İdari Para Cezası İadesi Dilekçe Örneği

Hukuka aykırı bir idari işlem sonrasında idare tarafından idari para cezası uygulanmaktadır.

Ödenen Para Cezasının İadesi Nasıl Alınır?

Bu idari para cezasına karşı 30 gün içinde sulh ceza mahkemesine itiraz etmek mümkündür. İdari para cezasına karşı yapılan itirazın kabul olması durumunda mahkeme idari para cezasının iptaline karar vermektedir. Bu noktada indirimli olarak daha önceden ödenmiş idari para cezasının iadesi söz konusu olacaktır. İdari Para Cezası İadesi bağlı bulunan vergi dairesine verilecek bir İdari Para Cezası İadesi Dilekçe Örneği ile yapılmaktadır.

İlgili talepte bulunduktan sonra idareye 30 gün süre verilmelidir. Muhakkak talepte ödemenin yapılabileceği bir IBAN belirtilmelidir. Bu 30 günlük süre sonunda idarenin iade yapmaması durumunda icra takibi açmak mümkündür. Fakat burada önemli olan nokta idareye haciz yapılamamasıdır. Yapılamadığından icra takibi açmakta bir mantık bulunmamaktadır. Aşağıda paylaşılan dilekçe örnek dilekçe olup muhakkak mersin idare hukuku avukatından destek almanız gerekmektedir.

İdari Para Cezası İadesi Dilekçe Örneği

MERSİN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
İHTAR EDEN :
VEKİLİ : Av. Tunç Sudi TOL
(adres antettedir.)

İHTAR OLUNAN : Mersin Vergi Dairesi Müdürlüğü

KONU :

Müvekkil şirketin ödemiş olduğu idari para cezasının iadesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil firmaya ait 33 EOU 23 plakalı araca Mersin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 08.09.2022 tarih ve IN seri , 6325937 sıra numarası ile idari para cezası kesilmiştir. (Ek:1 trafik para cezası tutanağı )Kesilen cezaya istinaden müvekkil firma 20.09.2022 tarihinde 1.513,50 TL Çukurova Vergi Dairesine ödeme yapmıştır.(ek:2 yapılan ödemeye ilişkin tutanak )

Kesilen idari para cezası hukuksuz olmasından dolayı idari para cezası tutanağına tarafımızca Adana Sulh Ceza Hakimliğine itiraz edilmiş ve itirazımız kabul olmuştur. (ek:3 te mahkeme kararı )

İlgili kabul neticesinde Mersin 2.Sulh Ceza Hakimliğinin 29.11.2022 tarihli 2018/7482Değişik iş numaralı kararı uyarınca müvekkil firma aleyhine kesilen idari para cezası iptal edilmiştir. Bu sebeple haksız yere ödediğimiz 1.513,50 TL’nin tarafımıza iadesi lüzum bulmuştur.

SONUÇ ve İSTEM :

Yukarıda açıklanan nedenlerle ekte tarafınıza gönderilen 1.513,50 TL ihtarnamenin tarafınıza tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde aşağıda bilgileri bulunan hesaba ödenmesi gerektiğini, ödemenin yapılmadığı veya eksik yapıldığı takdirde aleyhinize hukuki işlem başlatılacağını, fazlaya ve faize ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla vekaleten ihbar ve ihtar ederiz.

Hesap Adı: TUNÇ SUDİ TOL
IBAN No: İŞ BANKASI-TR7000026525272

Ekler:
Ek:1 Trafik para cezası tutanağı
Ek:2 Yapılan ödemeye ilişkin tutanak
Ek:3 Mersin 2.Sulh Ceza Hakimliğinin 29.11.2018 tarihli kararı
Ek:4 Vekaletname (Ahzu Kabz yetkisi içermektedir.)

İhtar Eden Vekili
Av. Tunç Sudi TOL

“İdari Para Cezası İadesi Dilekçe Örneği” üzerine 2 yorum

  1. bende ehliyetten ceza yedim kullanmadigim aracta TC ve imza sahte buna itiraz ettim dava sonuclandi.ama neticeyi bilmiyorum

    Yanıtla

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara