Güvence Hesabına Başvuru Nasıl Yapılır? Dilekçe Örneği

Güvence hesabına başvuru dilekçesi örneği güvence hesabına başvuru yapmaya yarayan dilekçe türüdür.

Güvence Hesabı Nedir?

Güvence Fonu, Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB) tarafından yönetilen ve 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca trafik kazalarında mağdurlara tazminat sağlayan bir kurumdur. 

Güvence Hesabına Başvuru Nasıl Yapılır?

Güvence hesabına başvuru yazılı bir dilekçe ile yapılır. Güvence hesabına başvuru dilekçe örneği ile yapılır.  Başvuru yapılırken güvence hesabına yazılı bir başvuru yapılması,

Başvuruda kazaya ilişkin belgelerin (kaza tutanağı, polis raporu, vb.) ve tazminat talep dilekçesinin eklenmesi,

Güvence hesabının başvuruyu değerlendirerek tazminat ödemesi yapma kararı alması.

Güvence Fonu’ndan ödenen tazminatlar durumunda, TSB bu tutarı kusurlu sürücüden veya diğer sorumlulardan rücu yoluyla talep edebilir.

Bu fon, özellikle şu durumlarda devreye girer:

  • Zorunlu trafik sigortası bulunmayan veya tespit edilemeyen araçların karıştığı kazalarda,
  • Bir sigorta şirketinin iflas etmesi durumunda,
  • Trafik kazasında kusurlu olan sürücünün zorunlu trafik sigortasından tazminat alınamaması halinde,

Kazada kusurlu üçüncü kişiden tazminat talep edilememesi durumunda.

Güvence Hesabına Başvuru Şartları 

Güvence Fonu’ndan tazminat alabilmek için şu koşulların sağlanması gerekmektedir:

  • Kazanın bedeni zarara yol açması,
  • Kazanın zorunlu trafik sigortası kapsamında olması gereken bir araç tarafından gerçekleştirilmiş olması,
  • Mağdurun diğer tazminat kaynaklarından (örneğin, kusurlu sürücü veya sigorta şirketi) tazminat alamaması.

GÜVENCE HESABI BAŞVURU DİLEKÇE ÖRNEĞİ Güvence hesabı başvuru dilekçe örneği teknik bir dilekçe olup muhakkak uzman bir mersin sigorta avukatı tarafından hukuki destek alınması gerekmektedir. Aşağıdaki dilekçe örnek dilekçedir.

GÜVENCE HESABI BAŞVURU FORMU

İHTAR EDEN :  

ADRES

VEKİLİ : Av. Tunç Sudi TOL 

ADRES : Antettedir.

İHTAR EDİLEN   : GÜVENCE HESABI

ADRES :  Esentepe Mahallesi Ali Kaya Sokak Polat Plaza 

B-Blok No:1b Kat:15 34394 Şişli/İSTANBUL  

KONU Müvekkilimiz X’ ün, plakası tespit edilemeyen ve olay yerinden kaçan bir aracın sebebiyet verdiği kaza neticesinde yaralanmasına ilişkin maddi tazminat talebimizi içermektedir.

AÇIKLAMALAR :

16/10/2020 tarihinde, plakası tespit edilemeyen bir araç müvekkilimin sürücüsü konumunda bulunduğu motosikletin kaza yapmasına sebebiyet vermiş ve olay yerinden kaçmıştır. Olayda plakası tespit edilemeyen araç sürücüsü ASLİ KUSURLUDUR. Kaza neticesinde müvekkilimiz ağır yaralanmıştır.

X’ ün  geçirmiş olduğu kaza neticesinde kalıcı maluliyetini ve geçici iş görmezlik durumu Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Adli Tıp Kurulu tarafından 08/10/2021 tarihinde tanzim edilen ve 20/02/2019 tarihli Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirilmesi Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda hazırlanan Adli Tıp Kurul Raporunda müvekkilin kaza tarihi olan 29/06/2020 tarihinden itibaren 6(Altı) Ay boyunca %100 Oranında Geçici İş Göremez olduğu/Meslekte Kazanma Gücünü kaybetmiş sayılması gerektiği ve ayrıca Sürekli Engellilik Oranının da Sürekli ve %5(Yüzde Beş) olduğu tespit edilmiştir. (Ek- 2021/3111 numaralı 08/10/2021 tarihli Adli Tıp Kurulu Raporu)

Müvekkilimiz, tali kusurlu olduğu kaza neticesinde ağır maluliyete uğramıştır. Sigortalının tespit edilememesi ve rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dahilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar Yargıtay güncel ve istikrarlı içtihatlarına göre Güvence Hesabı teminatı kapsamında olduğu kabul edilmektedir. 

Sigorta tahkim komisyonu vermiş olduğu kararlarda maluliyet/geçici iş görmezlik talebiyle Güvence Hesabına başvuran mağdurların bu taleplerinin karşılanması gerektiğine hükmetmektedir.

Yukarıda arz ve izah etmiş olduğumuz sebeplerle, müvekkilin uğradığı maluliyetin  ekte sunulan belgeler vasıtasıyla hesaplanarak tarafımıza ödenmesini talep etmekteyiz. 

SONUÇ ve İSTEM :

Yukarıda açıklanan nedenlerle, İş bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde aşağıda bilgileri bulunan hesaba, müvekkilin maluliyetinin hesaplanarak kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesi gerektiğini, ödemenin yapılmadığı veya eksik yapıldığı takdirde aleyhinize hukuki işlem başlatılacağını, fazlaya ve faize ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla vekaleten ihbar ve ihtar ederiz. 22/10/2021

Hesap Adı: 

IBAN No: 

1-) Erişkinlere İlişkin Sağlık Kurulu Raporu

2-)Kaza Tespit Tutanağı (Aslı gibidirli.)

3-) CD İzleme ve Araştırma Tutanağı(Aslı gibidirli)

3-) Genel adli muayene raporu ve Kati raporu(Aslı gibidirli.)

5-) Epikrizler, Hasta Tetkik Raporu (Aslı gibidirli.)

6-) Şüpheli İfade tutanağı (Aslı gibidirli.)

7-) Tahkikat Evrağı (Aslı gibidirli.)

😎 Ruhsat ve kimlik fotokopisi (Aslı gibidirli.)

9-) Vekaletname (Ahz-u Kabz yetkisini içermektedir.)

10-) 1 Adet Cd İçerisinde Sağlık Durumuna ilişkin belgeler, röntgenler vb.

 BAŞVURU YAPAN VEKİLİ

AV. TUNÇ SUDİ TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara