Fazla Mesai Hesaplama

Fazla mesai hesaplama 2024 başlıklı yazımız ile fazla mesainin nasıl hesaplanacağı ve fazla mesai hakkında bilgilendirme yapacağız, ayrıca asgari ücretli, memur, sağlık bakanlığı personeli fazla mesai ücreti hakkında bilgilendirmede bulunacağız. 

İşçi Kanunu Fazla Mesai Hesaplama 2024

Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, gibi fazla mesai ücreti de işçilik alacağıdır. İş kanuna göre yasal çalışma süresi haftalık 45 saattir. 45 saatin üstünde yapılan çalışmalar fazla mesai olarak değerlendirilmektedir. Fazla mesai hesaplama için aşağıda bulunan “fazla mesai ücreti hesaplama aracı”nı kullanabilirsiniz. Fazla mesai ücreti hesabı mahkemede ise uzman iş hukuku bilirkişileri marifetiyle yapılmaktadır. 

Memur Fazla Mesai Ücreti 2024

Memur fazla mesai ücretleri her yıl bütçe tarafından yenilenmektedir. 01 Ocak 2024 itibariyle fazla mesai ücreti saatlik 10 lira 10 kuruşa çıkacaktır. 

270 Saat Fazla Mesai

Haftalık 45 saat çalışma sınırı yıl bazında 270 saattir. İş kanunu uyarınca 270 saat fazla mesai yapan kişilere iş kanunu uyarınca bu yaptıkları mesaileri karşılığı ödenmelidir. Bu durum 4852 sayılı iş kanunda şöyle geçmektedir; “Bir yılda 270 saatten daha uzun süreli fazla mesai yaptırılamaz.” 

Sağlık Bakanlığı Fazla Mesai Hesaplama

Sağlık çalışanları, haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutabilirler. Bu nöbetler için, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için nöbet ücreti ödenir.

Nöbet ücreti, gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanır. Bu ücret, yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan nöbetler için %50 oranında artırımlı ödenir.

Aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde tutulan nöbetler için ayda 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde 130 saatten fazlası için nöbet ücreti ödenmez. Bu ücret damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Yoğun Bakım, Acil Servis ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri Nöbet Ücreti Hesaplama

Yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan nöbetler için saatlik nöbet ücreti, normal nöbet ücretinin %50 fazlası olarak hesaplanır.

Örneğin, bir sağlık çalışanının gösterge rakamının aylık katsayısı 2,5 ise, normal nöbet ücreti 2,5 x 0,15 = 0,375 TL/saat olarak hesaplanır. Bu çalışanın yoğun bakım, acil servis veya 112 acil sağlık hizmetlerinde tuttuğu bir nöbet saati için nöbet ücreti 0,375 x 1,5 = 0,5625 TL olarak ödenir.

130 Saati Aşan Nöbetler İçin Nöbet Ücreti Ödenmez

Herhangi bir sağlık çalışanı, bir ay içinde 130 saatten fazla nöbet tutamaz. 130 saati aşan nöbetler için nöbet ücreti ödenmez.

Asgari Ücret Fazla Mesai Hesaplama

Asgari ücret fazla mesai hesaplamak için 1 günlük asgari ücret tutarını bulmak gerekmektedir. Daha sonra fazla mesai ücreti %50 zamlı ödenecektir. Asgari ücretlinin 1 günlük ücreti 13.414,50 / 225 : 59,62 TL dir. Bu noktada asgari ücretli 1 saat fazla mesai yaptı ise asgari ücretlinin 1 saatlik fazla mesai ücreti  59,62×1.50: 89,43 TL’dir. 

Fazla Mesai Davası Kazananlar

Fazla mesai davasında doğru bir dava ile kazanmak çok mümkündür. Doğru bir dava için doğru bir iş hukuku avukatı tutmak çok önemlidir. Fazla mesai davası ille de iş akdinin bitiminde açılması gerekmemektedir. İş akdi devam ederken de feshe bağlı bir alacak olmadığından bu davayı açmak mümkündür. Fazla mesai davası açarken bir önemli hususta zamanaşımıdır. Fazla mesai davası için beş yıllık zamanaşımı vardır. Bu sebeple iş akdi fesih olmadan fazla çalışma yapıldıysa bu talep edilmelidir. 

Fazla Mesai Hesaplama Net Ücretten Mi Hesap Edilir?

Fazla mesai hesaplaması yapılırken brüt ücretten hesap yapılır. Brüt ücret demek net maaş + işsizlik primi + sgk primi + damga vergisi + gelir vergisidir. Bu şekilde yapılmayan hesaplar yanlıştır. İtiraz edilerek düzeltilmesi gerekmektedir. Diğer işçilik alacakları duruma göre değişmektedir. 

Fazla Mesai Onay Formu

Kanun koyucu işçinin fazla mesai yapabileceğine yönelik hüküm kursa da bu işveren açısından sınırsız değildir. Kanun işverene bir takım yükümlülükler koymuştur. Bunlardan bir tanesi “fazla mesai onay formu” dur. Fazla mesai yaptırmak isteyen işveren işçiye fazla mesai onay formunu imzalatmalıdır. Bu belge resmi bir belgedir ve aksi ispat edileceğine kadar geçerlidir. 

Fazla Mesai Onay Formu

 ……………………….. SGK (T.C.No) Sicil numarası ile çalışmakta olduğum ……………………… ………………………………Unvanlı işyerinde, İşverenin gerekli gördüğü zamanlarda (Hafta tatili, Resmi ve Dini tatil günlerinde) işlerin aksatılmadan yürütülmesi için …../…../20…. – 31/12/20….. tarihleri arasında istenilen gün ve saatte fazla mesai yapmak için muvafakatım olduğunu ve bu çalışmam karşılığında yürürlükte olan İş Kanunu çerçevesinde ücretimi almayı kabul ve beyan ederim.

Adı Soyadı – İmza

Tarih: …../…./20….

Fazla Mesai İspatı

İşçinin fazla mesaisi olması durumunda bu durumu yazılı ve sözlü tüm delil vasıtaları ile kanıtlaması mümkündür. Uygulamada en çok tanık delili kullanılır. Tanık deliline başvurabilmek için dava dilekçesinde tanık deliline dayandırıldığı belirtilmeli, süresinde tanık listesi sunulmalıdır. Tanıklar görgüsü ve bilgisi dahilinde tanıklık yapabileceğinden işyerinde aynı dönem çalışanlardan olması gerekmektedir. Tanık anlatımlarının yanında yazılı her türlü delil ile de ispat mümkündür. Örneğin parmak okuyucu kayıtları, yoklama fişleri, maaş bordoları, iş yeri kayıtları, iş yerinde mesai saatleri dışında yapılan yazmışlar… 

Resmi Tatilde Fazla Mesai Hesaplama

4857 sayılı iş kanuna göre resmi tatil günlerinde fazla mesai yapılması durumunda işçiye ödenecek ücret normal ücretin 2 katıdır. Yani bir işçinin 1 günlük yevmiyesi 400 TL ise, resmi tatilde tam gün çalışması durumunda işçinin fazla mesai ücreti 800 TL olacaktır. 

Fazla Mesai Zorunlu mu?

Kimse kanunun öngördüğü sınırlar dışında çalıştırılmaya zorlanamaz. Bu sebeple fazla mesai tamamen işçinin takdirine kalmış bir müessesedir. Bu noktada fazla mesai yapmayı kabul eden işçi “Fazla mesai onay formu” imzalamalıdır. Bu imzayı atmak istemeyen ve fazla mesai yapmak istemeyen işçi fazla mesai ye zorlanırsa bu işçi bakımından iş sözleşmesini haklı nedenle fesih etme imkanı tanır. 

1 Saat Fazla Mesai Ücreti Nasıl Hesaplanır?

1 saat fazla mesai ücretinin bulunabilmesi için öncelikle 1 saatlik çalışma ücretinin bulunabilmesi lazımdır. Bunun için aylık brüt maaş 225’e bölünür. (225 aylık yasal çalışma saatidir.) Çıkan rakam işçinin 1 günlük ücretidir.  İş Kanunu’nun 41. maddesine göre, fazla mesai ücreti, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir. Örneğin 15.000 TL brüt alan bir işçi için; 15.000/25: 66,66 TL. 2 saat fazla mesai yapılmış ise 66,66×3:TL 199,98 TL fazla mesai ücretidir. 

  • SONUÇ:

Sonuç olarak; 45 saatin üstü çalışmalar fazla mesai olarak nitelendirilecek ve işçinin bu tazminatı alma hakkı doğacaktır. Bu tazminatın süresinde ödenmemesi halinde işçi önce arabulucu başvuru yapabilecek, anlaşamaması halinde iş mahkemesine alacak davası açabilecektir. Feshe bağlı bir alacak olmadığından iş akdi devam ederken de işçi dava açabilecektir. 

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara