Kapora Nedir? Geri Alınır Mı? Kapora İadesi İhtarname Örneği

Kapora Nedir? Geri Alınır Mı? Kapora İadesi hakkında bilgileri sizlerle paylaşacağız.

Kapora Nedir? Geri Alınır Mı? Kapora İadesi

Ticari hayatta sık sık bir taşınmaz yada taşınır alım satımına denk geliriz. Bu alım satımlarda satışı diğer alıcılara karşı durdurmaya yarayan sisteme kapora denmektedir. Kapora ile alıcı satıcıdan bir süre malını satmamasını, kendisinin alacağını garanti etmektedir. Uygulamada sık sık kapora ile cayma bedelinin karıştığı görülmektedir. Aslında halk arasında kapora olarak bilinen müessese cayma bedelidir. Cayma bedeli bir cezai şart olup kapora ile ayrılmaktadır.

Taşınır yada gayrimenkul harici satışlarda kapora bağlanma parası olarak verilmişse evet geri alınır. Kapora cayma bedeli olarak verilmişse geri alınmaz. Burada ispat yükü iddia eden taraftadır. Gayrimenkul satışlarında ise durum farklıdır. Gayrimenkul satışında şekil şartı bulunmaktadır. İlgili şarta göre gayrimenkul satış sözleşmelerinin tapu dairelerinde yapılması zorunludur. Tapu dairesinde yapılmayan sözleşmeler baştan hükümsüz yani geçersizdir. Bu sebeple gayrimenkul satışlarında verilen tüm kaporaların satış olmaması durumunda iadesi gerekmektedir. Kaporanın geri verilmemesi durumunda kişiyi temerrüde düşürmek söz konusu olacaktır. Kaporasını iade almak isteyen taraf satıcıya ihtarname yollayarak satıcıyı temerrüde düşürmelidir.

Kapora İadesi İhtarname Örneği

Kapora iadesi ihtarname örneği hazırlanırken ödenen kapora bedeli, ödemenin ne zaman yapıldığı, ödemenin iade

edileceği hesap, iade edileceği maksimum süre muhakkak yazılmalıdır. Kapora iade ihtarname örneği teknik bir dilekçe olup muhakkak konusunda uzman bir gayrimenkul avukatından destek alınması gerekmektedir.

KAPORA İADESİ İÇİN İHTARNAMEÖRNEĞİDİR.

MERSİN,14.12.2022

İHTAR EDEN :

1-

2-

VEKİLİ : Av. Tunç Sudi TOL

(Adres antettedir.)

İHTAR OLUNAN:

AÇIKLAMALAR:

Daha önce müvekkiller tarafından Mersin 17. Noterliğinden yollanan 24.12.2022 tarihli ihtarnamemiz ile Mersin ili Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi, 254252 parselde bulunan iki katlı ev ve arsanın satışı hususunda hazır olduğumuzu, satış için taşınmazı hazır etmenizi, tarafımıza yazılı şekilde taşınmazı satışa hazır ettiğinizi bildirmenizi talep etmiştik.

Tarafımıza yolladığınız02.12.2022 tarihli ihtarnameniz ile ise de, taşınmazı almaktan alıcı müvekkillerimin vazgeçtiğini cevap olarak beyan etmiş bulunmaktasınız.

Müvekkillerimiz taşınmazı satın almaktan vazgeçmemiştir. Satıştan vazgeçen taraf sizin tarafınızdır. Nitekim bir önceki ihtarnamede tarafınıza satış için hazırlık yapmanız hususunda süre verilmiş fakat gerçeğe aykırı beyanda bulunarak herhangi bir satış işlemine geçilmemiştir.

Biz ilgili taşınmazın tarafımıza satılmasını, satış işlemi gerçekleşsin gerçekleşmesinödediğimiz 10.000TL kaparo bedelini, 262 TL noter masrafını ve satış gerçekleşmemesi durumunda aramızda imzalanan Alım- Satım ve Hizmet Bedeli Anlaşması 6.madde uyarınca 10.000 TL cayma bedeli ödemenizi talepetmekteyiz.

SONUÇ ve İSTEM:

Yukarıda açıklanan nedenlerle işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde, taşınmazı satışa hazır etmenizi, satış için tapudan randevu almanızı, randevu gün ve saatini ve taşınmaz satma isteğinizi açık bir şekilde satıştan önce yazılı olarak tarafımıza bildirmenizi, tarafımıza yazılı herhangi bir cevap vermediğiniz taktirde, yada cevap verip de satışa hazır olduğunuzu , web tapudan randevu alarak satış gün ve tarihini bildirmediğiniz taktirde satıştan dönmüş sayacağımızı, 10.000 TL kaparo bedelini,satıştan dönme sebebiyle 10.000 TL cayma bedelini, 262 TL noter masrafını,aşağıda bilgileri bulunan hesaba ödenmesi gerektiğini, ödemenin yapılmadığı veya eksik yapıldığı takdirde aleyhinize hukuki işlem başlatılacağını, fazlaya ve faize ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla vekaleten ihbar ve ihtar ederiz.

Teb bankası

Tunç Sudi Tol

TR2432523532632623623

Ekler:

1-) Noter masraf makbuzu

2-) Emlak sözleşmesi örneği

3-)Vekaletname

İhtar Eden Vekili

Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara