Araç Değer Kaybı Başvurusu Nasıl Yapılır ?

Araç Değer Kaybı Başvurusu Nasıl Yapılır ? Hukuk büromuz yıllardır kazandığı tecrübe ile Mersin araç değer kaybı konusunda uzman hale gelmiştir. Hukuk büromuz yıllardır yüzlerce değer kaybı dosyası almış ve başarı ile sonuçlandırmıştır. Günümüzde maalesef değer kaybı talepleri eksperler tarafından yapılmakta çoğu zaman şahısların hakları eksik hukuki bilgi sebebiyle zedelenmektedir. İlgili dosyalar hukuki dosya olup sadece konusunda uzman avukatlar tarafından yapılması gerekmektedir. Hukuk büromuz gelişen teknoloji ile 81 ilden araç değer kaybı başvuruları almakta ve başarı ile sonuçlandırmaktadır.

Sayfa İçeriği

Araç Değer Kaybı Davası

Araç değer kaybı davası, bir aracın bir kaza sonrasında hasar gördüğü ve tamir edildiği durumlarda ortaya çıkan bir kayıptır. Bu kayıp, hasar görmüş aracın yeniden satış değerindeki azalmayı ifade eder. Araç sahipleri, araç değer kaybı için tazminat talep etmek için bir başvuru yapabilirler. Aşağıdaki adımlar, araç değer kaybı başvurusunun nasıl yapılacağına dair bir genel rehber sağlar:

Hasarın Neden Olduğu Kaybı Belirleyin: Araç hasarını tespit edin ve hasarın neden olduğu araç değer kaybını hesaplayın. Bu değeri belirlemek için bir değerlendirme uzmanından yardım alabilirsiniz.

Sigorta Şirketinizi Bilgilendirin: Hasarın meydana geldiği sigorta şirketinizi bilgilendirin ve araç değer kaybı talebinizi bildirin. Şirket, size bir değer kaybı başvuru formu sağlayacaktır.

Avukat Tutun: Değer kaybı başvurusu hukuki ve teknik bir konudur. Karşıda güçlü sigorta avukatları bulunmaktadır. Bu sebeple konusunda uzman bir avukat ile çalışmak çok önemlidir. Hukuk büromuz araç değer kaybı tazminatı tahsil konusunda uzmandır. 81 ile bu konuda hizmet vermektedir.

Başvuru Formunu Doldurun: Başvuru formunu doldurun ve gerekli bilgileri sağlayın. Bu bilgiler arasında hasarın tarihi, hasarın nedeni, araç marka ve modeli, kilometre bilgisi ve hasarın tamir edildiği yerler gibi detaylar yer alabilir.

Gerekli Belgeleri Ekleyin: Başvuru formunun yanı sıra, araç değer kaybını desteklemek için diğer belgeleri de ekleyin. Bu belgeler arasında araç tescil belgesi, hasar raporu, tamir faturaları ve araç değer kaybı hesaplaması yer alabilir.

Başvuruyu Gönderin: Tüm gerekli bilgileri sağladıktan sonra başvurunuzu sigorta şirketine gönderin. Şirket, başvurunuzu inceleyecek ve talebinizin uygunluğunu değerlendirecektir.

Dava açın : Başvuru neticesinde sigorta şirketine tanınan süre sonunda sigorta şirketi ödeme yapmaz ise bir avukat tutarak dava açın.

Araç değer kaybı talebi, her sigorta şirketinin farklı prosedürleri ve gereksinimleri olabilir. Bu nedenle, başvuru süreciyle ilgili ayrıntılı bilgi için sigorta şirketinizle iletişim kurmanız önemlidir.

arac-deger-kaybi-nedir-tunnc-sudi-tol

Araç Değer Kaybı Tazminatı Nedir?

Araç değer kaybı aracınız uğradığı kaza sonucu ikinci el piyasasında uğradığı kayıptır. Bu kayıp Borçlar Kanunu 53. madde uyarınca Borçlar Kanunu haksız fiilden kaynaklanan genel şartlara göre hesaplanmalıdır. Araç değer kaybı tazminatı, bir aracın bir kaza sonrasında değer kaybı yaşaması durumunda, araç sahibine tazminat olarak ödenen miktardır. Bu, aracın kazadan önceki piyasa değeri ile kazadan sonra piyasa değeri arasındaki farkın bir tazminat şeklinde ödenmesi anlamına gelir.

Değer kaybı, kazadan önceki gibi tamamen hasarsız bir aracın, kaza sonrasında yapılan tamirler veya değiştirilen parçalar nedeniyle piyasa değerinin düşmesi olarak tanımlanabilir. Örneğin, bir aracın hasar gören parçası tamir edilerek eski haline getirilse bile, aracın piyasa değeri tamir öncesi haline dönmez ve bir değer kaybı yaşanır.

Araç değer kaybı tazminatı, araç sahibine aracının kaybettiği değeri geri kazanma imkanı sağlar. Bu tazminat, aracın hasarının yanı sıra, tamir edilen veya değiştirilen parçaların kalitesi, hasarın yerine ve büyüklüğüne, aracın yaşına ve modeline göre belirlenir.

Araç değer kaybı tazminatı genellikle sigorta şirketleri tarafından ödenmez. Ancak, kazanın diğer tarafı veya kazaya neden olan kişinin sigortası bu tazminatı ödeyebilir. Buna ek olarak, araç sahibi, diğer tarafın sigortası veya kendi kasko sigortası yoluyla tazminat talebinde bulunabilir.

Araç değer kaybı tazminatı, araç sahibinin kaybettiği değeri geri kazandığı için önemlidir. Ancak, bu tazminatın alınabilmesi için bir bilirkişi raporu hazırlanması ve yasal prosedürlere uygun bir şekilde hareket edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, araç sahiplerinin bir sigorta davalarına bakan avukattan yardım alması önerilir.

Araç Değer Kaybı Avukatı

Araç değer kaybı avukatı, araç değer kaybı davalarına bakan konusunda uzmanlaşmış avukattır. Araç değer kaybı davaları sigorta hukuku alanına girmektedir. Sigorta hukukunun sürekli değişen yapısı nedeniyle özel olarak bu alanda hizmet veren avukat davanın akıbeti açısından önemlidir. Hukuk büromuz yıllardır kazandığı tecrübe ile araç değer kaybı davalarında uzmandır.

Mersin Araç Değer Kaybı Avukatı

Mersin araç değer kaybı avukatı ile kastedilen Mersin ilinde değer kaybı davalarına bakan avukattır. Mersinde de diğer illerde olduğu gibi her gün bir çok kaza olmakta ve buna bağlı olarak değer kayıpları meydana gelmektedir. Araç değer kaybı davaları teknik davalardır. Bu sebeple uzman bir avukatla çalışmak çok önemlidir. Araç değer kaybı davalarının yanında hasar bedeli, araç mahrumiyet tazminatı ve diğer tazminatlarda istenebilmektedir.

Araç Değer Kaybı Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Araç değer kaybı konusunda uzman eksperler ve mahkemelerde bilirkişiler tarafından hesaplanmaktadır. Hesap yapılırken aracın 2. el piyasasında uğradığı reel değer kaybı dikkate alınmaktadır. Kısaca aynı aracın kazalı halinden 5 adet alıp, aynı aracın kazasız halinden 5 adet fiyat alıp tüm hepsinin aritmetiği yapılmak suretiyle sonuca ulaşılmaktadır. İlgili hesaplama ve başvuru teknik bilgi gerektiğinden muhakkak konusunda uzman bir avukattan destek alınması gerekmektedir.

Araç Değer Kaybı Hesaplama

Araç değer kaybı hesaplaması Anayasa Mahkemesinin verdiği iptal kararı uyarınca aracın kaza sonucu uğradığı reel zarar ilkesi hesaplanarak bulunur. Bu hesap yapılırken aracın kazalı ve kazasız piyasa değerleri “sahibinden.com” dan ve ikinci el galericilerinden öğrenilir. Bu öğrenilen değerlerin aritmetiği alınarak değer kaybı miktarı tespit edilir. İlgili hesaplama ve başvuru teknik bilgi gerektiğinden muhakkak konusunda uzman bir avukattan destek alınması gerekmektedir.

Değer Kaybı Hesaplama Örneği 2024

Araç Değer kaybı hesaplama örneği şu şekildedir. Örneğin aracınızın kazasız piyasa değeri 500.000 TL olsun, kaza sonucu araçta iki yan kapı boyanmış olmuş. Bu noktada yetkili ikinci el araç bayilerinden ve sahibinden.com dan araştırma yapılır. Bu araştırma sonucu araç artık 460.000 TL edecek duruma geldiyse aracınız değer kaybı 40.000 TL’dir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta sadece sahibinden.com a bakarak değil 2. el araç bayileri de aranarak bu hesabın yapılmasıdır.

Araç Değer Kaybı Tazminatı Alma Şartları

Aracın km sinin 165.000 Km geçmemiş olması ( Anayasa Mahkemesi tarafından bu şart iptal edilmiştir.)

-Çift taraflı bir kaza olmalı

-Kazada kusursuz veyahut daha az kusurlu olunmalı

-Kaza sonucu zararın aracın metal aksanlarında meydana gelmiş olması( Anayasa Mahkemesi tarafından bu şart iptal edilmiştir.)

Araç Değer Kaybı Nasıl Alınır?

Araç değer kaybı tazminatı alabilmek için kaza gerçekleştikten sonra sigorta şirketine yazılı başvuru yapılması gerekmektedir. İlgili başvuru yapıldıktan sonra sigorta şirketi tarafından ödeme yapılmaz veyahut eksik yapılırsa, değer kaybı davası dilekçe örneği ile hukuki süreç başlatmak gerekmektedir. Tüm başvuru ve süreçleri teknik hukuki bilgi gerektirdiğinden muhakkak konusunda uzman bir avukat tarafından başvuru yapılmalıdır. Hukuk büromuz 81 ilde yaşayan vatandaşlarımıza değer kaybı tazminatı başvurusunda hukuki destek vermektedir.

Araç Değer Kaybı KM Sınırı 2024

Araç değer kaybı için daha önceleri 160.000 Km sınırı varken Anayasa mahkemesi iptal kararı ile bu sınır kaldırılmıştır. Artık her km araç için değer kaybı almak mümkündür. Fakat km arttıkça aracın bedelinin de düşeceği göz önünde bulundurulduğunda yüksek km araçlarda değer kaybı yüksek çıkmayacaktır.

Araç Değer Kaybı Yaş Sınırı 2024

Araç değer kaybı tazminatı için Anayasa Mahkemesi Kararı öncesi de şimdide herhangi bir yaş sınırı yoktur. Her yaştan araç, eğer kaybı başvurusunda bulunabilecektir.

Araç Değer Kaybı Tahsilatında Süreç

Değer kaybı tazminatı için kişi ilk önce sigorta şirketine ihtarname göndermeli ve rizikoyu bildirmelidir. Daha sonra kişi 15 gün Trafik Kanunu uyarınca sigorta şirketine süre tanımalıdır. Bu süre sonunda sigorta şirketinin ödememe yapmaması durumunda dava açmalı, eksik ödeme yapması durumunda tekrar ihtarname göndermelidir. İkinci kez gönderilen ihtarnamede de 15 gün süre verilmelidir. Bu ihtarnamelerin çekilmeden dava açılması durumunda dava usulden ret olacaktır. Aracında değer kaybı uğrayan şahıs ihtar aşamasından sonra 2 seçimlik hakkI vardır. Kişi isterse genel yetkili mahkemelere , isterse Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru yapabilmektedir. Genel mahkemeye gitmesi halinde görevli mahkeme olayın mahiyetine göre ya Asliye, ya Ticaret, ya Tüketici mahkemesidir.

Araç Değer Kaybı Tazminatında Zamanaşımı

Araç değer kaybı talepleri kaza tarihinden itibaren 2 yıl sonra zamanaşımına uğramaktadır. 2 yıllık süre kazanın oluş tarihinden itibaren hesaplanmaktadır. Fakat araç sürücü bir başka kişi ise, araç sahibi için 2 yıllık süre kazanın olduğunun öğrenilmesinden itibaren başlamaktadır. Tabi ki burada ispat yükü iddia eden tarafa aittir.

Araç Değer Kaybı Tazminatının Almanın Kısa Yolu

Araç değer kaybı avukatı mersin olarak, açtığımız davaların yüzde yüzünü kazandığımızı belirtmek isterim. İlgili davalar uzman kişiler tarafından kolay davalar olup , kaybedilmesi söz konusu olmamaktadır. Hukuk davalarında çoğu zaman dava kazanılsa bile alacağın tahsili konusunda sorun çıkmaktadır. Maalesef ülkemizde yaşanan ekonomik kriz sebebiyle bir çok icra dosyası karşılıksız kalmaktadır. Araç değer kaybı tazminatı davalarında ise böyle bir durum söz konusu değildir. Araç değer kaybı davalarında teminat limitleri dahilinde sigorta şirketleri sorumlu olduğundan tahsilat çok kolay şekilde yapılmaktadır. Ancak teminatın üstünde bir araç değer kaybı tazminatı olması durumunda şahsa karşı açılacak bir dava söz konusu olacaktır ve şahsın borca batık olması durumunda davanın kazanılmış olmasına rağmen tahsilin imkansızlığı doğacaktır.

Araç Değer Kaybı İçin Bilirkişi Raporu

Değer kaybı için bilirkişi raporu hazırlanması genellikle bir hukuk davası süreci içinde yapılır ve genellikle bir bilirkişi tarafından yapılır. Bu rapor, aracın kazadan önceki değerinin belirlenmesi ve kazadan sonra değer kaybının miktarının hesaplanması için kullanılır. Bu süreç genellikle şu adımlardan oluşur:

Uzman bilirkişi seçimi: İlk olarak, bir bilirkişi seçmeniz gerekir. Bu, mahkeme tarafından atanır. Bilirkişi seçiminde, konunun uzmanı olan bir oto tamircisi veya oto değerleme uzmanı gibi bir kişi seçilir.

Araç incelenmesi: Bilirkişi, kazaya karışan aracı inceleyecektir. Bu inceleme sırasında, aracın kazadan önceki durumunu, hasarın yerini, hasarın ne kadar olduğunu, tamir edilip edilmediğini ve tamir edildiyse ne kadar maliyetle tamir edildiğini not alacaklardır.

Piyasa araştırması: Bilirkişi, benzer araçların piyasa değerlerini araştıracak ve aracın değer kaybını hesaplamak için bu bilgileri kullanacaktır.

Rapor hazırlama: Bilirkişi, aracın kazadan önceki değerini, kazadan sonra oluşan değer kaybını ve bu kaybın mali değerini belirleyen bir rapor hazırlayacaktır. Bu rapor, mahkeme tarafından kabul edilirse, araç sahibine değer kaybının maliyetinin tazmin edilmesi için bir neden sunacaktır.

Sunum: Hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye sunulacak ve tarafların görüşleri alınacaktır. Raporda belirtilen değer kaybının tazmini için gereken tutar, mahkeme tarafından belirlenecektir.

Bu süreç genellikle bir avukatın yardımıyla gerçekleştirilir ve yasal prosedürlere uygun olarak yapılması önemlidir.

Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır?

Değer kaybı davası yetkili genel mahkemede yada sigorta tahkim komisyonunda açılabilmektedir. Yetkili mahkemede açılacak olması halinde ticari yada tüketici işlemi olması halinde arabuluculuk zorunludur. Ayrıca her iki yolda da sigorta şirketine önce yazılı başvuru yapmak mecburidir. Değer kaybı davası konusunda uzman bir avukat tarafından yazılacak değer kaybı dava dilekçesi ile açılmaktadır. Bu dilekçe teknik bir dilekçe olup muhakkak uzman bir avukat tarafından yazılmalıdır.

Araç Değer Kaybı Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Değer kaybı davasında yetkili mahkeme kazanın meydana geldiği yer mahkemesidir. Değer kaybı davasında görevli mahkeme ise tarafların tercihine göre Sigorta Tahkim Komisyonu yada genel yetkili mahkemedir. Genel yetkili mahkeme olarak görevli mahkeme ise kural olarak asliye hukuk mahkemeleridir. Fakat gerçekleşen her iki ticari işletmeyi ilgilendiren bir kaza ise o zaman görevli mahkeme asliye ticaret mahkemesi olacaktır.

Araç Değer Kaybı Davası Süresi

Değer kaybı davası Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurulması halinde yaklaşık 9 ay içinde sonuçlanır. Değer kaybı başvurusu için öncelikle ihtar çekip 15 gün sigorta şirketine süre tanıma zorunluluğu vardır. Daha sonrasında Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru yapılır. Sigorta Tahkim Komisyonu davayı en geç 8 ay içinde bitirmek zorundadır. Daha sonrasında çıkan icra yolu ile tahsil edilir. Tüm bu süreç ortalama 9 ayı alır.

Bunun yanında değer kaybı davası genel mahkemelerde açılırsa karşı tarafın direncine bağlı süreç 1 ile 3 yıl arasında sürmektedir. Burada da süreye etki eden husus kararın üst mahkemeye taraflarca taşınıp taşınmayacağıdır.

Değer Kaybı Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Değer kaybı için sigorta şirketine başvuru yapıldığında gerekli evraklar şunlardır:

1-) Ekspertiz raporu ve servis faturası

2-) Kaza Tespit Tutanağı        

3-) Hasar Resimleri                                                                                                                                                               

4-) Onarım fotoğrafları 

5-) Araç km gösterir fotoğraf 

6-) Mağdur ve karşı tarafa ait ruhsat fotokopisi 

7-) Mağdur ve karşı tarafa ait ehliyet fotokopisi                                                                           

😎 Maddi hasara ilişkin servis faturası

9-) Vekaletname  

Değer kaybı için mahkemeye yada Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru yapıldığında gerekli evraklar şunlardır:

1-) Sigorta Şirketine Gönderilen İhtarnameler

2-) Bu ihtarnamenin ulaştığına ilişkin Belgeler

3-) Başvuru Ücretinin Ödendiğine İlişkin Banka Dekontu

4-) Vekaletname

5-) Vekaletname harcı makbuzu

6-) Hasar fotoğrafları

7-) Onarım fotograları

😎 Kaza tespit tutanağı

9-) Ruhsat ve kimlik fotokopileri

10-) Ekspertiz raporu

11-) Maddi hasara ilişkin fatura

Araç Değer Kaybı Avukatı Avukat Ücretleri:

Araç değer kaybı avukatı ücretleri başta ödenmesi kararlaştırılabileceği gibi sonda ödenmesi şeklinde de kararlaştırılması mümkündür. Uygulamada avukat ücretleri tahsil edilen tutar üzerinden alınmaktadır. Araç değer kaybı için genelde avukatlar %20 almaktadır. Bu rakama kdv ve stopaj dahildir.

Araç Değer Kaybı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular;

Araç Pert Olursa Değer Kaybı Alınır Mı?

Aracın pert olması durumunda araçta değer kaybı oluşmayacağından değer kaybı alınamayacaktır. Bu durumda araç pert bedeli alınması gerekmektedir.

Araç Değer Kaybı Davası Kaç Günde Sonuçlanır?

Araç değer kaybı davası ortalama 8-9 ay içinde sonuçlanır.

Araç Değer Kaybı Başvurusunu Avukat İle Yapmak Şart Mı?

Her hukuki işte olduğu gibi araç değer kaybı tazminatının tahsili konusunda da uzman bir avukatla çalışmak hakkınızın savunulması ve hak kaybı yaşamamanız adına çok önemlidir. Maalesef günümüzde araç değer kaybı tazminatı tahsil konularında aracı şirketler ve sigortacılarda değer kaybı tazmini yapmaya çalışmaktadırlar. Fakat bu durum kanunlara aykırı olup muhakkak konusunda uzman bir sigorta avukatından destek alınması gerekmektedir. Sigorta davalarında Sigortacılık Kanunu, Trafik Kanunu, Ticaret Kanunu, Tüketici Kanunu ve Borçlar Kanunu esas alınarak çözümlenmektedir. Bu kanunları bilmeyen bir kişinin araç değer kaybı tazminatı konusunda destek vermesi size büyük hak kayıpları yaşatacaktır.

Hangi Parçalar Araç Değer Kaybına Girmez?

Araçta değer kaybetmeyen parçalar değer kaybına girmemektedir. Örneğin plastik parçalar. Fakat plastik parça sebebiyle araca tramer işlendiyse bu noktada değer kaybı oluşacaktır.

Hangi Durumlarda Araç Değer Kaybı Alınmaz?

Aracın pert olması durumunda değer kaybı yerine pert bedeli alınır. Ayrıca karşı tarafın kusurlu olması yerine kendinizin kusurlu olması durumunda değer kaybı alınamamaktadır. Yine ayrıca daha önce aynı yerden kaza gerçekleşmiş ve o yere ilişkin değer kaybı alındıysa tekrardan aynı yerden kaza olması durumunda değer kaybı alınamamaktadır.

20.000 TL Hasar Kaydı Aracın Değerini Ne Kadar Düşürür?

20.000 TL hasar alan aracın araç değeri aracın markasına, yaşına, modeline, km’sine göre değişir. Fakat ortalama bir araçta 20.000 TL civarında bir değer kaybı oluşur.

50.000 TL Hasar Kaydı Aracın Değerini Ne Kadar Düşürür?

50.000 TL hasar kaydı aracın marka model ve fiyatına göre değişiklik göstermektedir. Genelde orta sınıf bir araçta 50.000 TL değerinde hasar meydana gelmesi halinde ortalama 50.000 TL civarı değer kaybı meydana gelmektedir.

Araç Değer Kaybı Avukat Ne Kadar Alır?

Değer kaybında avukat başta para almamakta tahsil edilen tutar üzerinden para almaktadır. Şuan için avukatlar değer kaybı davaları için tahsil edilen tutar üzerinden %20 civarında almaktadır.

Araç Değer Kaybı İçin Avukat Şart Mı?

Araç değer kaybı için avukat şarttır. Sigorta davaları çok teknik davalardır. Her avukatın bilmediği özel bir alandır. Bu sebeple konusunda uzman bir avukat ile çalışılması çok önemlidir. Hukuk büromuz araç değer davalarında uzmandır..

Araç değer Kaybı Tramere İşler mi?

Araç değer kaybı tramere işlememektedir. Bu sebeple değer kaybı başvurusu yapan kişiler rahatlıkla bu başvuruyu yapmalıdır.

Değer Kaybı Kimin Hesabına Yatar?

Değer kaybı tazminatı avukatın hesabına yatmaktadır. Bu kural avukatlık kanunundan gelmektedir. Avukatlık kanuna göre avukat ile takip edilen işlerde ödeme avukata yapılır.

Pert Araçta Değer Kaybı Olur Mu?

Pert araçta değer kaybı olmaz. Pert araç artık hurdaya çıkan araçtır ve kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılır. Pert araçlar için ancak hurda bedeli ve pert tazminatı söz konusu olacaktır.

Trafik Sigortası Ne Kadar Değer Kaybı Öder?

Trafik sigortası poliçe limiti kadar değer kaybı öder. Poliçe limitleri her yıl Trafik Sigortası Genel Şartları ve Eki uyarınca belirlenir. 2024 yılı için değer kaybı sigorta limiti 200.000 TL’dir.

Kaç Km’ye Kadar Değer Kaybı Alınır?

Değer kaybı taleplerinde herhangi bir KM sınırı yoktur. Anayasa mahkemesi daha önceleri 160.000 Km olan sınırı kaldırmıştır. Her KM araç için değer kaybı alınabilmektedir. Tabi ki buradaki önemli husus KM arttıkça değer kaybı bedelinin eskimeye bağlı olarak düşecek olmasıdır.

Değer Kaybı Davası Kaç Ay Sürer?

Değer kaybı davası genel mahkemelerde 12 ay ile 36 ay arası, Sigorta Tahkim Komisyonunda 8-9 arası sürmektedir. Dosyanızın genel mahkemeye mi yoksa tahkim komisyonuna gideceğine avukatınız karar vermelidir.

Değer Kaybı En Fazla Ne Kadar Ödenir?

Değer kaybının üst bir limiti yoktur. Değer kaybı ne kadar ise karşı taraftan bunun ödenmesi gerekmektedir. Bu noktada 2024 yılı için 200.000 TL’ye kadar olan değer kaybı talepleri sigorta şirketi tarafından, kalan bedel sürücü ve araç sahibinden tahsil edilir.

Değer Kaybını Sigorta Şirketi Öder Mi?

Değer kaybını sigorta şirketi öder. Herhangi bir teminat dışı durum yoksa değer kaybı karşı tarafın trafik sigortasında karşılanır.

Değer Kaybını Kim Hesaplar?

Değer kaybı dava açıldığı zaman bilirkişi tarafından hesaplanır. Ayrıca talep edilmesi halinde ilinizde bulunan bağımsız eksperlerde değer kaybı hesabı yapabilmektedir. Fakat dava açmak için hesap yapılmasına gerek yoktur. Belirsiz alacak davası olarak dava açmak mümkündür.

Tampon Ve Far Değer Kaybına Girer Mi?

Tampon ve far değer kaybına girer. Anayasa mahkemesi iptal kararı öncesi tampon ve far değer kaybına girmezken artık girmektedir.

Değer Kaybında Kilometre Sınırı Var Mı?

Değer kaybında kilometre sınırı yoktur. Anayasa mahkemesinin 29.12.2022 tarihli 2022/167 sayılı kararı sonrasında bu sınır kaldırılmıştır.

Araç Değer Kaybı E Devlette Görünür Mü?

Değer kaybı e devlette gözükmemektedir. Hatta eğer kaybı için Sigorta Tahkim Komisyonuna dava açıldı ise bu davada UYAP’a kayıt edilmediğinden e devlette gözükmemektedir.

Değer Kaybı Parası Kimden Alınır?

Değer kaybı parası öncelikle karşı tarafın zorunlu trafik sigortasından alınır. Bundan alınması mümkün değil ise araç sahibinden ve araç sürücüsünden alınır. Bunlardan da alınması mümkün değilse kendi kaskonuzdan alınması mümkündür.

Değer Kaybı Miktarı Nereden Öğrenilir?

Değer kaybı miktarı mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesi sırasında öğrenilmektedir. Mahkeme öncesi öğrenmeye gerek olmamasına rağmen kişiler gerekli görmesi halinde bağımsız eksperlerden rapor yazdırarak değer kaybı miktarını öğrenmesi mümkündür.

Değer Kaybı Başvurusunu Kim Yapar?

Değer kaybı başvurusunu konusunda uzman sigorta avukatı yapar. Hukuk büromuz değer kaybı başvurusu yapmaktadır. Ayrıca asil isterse kendi başına da başvuru yapabilmektedir. Fakat çok teknik bir konu olduğundan ve karşıda güçlü sigorta avukatları bulunduğundan kesinlikle kendi başınıza böyle bir işlem yapmayınız.

Araç Değer Kaybı Avukat Ücretini Kim Öder?

Araç değer kaybı avukat ücreti sizin alacağınız ücretten kesilmektedir. Yani karşıdan alınması şartıyla avukat ile anlaşma yapmak mümkün değildir.

Değer Kaybı Davasında Sigortaya Başvuru Zorunlu Mu?

Değer kaybı davasında sigortaya başvuru zorunludur. Trafik kanunu ve trafik sigortası genel şartları uyarınca sigorta şirketine açılacak davalardan önce sigorta şirketine ihtar çekmek zorunludur.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara