Ödenmeyen Nafaka İcra Takibi

Nafaka, boşanma davası devam ederken veya boşanma davası sona erdikten sonra maddi zorluk çekecek olan eşe bağlı olan diğer eş tarafından her ay ödenmesi gereken parayı ifade eder.

Ödenmeyen Nafaka İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Boşanma davası devam ederken veya dava sonuçlandıktan sonra maddi sıkıntı yaşayacak olan eş, diğer eşten nafaka talep edebilir. Örnek olarak açıklarsak; aylık geliri veya düşük geliri olmayan veya geçici çalışma nedeniyle düzenli bir geliri olmayan eş/eski eş, uygun miktarda nafaka ödenmesini talep edebilir.

Nafaka erkeğin maddi durumuna ve kazancına göre şekillenir ve her ay düzenli olarak ödenir ve bu ödemeyi alamayan kişiler mahkemeye başvurarak nafaka için icra takibi başlatabilir. Nafaka İcrası Nasıl Takip Edilir sorusu için öncelikle icra dairesine dilekçe verilir.

Nafaka borcunu alamayan kişinin öncelikle nafaka borçlusu hakkında icra takibi başlatması gerekir. İcra takibine rağmen nafaka ödenmezse, hapis cezası talebiyle infaz ceza mahkemesine şikâyette bulunulabilir. Şikâyetin yapılabilmesi için ödeme emrinin tebliğinden itibaren bir ay geçmesi gerekir.

Aylık ödenmeyen nafaka şikâyetleri en geç 3 ay içinde yapılmalıdır: Belirtilen 3 aylık süre diskalifiye süresidir. Örneğin; Ağustos ayı ödenmeyen nafaka nedeniyle en geç Kasım ayına kadar dava açılmalıdır.

Nafaka ile ilgili mahkeme kararının uygulanması için herhangi bir süre sınırı yoktur. Yani karar verilir verilmez söz konusu mahkeme kararı ile icra takibi başlatabilirsiniz.

Nafaka ödemesini alamayan kişi 3 ay içinde şikâyette bulunursa şikâyet işleme alınabilir ve kişi icra takibine alınabilir. İcra takibinde tebligat gönderildikten sonra 7 gün içinde nafakanın ödenmesi gerekir.

İcra ceza mahkemesinde yargılanan nafaka borçlusu, nafaka borcunu ödemediği anlaşılınca mahkeme tarafından üç ay hapis cezasına çarptırılır. Duruşma öncesi tutukluluk, ertelenemez ve geri ödenemez bir hapis cezasıdır.

İcra işlemleri, borçların devlet gücü (zorla) yardımıyla yerine getirilmesi amacıyla yürütülür. Kural olarak alacaklının icra dairesine yapacağı takip talebi ile başlar. Nafakanın ödenmemesi durumunda ödenmeyen nafaka alacakları, nafaka borçlusundan cebri icra yolu ile tahsil edilebilir. Alacaklının nafaka alacaklarına ilişkin davaların açılması için gerekli olan yasal prosedürlere ve sürelere uyulması bakımından herhangi bir hak kaybına uğramaması için söz konusu işlemlerin mutlaka bilgili bir boşanma avukatı aracılığıyla takip edilmesinde fayda vardır.

Düşük bulduğunuz nafaka miktarını arttırmak için nafakanın artırılması davası açılması gerekmektedir. Nafakanın Artırılması Talebi Dilekçe Örneği ile dilekçemizi kullanarak nafaka miktarının artırılmasını talep edebilirsiniz.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara