Gülnar Ceza Avukatı

Gülnar Ceza Avukatı: Toplumda işlenen en büyük suçlar ile hukukun hassas olduğu davalara bakan avukatlara halk tabiri ile ceza avukatı denir. Gülnar ceza avukatı ağır suç ile isnat olunan kişinin savunmasını yapar, bu nedenle toplumda ceza davalarına giren avukatlara suçluyu temsil ediyor şeklinde çok doğru olmayan bir algı vardır oysa avukat sadece davanın hukuki boyutu ile ilgilidir ve görevi müvekkilini savunmaktır.

Sanık Avukatları Müdafi Olarak Adlandırılır

Ceza davaları ile ilgilenen avukatlar diğer dava türlerinde olduğu gibi bir savunma hazırlayamazlar çünkü ceza davaları ağır bir suça karşılık savunma hazırlanması gereken dava türüdür, davanın sonunda alınacak karar doğrudan kişinin özgürlük hakkı ile ilintilidir. Birçok dava türü hukukun maddi konularını ilgilendirmesine karşın ceza davaları özellikle de ağır ceza davaları hem hukukun genel işleyişi hem de kişiyi doğrudan etkileyen kapsamlı ve detaylı dava türleridir. Bu dava türünde sanık avukatları müdafi olarak adlandırılır bu kavramdan da anlaşıldığı üzere ceza davalarına bakan avukatlar ile diğer avukatlar arasında ciddi farklılık vardır.

Gülnar Ceza Avukatının Görevi Kişi Özgürlüğünü Savunmaktır

Ceza davasında yargılanan kişiler gerek davadan beraat almak gerekse alacağı en az ceza ile yargılama sürecini tamamlamak adına hukuki yardım almalı ve bir Gülnar ceza avukatı ile anlaşma sağlamalı birlikte hareket etmelidir. Ceza davası avukatlarının görevleri müvekkilinin maddi ve manevi tüm haklarını korumak ve özgürlüğünü savunmak başta yer alır. Ardından hazırlanan kapsamlı ve detaylı savunmayı mahkemeye sunmak, davaya konu olan tüm delilleri araştırarak dava dosyasına eklemek, duruşmalara hazırlanarak hepsini takip etmek yer alır.

Görev ve Yetkilerinde Sınır Yoktur

Ceza avukatının görev ve yetkilerinde sınır yoktur, çok fazla konuya hakim ve tamamı ile alakalı bilgi ve deneyime sahiptirler dolayısı ile hem görev hem de yetki alanları bu nedenle fazladır. Ceza davalarının ortak özelliği uzun sürmeleri ve hemen hepsinin bir ceza ile sonuçlanmasıdır, tutuklamalara en fazla bu davalarda rastlanır ama tutuksuz yargılama ya da tahliye hatta berat ile sonuçlandığına da rastlamak söz konusudur. Bundan dolayı Türk Ceza Kanununda bu tür davalara katalog suçlar olarak belirlenen suç davaları olarak bakmak gerekir.

Ceza Davalarındaki Suçlar

Ceza davalarında ki yargılama sonucunda genellikle 10 yıl ve üzeri hapis cezalarının verildiği dikkate alındığında Gülnar ceza avukatı baktığı davada çoğu kez çalışma ve anayasa ile alakalı yükümlülüklerini yerine getirir. Ceza davaları kapsamında ele alınan ve bu şekilde değerlendirilen suçlar; yağma, adam yaralama, ağırlaşmış yaralama, kasten adam öldürme, taksir ile adam öldürme, rüşvet, hile yapma, hileli iflas, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, zimmet suçları hemen sayılan suçlardır.

Ceza Davalarında Ceza Almak Sürpriz Değildir

Bunların yanı sıra irtikâp suçları, hakaret, tehdit, şantaj, evrakta sahtecilik suçu da ceza davalarına giren suçlar kapsamındadır. Gülnar ceza avukatı kesinlikle bu tür davalarda tecrübe sahibi, deneyimli ve kanun maddelerini ve tüm yeni düzenlemeleri takip eden avukat olmalı çünkü tecrübesi olmayan bir avukatın bu tür davalarda istenen sonuca ulaşması bazen güç olabilmektedir. Her davada olduğu gibi ceza davalarında da kişinin avukat tutma zorunluluğu yoktur ancak ceza davaları hukukun en önemli ve en hassas davalarıdır ve bu tür davalarda ceza alınmasına kesin gözü ile bakılır yani ceza davalarında ceza almak bir sürpriz değil, doğal sonuçtur.

Suç İstinadı İle Birlikte Bir Avukat Tutulmalı

Kişinin hukuki destek almasında ki önem verilecek cezanın en az şekli ile verilmesini sağlamaktır, avukat yapacağı savunma ile en az cezanın verilmesine katkı sunar hatta tutuksuz yargılama veya berat kararının verilmesini dahi sağlayabilir. Davaya sonradan katılan bir Gülnar ceza avukatı savunmada zorluk yaşayabilir belki ilk duruşmalarda geri dönmesi mümkün olmayan durumlar yaşanır bu sebepten dolayı kişi ceza davasında suç istinadı ile birlikte bir avukat ile çalışmaya başlamalıdır.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara