Boşanma Davasında Ekonomik Durum Araştırması Nedir?

Boşanma davalarında ekonomik ve sosyal durum araştırılması yapılır.

Boşanma Davasında Ekonomik Durum Araştırması Nedir?

Araştırmanın yapılmasında SED raporu olarak da adlandırılan dosya, dava açan karı ve kocanın ekonomik istemlerini belirtir. Yargılamayı yapan aile mahkemesi bu durumla ilgili incelemeleri önemser ve yapılması için görevlidir. Sosyal ekonomik koşulların dikkate alınarak yapılan raporda süreç sonunda oluşması gerekenleri belirler. Boşanma davasında ekonomik durum araştırması nedir sorusunun cevabı bu noktada aydınlanmaya girer.

Boşanma Davasında SED Raporu Nedir?

Boşanma davasında SED raporu, sosyal ekonomik durum araştırmasıdır. Bu araştırma maddi talepler bakımından yargılamayı yapmakta olan yetkili aile mahkemesinin karar vermesinde etkili olur. Tarafların veya ilgililerin sosyal ekonomik koşullarını göz önünde bulundurması gerektiği durumlarda, yapması gerekli görülür.

Mahkeme araştırmanın yapılması için kolluğa talebini iletir ve kolluk araştırmasını yapar. Araştırma için tarafların dosya veya ilgili kayıtlardaki ikametgah ve/veya yerleşim yeri adresleri öğrenilmesi gerekir. Hakim taraflarla ilgili karar verirken adaleti ve hakkaniyeti sağlaması adına karar vermede etkili bir araştırma raporu sonucu çıkması lazımdır. Bu raporun sonucuna göre karar verme durumlarında da değişiklikler gözlemlenebilir. Etkisi bu denli büyük olmasından kaynaklı boşanma davasında ekonomik durum araştırması ne diriyi bilinmesi gerekir.

Boşanma Davasında SED Raporunun Nafaka ile İlişkisi

Boşanma davalarında ekonomik zarara uğramama veya çocuk için nafaka ödemeleri yer alır. Boşanma davalarında tedbir nafakası talepleri değerlendirilirken veya tedbir nafakası talebi yok ise yoksulluk ve iştirak nafakası taleplerinde bu ekonomik durum araştırması sonucu çıkan rapor önem teşkil eder. Nafaka ödenmesi yahut ödenmemesi kararlarında mahkeme tarafların sosyal ekonomik durumunu kat’i suretle gözetleme meydana getirir. Gözetlenme aşamasında mahkemenin görev verdiği kurumların araştırmalarını rapor olarak sunması etkilidir. Başka verilebilecek kararlarda da bu rapordan faydalanılır.

SED Raporu Tekrar Alınma Hali Olur Mu?

Boşanma davasında ekonomik durum araştırması nedir suali içerisine girenler davanın işlenme aşamasında bu durumun tekrarlanıp tekrarlanmayacağını da merak ederler. Hakimin boşanma davası sırasında istediği SED raporu etkililiğini her zaman sürdürülmez. Nafaka alacaklısının durumunda iyileşme olup olmadığı kararı etkiler. Bu sebeple maddi ekonomik durumun değişkenlik gösterebileceğinden dolayı tekrardan ekonomik durum araştırılmasına girilebilir. Yeni oluşan düzenek içerisinde değişiklik isteyen taraf mahkemenin tekrar değerlendirilip yeni bir araştırma yapılmasını isteyebilir.

SED Raporuna İtiraz

SED raporunun niteliği ve etkisi gereği davanın seyrini ve sonucunu değiştirebilir. Şüphe duyulmayacak bir gerçek vardır ki bu rapor birçok davanın seyrinde büyük değişikliğe sebep olmuştur. Bu nedenle boşanma davasında ekonomik durum araştırması nedir sorusu bireylerce ayrıntılarıyla öğrenilir. Hal böyle olunca SED raporunun gerektiği gibi düzenlenmediği veya taraflardan birinin mağduriyet yaşayabileceği durumların doğmasından kaynaklı doğru kararın verilememesine sebep olur.

Bu denli önemli bir hususta davada olan taraf SED raporunun gerçeği yansıtmadığını veya gerektiği gibi düzenlenmediğini iddia ederek yeniden düzenlenme talebini mahkemeye iletir. Tekrar bir araştırma yapılması mahkemeden istenir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda yer alan dürüst davranma ve doğruyu söyleme yükümlülüğünden kaynaklı olarak SED raporu için yapılan araştırmada davanın tarafları gerçeği beyan etmesi gerekir. Aykırılık olması durumunda ise aksi ispatlanabildiği takdirde cezai bir sürecin mevzu bahis olması da gerçekleşir.

SED Raporunda Araştırılan Kişinin Yurt Dışında İkamet Etmesi

Boşanma davasında ekonomik durum araştırması nedir merak edilse de bu araştırmanın yurt dışında ikamet eden kişiler için de gerçekleşip gerçekleşemeyeceği de ilgi uyandırır. Tarafların Türkiye’de yaşamasında izlenecek hukuksal yol bellidir. Ancak yurt dışında yaşama durumu gerçekleşiyorsa uluslar arası resmi yazışmalar ile bu bilgilere erişilir. Bu durum boşanma sürecini uzatabilecek niteliktedir. Uzamayı istemeyen tarafların başka yollarla kendilerinin belirtmesi durumunda raporun hazırlanma yoluna gidebilirler.

Anlaşmalı Boşanma Davasında SED Araştırması Nasıl Yapılır?

Anlaşmalı boşanmada eşler nafaka, velayet, tazminat gibi hususlarda ortak bir iradeye varırlar. Vardıkları sonucun ışığında ise bir protokol oluşturma yoluna girerler. Zaten bu sebepten dolayı anlaşmalı olarak adlandırılır. Bu protokolde yoksulluk nafakası ve eğer çocuk varsa iştirak nafakası bedelleri ayrı ayrı belirtilmesi gerekir. Çünkü aksi takdirde hakimin müdahalesiyle karşılaşma gerçekleşebilir. Hakim tarafların ortak iradesini esas alır. İradenin esas alındığı davada sadece kamunun çıkarının yahut müşterek çocuğun çıkarlarının zedelenmesine yönelik bir hususun olma durumunu inceler. Tüm açık şekilde belirtilen durumlardan kaynaklı SED raporuna ihtiyaç duyulmaz.

Peki Boşanma Davasında İlk Duruşmada Hakim Ne Sorar? Detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara