçlarını içeren bir boşanma protokolü hazırlarlar. Bu protokol, anlaşmalı boşanma davasının açılması için gerekli olan dilekçeye eklenir.

Anlaşmalı boşanma dilekçesinin hazırlanması, boşanma sürecinin en önemli aşamalarından biridir. Bu dilekçede, tarafların kimlik bilgileri, evlilik tarihleri, boşanma sebepleri ve boşanmanın sonuçları açık ve net bir şekilde belirtilmelidir. Ayrıca, dilekçede tarafların boşanma konusunda karşılıklı rıza gösterdikleri de açıkça ifade edilmelidir.

Dilekçenin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 • Dilekçenin yetkili mahkemeye hitaben yazılmış olması gerekir.
 • Dilekçede tarafların kimlik bilgileri, TC kimlik numaraları ve adresleri doğru bir şekilde yazılmalıdır.
 • Dilekçede boşanma sebepleri açıkça belirtilmelidir.
 • Dilekçede boşanmanın sonuçları, yani nafaka, velayet, tazminat gibi konulara ilişkin anlaşmalar belirtilmelidir.
 • Dilekçede tarafların boşanma konusunda karşılıklı rıza gösterdikleri açıkça ifade edilmelidir.

Aşağıda anlaşmalı boşanma dava dilekçesi örneği paylaşıyoruz. İlgili dilekçe örnek bir dilekçe olup hak kaybı yaşamamak adına bir boşanma avukatından destek alınız. 

MERSİN NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE    

DAVACI :  

VEKİLİ : Av.Tunç Sudi TOL

DAVALI

KONU : Anlaşmalı olarak boşanma istemimizi içerir dava dilekçemizdir. 

AÇIKLAMALAR : 

1-) Taraflar, 26.06.2011  tarihinden bu yana evlidirler. Bu evliliklerinden 4 yaşındaki Mustafa isimli müşterek çocukları bulunmaktadır.

2-) Taraflar arasında uzunca bir süredir devam etmekte olan anlaşmazlık, sosyal ve kültürel anlamda farklılıkların zamanla ortaya çıkması nedeniyle giderek artmış ve nihayetinde ortak yaşamı çekilmez hale getirmiştir.

3-) Söz konusu farklılıklara rağmen taraflar, çocuklarına karşı duydukları derin sevginin de etkisiyle, birbirilerine olan sevgi ve saygılarını tamamen yitirmeden yumuşak bir geçiş yapabilmek amacıyla, ekteki (EK 1) 14.10.2021 tarihli anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlamış ve hiçbir etki altında kalmaksızın, anılan protokolü imzalamışlardır.

4-) Söz konusu protokolde, tarafların evlilik birliği içinde edinmiş oldukları malvarlığının paylaşımına, çocukların velayetine, nafaka ile maddi ve manevi tazminat konularına ilişkin ve işbu dava nedeniyle doğacak giderlerin karşılanmasına ilişkin ortak çözümler yer almaktadır. 

5-) Taraflar arasında önceden kararlaştırıldığı üzere ve anılan protokol hükümleri çerçevesinde, mahkemenizce boşanmaya karar verilmesini sağlamak için işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 166, 168, 184, 4787 S. K. m. 4. 

HUKUKİ DELİLLER : Aile nüfus kaydı örneği, kimlik cüzdanı fotokopileri, 14.10.2021 tarihli anlaşmalı boşanma protokolü ve diğer sair tüm deliller. 

SONUÇ VE İSTEM

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, tarafların ekli anlaşma protokolü hükümleri çerçevesinde boşanmalarına karar verilmesini ve davalının davacının soyadını kullanmaya devam etmesine karar verilmesini  müvekkilimiz adına saygıyla, talep ederiz. 14.10.2021

EKLER:

1-)14.10.2021 tarihli anlaşmalı boşanma protokolü

2-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

                  Davacı Vekili

            Av. Tunç Sudi TOL

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

Anlaşmalı boşanma protokolü, eşlerin boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu hakkındaki anlaşmalarını içeren, taraflarca imzalanan ve mahkeme tarafından onaylanan bir belgedir.

Anlaşmalı boşanma protokolünün içeriği, tarafların boşanma konusundaki anlaşmalarına bağlıdır. Ancak, bu protokolde genellikle aşağıdaki hususlara yer verilir:

 • Mal paylaşımına yer verilmelidir. Eşlerin evlilik birliği içerisinde edindikleri malların nasıl paylaşılacağı konusundaki anlaşmaları.
 • Tazminat verilip verilmeyeceğine yer verilmelidir. Eşlerden birinin diğerine maddi veya manevi tazminat ödeyip ödemeyeceği konusundaki anlaşmaları.
 • Yoksulluk nafakası verilip verilmeyeceğine yer verilmelidir.  Eşlerden birinin, boşanma sonrası maddi durumu yetersiz olduğu için diğer eşten nafaka talep edip etmeyeceği konusundaki anlaşmaları.
 • İştirak nafakası verilip verilmeyeceğine yer verilmelidir.  Eşlerden birinin, boşanma sonrası müşterek çocuğunun bakım ve eğitim giderlerini karşılamak için diğer eşten nafaka talep edip etmeyeceği konusundaki anlaşmaları.
 • Velayet hususu kararlaştırılıp yer verilmelidir.  Çocuğun velayetinin hangi eşe verileceği konusundaki anlaşmaları.
 • Kişisel ilişki tesisine yer verilmelidir. Velayet kendisinde kalmayan eşin, çocukla nasıl bir kişisel ilişki kuracağı konusundaki anlaşmaları.

Anlaşmalı boşanma protokolünün geçerli olabilmesi için, tarafların boşanma konusundaki iradelerinin serbestçe ve hürriyet içinde belirlendiğinin hakim tarafından tespit edilmesi gerekir. Bu nedenle, taraflar anlaşmalı boşanma protokolünü imzalamadan önce, bir avukattan hukuki destek almalıdırlar.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

TARAFLAR

1-) 

2-) 

Yukarıda isimleri yazılı bulunan taraflar, hiçbir baskı altında kalmadan, kendi hür iradeleri ile boşanmaya karar vererek, boşanmanın şartlarını düzenleyen ve işbu protokolü, 30.08.2021 tarihinde imzalayarak, Mersin Aile Mahkemesi’ne verdikleri anlaşmalı boşanma dilekçesine ekinde, anılan mahkemeye sunmuşlardır.

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan biz, boşanma isteğinde bulunuyor ve aşağıdaki hususlarda anlaşarak boşanmayı kabul ediyoruz.

PROTOKOL MADDELERİ :

1-) VELAYET VE KİŞİSEL MÜNASEBET :

Tarafların evliliğinden olma müşterek çocukları olmadığı için velayet ve kişisel münasebet konusunda anlaşmalarına gerek kalmamıştır. 

3-) NAFAKA VE TAZMİNAT :

Tarafların birbirlerinden kendileri için yada çocukları için nafaka ve maddi, manevi tazminat talebi yoktur. 

4-) MAL PAYLAŞIMI :

Evlilik birliği içerisinde elde edilmiş menkul ve gayrimenkullerde tarafların herhangi bir talebi yoktur. 

5) EV EŞYASI VE ZİYNET EŞYASI :

Tarafların ev eşyası ve ziynet eşyası yönünden herhangi bir talepleri bulunmamaktadır. 

6-) YARGILAMA GİDERİ ve VEKALET ÜCRETİ :

Tarafların birbirlerinden yargılama gideri ve vekalet ücreti yönünden herhangi bir talepleri bulunmamaktadır

7-) SOYADI :

Taraflardan boşanma tarihinden sonra “X” soyadını kullanmaya devam edecektir.

İşbu boşanma protokolü, 7 madde olmak üzere, İhsaniye mah. 4903 sok. Dış kapı:23 iç kapı:136 AkX/Mersin adresinde ve  20.06.2022 tarihinde düzenlenerek, anlaşmaya varılmıştır.

DAVACI DAVALI

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Mal Paylaşımı Örneği

Anlaşmalı boşanmak isteyen eşler aşağıdaki  anlaşmalı boşanma protokolü mal paylaşımı örneği dilekçesini bir avukata yazdırarak kullanabilirler. İlgili dilekçeler teknik dilekçeler olup muhakkak konusunda uzman bir avukattan destek alınması gerekmektedir. Aksi halde hak kayıpları yaşanabilecektir. 

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ ÖRNEĞİ

TARAFLAR:

I-) TARAF 1 – T.C.- ADRES

II-) TARAF 2 – T.C. – ADRES

Yukarıda isimleri yazılı bulunan taraflar, hiçbir baskı altında kalmadan, kendi hür iradeleri ile boşanmaya karar vererek, boşanmanın mali sonuçlarını ve müşterek çocukların durumlarını düzenleyen ve işbu protokol üzerinde anlaşmaya varmıştır. Mersin Nöbetçi Aile Mahkemesi’ne verdikleri anlaşmalı boşanma dilekçesine ekinde, anılan mahkemeye sunmuşlardır. Yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan biz, boşanma isteğinde bulunuyor ve aşağıdaki hususlarda anlaşarak boşanmayı kabul ediyoruz.

PROTOKOL MADDELERİ:

1-) VELAYET:

2010 doğumlu X ile 2012 doğumlu X’in velayetleri baba X e verilecektir. Taraflar velayetin bu şekilde düzenlenmesini kabul ve beyan etmişlerdir.

2-) KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİ:

Taraflar kişisel ilişki konusunda aşağıda ki şekilde anlaşmıştır. Müşterek çocuk X dini bayramların 2. günü sabah saat 09:00’da başlayıp ertesi gün akşam saat 17:00’de sona ermek üzere, babalar günü sabah saat 09:00’da başlayıp akşam saat 17:00’de sona ermek üzere, çift sayıyla biten yılların doğum günlerinde sabah saat 09:00’da başlayıp akşam saat 21:00’da sona ermek üzere, her yıl 1 Temmuz sabah saat 09:00’da başlayıp 31 Temmuz akşam saat 17:00’de sona ermek üzere ve ayrıca her ayın 1. ve 3. hafta sonları Cumartesi günü sabah saat 09:00’da başlayıp Pazar günü akşam saat 17:00’da sona ermek üzere ve ayrıca müşterek çocuk okula başladığında her yıl yarıyıl tatilinin ilk Pazartesi günü sabah saat 09:00’da başlayıp devam eden Cumartesi günü akşam saat 17:00’de sona ermek üzere KİŞİSEL ilişki konusunda anlaşmıştır.

3-) NAFAKA:

Eşlerden ………….. ortak çocuğun/çocukların eğitim-öğretim masrafları ve bakım giderleri için, boşanma kararının kesinleşmesini izleyen ay başından geçerli olmak üzere, her ay 2.500 TL’yi, velayet hakkını kullanan eş adına ayrıca açılacak banka hesabına, iştirak nafakası adı altında ve ilgili bulunduğu ayın 10’ini geçmeyecek şekilde, her ay düzenli olarak yatırmayı kabul ve beyan etmiştir. Belirlenen meblağ, her yıl, ortak çocuğun/çocukların ihtiyaçları ve nafaka yükümlüsü eşin gelir durumu göz önünde bulundurulmak kaydıyla, her yıl ÜFE –TÜFE oranında artırılacaktır. Ortak çocuğun/çocukların ihtiyaçlarında haklı veya beklenmedik nedenlerle meydana gelecek olağanüstü artış veya nafaka yükümlüsü eşin gelirinin beklenmedik ölçüde artması halleri müstesnadır. Ancak, bu hallerde dahi, artırım oranı, yıllık ÜFE – TÜFE oranını geçemez.

Eşlerden ………….. , diğer eş ………. barınma genel ihtiyaçları için boşanma kararının kesinleşmesini izleyen ay başından geçerli olmak üzere, her ay 2.500 TL’yi eşe ait banka hesabına, yoksulluk nafakası adı altında ve ilgili bulunduğu ayın 10.gününü geçmeyecek şekilde, her ay düzenli olarak yatırmayı kabul ve beyan etmiştir. Belirlenen meblağ, her yıl, eşin ihtiyaçları ve nafaka yükümlüsü eşin gelir durumu göz önünde bulundurulmak kaydıyla, her yıl ÜFE –TÜFE oranında artırılacaktır. Ortak eşin ihtiyaçlarında haklı veya beklenmedik nedenlerle meydana gelecek olağanüstü artış veya nafaka yükümlüsü eşin gelirinin beklenmedik ölçüde artması halleri müstesnadır. Ancak, bu hallerde dahi, artırım oranı, yıllık ÜFE – TÜFE oranını geçemez.

4-) TAZMİNAT:

Taraflardan ………, işbu boşanma davası kesinleştikten sonra 10 iş günü içinde …… lehine 10.000 TL maddi ve manevi tazminat ödenmesini kabul ve beyan etmiştir. Ödeme 24.12.2022 tarihinde ………. ait banka hesabına tek taksit halinde yapılacaktır. Ödemenin yapılmaması halinde veya geç yapılması halinde ödeme yapılmayan veya geç yapılan her ay için yasal faizden aşağı olmamak üzere mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanacaktır.

5-) MAL PAYLAŞIMI:


Şuan tapuda X’e ait gözüken 4095 parsel 2232 pafta Mersin İli Mezitli İlçesi Mezitli Mahallesi xxxxxxx adresinde bulunan taşınmaz X’de kalmaya devam edecektir. Burada bulunan ev eşyalarının tamamı, ikamet etmeye devam eden eşte kalacaktır.

 • Diğer taraf bu taşınır üzerinde ki tüm haklarından feragat ettiğini kabul ve beyan etmektedir.
 • Şuan tapuda X’e ait gözüken 4095 parsel 2232 pafta Mersin İli Mezitli İlçesi Mezitli Mahallesi xxxxxxx adresinde bulunan taşınmaz boşanma davası kesinleştikten 10 iş günü içinde X’a borçsuz devredilecektir. Burada bulunan ev eşyalarının tamamı, ikamet edecek eşte kalacaktır. Diğer taraf bu taşınır üzerinde ki tüm haklarından feragat ettiğini kabul ve beyan etmektedir. Mücbir sebeplerin gerçekleşmesi durumu dışında süresi içinde bu madde de yer alan devrin devir edecek tarafından gerçekleştirilmemesi durumunda; Taraflar arasında evin rayiç bedeli olarak kararlaştırılan 500.000 TL cezai şart, devir için öngörülen sürenin geçmesinden sonra 10 iş günü içinde ……..’ e ait TR XXXX XXXX XXXX XXX numaralı ıbana tek taksit halinde ödenecektir. Ödemenin yapılmaması halinde veya geç yapılması halinde ödeme yapılmayan veya geç yapılan her ay için yasal faizden aşağı olmamak üzere mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanacaktır.
 • Şuan taraflardan X’e ait olan 33 KKG 16 plakalı otomobil X’e ait kalacaktır. Diğer taraf bu taşınır üzerinde ki tüm haklarından feragat ettiğini kabul ve beyan etmektedir.
 • Şuan taraflardan X’e ait olan 33 KKG 16 plakalı otomobil boşanma davası kesinleştikten 10 iş günü içinde X DENİZ’e borçsuz olarak devredilecektir. Diğer taraf bu taşınır üzerinde ki tüm haklarından feragat ettiğini kabul ve beyan etmektedir.
 • 6-) EV EŞYASI:
 • Taraflar 4095 parsel 2232 pafta Mersin İli Mezitli İlçesi Mezitli Mahallesi xxxxxxx adresinde bulunan taşınmaz içerisinde ki ev eşyalarının (Eşyalardan Lg marka buzdolabı, philips marka 140 ekran tv, yatak odası takımı, oturma odası takımı, beko marka çamaşır makinası, arçelik marka bulaşık makinası, çocuk odası, fırınlı ocak, vestiyer, halılar, perde, mutfak eşyaları) X ÖZ’e ait kalmasını kabul ve beyan etmişlerdir.
 • Taraflardan X, 4095 parsel 2232 pafta Mersin İli Mezitli İlçesi Mezitli Mahallesi xxxxxxx adresinde bulunan taşınmaz içerisinde ki ev eşyalarını (eşyalardan Lg marka buzdolabı, philips marka 140 ekran tv, yatak odası takımı, oturma odası takımı, beko marka çamaşır makinası, arçelik marka bulaşık makinası, çocuk odası, fırınlı ocak, vestiyer, halılar, perde, mutfak eşyaları) 10 iş günü içinde X ÖZ’e teslim etmeyi kabul ve beyan etmiştir. Mücbir sebeplerin gerçekleşmesi durumu dışında süresi içinde bu madde de yer alan ev eşyalarının tesliminin teslim edecek tarafından gerçekleştirilmemesi durumunda; Taraflar arasında ev eşyalarının rayiç değeri olarak kararlaştırılan 100.000 TL cezai şart, teslim için öngörülen sürenin geçmesinden sonra 10 iş günü içinde ……..’ e ait banka hesabına tek taksit halinde ödenecektir. Ödemenin yapılmaması halinde veya geç yapılması halinde ödeme yapılmayan veya geç yapılan her ay için yasal faizden aşağı olmamak üzere mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanacaktır.
 • 7-) ZİYNET EŞYASI:
 • Taraflardan X işbu boşanma davası kesinleştikten sonra 10 iş günü içinde X ÖZ’e ziynet eşyası alacağı kapsamında 22 ayar 5 adet bilezik, 5 adet tam altın, 5 adet yarım altını vermeyi kabul ve beyan etmiştir. Mücbir sebeplerin gerçekleşmesi durumu dışında süresi içinde bu madde de yer alan ziynet eşyalarının devrinin devir edecek tarafından gerçekleştirilmemesi durumunda; Taraflar arasında ziynet eşyalarının rayiç değeri olarak kararlaştırılan 100.000 TL cezai şart, devir için öngörülen sürenin geçmesinden sonra 10 iş günü içinde ……..’e ait banka hesabına tek taksit halinde ödenecektir. Ödemenin yapılmaması halinde veya geç yapılması halinde ödeme yapılmayan veya geç yapılan her ay için yasal faizden aşağı olmamak üzere mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanacaktır.
 • Eşlerden …………’e takılan ziynetlerden yukarıda verilenler dışında geriye kalan tamamı, adı geçende kalacak ve kendisinden bu nedenle maddi içerikli hiçbir istemde bulunulmayacaktır. Diğer taraf bu eşyalar üzerinde ki tüm haklarından feragat ettiğini kabul ve beyan etmektedir.
 •  DAVALARDAN FERAGAT:
 • Taraflar daha önce açmış oldukları Mersin 7.Aile Mahkemesinde 2021/235 sayılı dosyasından , Mersin 7 Aile Mahkemesi 2021/956 sayılı dosyasından , Mersin 5 Aile Mahkemesi 2021/215 sayılı dosyalarından karşılıklı olarak bu protokol imzalandığı tarihten itibaren 10 iş günü içinde feragat edeceklerdir. Dosyalarda bulunan ihtiyati tedbirler, haciz ve rehinleri kaldırılacaktır. Taraflar ilgili dosyalardan süresinde feragat etmemesi halinde taraflar işbu protokolün gizliliğini kaldırarak, ilgili dosyalara protokolü sunmaya hak kazanacaklardır.
 • 9-) SOYAD:
 • Eşlerden GÖNÜL DENİZ BAZ boşanmadan sonra kendi ailesinin soyadını kullanacaktır.
 • 10-) YARGILAMA GİDERİ Ve VEKALET ÜCRETİ:
 • Taraflardan her biri, avukatlık ücreti de dahil olmak üzere, kendi payına düşen yargılama giderlerinden sorumlu olacaktır.
 • İşbu boşanma protokolü, 7 madde olmak üzere, İhsaniye mah. 4903 sok. Dış kapı:23 iç kapı:136 AkX/Mersin adresinde ve 28.11.2022 tarihinde düzenlenerek, anlaşmaya varılmıştır.

DAVACI DAVALI

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Geçerlilik Süresi

Anlaşmalı boşanma protokolü mahkemeye sunulup mahkeme tarafından karar verildikten sonra süresiz olarak geçersiz hale gelir. Bu sebeple anlaşmalı boşanma protokolün geçerlilik süresi yoktur. 

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Boşanmak isteyen taraflar nafaka, velayet, mal paylaşımı, kişisel ilişki tesisi, ziynet eşyaları, ev eşyaları ve soy isim konularının hepsinde birden anlaşmalı halinde açtıkları boşanma davası türüne anlaşmalı boşanma denmektedir. Anlaşmalı boşanma davasında hakim tarafların kararlarına karışmaz. 

Anlaşmalı Boşanma Davasının Hukuki Dayanağı

Anlaşmalı boşanma davası Medeni Kanun uyarınca hukuki dayanağa oturtulmuştur. Anlaşmalı boşanma Türk Medeni Kanunun 166.  Maddesinde ;

“Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz. Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.” Şeklindedir. 

Anlaşmalı Boşanmanın Şartları

1. Evliliğin En Az Bir Yıl Sürmüş Olması

Anlaşmalı boşanma davasının en az 1 yıl içinde açılabilmesinin kanuni alt yapısı kanunun bunu kasten kısıtlamasıdır. Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için minimum evliliğin 1 yıl sürmesi gerekmektedir. Bu süre resmi nikah tarihi ile başlamaktadır. Yani örneğin 01.01.2023 yılında evlenen biri 02.01.2024 tarihinde anlaşmalı boşanma davası açabilecektir. Kanun koyucu böyle bir sınır koyarak Türk Aile Birliğini korumayı amaçlamıştır. 

Uygulamada 1 yıl beklemek istemeyenler taraflar çekişmeli boşanma davası açıp hakimden özel izin alarak anlaşmalı boşanmaymış gibi boşanabilmektedir. Bu imkanı her hakim tanımamaktadır. Tamamen hakimlerin takdiridir. 

2. Eşlerin Boşanmak için Birlikte Başvurmaları veya Bir Eşin Açtığı Davayı Diğerinin Kabul Etmesi

Anlaşmalı boşanma adından da anlaşılacağı üzere her iki tarafın anlaşması durumunda açılabilen dava türüdür. Tarafların iradelerine dayalı bir boşanmadır. Anlaşmalı boşanma davası doğrudan açıldığında diğer eşin davayı kabul etmesine gerek yoktur.  Birlikte protokolü imzalanarak mahkemeye birlikte başvurulması yeterlidir. 

Ayrıca bunun yanında çekişmeli boşanma davasının anlaşmalı boşanma davasına dönüşme durumu bulunmaktadır. Bu durumda eşlerden biri çekişmeli boşanma davası açmışsa, diğer eş bu davayı kabul ederek davayı anlaşmalı boşanmaya çevirebilecektir. Yerleşik Yargıtay içtihatları uyarınca bu durum mümkündür. 

3. Hâkimin Tarafları Anlaşmalı Boşanma Davasında Bizzat Dinlemesi 

Anlaşmalı boşanma davasının en önemli şartı duruşma gününde tarafların mahkemede bulunma zorunluluğudur. Diğer tüm davalarda sadece avukatın duruşmalara katılması yeterliyken, anlaşmalı boşanma davasında tarafların katılımı mecburidir. Taraflar avukatları ile birlikte duruşmaya katılır. Buradaki amaç yine Türk Aile Birliğini korumaktır. Hakim duruşmaya katılan tarafları dinler, protokolü inceler. İradi olmayan durumlar varsa tespit eder. Bu sebeple tarafların bizzat dinlenmesi çok önemlidir. Bizzat dinleme kuralı talimat yada SEGBİS yolu ile de mümkün değildir. Ayrıca avukata özel yetkili vekaletname bile verilse bizzat dinlenme kuralı aşılamamaktadır. Bu durumun tek istisnası yukarıda bahsettiğimiz üzere çekişmeli boşanma davası açıp, karşı tarafa kabul ettirip, hakimden rica ederek davayı anlaşmalıya çevirmektedir. Bu durumda hakim taktir yetkisini kullanırsa taraflar gelmeden boşanmaya kara verebilecektir.

4. Hâkimin tarafların boşanmanın mali sonuçlarına ve çocukların durumuna ilişkin yaptıkları düzenlemeyi uygun bulması

Boşanma protokolü kanuna, ahlaka ve kamu düzenine uygun olmalıdır. Anayasal hakları kısıtlayıcı özellikler taşımamalıdır. Bu sebeple hakim protokolde bu haklara aykırılık bulunması durumunda müdahale etmesi mümkündür. Bu sebeple hakim anlaşmalı boşanma davasında protokolü kontrol eder ve düzenlemenin uygun olup olmadığına kanaat getirir. Özellikle çocukların durumu kamu düzenindendir. Kamu düzeninden olduğu için hakim doğrudan değişiklik yapabilir. Hakim, anlaşmalı boşanma davasında, tarafların anlaşmasını hakkaniyete uygun olarak inceleyebilir. Tarafların anlaşmasının hakkaniyete aykırı olduğunu değerlendiren hakim, anlaşmayı uygun hale getirmek için gerekli müdahalelerde bulunabilir.

Örneğin, eşlerden biri boşanma karşılığında tüm mal varlığını diğer eşe bırakmışsa, hakim bu anlaşmayı hakkaniyete aykırı bulabilir. Bu durumda, hakim, mal paylaşımını yeniden düzenleyebilir.

Ayrıca, anlaşma metninde, annenin ya da babanın çocuklarından mahrum bırakılacağına dair bir madde varsa, hakim bu maddeyi hakkaniyete uygun olarak değiştirebilir.

 Tabi ki tüm bu değişikliklerde tarafların onayına bağlıdır. 

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi Örneği

Anlaşmalı boşanma davası dilekçesi örneği özel ve teknik bir dilekçedir. Her olaya ayrı ayrı uygulanması gereken hukuk kuralları vardır. Bu sebeple konusunda uzman boşanma avukatlarından destek alınması gerekmektedir. Protokolde yapılacak bir yanlış hata hak kaybına uğramanıza neden olacaktır. Aynı zamanda protokoller genelde eksik hazırlanmaktadır. Cezai yaptırımlar ve temerrüt süreleri gözden kaçmaktadır. İyi bir boşanma avukatı bunları bildiğinden anlaşmalı boşanma sonrası mağdur olmanızı önlemektedir. 

Anlaşmalı Boşanma Davasında Feragat

Anlaşmalı boşanma davasından feragat etmek mümkündür. Yazılı bir dilekçe ile yapılır. Anlaşmalı boşanma tamamen tarafların iradesine dayalı bir boşanma türüdür. Bu sebeple taraflardan birinin feragat etmesi halinde dava düşer. Taraf anlaşmalı boşanma davası duruşmasını da gitmezse dava düşmez. Bu sebeple anlaşmalı boşanma davasını tamamen iptal etmek isteyen taraf muhakkak feragat dilekçesi vermelidir. 

Anlaşmalı Boşanma Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Anlaşmalı boşanma davalarına bakmakla görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Aile mahkemelerin olmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemeleri aile mahkemesi sıfatıyla bu davalara bakar. Görevsiz mahkemede dava açılması durumunda davanın fazladan uzamasına neden olacaktır. 

Anlaşmalı boşanma davasında yetkili mahkeme ise Türk Medeni Kanunu’nun 168. maddesi uyarınca, boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Boşanma davasında yetkili mahkemenin belirlenmesi, davanın açılacağı mahkemeyi belirlediği için önemlidir. Yetkili mahkeme dışında açılan boşanma davaları, yetkisizlik nedeniyle reddedilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davası diğer davalara göre en az süren dava türüdür. Taraflar anlaşmış olduğundan dilekçeler aşaması yada delil toplama aşaması bulunmaz. Taraflar anlaşıp bunu mahkemeye bildirdikleri taktirde mahkeme ilk müsait güne duruşma günü verir. Yani ortalama uygulamada 15 gün içinde bir duruşma günü tayin edilir. Bu duruşma gününden sonra 3-4 gün içinde karar yazılır. Karar yazıldıktan sonra karar taraflara tebliğ olur. Karar tebliğ olduktan sonra 14 gün içinde karar kesinleşir. Bu 14 günlük süreyi beklemek istemeyen taraflar istinaftan feragat ederek boşanmanın biran önce kesinleşmesini sağlayabilirler.  Bu noktada avukat ile anlaşmalı boşanma davası yapmak süreyi çok daha kısaltacak 2-3 günde bitirilebilmesini sağlayacaktır. 

Anlaşmalı Boşanma Davası Avukat Ücreti | Harçları – Masrafları

Anlaşmalı boşanma davası avukat ücretinin taban değeri her yıl Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca Adalet Bakanlığı tarafından yenilenmektedir. Anlaşmalı boşanma davası ücreti için 2023 yılı için en alt sınır 17.900 TL’dir. Bu ücret taban ücret olup üst sınırı açıktır. Avukattan avukata farklılık göstermektedir. Taksit ile ödeme yapılması mümkündür. 

Anlaşmalı boşanma davasının avukat ücreti yanında harçları da bulunmaktadır. Bu harçlar; Peşin harç, başvurma harcı, karar harcı ve vekalet suret harcıdır. 2023 yılı için ortalama 1.500 TL civarında tutmaktadır. 

Anlaşmalı boşanma davasının avukat ücreti ve harcı yanında son olarak masrafta gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davası masrafı 2023 yılı için ortalama 500 TL’dir. Bu noktada uygulamada ortalama bir anlaşmalı boşanma davası ücretinin 20.000 TL’ye geldiğini söylenebilmektedir. 

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı boşanma tarafların fikir ve eylem birliği içinde kanun önünde boşanmalarını sağlayan, çekişmesiz boşanmadır. 

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davası; tarafların nafaka, velayet, tazminat, mal, ziynet eşyası, kişisel ilişki gibi evlilik birliğine dair konuların ayrılmasına yönelik anlaşmaya vardığı durumda açtığı dava türüdür. Bu davalara Aile mahkemelerinde görülür. 

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir ?

Anlaşmalı boşanma protokolü; ayrılmak isteyen evli çiftlerin, ortak hayatlarını ayırma planına istinaden velayet, nafaka, tazminat, mal ayrılığı gibi konularda anlaştığı hususları yazıya döktüğü protokol örneğidir. Anlaşmalı boşanma protokolü teknik dilekçelerdir. Muhakkak avukat ile hazırlanmalıdır. Anlaşmalı boşanma davası için protokolün yanında muhakkak anlaşmalı boşanma davası dilekçesi de hazırlamak gerekecektir. 

Sonuç:

Sonuç olarak bugün ki yazımızda anlaşmalı boşanmanın tüm detaylarını açıkladık. Anlaşmalı boşanma davası hakkında faydalı bilgilendirmelerde bulunduk. Günümüzde bir çok kişi internetten hazır dilekçe kullanmakta ve hak kayıpları yaşamamaktadır. Bu yüzden lütfen bir avukattan hukuki destek alınız.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara