Miras Davası Nedir? Süreci, Avukat Ücreti

Miras Davası Nedir? Süreci, Avukat Ücreti; Miras davasında avukat ücreti, avukatlık asgari ücret tarifesi ve avukatın deneyimi, uzmanlığı ve davadaki emeğine göre değişmektedir. Avukatlık ücretinin başta ödenmesine karar verilebileceği gibi dava sonunda % olacak şekilde de ödenmesi mümkündür.

Avukatlık asgari ücret tarifesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl belirlenen ve tüm avukatlar için geçerli olan bir ücret tarifesidir. Miras davalarında avukatlık asgari ücret tarifesi, dava konusunun değerine göre değişmektedir. Uygulamada şuan içi ortalama miras davası 20.000 TL ile 100.000 TL arasındadır.

Miras Davasında Avukat Ne Kadar Alır?

Avukatın deneyimi, uzmanlığı ve davadaki emeği, avukatlık ücretini etkileyen diğer faktörlerdir. Deneyimli ve uzman bir avukatın ücreti, daha az deneyimli bir avukatın ücretinden daha yüksek olabilir. Ayrıca, davadaki emek arttıkça avukatlık ücreti de artabilir.

Miras davasında avukat ücreti, aşağıdaki faktörlere göre belirlenebilir:

 • Dava konusunun değeri: Miras davasında avukatlık ücreti, dava konusunun değerine göre değişmektedir. Dava konusunun değeri ne kadar yüksek olursa, avukatlık ücreti de o kadar yüksek olur.
 • Avukatın deneyimi ve uzmanlığı: Deneyimli ve uzman bir avukatın ücreti, daha az deneyimli bir avukatın ücretinden daha yüksek olabilir.
 • Davanın karmaşıklığı: Davanın karmaşıklığı arttıkça, avukatlık ücreti de artabilir.
 • Davanın süresi: Davanın süresi arttıkça, avukatlık ücreti de artabilir.
 • Miras davasında avukat ücreti, genellikle vekalet ücreti ve masraflar olmak üzere iki şekilde hesaplanır.
 • Vekalet ücreti: Vekalet ücreti, avukatın davayı takip etmesi ve müvekkilini temsil etmesi karşılığında aldığı ücrettir. Vekalet ücreti, dava konusunun değerine göre belirlenir.
 • Masraflar: Masraflar, davayı takip etmek için yapılan harcamalardır. Masraflar, bilirkişi ücreti, tapu harcı, dava açma harcı vb. gibi harcamaları içerir.

Miras davasında avukat ücreti, avukatla müvekkil arasında yapılan bir sözleşme ile belirlenir. Bu sözleşmede, avukatlık ücreti, vekalet ücreti ve masraflar gibi konular açıkça belirtilmelidir.
Miras davasında avukat ücreti hakkında bilgi almak için, bir avukatla görüşmeniz tavsiye edilir.

Miras Hukuku Avukatı Ne Demek? 

Miras Hukuku Avukatı, miras hukuku konularında uzmanlaşmış ve müvekkillerine miras ve mirasçılıkla ilgili hukuki meselelerde profesyonel danışmanlık ve hukuki temsil sağlayan bir tür hukuk profesyonelidir. Miras hukuku, bir kişinin vefatından sonraki mal varlığının nasıl dağıtılacağı, mirasçıların haklarının belirlenmesi, mirasın paylaşılması ve benzeri konuları içeren karmaşık bir hukuki alanı kapsar. Gelişen teknoloji ile artık her ilçe den avukat tutmak mümkün hale gelmiştir. Uyap teknolojisi ile kamera ile duruşmalara katılmak mümkündür. Bu sebeple bir avukatın hangi şehirde olduğundan çok miras hukuku konusunda uzman olması önemli olacaktır.

Miras Hukuku Avukatları, müvekkillerinin mirasçıları olarak haklarını korumalarına yardımcı olur. Bu, mirasın yasal bir şekilde dağıtılmasını sağlamak ve mirasçıların mirasla ilgili beklentilerini yerine getirmek anlamına gelir. Ayrıca, mirasçılar arasında çıkabilecek anlaşmazlıkları çözmek ve mirasın düzenli bir şekilde dağıtılmasını sağlamak için uzmanlık sunarlar.
Miras Hukuku Avukatları, müvekkillerine mirasçı haklarını anlamalarında yardımcı olur, gerektiğinde hukuki belgeleri düzenler ve gerektiğinde mahkemelerde müvekkillerini temsil eder. Bu avukatlar, miras hukuku ile ilgili yasaları ve yönetmelikleri yakından takip ederler ve müvekkillerine en iyi hukuki çözümleri sunmaya çalışırlar.
Sonuç olarak, Miras Hukuku Avukatları, mirasla ilgili karmaşık hukuki süreçlerde müvekkillerine yol gösteren ve haklarını savunan özel hukuk uzmanlarıdır.

Miras Hukuku Avukatı İletişim Bilgileri

Miras Hukuku Avukatı :Avukat Tunç Sudi TOL
Telefon :+90 (535) 331 65 85
Adres :İhsaniye Mh. Zeytinlibahçe Cd. 4903. Sokak No:23 Kat:15 No:136 Profit İş Merkezi Akdeniz/MERSİN
Mail :av.tuncsuditol@hotmail.com

Miras Hukuku Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Miras Hukuku Avukatları, miras hukukuyla ilgili bir dizi dava ve hukuki meseleye bakarlar. İşte Miras Hukuku Avukatlarının genellikle ele aldığı başlıca dava ve konular:
Mirasçılık belgesinin alınmasına ilişkin davalara bakar. Mirasçılık belgesi, bir kişinin ölümünden sonra mirasçıların kim olduğunu gösteren resmi bir belgedir. Mirasçıların miras haklarını korumak için veraset belgesi almaları gerekir. Miras hukuku avukatı, veraset belgesinin alınmasına ilişkin davaları yürütür.

Vasiyetnamenin iptaline ilişkin davalara bakar. Vasiyetname, bir kişinin ölümünden sonra mal varlığının nasıl paylaşılacağını belirlediği bir sözleşmedir. Vasiyetnamenin geçersiz veya hükümsüz olduğunu iddia eden mirasçılar, vasiyetnamenin iptaline ilişkin dava açabilirler. Miras hukuku avukatı, vasiyetnamenin iptaline ilişkin davaları yürütür.
Vasiyetname hazırlar. Avukatlar vasiyetname hazırlayarak isterlerse kendi aralarında isterlerse noter huzurunda vasiyetin hazırlanması için hukuki destek verebilir.

Mirasın reddi davası açar. Mirasın reddi davaları mirasın normal reddi ve mirasın hükmen reddi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bir miras hukuku avukatı bu tür davalarda hukuki destek verebilir.
Miras paylarının belirlenmesine ilişkin davalara bakar. Mirasçılar arasında mirasın nasıl paylaşılacağına ilişkin anlaşmazlıklar çıkması halinde, miras paylarının belirlenmesine ilişkin dava açılabilir. Miras hukuku avukatı, miras paylarının belirlenmesine ilişkin davaları yürütür.

Miras paylaşımına ilişkin davalara bakar. Mirasçılar arasında mirasın nasıl paylaşılacağına ilişkin anlaşmazlıklar çıkması halinde, miras paylaşımına ilişkin dava açılabilir. Miras hukuku avukatı, miras paylaşımına ilişkin davaları yürütür.
Miras sözleşmesinin iptaline ilişkin davalara bakar. Miras sözleşmesi, mirasçıların miras üzerindeki haklarını ve yükümlülüklerini önceden belirlediği bir sözleşmedir. Miras sözleşmesinin geçersiz veya hükümsüz olduğunu iddia eden mirasçılar, miras sözleşmesinin iptaline ilişkin dava açabilirler. Miras hukuku avukatı, miras sözleşmesinin iptaline ilişkin davaları yürütür.

Mirasçıların haklarının korunmasına ilişkin davalara bakar. Mirasçılar, miras hukuku kapsamındaki haklarını korumak için dava açabilirler. Miras hukuku avukatı, mirasçıların haklarının korunmasına ilişkin davaları yürütür.
Taşınmaz Mal Paylaşımlarına yönelik davalara bakar. Mirasın bir parçası olarak taşınmaz mülklerin nasıl paylaşılacağı ve mirasçılar arasında taşınmaz mallarla ilgili oluşan anlaşmazlıkların çözümü bu tür davaların içeriğini oluşturur. Örneğin ortaklığın giderilmesi davaları.

Mal kaçırılmasına yönelik davalara bakar. Uygulamada ülkemizde kardeşler arasında ölüm öncesi hukuka aykırı mal devirleri yapılmaktadır. Miras hukuku avukatı ölüm sonrası bu mal kaçırma olaylarına yönelik gerekli davaları açar. Örneğin muris muvazaası sebebiyle tasarrufun iptali davaları.

Saklı payın tahsiline yönelik davalara bakar. Bir kişi sağ iken istediği tasarrufta bulunabilmektedir. Fakat bu tasarruf mirasçıların saklı payını zedelemesi halinde saklı paylı mirasçılar ölüm sonrası dava açabilmektedir. Örneğin saklı payın ödenmesine yönelik davalar.

Terekenin tespitine yönelik davalara bakar. Bir kişi vefat ettiğinde ardında bıraktığı mal varlığı belli olmayabilir. Bu durumda miras hukuku avukatı terekenin tespiti davası açarak murisin mal varlığını tespit eder. 

Miras Davası Nasıl Kazanılır

Miras Davası Nasıl Kazanılır

Ülkemizde ne yazık ki miras konuları oldukça büyük sorunlara sebep olabiliyor. Her gün haberlerde gördüğümüz onlarca miras kavgası sonucu oluşan ölümleri okuyoruz veya çevremizde haklı olduğu halde kardeşleri veya akrabaları tarafından hakkı gasp edilen insanların isyanlarını duymaktayız. Asla başıma gelmez demeyin çünkü miras konuları ne yazık ki aileleri dağıtıyor var dağıtmakta.

Bu durum miras davaları önemini aslında insanlara anlatıyor. Bu davalar kesinlikle çok önemli olup gereksiz kin ve öfke veya adaletsizliği ortalıktan kaldırmak için çok önemlidir. Öncelik her zaman için anlaşma üzerine olmalı eğer olmazsa dava ve davadan sonra miras kavgası son bulmalı ki daha tatsız şeyler yaşanmasın bu yüzden davalara oldukça özen gösterip avukatınıza mutlaka tüm olayı etraflıca anlatın çünkü sizi bu davalardan kurtaracak yegane kişi avukatınız.

Doğru Avukat Nasıl Bulunur?

Her şeyden önce avukatların uzmanlık alanlarının olduğunu unutmayın ve araştırmanızı bu yönde yapın. Örneğin boşanma davalarında uzman olan bir avukata miras davası için gitmeyin çünkü kaybederseniz çok büyük bir fırsat kaçırmış olacaksınız. Araştırın ve sorun daha önce miras davalarına bakan avukatları not edin ve girdiği davaların kaçını kazandığını araştırın. Miras avukatı sayesinde bu kör davadan kurtulacağınızı asla unutmayın ve bu yüzden doğruları eksiksiz bir biçimde ona anlatın aynı şekilde Avukatınızdan yardım istemekten sakın çekinmeyin. Dava için ön hazırlıklar yapın ve davada söyleyecekleriniz mutlaka avukatınıza danışarak seçin.

Miras Hukuku Avukatı Görevleri Nelerdir?

Miras Hukuku Avukatlarının görevleri, miras hukuku ile ilgili konuları ele almak ve müvekkillerine hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti sunmaktır. İşte Miras Hukuku Avukatlarının temel görevlerinden bazıları:

Müvekkillerine Danışmanlık verirler. Miras Hukuku Avukatları, müvekkillerine miras hukuku ile ilgili hukuki konularda danışmanlık yaparlar. Müvekkillerine miras hukukuyla ilgili hakları ve yükümlülükleri hakkında bilgi verirler. Hukuki Belgelerin Hazırlanması için yardımcı olurlar. Miras hukuku ile ilgili hukuki belgelerin hazırlanmasında rol oynarlar. Bu belgeler arasında vasiyetnameler, mirasçılık belgeleri, miras anlaşmaları ve benzeri belgeler bulunur. Mirasçılık Belgesi Alımını mahkemeden yada noterden sağlarlar. Müvekkillerinin mirasçılık belgesi almasına yardımcı olurlar. Bu belge, bir kişinin yasal olarak mirasçı olduğunu doğrular.

Mirasın Dağıtımında yardımcı olurlar. Mirasın düzenli bir şekilde dağıtılmasını sağlarlar. Bu, mirasçılar arasında mirasın nasıl paylaşılacağını belirlemeyi içerir. Miras Davaları ve Anlaşmazlıklar da dava açarlar. Miras hukuku avukatları, mirasla ilgili davalarda müvekkillerini temsil ederler. Bu, mirasın dağıtımı veya vasiyetnamenin geçerliliği gibi konuları içerebilir. Ayrıca, mirasçılar arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümünde de rol alırlar.

Vergi Planlaması yapar, vergi borçlarını müvekkil adına öderler. Mirasın vergi yönünden optimize edilmesine yardımcı olurlar. Mirasçıların vergi yükünü en aza indirmek için stratejiler geliştirebilirler. Mirasın Korunması için gerekli hukuki tedbiri alırlar. Mirasın kötü niyetli kişiler tarafından gasp edilmesini veya zarar görmesini önlemek için önlemler alır ve mirasın korunmasını sağlarlar.

Hukuki Araştırma yapar. Miras hukuku alanındaki yasaları, yönetmelikleri ve önceki mahkeme kararlarını inceleyerek müvekkillerine en iyi hukuki tavsiyeleri sunarlar. Müvekkillerini Temsil Eder. Mahkeme süreçlerinde müvekkillerini temsil ederler. Miras davaları veya mirasçılık belgesi başvuruları gibi işlemler sırasında hukuki süreçleri takip ederler ve mahkemede müvekkillerini savunurlar.

Tapu nakillerini yapar. Miras intikali sonrasında taraflar adına tapu intikalini yapar. Miras Hukuku Avukatlarının temel görevi, müvekkillerinin miras hukukuyla ilgili haklarını ve sorumluluklarını korumak ve hukuki işlemleri düzenlemek veya müvekkillerini mahkemelerde temsil etmektir. Bu avukatlar, mirasla ilgili karmaşık hukuki süreçlerde uzmanlık sağlar ve müvekkillerinin çıkarlarını korur.

Miras Davasında Mahkeme Masraflarını Kim Öder?

Miras davasında mahkeme masrafları  davayı başlatan taraf veya mirasçılar arasında mahkeme tarafından belirlenen şekilde ödenir. Mahkeme masrafları, davanın karmaşıklığına ve süresine göre değişebilir ve aşağıdaki gibi unsurları içerebilir: Mahkeme harçları: Mahkemeye başvururken ödenmesi gereken harçlar.

Adliyeye sunulan belgelerin ücretleri için gider avansı gerekir. Özellikle mahkeme için hazırlanan belgelerin kopyalarının ücretleri. Tanık ücretleri gerekir.  Tanıkların mahkemeye gelmeleri veya ifade vermeleri durumunda ödenen ücretler.
Mahkeme raporları ve uzman görüşleri için ücret gerekir. Mahkemeye sunulan raporların veya uzman görüşlerinin ücretleri.

Miras davasının sonucuna bağlı olarak, mahkeme masrafları davayı kaybeden tarafın veya tarafların üzerine yüklenir. Ancak mahkeme kararı bu masrafların nasıl paylaşılacağını ve kimin tarafından ödeneceğini net bir şekilde belirleyecektir. Dava sonucunda mirasçıların haklarının korunması veya mirasın doğru bir şekilde paylaşılması gerektiği durumlarda, mahkeme masrafları genellikle mirasın bir parçası olarak düşünülür.

Miras Davası Açarken Avukat Tutulmalı Mıdır?

Miras davaları, karmaşık hukuki konular içerir. Uzun yıllar sürebilir. Uzun duruşmalar olabilir. Bu nedenle, miras davası açarken avukat tutmak, haklarınızı korumak ve davayı başarılı bir şekilde sonuçlandırmak için elzemdir. Yani miras davası açarken avukat tutmak zorunlu değildir. Ancak, haklarınızı korumak ve davayı başarılı bir şekilde sonuçlandırmak için avukat tutmak önemlidir.

Miras davası açarken avukat tutmak için aşağıdaki nedenler sıralanabilir:

 • Avukatın hukuki bilgisi vardır.  Avukatlar, miras hukuku alanında uzmanlaşmış kişilerdir. Avukatlar, miras davalarında geçerli olan hukuki kuralları ve uygulamaları bilirler.
 • Dava takibi avukat tarafından yapılır. Avukatlar, miras davalarının takibini ve yürütülmesini üstlenirler. Avukatlar, davayı takip ederek, gerekli hukuki işlemleri yaparlar ve davanın sonuçlandırılmasını sağlarlar.
 • Haklarınızı sonuna kadar korur. Avukatlar, miras davalarında müvekkillerinin haklarını korumak için çalışırlar. Avukatlar, müvekkillerinin çıkarlarını gözeterek, davanın en iyi şekilde sonuçlanması için çaba gösterirler.

Miras Davası En Fazla Kaç Yıl Sürer?

Miras davası, dava konusunun niteliğine, tarafların sayısına ve davanın karmaşıklığına göre değişen bir süre içinde sonuçlanır. Genel olarak, miras davalarının ortalama süresi Türkiye de 5-6  yıl olarak kabul edilir. Ancak, bazı durumlarda, miras davaları 3-4 yıl veya daha kısa sürebilir.

Miras davasının süresini etkileyen faktörler şunlardır:

Dava onusunun niteliği süre konusunda önemlidir. Miras davaları, mirasın paylaşımı, vasiyetnamenin iptali, miras sözleşmesinin iptali gibi farklı konulara ilişkin olabilir. Dava konusunun niteliği, davanın süresini etkileyebilir.

Tarafların sayısı tebligat yapılacağı için süre açısından önemlidir. Miras davalarında birden fazla taraf olabilir. Tarafların sayısının artması, davanın süresini uzatabilir.

Davanın karmaşıklığı somut gerçeği ortaya çıkarmak için vakit alabilir. Miras davaları, karmaşık hukuki konuları içerebilir. Davanın karmaşıklığı, davanın süresini uzatabilir.

Bunun yanında miras davasının süresini kısaltmak için, aşağıdaki önlemler alınabilir:
Davanın erken aşamalarında avukattan yardım almak daha süresinde önemli bir etkidir. Avukat, davanın doğru bir şekilde yürütülmesini sağlayarak, davanın süresini kısaltabilir.

Taraflar arasında anlaşma sağlamak uzun mahkeme yoluna gitmektense çok daha faydalıdır. Taraflar arasında anlaşma sağlanırsa, dava daha kısa sürede sonuçlanabilir.

Davayı basitleştirmek ve davayı gereksiz şekilde uzatacak olaylardan dilekçede imtina edilebilir.  Davanın konusunu daraltmak ve sadece gerekli konularda dava açmak, davanın süresini kısaltabilir.

Miras davasının süresi, davanın tarafları ve avukatları tarafından kontrol edilebilen faktörlere de bağlıdır. Taraflar ve avukatlar, davanın süresini kısaltmak için işbirliği yapabilirler.

Mirasta Anlaşamayan Kardeşler Ne Yapmalı?

Mirasta anlaşmayan kardeşlerin, aşağıdaki seçenekleri değerlendirmeleri gerekir:

Bir arabulucuya başvurabilir. Arabuluculuk, tarafların bir arabulucu eşliğinde bir araya gelerek, anlaşmaya varmaya çalıştığı bir süreçtir. Arabuluculuk, taraflar arasında uzlaşma sağlanmasını sağlayarak, dava açılmasını önleyebilir. Arabulucu başvuru başarısız olması durumunda dava açabilir. Mirasta anlaşma sağlanamadığı takdirde, kardeşler dava açabilirler. Miras davaları, karmaşık hukuki konuları içerebilir. Bu nedenle, dava açmadan önce bir avukattan yardım almak gerekir.

Mirasta anlaşmayan kardeşlerin, aşağıdaki adımları takip etmeleri faydalı olabilir:

Taraflar, birbirlerini dinlemelidir. Her iki tarafın da görüşlerini ve endişelerini dinlemek, anlaşmaya varmayı kolaylaştırabilir.
Taraflar, uzlaşmaya istekli olmalıdır. Taraflar, uzlaşmaya istekli değilse, anlaşmazlığın çözülmesi zor olabilir. Taraflar, profesyonel yardım alabilir. Bir arabulucu veya avukattan yardım almak, anlaşmaya varmayı kolaylaştırabilir.

Mirasta anlaşmayan kardeşler, aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalıdır:

 • Miras davaları, uzun ve maliyetli olabilir.
 • Miras davaları, aile ilişkilerini zedeleyebilir.
 • Anlaşma sağlanırsa, miras daha hızlı ve kolay bir şekilde paylaşılabilir.
 • Mirasta anlaşmayan kardeşler, kendi durumlarını değerlendirerek, en uygun seçeneği seçmelidirler.

Miras Paylaşımı Davaları

Mirasçılar arasında yaşanabilecek anlaşmazlıklardan dolayı kaynaklanabilecek olan haksız mal dağılımı gibi olumsuz durumların yaşanmaması adına muhakkak hukuki destek alınarak, hukuki süreçlerin başlatılması tavsiye edilmektedir. Hukuki destek alınmaksızın yapılması söz konusu olan miras paylaşımlarında kişiler gereken haklarını alamayabilirler. Bu sebep dolayısıyla miras hukuku konusunda uzman bir avukat ile görüşülerek, çalışmak gerekmektedir. Miras paylaşımlarında, anlaşmazlıklar söz konusu ise miras davaları ile hukuki destek sağlanmaktadır.

Miras İle İlgili Oluşabilecek Muhtemel Sorunlar ve Çözümü

Miras paylaşımı anlaşmazlıklarının yanı sıra, mirası bırakmış olan kişinin vefatı öncesinde tek bir kişiye bırakmış olması durumunun sonucunda tarafların hakları gibi sorunları teşkil edebileceğinden, bu durum hukuk çerçevesinde miras avukatları ile çözülebilmektedir. Bu aşamada miras hukuku davalarında en dikkat edilmesi gereken kurallardan biri çalışacağınız avukatın yasal konular ile birlikte takip edilecek süreçler doğrultusunda uzman olmasıdır.

Miras Davasında Görevli Mahkeme Hangisidir?

Miras davasında görevli mahkeme, davanın konusuna göre değişmektedir. Bu sebeple avukat ile çalışmalı ve davayı avukatın görevli gördüğü mahkemede açmalısınız. Örneğin; Mirasın paylaştırılması, tenkis, miras sebebiyle istihkak ve tasarrufun iptali davalarında görevli mahkeme miras bırakanın yerleşim yeri mahkemesidir. Bakmakla görevli mahkeme asliye hukuk mahkemeleridir. Tapu iptal ve tescil davalarında görevli mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Bakmakla görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir.

Mirasçılık belgesinin alınması davalarında  görevli mahkeme, miras bırakanın yerleşim yeri mahkemesidir. Görevli mahkeme ise sulh hukuk mahkemesidir. Vasiyetnamenin iptali davalarında görevli mahkeme vasiyetnamenin düzenlendiği yer mahkemesidir. Görevli mahkeme ise sulh hukuk mahkemesidir.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara