İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği

İş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açılabilmesi için ilk şart iş kazasının yaşanmasıdır. İş kazası yaşayan işçi Sosyal Güvenlik Kurumuna ve en yakın karakola, iş kazasının yaşandığını bildirmesi ve bu konuda kolluk tarafından tutanak tutturması gerekmektedir. Bu tutanak sonrasında iş kazasına bağlı tazminat davası açılabilmektedir. Açılacak tazminat davası maddi tazminat belirsiz alacak davası olarak açılmalı ve manevi tazminat ise belirlenerek açılmalıdır. Dava değerlerinin doğru açılmaması durumunda davacı karşı vekalet ücreti ile karşılaşabileceğinden muhakkak konusunda uzman bir mersin iş kazası avukatından destek alınması gerekmektedir. Aşağıda iş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası dilekçe örneğini paylaşıyoruz.

İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği

MERSİN NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ : Av. Tunç Sudi TOL – Adres antettedir.

DAVALI :

DAVA DEĞERİ : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile 1.000 TL Maddi ve 70.000 TL Manevi Tazminat

KONU : İş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminatın işleyecek faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilimiz davacı, 20/07/2019 tarihinde davalıya ait Kazanlı mah. Cumhuriyet Bulv. ….. Deposu Akdeniz/Mersin adlı iş yerinde çalışmakta iken, iş arkadaşı ……… tarafından kullanılmakta olan trans palet ile ayağına çarpması sonucu ayak bileği parçalı ve kanamalı şekilde kırılmıştır.(Ek-1- Olay yeri tespit tutanağı, CD inceleme tutanağı) Kaza sonrasında Mersin Toros Devlet Hastanesine sevki gerçekleştirilmiş ve kendisine Fibula Diftal Parçalı Açık Kırık teşhisi konularak müdahale yapılmıştır.(Ek-2 Hastane Genel Adli Muayene Raporu)

2-) Müvekkilin tedavisi devam etmekte olup ayak bileğinde Platin bulunmaktadır. Bedensel iş gücü ile geçimini sağlamakta olan müvekkil geçirmiş olduğu iş kazası neticesinde ayakta kalmakta dahi çok zorlanmaktadır ve sakatlığı işini gereği gibi ifa etmesini yer yer engellemektedir. Kanun maddesi uyarınca; işverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar.

3-) Müvekkil her ne kadar ifade tutanağında şikayetçi olmadığını belirtse de, ilgili tutanak işverenleri eşliğinde vekilsiz olarak zorla alınmış olup, müvekkilin gerçek beyanlarını yansıtmamaktadır.

4-) Müvekkilin geçirmiş olduğu iş kazası nedeniyle SGK’ ya bildirim yapılmış olup maluliyet oranının tespiti amacıyla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevki gerçekleştirilmiştir. (Ek-3 Sevk Müzekkeresi)5-) Müvekkilin söz konusu iş kazası nedeniyle uğradığı maddi ve manevi zararların davalı işveren tarafından söz konusu kanun hükmü ve YİBK’nun 27.03.1957 tarih ve 1957/1 esas, 1957/3 karar sayılı kararı gereği tazmin edilmesini sağlamak amacıyla işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 6098 S. K. m. 66, 5510 S. K. m. 13.

HUKUKİ DELİLLER :

1. İşyeri Özlük Dosyası

2. Müvekkile ait aylık maaşını gösterir bordro

3. İş kazasına ait tahkikat dosyası ve evrakları ile sağlanan yardımlar ve geçici iş göremezlik ödeneğine ilişkin belgeler

4. Sakatlık oranına dair belgeler

5.  Tanık beyanları

6.  Keşif

7.  Bilirkişi incelemesi

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle uzman bilirkişiler tarafından hesaplandığında fazla çıkması halinde arttırılmak üzere (tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere) 1.000 -TL. maddi ve 70.000 -TL manevi olmak üzere toplam 71.000 TL tazminatın kaza tarihi olan 20/07/2019 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.

EKLER :

1- Olay Yeri tespit tutanağı,

CD İnceleme Tutanağı

2- Hastane Genel Adli Muayene Raporu

3- Maluliyet Tespiti Amacıyla yapılan sevk müzekkeresi.

4- Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Davacı Vekili

Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara