Boşanma Davasında Duruşmalara Katılmak Zorunlu Mudur?

Boşanmak isteyen bireyler mahkeme vasıtasıyla ancak işlemlerini gerçekleştirebilirler. Davanın sonuçlanmasını planladıkları aşamada ise boşanma davasında duruşmalara katılmak zorunlu mudur sorusunun cevabını ararlar.

Boşanma Davasında Duruşmalara Katılmak Zorunlu Mudur?

Cevap, boşanmayı nasıl gerçekleştirmek istediğinize bağlıdır. Anlaşmalı boşanmalarda sürecin hızlı adımlarla ilerlemesini istiyorsanız katılmanız en doğru karar olacaktır. Genellikle vekaletin verildiği avukatın yükümlülüğü ile taleplerin mahkemece değerlendirilmesi iletilir. Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları bu sebeple ayrı olarak incelenmesi gerekmektedir.

İlk Duruşmada Hakim Taraflara Ne Sorar?

Mahkeme kararıyla boşanmak isteyen eşler ya da eş bunun için avukat yardımıyla işlemleri başlatırlar. Hukuksal olarak hak ve özgürlüklerinin kaybolmadan gerçekleşecek boşanma için dosyaların mahkemeye iletilir. Mahkeme öncesinde hazırlanan dosyaları ön incelemeden geçirir ve boşanma davasının ilk duruşmasını gerçekleştirir. İlk duruşmanın amacı uyuşmazlığın tespiti ve sulha davet etmek olarak öne çıkar. Anlaşmazlığın tespitinden önce eşlerin sulha varıp varmayacağı sorulur. Evliliğin devam ettirme düşüncesi var ise bunu uzman yardımı alarak süreç içine girme teklifi yapılır. Eğer ki sulh durumu söz konusu olmayacak şekildeyse boşanmanın gerçekleşmesini isteyecek anlaşmazlığın dinlenmesi gerçekleşir. Ayrıca mahkeme hakimi taraf dilekçelerinde belirsiz veya anlaşılamayan noktaların net şekilde söylenilmesini isteyecektir. Hakimin sorduğu sorular neticesinde konu aydınlığa kavuşması için uğraş verilir.

İlk Duruşmaya Davacı Katılmaz İse Ne Olur?

Boşanma davasını açmış olan tarafın bizzat avukat yardımı ile takip etmesi gerçekleşmelidir. Bu durum içerisinde boşanma davasında duruşmalara katılmak zorunlu mudur sorusu öne çıksa da davacı ilk duruşmaya katılmaz ise davayı takip edip etmeyeceği sorulur. Eğer ki takip isteği varsa ön inceleme duruşması davacının yokluğunda devam eder. Ancak davacının katılmamasıyla davalı iddialarını ve savunmalarını hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan dilediği gibi değiştirebilme ve genişletebilme hakkına sahip olur. Yeni iddiaların da katılmasıyla beraber duruşmaya katılmayan taraf hak talebinde bulunamaz.

İlk Duruşmaya Davalı Gelmezse Ne Olur?

Boşanma davasında duruşmalara katılmak zorunlu mudur sorusunu soran bir diğer taraf ise davalıdır. Davacının kendi açtığı dava olmasından kaynaklı kontrol etme zorunluluğu bulunurken, davalı durumunda ise böyle bir durum zorunluluğu içerisinde olmaz. Davalının duruşmaya gelmemesi, duruşmanın yapılmasına ya da yargılamanın devamına engel bir durum olarak ortaya çıkmaz. Ancak gelmeme durumunda ise kendini savunma durumuna da giremeyecektir. Davalı için negatif sonuçların ortaya çıkması görülebilir. Davacı davalının mahkemeye gelmemesiyle bulunduğu yeni iddiaları dosyaya ekleyebilir ve itiraz süreci olmaz.

Duruşmaya Her İki Taraf Gelmez ise Ne Olur?

Boşanma davasında duruşmalara katılmak zorunlu mudur suali iki tarafı ilgilendirir. Kendilerine duruşma günü usulüne uygun olarak tebliğ edilen davaya katılmaz ve mazeret bildirmez, vekil bildirmemişse mahkemece “Dosyanın Yenileninceye Kadar İşlemden Kaldırılmasına” karar verilir. “Müracaata Bırakıldı” olarak da adlandırılan durum ancak belirlenen süre içerisinde bir daha talebin gelmesiyle değerlendirilir. 3 ay içerisinde yenileme dilekçesi verilmesi takdirinde davanın işleme girmesine izin verilir. Ancak 3 ay içerisinde bir yenileme dilekçesi verilmez ise davanın açılmamış sayılmasına karar çıkar.

Boşanma Davalarında Avukat Zorunlu Mudur?

Sadece boşanma davalarında değil diğer davalarda da avukat bulundurma zorunluğu bulunmaz. Ancak mahkeme süreçlerinin karmaşıklığı bazı hallerde avukat bulundurmayı zorunlu hale getirmektedir. Boşanma davalarında ise gerekli hak arayışları, mal paylaşımı, nafaka, çocuk velayeti gibi konuların netliğe kavuşarak kazanç içerisinde olabilmek adına avukatın rolü büyüktür. Eğer ki anlaşmalı bir boşanma türü ise önden belirlenen protokollerin yazılması ve uygulanmasında avukat rolü ön plana çıkar. Çekişmeli boşanma davaları da eşlerin mahkemede hak kaybına uğramaması için boşanma avukatı tutmak mantıklı verilen kararlardan birisidir.

İlk Duruşmaya Avukatların Katılması Zorunlu Mudur?

Davacı ve davalının kendilerine vekil olarak tuttukları avukatlar bizzat duruşmaya katılmaları gerekmektedir. Sadece ilk duruşma için değil tüm duruşlar için bu durum geçerlidir. Boşanma davasında duruşmalara katılmak zorunlu mudur sorusunun her zaman katılması gereken taraf vekil avukatlar olarak bilinmelidir. Ön duruşma teknik bir duruş olsa bile pratikte faydalı olarak nitelendirilmese de avukatın bulunuşu davanın arkasında olduğunu gösterir.

Anlaşmalı boşanma davasında, tarafların avukatı bulunsa bile eşler bizzat duruşmada hazır olmaları gerekir. Boşanma konusundaki iradelerini serbestçe, hiçbir baskı altında kalmadan açıklamaları mahkeme için önemli görülen bir detaydır. Bu husus anlaşmalı boşanma davalarını çekişmeli boşanma davalarından ayırılmasını sağlar.

Peki boşanma davasında ekonomik durum araştırması nedir? Gelin inceleyelim.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara