Ayıplı Araç Dava Dilekçesi Örneği

Ayıplı aracın satın alınması durumunda tüketici seçimlik hakları olarak ayıplı aracın iadesi veya ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme imkanı mümkündür. Araç sıfır km’de olsa, ikinci elde olsa satıcı, satın alana karşı araçta bulunan ayıptan sorumludur. İlgili davada tarafların sıfatına görevli mahkeme; Asliye hukuk mahkemeleri, tüketici mahkemeleri yada ticaret mahkemeleridir.

Ayıplı Araç Dava Dilekçesi

Ayıplı araç dava dilekçesi yazılmadan önce muhakkak satıcıya ayıba ilişkin ihtarname çekilmeli ve satıcı temerrüde düşürülmelidir. Düşürülmediği taktirde davanız usulden ret olacaktır. Aşağıda ihtar aşaması tamamlanmasından sonra açılacak davaya ilişkin dava dilekçesini paylaşıyoruz. İlgili davanın görülmesinde katı usul kuralları uygulanacağı için muhakkak konusunda uzman bir avukattan destek alınması gerekmektedir.

Ayıplı Araç Dava Dilekçesi Örneği

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

ADRESİ:

VEKİL : Av. Tunç Sudi TOL (Adres antettedir.)

DAVALI :

ADRESİ:

KONU :Gizli ayıplı aracın satış bedelinin iadesi talebi içeriklidir.

DAVA DEĞERİ : 42.000 TL

AÇIKLAMALAR:

1) Müvekkilimiz, davalı ….’dan, 33 AN 547 plakalı HONDA marka CIVIC SEDAN 2008 model NLAES75206W45757 şase numaralı aracı 42.000 TL bedel karşılığında 13.04.2019 tarihinde ikinci el olarak satın almıştır.

2) Araç müvekkilimiz adına 13.04.2019 tarihli 11448 Yevmiye Numaralı Mersin3.Noterliğince düzenlenen Araç Satış Sözleşmesi vesilesiyle tescil edilmiştir.(EK-1 Araç Satış Sözleşmesi). Araç satışının gerçekleştirildiği gün olan 13.04.2018 tarihinde müvekkil aracının kaporta ve elektronik aksamlarını kontrol amacıyla Oto ekspertizine götürmüş ve bu ekspertizden tutulan rapor sonrasında aracın Kilometre bilgisi satış günü itibariyle 163.345 km olarak belirlenmiş ve müvekkil bu ekspertiz raporu doğrultusunda aracı davalıdan satın almıştır(Ek-2 13.04.2018 TARİHLİ EKPSER RAPORU).

3) Gerçekleşen satış sonrasında müvekkil aracı oğlunun kullanımına bırakmıştır. Müvekkilin oğlu olan ……. yakın zamanda Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından halkın hizmetine sunulan Araç Muayene ve Kilometre Bilgisi sorgulama hizmetini kullanarak NLAES75206W45757 şase numaralı aracının kilometre ve muayene bilgilerini sorgulamıştır. Bu hizmet kullanıcılarına Muayene işlemine tabi tutulmuş araçların hangi tarihlerde muayeneye girdiğini ve ilgili muayene tarihlerinde kaç kilometrede yer aldığını göstermektedir. Müvekkil bu hizmet sayesinde aracının 17.07.2013 tarihli muayene işleminde 252.356 km, 21.08.2015 tarihi muayene işleminde 298.806 km olduğunu ve bu tarihten sonra gelen 07.09.2017 tarihli muayenede ise 229.913 km’ye düşürüldüğünü tespit etmiştir.(EK-3 HGS SORGULAMA). Bahsedilen KM düşürme işlemi hileli olarak ve aracın elektronik aksamında uzmanlık gerektiren müdahale sonrasında gerçekleştirilmiştir. Her ne kadar alıcı satım anında, aracı muayene etmekle ve varsa mevcut ayıplarını tespit ile yükümlü olsa da araçta yer alan ayıplar gizli ayıp niteliğinde olup satım anında tespit edilemeyen bu hususlara dair satıcının bilgilendirme yükümlülüğü bulunmaktadır. İş bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen davalı satıcı yüzünden müvekkilimiz aracını defalarca tamir işlemine tabi tutmuş ve maddi kayba uğramıştır.

4) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 8. maddesinde de belirtildiği üzere; …ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilânlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir. Yine aynı kanunun 12/3 Maddesi Zamanaşımı başlığı altında satıcının ayıplı maldan sorumluluk süresi belirlenmiş ve ‘Ayıp, ağır kusur ya da hile ile gizlenmişse zamanaşımı hükümleri uygulanmaz.’ Denilmiştir.

5) Müvekkilimiz, aracı davalıdan 163.345 Km de olduğuna inanarak 42.000,00 TL bedel ödeyerek teslim almıştır. Yapılan incelemeler neticesinde aracın Kilometre bilgisinde hileli müdahale ile düşürülme tespit edilmiştir. Bu müdahale aracın aksamlarında arızalanmaya ve aracın muadillerinden çok daha fazla arızaya neden olmasına yol açmış ve müvekkilimize maddi zarar vermiştir. Açıklanan sebepler ile Araç Satış Sözleşmesinin kurulduğu sırada araçta bulunan Gizli Ayıptan dolayı davalının sorumluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle müvekkilimiz, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarından; S hakkını seçmiş ve davalı Eren Erol’a şifa başvuruda bulunmuş, olumsuz yanıt alması sonrasında 12.02.2019 tarihinde tarafımızdan düzenlenmiş bir ihtarname davalıya iletilmiştir. Hem sözlü hem de yazılı şekilde davalıya başvurmamıza rağmen kendisinden herhangi bir olumlu dönüş alınamamıştır.

6) Yukarıda açıklanan sebepler ile sayın mahkemenize başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 6098 S. K. m. 219, 225, 227.

HUKUKİ DELİLLER:

1. …/…/… tarihli noter satış belgesi

2. …/…/… tarihli ayıp tespitini içerir belge

3. ….. Noterliği …/…/… tarihli … sayılı ihtarnamesi

4. …/…/… tarihli satış belgesi

5.Bilirkişi ve diğer sair tüm deliller.

SONUÇ VE İSTEM :

Alınan aracın ayıplı olması sebebiyle üçüncü kişiye satışında uğranılan zararlar kapsamında uzman bilirkişiler tarafından hesaplandığında fazla çıkması halinde arttırılmak üzere (tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere) …. TL maddi ve …. TL manevi tazminatın ….. tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte (isteme göre değişebilir) tahsiline, mahkeme masrafları ile avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, vekaleten talep ederiz. …/…/…

EKLER:

1.…/…/… tarihli noter satış belgesi

2. …/…/… tarihli ayıp tespitini içerir belge

3. ….. Noterliği …/…/… tarihli … sayılı ihtarnamesi

4.…/…/… tarihli satış belgesi

5.Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Davacı Vekili

Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara