Avukatlık Kanunu Madde 35 Uyarınca Uzlaşma Tutanağı Örneği

Avukatlık Kanunu Madde 35 Uyarınca Uzlaşma Tutanağı Örneği; taraflar arasında uzlaşma sağlamak için kullanılan dilekçe örneğidir.

Avukatlık Kanunu Madde 35 Uyarınca Uzlaşma Nasıl Yapılır?

Bu sözleşme Avukatlık Kanunu 35. madde uyarınca yapılmaktadır. Bu sözleşmenin diğer sözleşmelerden farkı mahkeme huzurunda yapılmış gibi mahkeme hükmü niteliği içermektedir.Avukatlık Kanunu Madde 35 Uyarınca Uzlaşma Tutanağı Örneği hazırlamak için muhakkak hem taraflar hem avukatları birlikte katılıp imzalaması gerekmektedir. Taraflardan birinin avukatı olmaması durumunda 35. maddeye göre uzlaşma yapmak mümkün değildir. Bu durumda yapılması gereken arabuluculuktur. Arabuluculukta 35. maddeden farklı olarak tarafların avukatı olmadan arabulucu nezaretinde tutanak düzenlenebilmektedir.

Avukatlık Kanunu Madde 35 Uyarınca Uzlaşma Tutanağı Örneği

                                                           1136 SAYILI KANUNUN 35/A MADDESİ UYARINCA DÜZENLENEN

                                                                                            UZLAŞMA TUTANAĞI

TARAF :

TC KİMLİK NO:

ADRES :

VEKİLİ: Av. Tunç Sudi TOL

ADRESİ : İhsaniye mah. 4903 sk. İç kapı:136 dış kapı:23 Akdeniz/Mersin

TARAF :

TC KİMLİK NO :

ADRES :

VEKİLİ : Av. 

ADRESİ :

Taraflar arasında görülen Mersin 4.Aile Mahkemesi 2019/447 esas sayılı boşanma, tazminat ve nafaka dosyası Yargıtay 3. Hukuk Dairesine gitmiş, dairenin 2020/51857 sayılı kararı ile boşanma ve nafaka hususu kesinleşmiş, tazminat yönünden dosya tefrik edilerek Mersin 4.Aile Mahkemesine tekrar gönderilmiş, burada 2021/547 esas numarası almış, 2021/3987 sayılı karar ile 32.500 TL Celal Soydan aleyhine tazminata hükmedilmiştir. Taraflar arasında nafaka ve boşanma konusunda çekişme bulunmamakta olup bu yönde verilen kararlar aynen uygulanmaya devam edecektir.

Taraflar işbu protokol uyarınca aşağıda bahsedilen hususlarda anlaşmışlardır.

Taraflardan ……. 19.000 TL Asıl Alacak ve 7.000 TL vekalet ücreti olmak üzere toplam 26.000 TL, aşağıda bulunan IBAN numarasına işbu sözleşme imzalandığı tarihinden itibaren 3 iş günü içinde ödeyecektir.

İşbu ödeme karşılığında taraflar 3 iş günü içerisinde Mersin 4.Aile Mahkemesi 2021/4457 esas sayılı dosyasından feragat edecektir. (Boşanmanın eki tazminat davası)

İşbu ödeme karşılığında taraflar 3 iş günü içerisinde Mersin 4.Aile Mahkemesi 2018/45427sayılı dosyasından feragat edecektir. (Mal ayrılığı davası) İş bu sözleşmede belirtilen 2 3 ve 4. maddedeki edimler yerine getirildikten sonra ….. tarafından ……’ya ödenen aylık ödenen nafaka hariç taraflar ve vekilleri arasında herhangi bir doğmuş yada doğacak alacak kalmamıştır.

Vekiller ve asiller, tek tek ayrıntılı şekilde yukarıda belirlenen hak ve yükümlülükleri dışında başkaca hak ve yükümlülükleri olmadığını beyan ederler, aylık …… tarafından ödenen nafaka hariç vekalet ücreti, yargılama gideri, tazminat, edinilmiş mal ve hizmet alacakları da dahil olmak üzere, doğmuş ve doğacak tüm alacaklardan kendi hür ve serbest iradeleri ile, hiçbir baskı altında kalmadan birbirlerini ibra etmektedirler.

İşbu protokol 7 madden oluşmakta olup 2 kopya olarak 28.04.2021 tarihinde düzenlenmiştir.

TUNÇ SUDİ TOL

TR 454557574577557

İMZA                              İMZA                                                İMZAİMZA

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara