Ayıplı Mal Nedeniyle Tazminat Dava Dilekçesi

Ayıplı Mal Nedeniyle Tazminat Dava Dilekçesi bir malın ayıplı olarak satılması sonucunda açılacak olan dava türüdür.

Ayıplı Mal Nedeniyle Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Ayıplı Mal Nedeniyle Tazminat Davası terditli dava şeklinde açılması mümkündür. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu uyarınca tüketicinin bir ayıplı mal karşısında tüketicinin seçimlik hakları bulunmaktadır. 6502 sayılı kanunun 11. maddesine göre tüketicinin sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi, ayıp oranında indirim veya ücretsiz tamirdir. Bugün ki yazımızda Ayıplı Mal Nedeniyle Tazminat Dava Dilekçesi örneği paylaşıyoruz. İlgili dilekçe teknik dilekçe olup muhakkak konusunda uzman bir tüketici hakları avukatından destek alınması gerekmektedir. İlgili dava belirsiz alacak davası olarak açılabileceği gibi kısmi dava olarak açmakta mümkündür. İlgili dava davanın mahiyetine göre asliye hukuk mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve ticaret mahkemelerinde açılmaktadır. Dava da amaç uğranılan maddi zararın tazminidir.

Ayıplı Mal Nedeniyle Tazminat Dava Dilekçesi Örneği

MERSİN NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİNE

DAVACI:

ADRESİ:

VEKİLİ: Av. Tunç Sudi TOL

ADRESİ: Antettedir.

DAVALI:

ADRESİ:

KONU:Gizli ayıplı şekilde satılan araç sebebiyle uğranılan maddi zararın tazmini istemlidir.

DAVA DEĞERİ:300 TL (Fazlaya İlişkin tüm Haklarımız Saklı Kalmak Kaydı İle

AÇIKLAMALAR:

1-) Müvekkilimiz Ahmet Mithat 26.06.2022 tarihinde davalıdan 33 AB 42 plakalı YENİ TOYOTA TITANIUM 1.6 TDCI tipli 2022 model WF0JXXGAJJBK7772 şase numaralı aracı 44.000 TL bedel karşılığında ikinci el olarak satın almıştır.

2-) Araç müvekkilimiz adına 26.06.2022 tarihli Mersin 12. Noterliğince düzenlenen Araç Satış Sözleşmesi vesilesiyle tescil edilmiştir.(EK-1 Araç Satış Sözleşmesi). Aracın satış tarihinin gerçekleştiği gün olan 26.06.2022 müvekkil aracın kaporta ve elektronik aksamlarının kontrolü amacıyla, satıcı tarafından tavsiye edilen METİN OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ. firmasına oto ekspertizine satıcı ile beraber götürmüş ve bu ekspertizden tutulan rapor sonrasında aracın sadece arka camı ve arka bagaj kapağı değişik olarak belirlenmiş ve müvekkil bu rapor doğrultusunda aracı davalıdan satın almıştır.(EK-2 Çakır Oto Eksper Raporu). Araç için Kayseri İlinde rapor tanzim etmiş bulunan METİN OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Unvanlı firmanın yetkilisi AHMET Metin’dir. İşin ilginç yanı ise Ahmet Metin eniştesidir.

3-) Gerçekleşen bu satıştan sonra müvekkil 17.08.2022 tarihinde aracı Mersin Garanti Oto Ekspertizine götürmüştür. Burada aldığı ekspertiz rapor sonucunda arka cam ve arka bagaj kapağı değişimi haricinde arka panelin değişmiş , arka sol çamurluğun boyalı olduğu, sağ ön çamurluğun ve sağ arka kapının boyalı olduğu tespit edilmiştir.(EK-3Mersin Garanti Oto Ekspertiz Raporu) Ayrıca davalı ilgili aracı www.sahibinden.com isimli e-satış sitesi üzerinden satışa çıkarırken araçta bulunan yukarıda açıklanan kusurları gizleyerek ilan vermiştir.

Kısacası bu hasarlar müvekkile bildirilmemiş olup müvekkilden gizlenmiştir. Özetle müvekkile satılmış bulunan aracın gizli ayıpları satıcı Ahmet Mithat ve Eksper raporu tanzim etmiş bulunan eniştesi Metin Külük tarafından hileli davranışlar ile gizlenmiştir.

İlgili durum daha sonra müvekkil tarafından davalıya ihbar niteliğinde olmak üzere mesaj ile bildirilmiştir. Fakat müvekkilin zararını karşılamaya yönelik herhangi bir geri dönüş gerçekleşmemiştir. (Ek:4 ihbar mesajı)

4-) Türk Borçlar Kanunumuzun 219.Maddesince açıkça belirtildiği üzere;

-‘Satıcı, alıcıya karşı herhangi bir surette bildirdiği niteliklerin satılanda bulunmaması sebebiyle sorumlu olduğu gibi, nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan maddi, hukuki ya da ekonomik ayıpların bulunmasından da sorumlu olur.

Satıcı, bu ayıpların varlığını bilmese bile onlardan sorumludur’ denilmektedir.

5-) Yukarıda açıklandığı üzere, müvekkilimiz bildirilen niteliklere sahip olmayan araç satışı sebebiyle maddi zarara uğramıştır. İlgili zararın tespiti için uzman bilirkişi incelemesi gerekmektedir. Sayın mahkemeniz tarafından görevlendirilecek uzman bilirkişi incelemesi neticesinde tespit edilecek olan zarardan satıcı 6098 Sayılı Borçlar Kanunumuz doğrultusunda sorumludur. Bu sebeplerle de sayın mahkemenizde işbu davayı açma gereği hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER :6098 S. K. m. 219, 225, 227

HUKUKİ DELİLLER :

1.26/06/2022 tarihli noter satış belgesi

2.26/06/2022 tarihli METİN OTO tarafından hazırlanmış eksper raporu.

3. 17/08/2022tarihli MERSİN OTO EKSPERTİZ tarafından hazırlanmIş ekspertiz raporu.

4. www.sahibinden.com ilanı ( Müzekkere yazılarak şirket kayıtlarından getirtilmesini talep ediyoruz.)

5. Bilirkişi incelemesi, keşif, tanık anlatımları ve her türlü sair yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda açıklanan sebeplerle ;

a) Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz.ve Tic. A.Ş. ‘ ye müzekkere yazılarak satıcı konumunda olan 0554 899 37 10 telefon numaralı Metin Külük’e ait 33 AB 22 plakalı aracın ilan açıklama kısımlarını , ilan bilgisini ve müvekkil ile geçen mesajlaşma kaydının getirtilmesine karar verilmesini,

b) Üçüncü kişiye satışında uğranılan zararlar kapsamında uzman bilirkişiler tarafından hesaplandığında fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile (tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere) şimdilik 300 TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsiline, mahkeme masrafları ile avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, saygıyla ve vekaleten arz ve talep ederiz.

EKLER:

1.26/06/2019 tarihli noter satış belgesi

2.26/06/2019 tarihli METİN OTO tarafından hazırlanmış eksper raporu.

3. 17/08/2019 tarihli MERSİN OTO EKSPERTİZ tarafından hazırlanmış ekspertiz raporu.

4. İhbar mesajı

5. Bir adet onaylı vekaletname örneği.

İHTAR EDEN VEKİLİ

Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara