Boşanma Davası Süreci Nasıl İşler?

Boşanma davası süreci nasıl işler; Boşanmak isteyen taraflar kendi soy 6 aydır ikametgahlarının bulunduğu adliyeye giderek dava dilekçesi hazırlayıp sunarlar.

Boşanma Davası Süreci Nasıl İşler?

Boşanmak isteyen taraf ya da karşılıklı ise her iki taraf birden boşanma davasını açar. Düzenlenen dilekçe karşı tarafa tebliğ edilir. Ekonomik Sosyal Durum araştırmaları yapılır. Karşılıklı cevap dilekçeleri, cevaba cevap dilekçesi ile işlemler ilerler. Ön inceleme duruşmalı olarak yapılır ve taraflar net bir şekilde dinlenir. Ön inceleme aşaması sonrasında tahkikat aşamasında deliller toplanarak beyanların sunulması ile ilk aşama tamamlanır.

Tahkikat aşaması bittikten sonra sözlü yargılamaya geçilir. Taraflara davanın esası hakkında söz verilir. Sözlü yargılama aşaması da bittikten sonra karar aşamasına geçilir. Karar aşamasında son sözler sorulur ve mahkeme karar verir. Bu aşama bittikten sonra gerekçeli karar tebliğ edilir. Bu karar üzerinde tarafların 2 hafta içinde istinaf ve temyiz gibi çeşitli yollara başvurabileceği belirtilir. Eğer taraflar bu 2 haftalık süre içerisinde sonuç olarak üst mahkemeye başvurmaz iseler karar kesinleştiğinde nüfus müdürlüğüne gidilerek işlenme süreci tamamlanır.

Boşanmada Dava Süreci Ne Kadar Zaman Alır?

Boşanma davası süreci nasıl işler; Boşanma davasına konu olan taraflar ile adliyeye gidilip dava açarlar. Dilekçenin verilmesi ve duruşmaya çıkılma aşamaları gerçekleşir. Sonucun kesin olarak bildirilmesi yaklaşık olarak 3 – 4 haftayı almaktadır.

Bu durum anlaşmalı olan boşanmalarda geçerlidir. Çekişmeli boşanma davalarında ise süreç 16 20 ayı almaktadır. En az 1.5 sene boşanma davası için beklemek gerekebilir. İşlemlerin hızlı bir şekilde yapılması için tanık ve delillerin hızlı toplanması ve tartışılması, istenen evrakların eksiksiz bir şekilde toplanması gereklidir. Aşamaların doğru biçimde yapılması boşanmayı hızlandıracaktır. Taraflar dava sürecinde hızlı kararlar almaktadır. Ancak dikkat edilmesi gereken hızlı değil doğru kararların alınmasıdır.

Boşanma davaları sonucunda bir kazanan bir kaybeden taraf olmaktadır. Davanın sonucunda taraflardan biri tarafından kararın üst mahkemeye taşınması durumunda davanın 4-5 yıla kadar uzaması söz konusu olmaktadır.

Başvuru Sürecindeki İşlemler Nelerdir?

Boşanma davası süreci nasıl işler? Birbiriyle anlaşamayan eşler son 6 ay içinde ikamet ettiği yerdeki adliyeye giderek aile mahkemesine boşanmak için başvuru yapar. Dava açıldıktan sonra kişi neden boşanmak istediği konusunda çeşitli nedenler açıklar. Bu konu üzerine boşanma dava dilekçesi hazırlanır. Aynı zamanda tazminat ve nafaka konularında talepte bulunulmaktadır. Dava dilekçesi muhakkak aile hukukunda uzman bir avukat tarafından hazırlanmalıdır. İddia edilen hususlar ve hangi iddianın hangi delillerle ispat edileceği tek tek dilekçede belirtilmelidir.

Boşanma Davasında Davacıların Dinlenilmesi ve Mahkemeye Çıkılmasında Neler Yaşanır?

Dava dilekçesi verildikten sonra belirlenen gün ve tarihte mahkemeye gelinerek duruşmaya katılırlar. Her iki taraf hakim tarafından dinlenir. Kişiler kendi istediklerini ve taleplerini bildirirler. Boşanma davası süreci nasıl işler; Hakim her iki kişiye de söz hakkı verdikten sonra bir karara varır. Bir süre sonra sonucu açıklar. Başvuru yapıldıktan sonra her iki taraf arasında cevap dilekçeleri verilir. Sonraki aşamada ön inceleme duruşması yapılır. Tanıklar tek tek dinlenerek toplanması gereken deliller bulunarak hakime sunulur. Delil ve tanıklar tartışıldıktan sonra sözlü yargılamaya, sözlü yargılamadan sonra karar aşamasına geçilir. Boşanma davalarında yazılı usul esas olup, esasında sözlü yargılama dışında taraflara söz verilmemektedir.

Boşanma Davasında Hakimin Karar Verme Aşamaları Nelerdir?

Eşler kendi talep ve istediklerini anlatırlar. Aynı zamanda tanıklar da dinlenir. Boşanmak için fotoğraf, mesaj ve ses kaydı gibi deliller toplanarak hakime verilir. Herkes dinlenerek, belgeler incelendikten sonra gerekli karar kişilere açıklanır. Boşanma davası süreci nasıl işler; Boşanılmasına karar verildikten sonra gerekçeli karar verilmektedir. Gerekçeli karar kişilere tebliğ edilmektedir. Temyiz edilmezse boşanma kararı kesinleşmektedir. Eşler bu aşamalardan sonra yasal olarak boşanmışlardır. Mahkemede çıkan karar Nüfus Müdürlüğüne gönderilir.

Kişiler kuruma giderek yenilenmiş nüfus kimliklerini alabilirler. Boşanma sürecinin anlaşmalı veya çekişmeli olması açıklanma süresini uzatmaktadır. Başvuru yapılması, mahkemeye gidilmesi, delillerin incelenmesi ve sonuca ulaşılması için yaklaşık 2 3 ay içinde sonuç açıklanmaktadır. Ancak bu durum anlaşmalı olan davalarda geçerlidir. Çekişmeli olan davalarda 2 seneye yaklaşık bekleme süresi bulunmaktadır. Nitekim tarafların anlaşması yapılan işlemin hızını arttıracaktır. Alkol, değersizlik, aldatma, zina gibi nedenlerden dolayı boşanma davası açılır. Boşanma davasını herhangi bir taraf açabilir. İsteyen avukat tutarak hukuki işlemleri işi bilen tarafından yapılmasını sağlar. İsteyenler ise bireysel olarak kendi haklarını savunabilir.

Dava başvuru sürecinde oluşan masrafları kusurlu olan taraf öder. Avukat masraflarını ise herkes bireysel olarak öder. Anlaşmalı olan boşanma davaları tek celsede biteceği gibi diğerleri uzun süre gerektirir. Boşanma davası açmak için bulunduğunuz yerdeki adliyeye giderek aile mahkemesine başvuru yapabilirsiniz. Bulunmadığı durumlarda ise asliye hukuk mahkemelerine gidebilirsiniz. Burada dava açarken dilekçenize aile mahkemesi sıfatı ile dava açtığınızı belirtmek çok önemlidir.

Boşanma davası açmak için bazı konularda karşı tarafın açmasını bekleyebilirsiniz. İlk dava açanın herhangi bir avantajı yoktur. Zaten asıl davaya karşı genelde karşı dava açılmaktadır. İlk dava açanın yer yönünden yetki konusunda sadece küçük bir avantajı bulunmaktadır. Dava ile ilgili süreçleri ilgili kurumlardan öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda hakları ve talepleri avukat aracılığıyla görebilirsiniz. Hukuk işlemlerinin rahat bir şekilde yapılması için tam ve eksiksiz evrak teslimi önemlidir.

Peki Boşanmada Tanıklar Nasıl Belirlenir? Gelin hep beraber inceleyelim.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara