Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu TCK 104

Toplumun temel yapısı, hukukun koruması altındadır ve bu korumanın merkezinde de özellikle reşit olmayan bireylerin güvenliği yer alır. Son derece hassas ve önem arz eden Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 104. maddesinde düzenlenmiş olup, çocukların ve gençlerin cinsel dokunulmazlıklarını koruma amacını taşır. Özellikle içtihatlar ve yasal düzenlemeler ışığında ele alındığında, bu suç türünün cezai sonuçları ve hukuki boyutlarıyla ilgili bilgilenmek, hem bireysel hem de toplumsal farkındalık için vazgeçilmezdir. Bu bilgilendirme ve farkındalık çerçevesinde, suçun tanımından cezai müeyyidelere, yasal sınırlardan şikayet süreçlerine kadar geniş bir perspektif sunmayı amaçlıyoruz.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Nedir?

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan ve 18 yaşın altındaki bir bireyle cinsel ilişkide bulunmanın cezalandırıldığı ciddi bir suçtur. Bu suçun vücut bulmuş şekli, kanunun 104. maddesinde detaylı olarak açıklanmıştır. Bu suçlara bakmakla görevli avukat ise cinsel suçlar avukatıdır.

Bir kişinin, reşit olmayan bir bireyle herhangi bir cinsel etkinlikte bulunması söz konusu olduğunda, yaşın önemi büyük bir faktör oynar. Burada, Türk Ceza Kanunu reşit olmayan kişinin yaşı, olgunluk durumu ve fiilin ciddiyetini göz önünde bulundurarak, faile özgü cezai yaptırımları gündeme getirir.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, 15 yaşını bitirmiş 18 yaşını doldurmamış çocuklara özgü bir suçtur. 

Ayrıca bu suçun oluşabilmesi için cebir, tehdit ve hilenin olmaması gerekmektedir. Cebir, tehdit ve hile olması durumunda çocuğun cinsel istismarı suçu oluşacaktır. 

Bu suçun oluşabilmesi için mağdurun rızasının olması gerekmektedir. 

Bu tür bir suçlamayla karşı karşıya kalan bireyler, ciddi yasal sonuçlar ve hapis cezaları ile yüzleşmek durumundadır. Dolayısıyla, Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu, Türk Ceza Hukuku’nda önemli bir yer tutmaktadır ve toplumun genel ahlak anlayışını koruma amacı güder.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Cezası

Türk Ceza Kanunu (TCK) 104. maddesi, reşit olmayanlarla cinsel ilişkiye giren kişilerin karşılaşacağı yaptırımları belirtir. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ciddi yasal sonuçlar doğurabilir. İşte bu suçun cezai sonuçları:

15 yaşını bitirmiş olan kişi ile2 yıldan 5 yıla kadar hapis
Suçun evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi halinde10 yıldan 15 yıla kadar hapis
Suçun evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından10 yıldan 15 yıla kadar hapis

1111Bu suçla ilgili olarak adli para cezasına çevirme, ertelemeye veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına izin verilmez. Ayrıca, reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun saptanması durumunda, failin üzerine atılan suçun ağırlığına ve somut olayın koşullarına göre cezanın arttırılması mümkün olabilir. Özetle, reşit olmayanla cinsel ilişki, Türk hukukunda ciddi ve tartışmasız bir şekilde cezalandırılan bir suçtur.

Türk Ceza Kanunu 104. Madde Kapsamı

Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 104. maddesi, Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ile ilgili esasları ve ceza hükümlerini içermektedir. Bu kapsamda, madde şu durumları öngörür:

 • Reşit olmayan bir bireyle cinsel ilişkide bulunan kişi suç işlemiş sayılır.
 • Mağdurun 15 yaş ile 18 yaş arasında olması gerekmektedir. 
 • Bu suçun oluşabilmesi için cebir, tehdit ve hile olmaması gerekmektedir. Bunların olması halinde çocuğun cinsel istismarı suçu oluşacaktır. 
 • Mağdurun rızasının olması gerekmektedir. Aksi durumda çocuğun cinsel istismarı suçu oluşacaktır. 
 • Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu, evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi  halinde artar.
 • Reşit olmayan cinsel ilişki suçu, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde artar. 

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu hakkında Türk Ceza Kanununun belirlediği ilkeler ve yaptırımlar, toplumsal düzenin korunması ve genç bireylerin cinsel dokunulmazlıklarının güvence altına alınması için özel olarak düzenlenmiştir. Bu suçun cezai sonuçları, failin suçu tekerrür etmemesi ve benzer suçların caydırıcılığını artırmak amacıyla ciddi ve katıdır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Özellikleri

 1. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Soruşturma Usulü 

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun ilk fıkrası yani basit hali uyarınca açılacak soruşturmalar şikayete tabidir ve resen araştırılmaz. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun ikinci ve üçüncü fıkrası uyarınca açılacak soruşturmalar ise şikayete tabi değildir ve resen araştırılır. 

 1. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Kovuşturma Usulü 

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun basit hali yani ilk fıkrası şikayete tabi bir suç olduğundan, şikayetten vazgeçme halinde düşme kararı verilecektir. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun ağırlaşmış hani yani ikinci ve üçüncü fıkrası uyarınca bir kovuşturma yapılıyorsa şikayetten vazgeçme halinde dava düşmeyecek ve resen soruşturulmaya devam edilecektir. Bunun sebebi ikinci ve üçüncü fıkranın şikayete tabi olmamasıdır. 

 1. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Gözaltı Hükümleri

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda göz altı yapılabilmektedir. Gözaltı hükümleri uygulanabilmektedir. 

 1. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Tutuklama Tedbiri

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda CMK 100. Madde de yer alan tutuklama şartlarının oluşması halinde tutuklama tedbirine başvurmak mümkündür. 

 1. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Uzlaşma Kurumu

Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 253. maddesinde, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda soruşturma ve kovuşturmanın şikâyete bağlı olmasına rağmen, uzlaştırma yoluna gidilemeyeceği belirtilmiştir. Aynı şekilde, Türk Ceza Kanunu’nun 5237 sayılı hükmünde yer alan reşit olmayanla cinsel ilişki suçu da “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. Bu nedenle, söz konusu suç uzlaşma kapsamında değildir.

 1. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Korunan Değer

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda korunan değer mağdurun cinsel bütünlüğü, vücut bütünlüğü, kamu düzeni ve çocukların korunmasıdır. 

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Unsurları

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Maddi Unsurları

 1. Fail

  Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun basit hali olan ilk fıkrasına göre herkes fail olabilmektedir. Fakat 2. Ve 3. Fıkrasında öngörülen haller ancak belirli kişiler tarafından işlenebilmektedir. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun ikinci fıkrası uyarınca bu suç ancak mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenebilir. Bu kişi tarafından işlenmesi halinde daha ağırlaştırıcı ceza uygulanır. Yine ilgili maddenin 3. Fıkrasına göre bu suç ancak evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenir. 

  Ayrıca bu suçun 18 yaş altında kişiler tarafından da işlenmesi mümkündür. Yani 16 yaşında bir kız ile 16 yaşında bir erkeğin aynı anda bu suçu işlemesi halinde 16 yaşındaki erkekte fail olabilecektir. 
 2. Mağdur

  Ancak kanuni şartları taşıyan kişiler bu suçun mağduru olabilmektedir. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun mağduru 15 ile 18 yaş arasında olması gerekmektedir. 15 yaşından küçük olunması halinde çocuğun cinsel istismarı suçu oluşacaktır. Yine reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun mağdurunun rızası olması gerekmektedir. Rızanın olmaması durumunda yine çocuğu cinsel istismarı suçu oluşacaktır. 
 3. Fiil

  Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda fiil cinsel ilişkiye girmektedir. Bu noktada sarılmak, öpmek, sürtünmek bu suçu oluşturmayacaktır. 

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Manevi Unsurları

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun manevi unsuru kasttır ve bu suç için genel kast yeterlidir. Kast, Türk Ceza Kanunu’nun 21. maddesi uyarınca suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesini ifade eder. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar bakımından, bu suçların olası kastla gerçekleştirilmesi mümkün değildir.

Failin eylemi, bilerek ve isteyerek gerçekleştirilen bir hareketi ifade eder, bu da cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar için geçerli bir unsurdur. Failin, hareketini bilinçli bir şekilde gerçekleştirdiği ve olası neticeyi umursamadığı durumlar, bu suçlarda söz konusu değildir. Ancak, failin mağdurun yaşı konusunda yanılması durumunda (TCK.m.30/1) veya failin işlediği fiilin haksızlık oluşturduğunu bilmemesi, kaçınılmaz bir hataya düşmesi durumunda (TCK.m.30/son), bu durumdan yararlanabileceği belirtilmiştir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Özel Görünüş Halleri

 1. Suça Teşebbüs

  Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu teşebbüse açık bir suçtur, zira suçun tamamlanması cinsel ilişkinin gerçekleşmesiyle olur. Cinsel ilişki olarak tanımlanan eylemin hareket aşaması, neticeden ayrılabilir olduğu için bu suçta teşebbüs mümkündür (TCK.m.35). Ayrıca, bu suçta gönüllü vazgeçme mümkündür ve fail gerçekleştirdiği kısmın suç oluşturduğu durumlarda buna karşı sorumlu olacaktır (TCK.m.36).

  Örneğin, mağdurun rızasıyla failin evine gittikten sonra cinsel ilişkiye girmeden vazgeçmesi durumunda, fail hürriyeti tahdit suçundan sorumlu olup olmayacağı tartışılabilir. Bu durumda, failin gerçekleştirdiği eylemin hürriyeti tahdit suçunu oluşturup oluşturmadığı, yani mağdurun rızası olmaksızın hareket etme kastının varlığı incelenmelidir.
 2. Suça İştirak

  Reşit olmayanla cinsel ilişki suçuna iştirak mümkündür, ve bu suç, iştirakin her türü ile işlenebilir. Yargıtay’ın kararları da bu yönde bir eğilim sergilemektedir. Ancak, bu suç özgü bir suç olduğu için Türk Ceza Kanunu’nun 40/2. maddesi uygulama alanı bulmaz. Çünkü bu suç, mağdurun yönünden özgüdür ve failin yönünden özgü değildir.

  Bu bağlamda, suça iştirak eden kişilerden birinin gönüllü vazgeçmesi durumunda (TCK.m.41), sadece vazgeçen şerik bu hükümden yararlanacaktır. Yani, eyleme katılan kişilerden birisi suçtan vazgeçerse, bu durum sadece vazgeçen şeriki bağlar. Bu, suçun özgü karakteristiğinden kaynaklanan bir durumdur ve Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri bu kontekste değerlendirilmelidir.
 3. İçtima

  Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda içtima bakımından, zincirleme suç hükümleri uygulanabilir. Eğer eylem aynı kişiye karşı değişik zamanlarda birden fazla kere işlenmişse, Türk Ceza Kanunu’nun 43/1. maddesi çerçevesinde zincirleme suç hükümleri uygulanabilir. Bu durumda, failin aynı mağdura karşı gerçekleştirdiği birden fazla cinsel ilişki suçu, zincirleme suç olarak değerlendirilebilir.

Reşit Olmama Durumunun Hukuki Tanımı

Reşit olmama durumu, hukukumuzda belli bir yaşın altındaki kişilerin, kanun önünde çocuk olarak kabul edilmesi anlamına gelir. Bu yaş sınırı, Türk Ceza Kanunu’nda 18 yaş olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, 18 yaş altındaki bir bireyle cinsel ilişkiye girmek, REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU yada ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU kapsamında değerlendirilir ve suç oluşturur. Ancak, kişinin psikolojik ve fiziksel olgunluğu, konunun yargısal boyutunda dikkate alınabilecek hususlardandır. 

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Rıza Kavramı ve Hukuki Etkileri

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu bağlamında rıza kavramı, hukuki süreçlerde merkezi bir rol oynar. Rıza, bireyin özgür iradesiyle ve bilinçli bir biçimde bir eyleme katılma veya bir durumu kabul etme anlamına gelir. Bu noktada, karşımıza çıkan önemli detaylar:

 • Reşit olmayan kişinin “rıza göstermiş olması”, suçun oluşması için bir unsurdur.
 • Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda mağdurun yaşına göre rıza aranıp aranmayacağı değişir. 15-18 yaş arası rıza aranır. 
 • 15 yaşından küçüklerle yapılan cinsel eylemlerde, rızanın hiçbir hukuki geçerliliği yoktur ve bu durum ağırlaştırıcı bir unsur olarak değerlendirilir.
18-15 YAŞ ARASIRIZA VAR İSE REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU OLUŞUR.
18-15 YAŞ ARASIRIZA YOK İSEÇOCUĞUN CİNSEL İSTİMSARI SUÇU OLUŞUR.
15 YAŞ ALTIRIZAYA BAKILMAKSIZINÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU OLUŞUR.

Hukuki dilde, reşit olmama durumu ağırlaştırıcı bir etken olarak ele alınır ve failin ceza sorumluluğunu artırır. Ayrıca, rıza konusu hukuki süreçlerde sıkça tartışılan ve mağdurun yaşadığı travmanın derinliğini göz önünde bulundurarak değerlendirilmesi gereken bir konudur. Bu nedenle Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda rıza, kritik bir element olma özelliğini sürdürmektedir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Adli Para Cezasına Çevirme, Erteleme Ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, önemli bir toplum sağlığı ve hukuki sorunudur. Bu suç kapsamında, yargılanan kişinin adli para cezasına çevirme, cezanın ertelenmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi bazı hukuki seçeneklere başvurabileceği durumlar olabilir. Ancak, bu olanaklar birtakım koşullara bağlıdır ve her olay özelinde değerlendirme gerektirir.

 • Adli Para Cezası: Alt sınırı 1 yıldan fazla olduğu için hiçbir durumda reşit olmayanla cinsel ilişki suçu para cezasına çevrilememektedir. 
 • Ceza Erteleme: Suçun özelliğine göre, özellikle ilk defa işlenirse ve hafif bir suç kabul edilirse, cezanın ertelenebilmesi mümkün olabilir. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda da alt sınırdan ceza verilmesi ve cezanın ertelenmesinin şartlarının oluşması halinde mümkündür. 
 • Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması: Uygun görülen şartlar altında, mahkeme hükmün açıklanmasını belirli bir süreliğine erteleyebilir. Bu durumda, denetim süresini ihlal etmeyen sanık hakkında suç sabit olsa bile hüküm açıklanmaz. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun basit halinde alt sınırı 2 yıl olduğundan cezanın en alttan verilmesi halinde HAGB uygulanması mümkündür.  

Her bir hukuki yol, davanın şartları ve kişinin önceki adli sicili dikkate alınarak incelenmelidir. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu ile ilgili olarak yapılan yargılamalarda, bu seçeneklerden yararlanılabilmesi için gerekli hukuki prosedürler titizlikle takip edilmelidir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Şikayet Süresi ve Şikayetten Vazgeçme

Türk Ceza Kanunu kapsamında, reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun takibi için bazı zaman sınırlamaları ve hukuki süreçler bulunmaktadır. Şikayet süresi, bu suç tipinde önemli bir husus olarak karşımıza çıkar.

 • Şikayet Süresi: Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu ile ilgili olarak, mağdurun suçun işlendiğini öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içinde şikayette bulunması gerekmektedir. 
 • Şikayetten Vazgeçme: Mağdur, şikayette bulunmuş olsa dahi, süreç içinde şikayetinden vazgeçebilir. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun basit halinde şikayetten vazgeçilmesi, savcılığın soruşturma yapmasına ya da devam etmekte olan yargılamanın düşmesine otomatik olarak neden olur.  Fakat ikinci ve üçüncü fıkrada yer alan hususlar şikayete tabi değildir. 

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu ile ilgili olarak, bu adımların her biri, suçun mağduru ve faili için önemli sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, suçla ilgili süreçleri doğru anlamak ve yönetmek büyük önem taşır. Suç mağdurlarının ve failinin hakları, sorumlulukları ve mevcut hukuki durumları hakkında bilinçli olmaları, adaletin sağlanması açısından kritik bir rol oynar.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Görevli ve Yetkili Mahkeme

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu Türk Ceza Kanunu’nun 104. maddesi altında titizlikle ele alınmıştır. Bu suç tipiyle ilgili yargılama süreci, suçun hassasiyeti nedeniyle belli usul ve esasları içermektedir. Görevli ve yetkili mahkeme belirlenirken, olayın niteliği, mağdurların yaşları ve işlenen suçun özellikleri gözetilir.

Görevli Mahkeme:

 • Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu basit hali yani ilk fıkrası Asliye Ceza mahkemelerince görülür. 
 • Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu ağırlaşmış hali yani ikinci ve üçüncü fıkrası Ağır  Ceza mahkemelerince görülür. 

Yetkili Mahkeme:

 • Suçun işlendiği yer mahkemesi: Genel kural olarak, suçun işlendiği yer mahkemesi yetkilidir.

Bu ciddi suçla ilgili olarak yargılama süreci, kanuni düzenlemeler ve içtihadı birleştirici Yargıtay kararlarına uygun bir şekilde işletilir. Bu süreçte mağdurun haklarının korunması ve adil bir yargılama için ilgili mahkemeler büyük bir dikkat ve titizlik göstermektedirler. Her durumdan bağımsız olarak, bu suç ile mücadele edilmesi, ulusal hukukumuzun öncelikli amaçlarındandır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Hakkında Yargıtay Kararları

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu bakımından Yargıtay, emsal kararlarla yol gösterici olmaktadır. Bu suç türü, TCK 104. Madde kapsamında oldukça ciddi yaptırımları beraberinde getirmekte ve toplumsal duyarlılık nedeniyle titizlikle ele alınmaktadır.

 • Kararların Genel Teması: Çoğunlukla, mağdurun reşit olmama durumu ve rızasının hukuki geçerliliği önemli olup, Yargıtay’ın değerlendirmeleri bu çerçevede şekillenmektedir.
 • Rızanın Etkisi: Rıza, 15 yaşına kadar reşit olmayan bireylerde hukuki anlam taşımadığı için, suçun unsurları bakımından genellikle göz ardı edilmektedir.
 • Cezai Yaptırımlar: Verilen cezalar, mağdurun yaşı ve maruz kaldığı eylemin niteliğine göre belirlenmekte, bu kapsamda Yargıtay tarafından onanmakta veya bozulmaktadır.

Örnek Kararlardan bazıları;

-Yargıtay 14. Ceza Dairesi         2016/5575 E.  ,  2016/8156 K. Sayılı kararı: 

Mağdur ….’nin aşamalarda sanığın kendisini bir eve götürerek zorla anal yoldan ilişkiye girdiğine dair istikrarlı beyanları, mağdur…’in de özellikle 20.10.2008 tarihli kolluk ifadesiyle mağdur ….’yi doğrulaması ve tüm dosya içeriğine göre, sanığın mağdur ….’ye yönelik çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçunu işlediği gözetilerek mahkumiyetine karar verilmesi yerine delillerin değerlendirilmesinde hataya düşülerek yazılı şekilde beraatine hükmedilmesi,

-Yargıtay: 14. Ceza Dairesi         2017/8400 E.  ,  2018/1816 K. Sayılı kararı:

Dosya içeriğine göre sanığın, mağdur ile cinsel ilişki eylemlerinin bir suç işleme kararının icrası kapsamında 05.10.2014 ile 02.06.2016 tarihleri arasında gerçekleştiği, bu itibarla suç vasfının, mağdurun on beş yaşını doldurduğu tarih olan 17.12.2014 gününe kadarki dönem için çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçunu, 17.12.2014’den 02.06.2016 tarihe kadar olan dönem içinse reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu oluşturduğu anlaşılmakla, sanığın cezası daha ağır olan zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK’nın 103/2, 43/1. maddeleri gereğince cezalandırılması yerine yazılı şekilde hükümler kurulması, bozmayı gerektirmiştir. 

Yargıtay 14. Ceza Dairesi         2015/363 E.  ,  2017/2429 K.: Sayılı kararı:

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun düzenlendiği TCK’nın 104. maddesinin metninde suç olarak tarif edilen cinsel ilişkinin, erkek cinsel organının bir kadına vajinal veya anal yoldan ya da bir erkeğe anal yoldan ithal edilmesi olarak tanımlanması karşısında, oluşa uygun kabule ve dosya içeriğine göre, gerçekleşen eylemlerin kanunun aradığı anlamda cinsel ilişki kapsamında bulunmadığı ve TCK’nın 104. maddesinde öngörülen suçun kanuni unsurları itibarıyla oluşmadığı gözetilerek suça sürüklenen çocuk ile sanığın çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçuna teşebbüsten beraatlerine karar verilmesi yerine suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek reşit olmayanla cinsel ilişki suçuna teşebbüsten mahkumiyetlerine hükmedilmesi, bozmayı gerektirmiştir. 

Yargıtay 14. Ceza Dairesi         2018/10309 E.  ,  2021/574 K. Sayılı kararı:

Cumhuriyet Başsavcılığınca tanzim edilen iddianamede sanık … hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan usulüne uygun olarak açılmış bir kamu davası bulunmadığı halde bu suçtan mahkumiyet kararı verilmesi ve …’a yönelik kabul edilen eyleminin ise reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu oluşturmadığı gözetilerek üzerine atılı çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan beraatine karar verilmesi gerekirken değişen vasfa göre davanın düşmesine hükmedilmesi, bozmayı gerektirmiştir. 

Örnek kararlar incelendiğinde, Yargıtay’ın reşit olmayanla cinsel ilişki suçu ile mücadelede caydırıcılığı artıracak şekilde hareket ettiği görülmektedir. Bu suçla mücadelede kararlılık sergileyen Yargıtay, cezaların adil ve ölçülü olmasına da özen göstermektedir. Ancak, Yargıtay kararları bireysel davalara özel olduğundan her vaka için kesin ve genelleme yapıcı hükümler içermez. Her bir dava, kendine has şartları içerisinde değerlendirilmekte ve karara bağlanmaktadır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ile Çocukların İstismarı Suçunun Farkları

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu ve çocukların istismarı, Türk Ceza Kanunu kapsamında ayrı suçlar olarak tanımlanmıştır ve aralarında önemli farklar bulunmaktadır. Bu iki suç türünü ayırt etmek, cezai sorumluluğun doğru anlaşılması açısından kritik öneme sahiptir.

 • Yaş Sınırı: Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu genellikle 15 ile 18 yaş arasındaki bireylerle ilgiliyken, çocuk istismarı 15 yaş altı mağdur gruplarını kapsar.
 • Rıza Durumu: Reşit olmayan bir kişiyle cinsel ilişkide rızanın varlığı şarttır, ancak çocuk istismarında çocuğun rıza gösterme kapasitesi yasal olarak kabul edilmez. Bu  sebeple rıza aranmaz.
 • Cebir, tehdit, hile durumu: Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun cebir, tehdit ve hile olmadan işlenmesi gerekmektedir. Cebir, tehdit ve hilenin olması durumunda çocuğun cinsel istismarı suçu oluşacaktır. 
 • Ceza Derecesi: Çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki suçuna göre daha ağır cezai yaptırımlara tabidir.
REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇUÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU
15-18 Yaş arası15 Yaş altı
Rıza OlmalıRızaya Bakılmaksınız
Cebir, tehdit ve  hile olmamalıCebir, tehdit ve hile olabilir
Daha Hafif CezaDaha Ağır Ceza

Bu farklılıkların yanı sıra, mağdurun psikolojik durumu ve mağdurun yeni durumuyla başa çıkabilme kapasitesi göz önünde bulundurulduğunda, bu iki suç arasında önemli bir sosyal ve hukuki ayrım bulunur. Toplumun ve yargının bu iki suç türünü net şekilde ayırt etmesi, adaletin sağlıklı işlemesi için elzemdir.

Sıkça Sorulan Sorular

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu nedir ve TCK 104 maddesi ne anlatmaktadır?

Reşit olmayan bireylerle cinsel ilişki, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 104. maddesine göre suç olarak tanımlanmaktadır. Bu madde, onsekiz yaşını tamamlamamış, 15 yaşından büyük bireylerle herhangi bir zorlama, tehdit veya aldatma olmaksızın cinsel ilişkiye giren kişilerin cezalandırılmasını öngörür. Bu durum, reşit olmayanın rızasının suçun oluşmasına engel teşkil etmeyeceğini ifade eder. Cezalar, yaşa ve olayın koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

TCK 104 kapsamında cezalar nasıl belirlenir?

TCK 104 kapsamında belirlenen cezalar, mağdurun yaşı ve mağdura uygulanan fiilin niteliğine göre farklılık gösterir. Ergin olmayan bir kişi ile cinsel ilişki kurulması halinde uygulanacak ceza, mağdurun 15 yaşından küçük veya büyük olup olmadığına, cinsel eylemin niteliğine, suçun işleniş biçimine göre değişkenlik gösterir. Ayrıca, tehdit, zorlama veya aldatma yoluyla cinsel ilişki farklı ceza türleri ve sürelerini gerektirebilir. Detaylı bilgi ve şartlar TCK’nın ilgili maddelerinde açıkça belirtilmiştir.

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar arasında TCK 104 maddesi nerede yer almaktadır?

Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, Türk Ceza Kanunu’nun “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” başlığını taşıyan dördüncü kısmında yer almaktadır. Bu bölümde, çeşitli cinsel suçlar ve bunların cezai yaptırımları madde madde sıralanmıştır. TCK 104 maddesi de bu kısımda, özellikle reşit olmayanlarla cinsel ilişki konusunda atfı yapılmış ve bu suçun nitelikleri ile cezai şartları detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu mağduru ne tür hukuki yollara başvurabilir?

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu mağduru veya onun velisi, suçun işlendiğine dair bilgi sahibi oldukları anda vakit kaybetmeden resmi makamlara başvurarak suç duyurusunda bulunabilirler. Mağdurun psikolojik ve fiziksel sağlığının korunması amacıyla ilgili sağlık kuruluşlarından destek alınması mümkündür. Hukuki süreçte, mağdura avukatlık hizmeti sağlanabilir ve adli yardım talep edilebilir. Tazminat davası açma ve ceza davasının tarafı olarak katılma gibi yasal hakları kullanılabilir. Mağdurun yaşına göre özel koruma tedbirleri ve gizlilik esasları gözetilerek süreç işletilir.

18 yaşından önce cinsel ilişkiye girmek suç mu?

18 yaşından önce cinsel ilişkiye girmek suçtur. 15-18 yaş arası bir genç rıza ile ilişkiye girmiş olursa reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu işlemiş olur. 

Reşit olmadan cinsel ilişki suç mu?

Reşit olmadan cinsel ilişki suçtur. Türkiye de reşit olma yaşı 18’dir. Bu sebeple 18 yaşının altında biriyle cinsel ilişkide bulunmak suçtur.

17 yaş reşit mi?

17 yaş reşit değildir. 18 yaş reşit olma yaşıdır.  Reşit olmak için ay, yıl ve gün olarak tam 18 yılın doldurulması gerekmektedir. Fakat mahkeme kararı ile kişinin kendini reşit kılması durumunda bu suç oluşmayacak, 17 yaşında kişi reşit sayılacaktır. 

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara