Boşanma Davasında Davayı İlk Açan Daha Mı Avantajlıdır?

Boşanma Davasında Davayı İlk Açan Daha Mı Avantajlıdır? Boşanma davası, davacı eşin evliliğinin bittiğine inanması ve sonlandırma isteği ile hareket etmesi sonucu açılır. Evliliğin hukuken sona erdirme işlemi olarak görülür. Kolay verilmeyen ve aslında duygusal olarak da acıklı bir süreç içerisine sokan boşanma, aile biriminin yürütülememesinde toplum sağlığı için gerekli olabilir. Zor verilen bir karar olarak gözükse de davacı verdiği karar neticesinde mahkemeye talebini belirtir.

Boşanma Davasında Davayı İlk Açan Daha Mı Avantajlıdır?

Talebini belirtme konusunda boşanma davasında davayı ilk açan daha mı avantajlıdır sorusu da merak edilir. Şartlara ve hukukun kurallarına göre verilen karar, boşanma davasında etkilidir.

Boşanma Davasını İlk Açan Davalı ve Davacı

Hukukumuzda anlaşmalı boşanmalar dışında olan tüm boşanmalar içerisinde evliliği bitirebilecek kusur aranır. Bunun sebebi boşanmayı gerçekleştirmedeki amacı aramaktır. Davacının dayanağı olarak görülen bu kusur sebepleri ne olursa olsun olay veya olaylarda davacının kusurlu olduğu ispatlamaya çalışılır. Boşanma davası açmak demek ise davalı olunan tarafın kusurlu olduğunu kanıtlamak amacıyla yapılır. Bu durum ise boşanma davasında davayı ilk açan daha mı avantajlıdır sorusunu sormaya iletir. Ancak avantaj haklılık ispat edilerek sağlanır.

Hatalı Eş Dava Açabilir Mi?

Tam kusurlu eşin dava açma hakkı bulunmamaktadır. Çünkü boşanma davası bir haktır ve haksız olarak nitelendirilen kişi kendi kusuruyla bendenizi için lehine haklar kazanamaz. Ancak boşanma davası gerçekleşmesi için kusursuz ya da az kusurlu eş talebini mahkemeye iletebilir. Eşin kusurlu olması ve bu kusurun ispatlanmasıyla beraber boşanma davasının red olunacağı bilinmesi lazımdır. Bu yüzden davayı açan taraf diğer taraftır. Bu sebebiyetle gerçekten boşanma düşüncesi olan çiftler hatası az görülen tarafça açılır.

10-soruda-bosanma-davalari-tuncsuditol

Özel Boşanma Sebeplerinde Süre

Boşanma davasında davayı ilk açan daha mı avantajlıdır sorusunun sorulmasının yanında bir diğer merak edilen konu özel boşanma sebeplerinde belirtilen sürelerdir. Çünkü boşanma davaları özel boşanma sebepleri ve genel boşanma sebepleri

Genel boşanma sebeplerinde hakim evliliğin sona erdirilip erdirilemeyeceği konusunda kanunlar bir takdir yetkisi vermiş bulunsa da özel boşanma sebeplerinde ise mahkeme hakimine bu evliliğin sona erdirilip erdirilemeyeceği konusunda bir takdir yetkisi vermemiştir. Özel boşanma sebepleri belirli bir süreye tabi tutulur.

Özel bir boşanma sebebini öğrenen eşin bu sebebe dayalı olarak dava açma süreleri kanunen belirtilmesi yapılmıştır. Belirtilen süreler geçtikten sonra artık özel sebebe dayalı dava açılması halinde dava ret edilir. Genel itibariyle 6 ay olarak nitelendirilen durum bu süre zarfında dava açma gerçekleşirse ancak özel boşanma sebepli olarak görülür. Süre zarfında dava açılırsa haklı konum içerisine girilebilmesinden kaynaklı boşanma davasında davayı ilk açan daha mı avantajlıdır durumu yaşanabilir.

Yetkili Mahkemeyi Belirleme İmkanı

Boşanma davalarında yetkili mahkeme coğrafi olarak davayı ele alan mahkemedir. Boşanma davaları ise Aile Mahkemeleri tarafından incelense dahi üç çeşit yerde gerçekleşmesi görülür. Bu yereler ise;

  • Eşlerin en son 6 ay beraber yaşadıkları yer
  • Boşanmada davalının yerleşim yeri
  • Boşanmada davacının yerleşim yeridir.

Yetkili olan mahkemenin belirlenmesini ise davayı açmış kişi tarafından gerçekleştirilir. Bu sebeple boşanma davasında davayı ilk açan daha mı avantajlıdır sorusundaki avantajı yaşamak için davayı ilk açan taraf olup gideceğiniz Aile mahkemesini belirleyebilirsiniz. Durumun gerçekleşmesi sayesinde ise zaman ve ekonomik külfetler içerisinde girmeyen taraf olma durumu vardır.

Evliliği Bitiren Sebeplerin Davada Etkisi

Kusurlu bir eylemin gerçekleşmesinin ardından uzun bir süre sessiz kalınması, söz konusu eyleme rıza gösterildiği ya da affedildiği anlamını taşır. Diğer tarafın önemli bir konuda boşanma sebebini tespit etmek ve sebebi boşanma nedeni haline getirilmeyip dava açılmaksızın beklenilmesi davanın hayata geçmesi için yeterli olarak görülecek bir durum olmaz. Beklenme durumu tüm sebeplerin kabul edildiği anlamını taşır. Kabul edileme durumu gözetildiğinde davada etkisinden bahsedebilmek mümkün olmaz.

Boşanma Davasında Avantajlı Adımların Atılması

Boşanma kararına verildi ise bu süreç içerisinde avantajlı olan adımları atabilmek için kesinlikle boşanma avukatına danışılması gerekmektedir. Bu danışma ve yönlendirme sonucu mahkemenin gidişi hakkında doğru adımlar atılabilir.

Gelin şimdi Çekişmeli Boşanma İle Anlaşmalı Boşanma Arasındaki Fark Nedir? inceleyelim. Bizlere ulaşmak için buraya tıklayınız.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara