Sosyal İnceleme Raporuna İtiraz Dilekçesi Örneği

Aşağıda Sosyal İnceleme Raporuna İtiraz Dilekçesi Örneğini paylaşacağız. İlgili dilekçeler teknik dilekçeler olup muhakkak konusunda uzman bir boşanma avukatından yardım alınması gerekmektedir.

Sosyal İnceleme Raporuna İtiraz Nasıl Yapılır?

İlgili makale sadece bilgilendirme amaçlı paylaşılmıştır. Sosyal inceleme raporu boşanma davalarında velayetin kimde kalacağına karar verilmesi için alınan uzman görüşüdür. Bu rapora itiraz edilmesi halinde ek bir rapor alınması yada tekrardan bir ikinci inceleme için yeni bir sosyal inceleme uzmanı atanabilmektedir. İlgili dilekçe hazırlanırken velayet talebi muhakkak yazılmalı, çocuğun üstün yararı önde tutulmalı ve velayet almak için yapacağınız şeyler tek tek yazılmalıdır. Deliller var ise onlarda dilekçenin ekine eklenmelidir. Aşağıda Sosyal İnceleme Raporuna İtiraz Dilekçesi Örneği gerek boşanma davalarında gerekse velayet davalarında kullanılabilmektedir.

Sosyal İnceleme Raporuna İtiraz Dilekçesi Örneği

MERSİN 6. AİLE MAHKEMESİNE

Dosya no:

İtiraz Eden Davalı :

Vekili : Av. Tunç Sudi TOL

Davacı :

Dilekçe konusu: 29.05.2018 tarihinde tarafımıza teslim edilen Sosyal İnceleme raporuna karşı süresinde itirazlarımızdan ibarettir.

Açıklamalar:

Sayın Mahkemenizce; yukarıda esas numarası belirtilen dosyadan sosyal inceleme raporu alınmasına karar verilmiş olup, bu kapsamda hazırlanan rapor tarafımıza 02.07.2018 tarihinde tebliğ edilmiştir. Eksik ve yanlış tespitler içeren sosyal inceleme raporu tarafımızca kabule şayan olmayıp, aşağıda izah edilecek ve resen gözetilecek sebeplerle yeni bir sosyal inceleme raporu alınması gerekmektedir. Şöyle ki;

Ekte paylaşacağım Yargıtay 2.Hukuk Dairesinin 2016/12153 esas, 2016/11703 karar sayılı kararın da da açıkça belirtildiği üzere, Sosyal İnceleme Raporu baba ile görüşülmeden tek taraflı olarak hazırlandığında, raporun babanın kişisel ilişki hakkını sınırlandırılmasını gerektirecek yeterlilikte olamayacağını belirtmiştir. İşbu bu hazırlanan rapor da tamamen annenin beyanları üzerine hazırlanmıştır. Bu rapora dayanarak çocuğun velayetine karar verilmesi hukuka aykırı olacaktır.

Ayrıca raporda davacının iddia ettiği hususlara da itiraz etmekteyiz. İlgili iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Şöyle ki;- Davacı ilgili raporda ailesinden maddi destek aldığını söylemiştir. Fakat ilgili beyan gerçeği yansıtmamaktadır. Davacı ailesi ile de arası kötüdür. Onlardan herhangi bir yardım alacak durumu yoktur.

-Davacı Müvekkilimin iş şartlarının iyi olmadığını, Almanya da kötü işlere bulaşmış olabileceğini söylemiştir . Fakat gerçek durum tam tersidir. Müvekkilimin Almanya da durumu gayet iyi, eşinin sorunları yüzünden, çok iyi işleyen telefoncu dükkanını kapatmak durumunda kalmıştır. Almanya da kimseye borcu yoktur. İstediği zaman Almanya ya dönecek durumu vardır.

-Ayrıca küçüğün velayetinin anneye verilmesi durumunda baba sevgisinden yoksun kalmayacağı gözetilmemiştir.

Sonuç ve İstem:

Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle; itiraz ettiğimiz hususları içerir yeni bir sosyal inceleme raporu alınmasına, davacı karşı davalının haksız ve mesnetsiz davasının reddine, yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini saygılımızla arz ve talep ederiz.

Ek : Yargıtay 2.Hukuk Dairesinin 2016/12153 esas,2016/11703 karar sayılı kararı

Davalı Karşı Davacı Vekili

Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara