Arabuluculuk Nedir? Arabuluculuk Başvurusu Nasıl Yapılır?

Arabuluculuk Nedir? Arabuluculuk Başvurusu Nasıl Yapılır? Arabuluculuk kelimesi son günlerde Hukuk gündemimizi meşgul etmekte olan konulardan bir tanesidir. Mevzuatlarımıza hızlı şekilde giriş yapmış olsa da vatandaşlarımızın Arabuluculuk konusunda eksik bilgiye sahip olmaları sebebiyle Arabuluculuğun ne olduğu, Arabulucunun kim olduğu, arabuluculuğa nasıl başvuruda bulunulabileceği gibi soruların cevaplanması ihtiyacı doğmuştur.

Arabuluculuk Nedir? Arabuluculuk Başvurusu Nasıl Yapılır?

Arabuluculuk, tarafların üzerinde özgürce ve serbestçe tasarrufta bulunabilecekleri belirli bazı iş ve işlemlerden doğan hukuki uyuşmazlıkların yetkili yargılama mercileri olan Türk Hukuk Mahkemelerine başvurmadan arabuluculuk konusunda uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir avukatın taraflarca görevlendirilmesi ile yürütülen uyuşmazlık çözümüdür.

Arabulucu olarak anılan kişi taraflar arasındaki uyuşmazlığı tespit eder ve bu hususta gerekli çözüm yöntemlerini uygulamaya koyar. Taraflar arasında görüşme günü tayin eder, tarafları anlaşmaya davet eder, taraflar arasındaki görüşmeler çıkmaza girerse farklı yöntemler önerir. Yani uzun ve meşakkatli yargılama süreçleri yerine orta yolu bulma odaklı bir çözüm süreci ortaya çıkmış olur. Tarafların aralarındaki uyuşmazlığı ihtiyari olarak çözebilecekleri ihtiyari arabuluculuk süreci bulunduğu gibi kanun tarafından emredici olarak belirlenmiş bazı uyuşmazlıklarda da zorunlu arabuluculuk süreci bulunmaktadır. Yani arabuluculuk 2’ye ayrılır. İhtiyari arabuluculuk ve zorunlu arabuluculuk.

Kimler Arabulucu Olabilir?

Hukuk fakültesi mezunu olup meslekte 5 yıl kıdemi doldurmuş olan kişiler, arabuluculuk konusunda gerekli eğitimini alıp bunu takiben Arabuluculuk sınavında da başarılı olabilirse Arabulucu olur.

İhtiyari Arabuluculuk Nedir?

Taraflar arasında özel bir hukuk uyuşmazlığı doğduğu vakit taraflar direk olarak mahkemeye başvurmak yerine ihtiyari arabuluculuk süreci başlatabilir. Bu süreçte taraflar birbirlerinin talebini bağımsız ve uzman bir arabulucu aracılığında dinler gerektiği yerde tavsiye alır ve sürecin sakince yönetilmesi sağlanır. Taraflar kendi aralarında özgürce ihtiyari arabuluculuk süreci başlatabileceği gibi mahkeme de tarafları ihtiyari arabuluculuğa sevk edebilir.

Zorunlu Arabuluculuk Nedir?

Kanun koyucu tarafından sınırlı şekilde ve açıkça sayılmış hukuki uyuşmazlık türlerinin söz konusu olduğu durumlarda arabulucuya başvuruda bulunma zorunluluğu getirilmiştir. Bu arabuluculuk türüne dava şartı olan arabuluculuk da denilmektedir. Kanun tarafından sayılan durumda dava talebi bulunan davacı öncelikle arabulucuya başvurmak zorundadır. Aksi takdirde davası reddedilecektir. Uygulamada en çok karşılaşılan ve vatandaşlarımızın da artık sıklıkla başvuruda bulunduğu durum İşçi- işveren arasındaki uyuşmazlıkların zorunlu arabuluculukta çözümlenmesidir. Ticaret hukukundan kaynaklanmakta olan bazı durumlarda da zorunlu arabulucuya başvuruda bulunulması zorunludur.

Arabulucuya Nasıl Başvurulur?

Zorunlu arabulucuya başvuruda bulunmak istiyorsanız bulunduğunuz il veya ilçenin adliyesine gitmeniz gerekmektedir. Bu adliyelerde bir arabuluculuk merkezi bulunmaktadır. Bu merkezden bir Arabuluculuk Başvuru Formu edinmeli ve doldurarak başvuruda bulunulmalıdır. Doldurulması gerekenler ise başvurucunun talep ettikleridir. Ardından merkez tarafından bir arabulucu görevlendirilir ve arabulucu tarafları uygun bir günde toplantıya davet eder.

Arabulucuya Başvurmak Ücretli midir?

Zorunlu arabulucuya başvurmak için ücret ödemeye gerek yoktur. Zorunlu arabuluculuk aşamasında eğer anlaşmaya varılabilirse taraflar Arabuluculuk ücret tarifesinde yer almakta olan ücretleri ortak olarak öderler. Anlaşmanın sağlanamaması durumunda ise başvurucu tarafından herhangi bir ücret ödenmesi gerekmemektedir.

Hukuk gündemimizi oldukça meşgul etmekte olan Arabuluculuk süreci tarafların mahkemeye başvurmadan, mahkeme denetiminden ve yargılamasından geçmeksizin aynı bir mahkeme hükmü gibi bağlayıcı bir karar elde edilebilmesi açısından oldukça önemli bir süreçtir. Kişilerin haklarını iyi bilmemesi, sürecin iyi yönetilememesi gibi durumlarda taraflar büyük hak kayıplarına uğrayabilmektedir. Bu sebepler ile gerek arabuluculuk sürecinde gerekse yargılama sürecinde uzman bir avukata danışmak hak kayıplarına uğramamak adına oldukça büyük önem arz etmektedir.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara