CMK Madde 10 Uyarınca Ceza Davalarında Tefrik

CMK Madde 10 Uyarınca Ceza Davalarında Tefrik adlı makalemizi sizlerle paylaşıyoruz.

Tefrik (Davanın Ayrılması) Nedir?

Tefrik birden fazla sanıklı dosyalarda birlikte görülen davaların ayrılması demektir. Birlikte açılmış ya da sonradan birleştirilmiş davalar yargılamanın her aşamasında cumhuriyet savcısının ya da tarafların talebi üzerine veya re’sen hâkimin gerekli görmesi durumunda ayrılabilir. Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 10.maddesi 1.fıkrası hükmünce ‘’Kovuşturma evresinin her aşamasında, bağlantılı ceza davalarının birleştirilmesine veya ayrılmasına yüksek görevli mahkemece karar verilebilir.’’
Madde hükmünden anlaşılacağı üzere, kovuşturma evresinin her aşamasında mahkeme tarafından gerekli görülmesi halinde tefrik kararı verilebilir.

Sanık Yönünden Tefrik Talebi Nedir?

Birden fazla sanıklı ceza kovuşturmalarında sanıklardan birinin uzun süre infaz edilememesi yargılamanın uzamasına neden olabilmektedir. Uygulamada sıklıkla karşılaştığımız bu durum karşısında diğer sanıklar hakkında dosyada tamamlanacak herhangi bir eksiklik kalmamasına karşın, dava sürüncemede kalmaktadır. İş bu durumlarda tefrik talebi oldukça anlamlı hale gelmektedir. Tefrik yani davanın ayrılması talebini müdafisi bulunduğunuz sanık yönünden talep edebileceğiniz gibi, hâkim re ’sen de karar verebilir.

Tefrik Edilen Dava Hangi Mahkeme’de Görülür?

CMK 10.madde 3.fıkra hükmünce ‘’İşin esasına girdikten sonra ayrılan davalara aynı mahkemede devam olunur.’’ Maddeden anlaşılacağı üzere iddianamenin okunmasından sonra ayrılan yani tefrik edilen davalar yeni bir esas numarası alarak aynı mahkemede görülmeye devam eder.

Tefrik Talebinde Nasıl Bulunurum?

Tefrik kararını sözlü savunmalarınızda talep edebileceğiniz gibi mahkemeye sunacağınız yazılı bir dilekçe yoluyla da talep edebilirsiniz. Aşağıda örnek olarak tefrik talebinde bulunma dilekçesi örneğini paylaşıyoruz.

CMK Madde 10 Uyarınca Ceza Davalarında Tefrik Örneği

MERSİN AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO : …….

SANIK : …….

MÜDAFİ: ……..

KONU: Tefrik Talebimizden İbarettir.

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda esas numarası yazılı dosyanızda müvekkilim sanık olarak yargılanmaktadır. Hakkında …… yılından beri yürütülen kovuşturmadan dolayı büyük hak kayıpları yaşamaktadır. Son olarak yıllardır devam etmekte olduğu mesleğini iş bu kovuşturmadan dolayı kaybetme riski ile karşı karşıyadır.
Mahkemenizde devam eden halihazırdaki yargılama tam …… yıldır devam etmektedir. İş bu kovuşturmadan dolayı müvekkil mesleğini kaybetme riski ile karşı karşıyadır. Yargılamanın ……. yıl gibi çok uzun bir süredir halen sonuçlanmaması ve bu yargılamadan dolayı müvekkilin işini kaybetme riski ile karşı karşıya kalması mağduriyetini daha da artırmaktadır.

İş bu yargılama, dosyada bulunan asıl failin firari olmasından dolayı bir türlü sonuçlanamamaktadır. Sanıklardan birinin infaz edilememesi yargılamanın uzamasına neden olmuştur. İlgili yargılama sebebiyle müvekkilin ayrıca adil sürede yargılanma hakkı zedelenmiş ve çalışma hürriyeti kısıtlanmaktadır.
Bir alıntı: Anayasa Mahkemesi Madde 141: “Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir.”

Ceza Muhakemesi Kanununun 10. Maddesinin 1. Fıkrası: “Kovuşturma evresinin her aşamasında, bağlantılı ceza davalarının birleştirilmesine veya ayrılmasına yüksek görevli mahkemece karar verilebilir.” hükmüne amirdir. Neticeten, müvekkil hakkında deliller toplanmış olup, dosyadaki diğer sanıkların yakalama emrinin infazının beklenmesinden dolayı dosyada bir sonuca varılamamaktadır. Bu sebeplerle makul sürede yargılanma ilkeleri kapsamında, davanın müvekkilim yönünden tefrik edilerek, karar verilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu

2014/5-52 E.

2014/354 K.

11.07.2014 T.

“Sanık hakkında yürütülen yargılamada tüm deliller toplanmış ve ilk derece mahkemesi tarafından hüküm kurulması dışında yapılacak bir muhakeme işlemi kalmamış olduğundan, on dört sanık hakkında rüşvet verme suçundan açılmış kamu davasında savunmaların tespit edilmesi, delillerin toplanması ve kamu davasının sona ermesinin beklenmesi ya da davaların birleştirilerek birlikte görülmesi suretiyle sanıkların hukuki durumlarının tayin ve takdiri cihetine gidilmesi mutlak bir zorunluluk olmayıp, aksine davaların takdire bağlı olarak birleştirilmesi sanık hakkında yürütülen yargılamanın gereksiz uzamasına, usul işlemlerinin tekrar edilmesi nedeniyle toplumdaki adalet duygusunun zedelenmesine de yol açacaktır. Bu nedenle, rüşvet alma ve rüşvet verme suçlarından haklarında kamu davası açılan sanıkların birlikte yargılanmaları inceleme konusu olayda gerekli olmadığı…”

Yargıtay Ceza Kurulunun yerleşik içtihatları ve CMK kapsamı ve yukarıda izah ettiğimiz nedenlerden ötürü dosyadaki diğer sanık hakkındaki yakalama emirlerinin infazı beklenmekte olduğundan davanın uzun süre sonuçlandırılamayıp, sürüncemede kalması ihtimali çerçevesinde davanın tefrik edilmesini arz ve talep ederiz.

21/02/2022

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda arz ve izah edilen ve mahkemenizin re’sen dikkate alacağı hususlarla birlikte dosyada sanık olarak bulunan müvekkilim yönünden davanın TEFRİK EDİLEREK, karar verilmesini arz ve talep ederim.

21.02.2022

SANIK MÜDAFİ

Av. Tunç Sudi TOL

“CMK Madde 10 Uyarınca Ceza Davalarında Tefrik” üzerine 2 yorum

 1. İyi çalışmalar benım adıma hakım senin yönünden berat var dedi kararı kesin var dedi sanık için ceza verdi tekrar itaraz edip tefrk edilerek dava acılmiş benim için sanık yazılıp dava acılmiş nasıl bir hukuk

  Yanıtla
  • Hukuk ile mantık aynı düzlemde ilerlemez. Mantığınıza yatmayan bir durum hukuka uygun olabilir. Detaylı inceleme için
   0535 331 65 85 numaralı hattımızdan arayarak danışmanlık alabilirsiniz.

   Yanıtla

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara