Kadınlar Boşandıktan Sonra Hemen Evlenebilir Mi?

Boşanma evliliğin sonlandırılmasıdır. Evliliğin sonlandırılmasından sonra bireyler tekrardan başka kişilerle evlenme isteğinde bulunabilir. Ancak bu evlenme durumunda Medeni Kanunu’nun belirlediği ve söylediği bazı koşullar vardır. Bu koşullara bağlı kalarak kadınlar boşandıktan sonra hemen evlenebilir mi sorusu sorulmaktadır.

Kadınlar Boşandıktan Sonra Hemen Evlenebilir Mi?

Soruya aranılan cevaplarda kadınlar boşandıktan sonra hemen evlenememesi, erkeklerin ise hemen evlenebileceği ortaya çıkıyor. Tartışmalara açık olan konu bir haline gelse de son düzenleme ile durumun açık hali budur. Bu durumun asıl sebebi kadının doğal yapısı gereği doğurganlığından dolayı kaynaklanmaktadır. Evliliğin bitimi sonrasında kadının hamile veya bir bebek dünyaya getirebilme ihtimalinin olması nedeniyle ve nesil karmaşası yaşanmaması için getirilen kuraldır.

Kadınların Boşanmadan Sonra Evlenememesi

Kadının hamile kalma ya da bebek doğurma ihtimalinin var olması sebebiyle hemen evlenmesi uygun görülmez. Bunun en önemli sebebi ise kayıt edilen nesil karışıklığın olmaması içindir. Kadın için boşanma sonrasında bekleme süresinin getirtilmesinde çocuğun menfaati gözetilerek ortaya çıkarılmıştır. Kadınlar boşandıktan sonra hemen evlenebilir mi sorusu bu nedenlerle açığa kavuşturulur. Bekleme süresi, Türk Medeni Kanunu’nun 132. Maddesinde belirtilerek ortaya çıkarılmıştır. Kadın için bekleme süresi başlığı altında olan madde ise hukuk içerisinde de önemli bir konuma sahiptir. Önemli görülen maddede evliliğin sona ermesi halinde kadının boşanma tarihinden itibaren 300 gün (10 ay) geçmedikçe evlenemeyeceği söylenilmektedir. Bu bekleme süresine ise iddet süresi olarak da isimlendirilmesi yapılmaktadır.

İddet Süresi Nedir?

Kadınlar boşandıktan sonra hemen evlenebilir mi sorusuna cevap olarak verilebilecek iddet süresi kadınların boşanmadan sonra bekleme süreleridir. Kadının boşanma tarihinden itibaren 300 gün (10 ay) geçmesinden sonra evlenebilmesi iddet süresidir. Beklemenin amacı ise evliliğin bitimi sonrasında kadının hamile veya bir bebek dünyaya getirebilme ihtimalinin olmasıdır. Nesebin karışmaması adına getirilen uygulama çocuk menfaati içindir.

Gerçekleştirilen bekleme süresi ise sadece Türkiye’de uygulanmayıp birçok Avrupa ülkesinde de düzenlenmiştir. Ancak bekleme süreleri her ülkede aynı süre boyunca gerçekleşmez.

Evliliğin Bitim Tarihinin Önemi

Evliliğin bitimi, sona ermesi ibaresi önemli kabul edilir. Mahkemenin boşanmaya ilişkin vermiş olduğu karar ile tarafların evliliği aynı gün sona ermiyor. Boşanma kararının kesinleşmesi halinde tarafların evliliği son bulmuş olur. Boşanma kararının kesinleşmesi ise belli aşamalardan sonra uygulanmaya kavuşur. Öncelikle mahkeme boşanma kararını kısa karar olarak belirtip sonra tam olarak uygulamaya geçirtir. Mahkeme tarafından gerekçeli kararın yazılması sonrasında gerekçeli kararın taraflara iletilmesi tebliğ edilme sonucu doğurur. Her iki taraf gerekçeli kararın kendisine tebliğ edilmesinden sonra karara itiraz etmez ise boşanma kesinleşmiş olur. Kadınlar boşandıktan sonra hemen evlenebilir mi sorusunu şekillendiren bekleme süreleri ise en son verilen karar sonucunda başlar.

Kadın Boşandığı Eş ile Yeniden Evlenebilir Mi?

Tarafların boşanmasından sonra kadının yeniden evlenmesi için bekleme süresi vardır. Kadının bekleme süresi, doğurgan olmasından kaynaklanır. Boşandıktan hemen sonra başka bir erkekle evlenmesi halinde nesebin karıştırılması gibi bir sorunla karşılaşma olasılığı bulunmasından kaynaklı bu bekleme süresini yaşar. Günümüz teknolojilerin gelişmesi sebebiyle bu durum tartışmalı olarak kaynaklansa da kadınlar boşandıktan sonra hemen evlenebilir mi sorusu sıklıkla sorulmaktadır. Kanun nesebin karıştırılmasının önüne geçilmesi için böyle bir düzenlemeyi uygun görmüştür. Kadının evliliği sona erdirdiği eşi ile yeniden evlenmek istediğinde yine iddet müddetinin kaldırılması davasının açması gerekir. İddet müddetinin kaldırılması davası için mersin kadın boşanma avukatı olarak büromuz avukatlarından destek alabilirsiniz. Mahkeme kararı ile evlenmesinin mümkün olduğu düzenlendikten sonra evlenmelerinde bir engel olmaz.

Boşanmadan Sonra Olan Bebek

Boşandıktan sonra iddet süresi boyunca doğum gerçekleşirse bebeğin babası eski eş sayılacaktır. Eğer ki bebeğin babası eski eş değil ise babalık davası ya da soy bağının reddi davası açılması gereklidir.

Kadın Dava Açarak Bekleme Süresini Kaldırabilir Mi?

Boşanan kadın, boşandığı tarihten itibaren 300 gün içerisinde boşandığı eşiyle yeniden evlenmek ya da başka birisiyle evlenmek ister ise bekleme süresinin kaldırılması için dava açar. Aile mahkemesinin gördüğü davada ise davacı olarak yeniden evlenmek isteyen kadın yer alır. Kadın ise davacı olduğu mahkemede iddet müddetinin kaldırılması davası hasımsız olduğundan davalı olmaz.

Mahkeme, kadının gebe olmadığını tespit ettiği vakit kadının yeniden evlenmesi kararını verebilir. Kadının gebe olup olmadığının tespiti doktor raporuyla yapılır. Bekleme süresinin kaldırılması davası, 1 hafta ya da 1 aylık süreç içerisinde gerçekleşir.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara