Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Boşanma sürecindeki mal paylaşımı karmaşık olabilir. Bu yazımızda eşlerin mallarının nasıl paylaşılacağını, hangi malların paylaşıma konu edileceğini ve paylaşıma konu edilmeyecek malları detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Hayatı paylaştığınız insanla yollarınızın ayrılma noktasına geldiğinde, duygusal süreçler kadar, maddi konular da önem kazanır.

Boşanmada mal paylaşımı, çiftlerin evlilik boyunca biriktirdikleri veya edindikleri malların adaletli bir şekilde bölüşülmesini ifade eder. Bu sürecin, eşlerin haklarını koruyan yasal çerçevede yürütülmesi ve adaletli bir paylaşımın sağlanması büyük önem taşır. Profesyonel hukuk desteği ve detaylı bilgilerle silahlanmak, bu süreci en az zararla atlatmanın ilk adımıdır. İşte tam da bu noktada, boşanmada mal paylaşımı nasıl yapılır, hangi mallar paylaşıma konu edilir ya da edilmez gibi sorulara net yanıtlar sunarak yol göstermeyi hedefliyoruz.

Hayatı paylaştığınız insanla yollarınızın ayrılma noktasına geldiğinde, duygusal süreçler kadar, maddi konular da önem kazanır. Boşanmada mal paylaşımı, çiftlerin evlilik boyunca biriktirdikleri veya edindikleri malların adaletli bir şekilde bölüşülmesini ifade eder. Bu sürecin, eşlerin haklarını koruyan yasal çerçevede yürütülmesi ve adaletli bir paylaşımın sağlanması büyük önem taşır.

Profesyonel hukuk desteği ve detaylı bilgilerle silahlanmak, bu süreci en az zararla atlatmanın ilk adımıdır. İşte tam da bu noktada, boşanmada mal paylaşımı nasıl yapılır, hangi mallar paylaşıma konu edilir ya da edilmez gibi sorulara net yanıtlar sunarak yol göstermeyi hedefliyoruz.

Sayfa İçeriği

Boşanmada Mal Paylaşımı Ne Demek?

Boşanma sürecinde sıklıkla karşılaşılan ve çiftler için önemli bir hukuki konu olan boşanmada mal paylaşımı, evlilik birliği içinde edinilmiş olan mal varlıklarının, boşanma ile birlikte nasıl ve hangi oranlarda taraflar arasında bölüştürüleceğini ifade eder. Boşanmanın en hassas ve üzerinde en çok durulan aşamalarından biri mal paylaşımı sürecidir.

Bu süreç, evlilik birliği içerisinde edinilen mal varlıklarının her iki tarafa adil bir şekilde dağıtılmasını amaçlamaktadır. “Boşanmada mal paylaşımı” terimi, özellikle ortak hayatın sonlanmasıyla birlikte maddi varlıkları ve finansal çıkarları ilgilendiren bir konu olarak karşımıza çıkar.

Mal paylaşımı;

 • Mevcut varlıkların değerlendirilmesi,
 • Edinilme tarihleri,
 • Mahkeme kararları gibi birden fazla faktöre bağlıdır.

Boşanmada mal paylaşımı, taraflar arasında var olan mal rejimine göre farklılık gösterir. Türkiye’de en yaygın olan mal rejimi “edinilmiş mallara katılma rejimi”dir. Temelde, evlilik süresince elde edilen malların yarı yarıya paylaşılmasını öngören bu sistem, tarafların evlilik öncesi sahip oldukları kişisel malların paylaşıma dahil edilmemesini öngörür.

Mal paylaşımında, öncelikle bu malların hangi kategoriye girdiği (paylaşıma konu edilen veya edilmeyen mallar), daha sonra ise bu malların değeri, malların borçları ve her iki tarafın paylarının belirlenmesi önemlidir. Bu bağlamda, boşanmada mal paylaşımı, genellikle anlaşmalı veya çekişmeli şekilde gerçekleşir ve sürecin adil bir biçimde yürütülmesi için hukuki destek almak büyük önem taşır.

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Boşanmada mal paylaşımı, evlilik süresi boyunca edinilen malların eşler arasında adil bir şekilde bölüşülmesi işlemidir. Bu süreç, eşlerin anlaşmalı ya da çekişmeli olarak ayrılmalarına bağlı olarak farklılık gösterir. İşte boşanmada mal paylaşımı yapılırken izlenmesi gereken adımlar şöyle sıralanır: 

-Edinilmiş Mallara Katılma Rejime tabi değerlerin tespiti yapılır. Türk Medeni Kanunu’na göre, 2002 yılı ve sonrasında yapılan evliliklerde varsayılan mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimidir. Bu rejimde, evliliğin başlangıcından itibaren her iki eşin de kendi adına edindiği mallar ile birlikte, evlilik birliği içinde edinilen malların tespiti yapılır.

-Malların Tespiti ve Değerlenmesi: Mal paylaşımının belirlenmesi için öncelikle evlilik süresince edinilen malların tespiti yapılır. Bunun için eşlerin banka hesapları, tapu kayıtları, araç ruhsatları gibi birçok resmi belge incelenir. Daha sonra bu malların güncel değerleri belirlenir.

-Edinilmiş Malların Hesaplanması: Eşlerin, mal paylaşımında adil bir şekilde pay alabilmesi için, %50 oranında paylaşım yapılır. Bu dairede her eşin, evlilik süresince edindiği ve evlilik birliğine katkı sağladığı mallar ile emeği göz önünde bulundurularak bir hesaplama yapılır.

-Anlaşma veya Yargı Yolu: Eğer eşler arasında anlaşma varsa, boşanmada mal paylaşımı konusunda ortak bir protokol hazırlanır ve mahkeme tarafından onaylanması sağlanır. Anlaşma sağlanamaması durumunda ise, hukuki süreç başlatılır ve mal paylaşımı hakim kararıyla gerçekleştirilir.

Boşanmada mal paylaşımı sırasında, eşlerin anlaşarak veya mahkemeye başvurarak adil bir biçimde mallarını paylaşmaları ve bu sürecin hukuka uygun şekilde yürütülmesi kritik öneme sahiptir. Bir avukatın rehberliğinde yürütülen bu süreç, taraflar için daha az stresli ve daha adil sonuçlar doğurabilir.

Boşanmada Paylaşıma Konu Edilen Mallar

Boşanma sürecinde en hassas ve önemli meselelerden biri olan boşanmada mal paylaşımı, eşler arasındaki ortaklığın sona erdirilmesi ve mülkiyetin adil bir şekilde ikiye bölünmesi işlemidir. Peki, hangi mallar bu paylaşıma konu olmaktadır? Boşanmada mal paylaşımı kapsamında dikkate alınması gereken başlıca mallar şunlardır:

Evlilik Birliği Döneminde Edinilen Mallar: Evlilik süresi boyunca, eşlerin birlikte veya bireysel çabaları ile edindikleri taşınır taşınmaz tüm mallar, boşanmada mal paylaşımına dahildir.

Ortak Hesap ve Yatırımlar: Ortak banka hesapları, döviz ve altın gibi kıymetli madenler, hisse senetleri ve çeşitli yatırım araçları da paylaşılacak varlıklar arasındadır.

Ortak Girişimler ve Şirket Payları: Evlilik birliği içinde kurulan veya eşlerin hissedar olduğu şirketler, boşanmada mal paylaşımında ele alınacak önemli unsurlardandır.

Eşlerin Ortak Adına Alınan Menkul ve Gayrimenkuller: Ev, araba, arsa gibi eşlerin adına tescil edilmiş taşınır ve taşınmazlar, boşanmada mal paylaşımı kapsamında değerlendirilir.

Evlilik Süresince Artan Değerler: Evlilik birliğinde edinilen mal varlıklarının evlilik süresince değer kazanmış kısmı da paylaşım sırasında hesaba katılır.

Borçlar: Evlilik birliğinde edinilen borçlarda paylaşım sırasında hesaba katılır. 

Bu malların dışında, boşanmada mal paylaşımı sürecinde, eşlerin birbirlerine karşı olan evlilik içi katkılarının da değerlendirilmesi söz konusudur. Bir eşin çalışmasa bile ev işlerindeki emeği veya diğer eşin kariyerine yapmış olduğu manevi katkılar da bu süreçte değerli kabul edilir ve bunun karşılığı olarak pay alınabilir. Her iki tarafın da haklarının adil ve eşit bir şekilde korunması için mal paylaşımı, titizlikle ve kanuni çerçeveler içinde gerçekleştirilmelidir.

Boşanmada Paylaşıma Konu Edilmeyen Mallar

Boşanma sürecinde, mal paylaşımı oldukça önemli ve hassas bir konudur. Boşanmada mal paylaşımı yapılırken, bazı mallar paylaşıma konu edilmez. Bu mallar yasal olarak belirlenmiş olup, her iki tarafa da adil bir paylaşım sunulmasını amaçlar.

Kişisel Mallar: Kişisel kullanıma mahsus olan eşyalar, genellikle paylaşıma tabi tutulmaz. Örneğin, kişinin kişisel giysileri, hobi malzemeleri veya mesleki aletleri.

Mirastan Kalan Mallar: Bir eşin miras yolu ile edindiği mallar, diğer eş ile paylaşılmaz. Bu tür mal varlıkları, her zaman mirası alan kişiye ait kabul edilir.

Tazminatlar: Eşlerden birinin kaza, yaralanma ya da mesleki hastalık gibi nedenlerle aldığı tazminatlar, sadece bu kişiye ait sayılır.

Evlilik Öncesi Mallar: Evlilikten önce kişisel olarak edinilmiş mallar, ortaklık malı sayılmaz. Ancak, bu malların evlilik sürecinde değer kazanması durumunda, artış kısmına ilişkin bazı istisnalar söz konusu olabilir.

Boşanmada mal paylaşımı dikkat ve bilgi gerektiren bir konu olduğu için, mülkiyet hakkında net bir anlayışa sahip olmak ve gerektiğinde bu alanda uzman bir avukattan destek almak önemlidir. Her iki taraf için de adil ve hukuka uygun bir paylaşım yapılması, boşanma sürecindeki en önemli adımlardan biridir.

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı

Anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı, tarafların karşılıklı rıza göstermeleriyle gerçekleşen ve genellikle daha az çekişmeli süreçlerden biridir. Boşanmanın diğer türlerine göre daha hızlı ve sorunsuz ilerleyebilen bu süreçte, her iki tarafın da memnuniyeti ön planda tutulur. Şimdi anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı sürecine dair detaylara göz atalım:

 • Karşılıklı Anlaşma: Eşler, boşanma aşamasında mal paylaşımını adaletli bir şekilde yapabilmek için karşılıklı anlaşmaya varmalıdırlar.
 • Hukuki Süreç: Anlaşma, yazılı bir evrak haline getirilerek resmiyet kazanmalı ve gerektiğinde yasal işlemlere temel teşkil etmelidir.
 • Mal Listesi Oluşturma: Taraflar, paylaşımı yapılacak tüm malların bir listesini çıkartarak, boşanmada mal paylaşımı sürecinin şeffaf ve adil olmasını sağlarlar.

Anlaşmalı boşanmalarda mal paylaşımı, çiftler arasında yapılan bu prensip anlaşmasına göre yürütülür. Boşanma protokolü, tüm detaylarıyla yazılı bir belge haline getirilip mahkeme tarafından onaylandığında yasal bir geçerlilik kazanır. Böylece boşanmada mal paylaşımı süreci, ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların önüne geçildiği gibi, tarafların gelecekteki ilişkilerini de olumlu yönde etkilemiş olur.

Boşanmada mal paylaşımı, eşlerin evlilik süresince edindikleri malları kapsar. Ancak her iki tarafın da hazırlığı ve ortak mutabakatı bu süreci kolaylaştırırken, hukuki destek alma her zaman önerilir. Bu sayede evlilik birliği içerisinde edinilen malların adil bir biçimde paylaşımı sağlanabilir ve boşanma süreci daha hızlı sonuçlanabilir.

Çekişmeli Boşanmada Mal Paylaşımı

Çekişmeli boşanmada mal paylaşımı, eşler arasında anlaşmazlık yaşandığında ve mal paylaşımı konusunda fikir birliğine varılamadığı durumlarda ortaya çıkan bir süreçtir. Bu tür boşanmalarda, mal paylaşımı genellikle mahkeme kararıyla çözümlenir. Peki, çekişmeli boşanmalarda mal paylaşımı süreci nasıl işler?

Mahkeme Süreci:

 • Eşlerden biri veya her ikisi dava dilekçesiyle mahkemeye başvurur.
 • Mahkeme, davanın niteliğine göre taraflardan delil ve belge talep eder.
 • Süreç, tanık dinlemeleri ve bilirkişi incelemeleri ile devam eder.

Mal Paylaşımının Belirlenmesi:

 • Hakim, boşanmada mal paylaşımı için eşlerin evlilik birliği süresince edindikleri malları dikkate alır.
 • Edinilmiş malların tespiti ve değerlendirilmesi sonrası, her bir eşin katkı payı oranında mal paylaşımına hükmedilir.

Bazı Özel Durumlar:

 • Boşanmada mal paylaşımı, eğer eşlerden biri zina  davranışında bulunduysa, bu durum mahkeme tarafından değerlendirilir.
 • Gizlenen veya üzerinde oynanmış malların tespiti halinde, karşılıklı iddialar ve kanıtlar ışığında hakim kararını verir.

Uzman Görüşü ve Bilirkişi:

 • Mahkeme sürecinde, özellikle karmaşık mal varlıklarının değerlendirilmesi veya ticari işletmelerin paylaşımı gibi durumlarda, uzman görüşüne veya bilirkişi raporlarına başvurulur.

Çekişmeli boşanma süreçlerinde, her iki tarafa da adil bir sonuç sağlamak amacıyla dikkatli ve özenli bir çalışma yürütülmesi en önemli unsurlardan biridir. Boşanmada mal paylaşımı sırasında hakkaniyet ve adalete dayalı bir yaklaşımın benimsenmesi, sürecin daha hızlı ve sorunsuz ilerlemesine katkıda bulunacaktır.

2002 Sonrası Mal Paylaşımı

Boşanma süreçlerinde en kritik konulardan birisi de boşanmada mal paylaşımıdır. Özellikle 2002 yılı ve sonrasında evlenen çiftler için uygulanan mal rejimi, mal paylaşımını önemli ölçüde etkilemektedir. 2002 yılında yapılan Medeni Kanun değişiklikleri ile beraber, evlilik birliği içerisinde edinilen malların paylaşımına yönelik bazı standartlar belirlenmiştir. 2002 yılından önce emek oranında mal üzerinde hak sahibi olunmaktayken, 2002 sonrasında artık herhangi bir emek olmasa da edinilmiş malda hak sahipliği söz konusudur. 

Mal paylaşımı, genellikle edinilmiş mallara katılma rejimi çerçevesinde gerçekleştirilir. Bunun anlamı, evlilik süresince edinilen malların (hem maddi hem de manevi katkılara dayalı olarak) eşler arasında eşit bir şekilde paylaşılması gerektiğidir. Ancak her durumda eşit paylaşım söz konusu olmayabilir; mahkemeler, her iki tarafın da katkısını dikkate alarak adil bir dağılım yapma yetkisine sahiptir.

Örnek bir mal paylaşımı tablosu aşağıdaki gibi olabilir:

Eşin Kazandığı/EttiğiPayı
Ev%50
Araç%50
Banka Hesapları%50
İşletme Karı%50

Unutulmamalıdır ki, eşler arasında yapılan mal paylaşımı anlaşmaları, bu standardın dışında da belirlenebilir. Yani eşler, aralarında anlaşmalı bir biçimde farklı bir mal paylaşımı oranı belirleyebilirler. Boşanmada mal paylaşımı konusunda hukuki destek almak, bu sürecin daha adil ve sorunsuz ilerlemesi için elzemdir.

Bu sürecin hangi koşullarda nasıl işlediğini ve boşanmada mal paylaşımı noktasında eşlerin haklarını anlamak, zorlu boşanma sürecinin en önemli adımlarından biridir. Bu nedenle, konu hakkında profesyonel bir avukattan destek almak, süreci doğru yönetebilmek adına oldukça önemlidir.

2002 Sonrası Mal Paylaşımı

Boşanma sürecinin en hassas noktalarından biri, kuşkusuz “boşanmada mal paylaşımı” konusudur. 2002 yılı sonrasında gerçekleşen boşanmalarda mal paylaşımı, Medeni Kanun’un ilgili maddeleri çerçevesinde yürütülür. Türk Medeni Kanunu’nda yer alan 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren uygulamaya giren düzenlemeler doğrultusunda, eşler arasındaki mal rejimi mal ayrılığı olarak kabul edilirken, “edinilmiş mallara katılma rejimi” asıl mal rejimi olarak kabul edilmiştir. Bu durumun boşanmada mal paylaşımına etkilerini detaylı bir şekilde inceleyelim:

Edinilmiş Mallara Katılma: Evlilik süresince her iki eşin de edindiği mallar (çalışarak elde edilen gelir, taşınmazlar, araçlar gibi), boşanma anında “edinilmiş mal” olarak adlandırılır. Boşanmada bu malların değeri, eşler arasında eşit olarak bölüşülür. Ancak kişisel mallar paylaşıma dahil edilmez.

Kişisel Mallar: Herhangi bir eşin miras yoluyla ya da kişisel olarak sahip olduğu ve evlilikten önce elde ettiği mallar, kişisel mallar kategorisinde yer alır ve paylaşım dışıdır.

Katkı Payı: Eğer eşlerden biri, diğer eşin kişisel malına değer katkısında bulunmuşsa, bu katkının değeri tespit edilerek, mal paylaşımında hak sahibi eşe ödenir.

Boşanmada mal paylaşımı hesaplamalarında, eşlerin evlilik süresince edindikleri malların değeri baz alınır ve her bir eşin katkı oranına göre paylaşım yapılır. Böylece, 2002 sonrası boşanmalarda eşler arasında adil bir mal paylaşımı sağlanmış olur.

İşte bir örnek mal paylaşımı tablosu:

MALIN TÜRÜEŞ AEŞ BAÇIKLAMA
Edinilmiş Ev%50%50Eşlerin ortak edinimi
Kendi Araçları%100%0Kişisel mal olarak kalır
Evlilik İçi Alınan Dükkan%50%50Edinilmiş mal payı

Bu gibi hesaplamalar, boşanma davalarında oldukça önemlidir ve eşlerin sahip olduğu malların değerlemesi, adil bir yargılama için kritik bir aşamadır. Boşanmada mal paylaşımı, her iki tarafın da haklarının korunması adına dikkatle ele alınması gereken bir konudur.

Boşanmada Mal Paylaşım Davasında Eşlerin Paylarının Hesabı

Boşanmada mal paylaşımı sürecinde eşlerin paylarının hesaplanması, çiftler için genellikle en hassas konulardan birisidir. Tarafların haklarını korumak ve adil bir paylaşım sağlamak adına, alınması gereken belirli adımlar vardır. Mal paylaşımı belirlenirken önemli olan hususlar şunlardır:

Edinilmiş Mallara Katılma: Boşanmada mal paylaşımı dikkate alınırken, evlilik birliği içinde edinilen mallar üzerinde durulur. Türk Medeni Kanunu’na göre, evlenme tarihinden itibaren edinilen mallara her iki eş eşit hak iddia edebilir. Ancak, bu malların hangi eş tarafından ve hangi oranda katkı sağlandığı hesaplanmalıdır.

Katkı Payları: Her iki eşin de mal varlıklarına katkısı, paylarının tespitinde önemli bir kriterdir. Katkı payları oranlarına göre mal paylaşımı yapılırken eşlerin ekonomik ve kişisel durumları göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu hesaplama sürecinde, çoğu zaman bir hukuk uzmanı veya danışmanın yardımına başvurulması, sürecin daha adil ve hızlı ilerlemesini sağlayabilir. Boşanmada mal paylaşımı, eşler arasında anlaşmazlığa sebep olabilecek bir konu olduğundan, her adım titizlikle atılmalı ve resmi prosedürler eksiksiz uygulanmalıdır.

Mal Paylaşımında Evlilik Öncesi Alınan Ev

Boşanma süreçlerinde “boşanmada mal paylaşımı” hassas ve dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesidir. Özellikle, evlilik öncesi taraflardan birinin kendi adına alınmış olan evin durumu, birçok çiftin merak ettiği bir detaydır. Bu konuda temel prensip, evliliğin resmileşmesinden önce edinilen malların şahsi mal olarak kabul edilmesidir. Dolayısıyla evlilik öncesi alınan ev, genel şartlar altında paylaşıma konu edilmez.

Evlilik Öncesi Alınan Evin Mal Paylaşımındaki Durumu:

 • Ev, evlilik öncesi satın alındıysa, bu mal paylaşımında dikkate alınmaz.
 • Eğer kişi evi evlilik öncesinde aldıysa ancak evlilik süresince evin değerine ortak katkı sağlandıysa, bu artış değer oranında paylaşıma tabi tutulabilir.
 • Yapılan ortak harcamalar (tadilat, ekleme vb.) değer artışına sebep olduysa, bu artışın hesaplanması gerekir.

Boşanmada mal paylaşımı konusunda, her iki tarafın da haklarının adil bir şekilde korunabilmesi için aşağıdaki faktörler göz önünde bulundurulmalıdır:

 • Malın döneme ilişkin değer artışı,
 • Eşlerin maddi ve manevi katkıları,
 • Karşı tarafın ev üzerinde herhangi bir hakkı ya da alacağı olup olmadığı.

Tüm bu unsurlar, evlilik öncesi alınan evin boşanmada mal paylaşımı sırasında ne şekilde ele alınacağını belirleyen faktörlerdir. Eğer bu tarz bir konuda net bir çözüm arayışı içindeyseniz, mutlaka bir hukuk profesyoneli ile danışmanız en doğru adım olacaktır.

Mal Paylaşımında Evliyken Alınan Ev

Boşanmada mal paylaşımı süreci hassas ve önemli meselelerden biridir. Evlilik süresince edinilen mallar, bu noktada ciddi öneme sahip olmaktadır. Özellikle evlilik birliği içinde alınan ev, çiftler için hem duygusal hem de mali açıdan büyük önem taşır.

Evliyken alınan evin, boşanmada mal paylaşımı sürecinde nasıl ele alınacağı bellidir. Evliyken alınan ev kimin katkı yaptığına, kimin üzerine olduğuna bakılmaksızın yarı yarıyadır. 

Bu süreçte, boşanmada mal paylaşımı adil ve hakkaniyetli bir şekilde yapılabilmesi için bir avukat eşliğinde hareket etmek ve gerekli hukuki danışmanlığı almak önem taşır. Evliyken alınan ev gibi önemli bir varlığın paylaşımında adaletli bir çözüme ulaşılması, ileride yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek için şarttır.

Mal Paylaşımında Eşe Ait Şirketin Paylaşımı

Boşanma süreçleri, çiftlerin hayatında stresli ve zorlu bir dönem olmakla beraber, boşanmada mal paylaşımı konusu da özellikle karmaşık hale gelebilir. Eşlerin sahip olduğu şirketlerin mal paylaşımında nasıl ele alınacağı, boşanma davalarında sıkça karşılaşılan bir durumdur. Eşe ait şirketin paylaşımı, mal rejimi türüne ve şirketin hangi koşullar altında kurulduğuna göre değişiklik gösterebilir.

Şirket Değerlemesi ve Mal Rejimi

 • Ortak hayat sürerken eşlerden birinin sahip olduğu veya ortak olduğu şirketin değerlemesi önemlidir.
 • Şirketin değeri, mal paylaşımında önemli bir kriter olarak dikkate alınır.
 • Edinilmiş mallara katılma rejimi veya mal ayrılığı rejimi gibi mal rejimi türleri, şirket paylaşımında farklı uygulamalara sebep olur.

Şirketin Mal Paylaşımındaki Yeri

Boşanmada mal paylaşımı sürecinde eşe ait şirket değerlemesi şu şekilde yapılır:

 • Edinilmiş Mallar: Eşlilik süresi boyunca şirketin değer kazanması halinde bu artış edinilmiş mal kabul edilir ve mal paylaşımına konu olur.
 • Kişisel Mallar: Şirket eğer evlilik öncesi kişisel mal olarak edinildiyse ve eşlilik süresince ortak parayla ivme kazanmadıysa, mal paylaşımına dahil edilmeyebilir.

Paylaşımın Hukuki Süreci

 • Boşanmada mal paylaşımı hukuki süreci, gerekli belgeler ve değerlemelerle birlikte yürütülür.
 • Hakim, her iki eşin de menfaatlerini gözeterek adil bir paylaşım kararı vermeye çalışır.
 • Eşler arasında anlaşmazlık olması durumunda, bir bilirkişi tarafından şirketin değeri hesaplanır ve bu, mahkeme kararında belirleyici olur.

Boşanma davasında şirketin paylaşımı, sağlıklı bir şekilde tamamlanmak için deneyimli bir avukat eşliğinde takip edilmeli ve her iki tarafın da hakları korunmalıdır.

Mal Paylaşımında Miras Malları

Boşanmada mal paylaşımı süreci, evliliğin sona ermesiyle birlikte tarafların en çok üzerinde durduğu ve hassasiyet gösterdiği konulardan biridir. Bu süreçte miras yoluyla elde edilen malların durumu ise özellikle dikkat edilmesi gereken bir noktadır.

Evlilik birliği içerisinde, bir eşin miras yoluyla elde ettiği mallar, genel olarak kişisel mal kapsamında değerlendirilir. Ancak işin içine karşılıklı saygı ve güven ilişkisine dayalı eşler arası katkılar girince, durum daha karmaşık bir hale gelebilir.

Miras Mallarının Boşanmada Mal Paylaşımına Etkisi

Miras Malları Kişisel Mal Sayılır: Miras kalan mal veya haklar, ilgili eşin kişisel malları arasında sayılır ve boşanmada mal paylaşımı dışında tutulur.

Kullanım ve Değer Artışı: Miras malının eşlerin ortak yaşamı süresince kullanılması ve değer kazanması durumunda, değer artışının paylaşımı söz konusu olabilir.

Miras Mallarına Yapılan Katkılar: Eğer diğer eş, miras mallarının değerlenmesi veya korunması için somut katkılarda bulunmuşsa, boşanma durumunda katkı payı alacağı gündeme gelebilir.

Bu konuda, eşlerin boşanma aşamasında anlaşamamaları halinde Türk Medeni Kanunu ve Yargıtay kararları doğrultusunda bir hukuk süreci işletilmekte ve uzman bir avukat tarafından destek alınması önem arz etmektedir.

Dolayısıyla, bir eşin miras yoluyla elde ettiği malların boşanmada mal paylaşımı sürecine katılması karmaşık hukuki değerlendirmeleri gerektirir. Eğer bu tür bir durumla karşı karşıya kalındığında adaletli bir çözüm yolu arıyorsanız, eşitlik ve hakkaniyet ilkelerini gözeterek hareket etmeniz kilit öneme sahiptir.

Mal Paylaşımında Kredisi Devam Edilen Mallar

Boşanma sürecinde “boşanmada mal paylaşımı” tartışmalarının en karmaşık konularından biri de kredisi hâlâ devam eden malların paylaşımıdır. Çiftler arasında bu tür varlıkların akıbeti, boşanma davalarında dikkatlice ele alınması gereken bir konudur. Kredi borcu bulunan malların paylaşımında birkaç önemli noktayı göz önünde bulundurmak hayati önem taşır.

Kredi borcu devam eden bir malın güncel piyasa değeri ile kalan borç miktarı arasındaki fark, her iki tarafın da mal üzerindeki hak taleplerini etkileyebilir. Taraflar alınmış mallara ortak olduğu gibi borçlara da ortaktır. Kredisi devam edilen mallar üzerinde ödenen kredi bedeli üzerinden mal paylaşımı yapılır. 

İşte, boşanmada mal paylaşımı sürecinde kredisi devam eden malların paylaşımı için izlenebilecek adımlar:

 1. Borç ve mal değeri analizi: Kredinin kalan miktarı ve malın mevcut değeri tespit edilerek karşılaştırma yapılmalıdır.
 2. Ödeme bilgilerinin toplanması: Hangi tarafın ne kadar ödeme yaptığı detaylıca incelenmeli ve tespit edilmelidir.
 3. Katılma alacağının hesaplanması: Ödenen kredi miktarına göre katılma alacağı hesaplanmalıdır.

Boşanmada mal paylaşımı konusunda deneyimli bir avukattan hukuki yardım almak, bu tür karmaşık durumların üstesinden gelmekte ve mağduriyet yaşamamak adına büyük önem taşımaktadır. Unutulmamalıdır ki, adil bir paylaşım için her iki tarafın da hakları gözetilmelidir.

Mal Paylaşımında Evlilikten Önce Alınan Malları Satılarak Evlilik İçinde Yeni Mal Satın Alınması

Boşanmada mal paylaşımı aşaması, çoğu zaman karmaşık hukuki süreçler barındırır ve evlilikten önce alınan malların satışı ile evlilik içinde yeni mal satın alınması, konu daha da çetrefilleşir. Bu durumda mal paylaşımının nasıl yapılacağı, çiftler ve hukuk profesyonelleri için önem teşkil eder.

 • Evlilik Öncesi Mal Varlığı: Evlilik öncesi alınan bir malın, evlilik esnasında satılarak elde edilen gelirle yeni mal satın alınması durumunda, bu malın kimin üzerine olduğu ve önceki malın değerinin ne kadar olduğu dikkate alınmalıdır.
 • Yeni Malın Hukuki Statüsü: Eğer yeni mal, evlilik birliği içinde edinilmişse bu mal edinilmiş mallara katılma rejimi kapsamında değerlendirilir. Fakat kişisel olarak yapılan katı edinilmiş maldan çıkartılır. Yani örneğin 10.000 TL değerinde evlilik öncesi kişisel mal satılıp 12.000 TL değerinde edinilmiş mal alınırsa, karşı eş sadece 2.000 TL üzerinden hak sahibi olacaktır. 

Ayrıca, satış ve yeni mal alım sürecinde yapılan masraflar, malın değerlenmesi veya değer kaybı gibi etmenler de paylaşımı etkileyebilir. Burada önemli olan, her iki eşin de haklarının adil bir şekilde korunması ve bu sürecin şeffaf bir biçimde yürütülmesidir.

Boşanmada mal paylaşımı, özellikle de evlilik öncesi varlıkların evlilik içinde dönüşümü söz konusu olduğunda, deneyimli bir avukat eşliğinde yürütülmesi gereken hassas bir konudur. Bu noktada, eşlerin bir mirasçı gibi hak talep etmeleri mümkün olabilir ve bu tür durumlar titizlikle incelenmelidir.

Aldatma Olması Durumunda Mal Paylaşımı

Boşanma süreçleri zorlu geçerken, aldatma gibi durumlar mal paylaşımını daha karmaşık hale getirebilir. Boşanmada mal paylaşımı, eşlerin evlilik içinde edindikleri malların adil bir şekilde bölüşülmesini gerektirir. Ancak aldatma söz konusu olduğunda, bu durum mal paylaşımda değişikliklere yol açabilir mi?

Öncelikle, Türk Medeni Kanunu’nda boşanmada mal paylaşımını etkileyecek özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Boşanma sebeplerinin mal paylaşıma etkisi genel olarak yoktur ve “edinilmiş mallara katılma rejimi” hükümleri uyarınca gerçekleşir. Yani:

 • Aldatma, mal paylaşımının oranlarını doğrudan etkilemez.
 • Boşanmada mal paylaşımı, eşlerin evlilik birliği içinde edindiği malların tespitine dayanır.

Ancak, zina halinde mal paylaşımı üzerinde etki olacaktır. Zina ile aldatma birbirleri ile karıştırılmamalıdır. Zina olması için başka bir kişi ile cinsel münasebetin mahkeme önünde kanıtlanarak boşanılması gerekmektedir. 

Boşanmada mal paylaşımı kapsamında, zina durumunun aşağıdaki gibi etkileri olabilir:

TMK’nin 236. maddesinin 2. Fıkrası uyarınca; “Zina veya hayata kast nedeniyle boşanma hâlinde hâkim, kusurlu eşin artık değerdeki pay oranının hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verebilir” 

Ancak, yine de bu hususlar her davada farklı sonuçlanabilecek subjektif değerlendirmeler içermektedir. Dolayısıyla aldatma sebebiyle boşanacak eşlerin, deneyimli bir aile hukuku avukatına danışarak mal paylaşımı ve tazminat hakları hakkında detaylı bilgi almaları oldukça önemlidir. Her durumun kendine has koşulları ve hukuki yolları olduğunu unutmamak gerekir.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

Boşanma süreçlerinin en hassas konularından biri de kuşkusuz “boşanmada mal paylaşımı”dır. Türk Medeni Kanunu’na göre evlilik birliği içinde eşler arasında uygulanan mal rejimlerinden biri de edinilmiş mallara katılma rejimidir. Bu rejimde, evlilik süresince edinilen malların paylaşımı esas alınır.

Edinilmiş mallara katılma rejimi, her iki tarafın evlilik boyunca kazandıkları ve yasal olarak edinilen mallarının ortaklaşa değerlendirilmesini ifade eder. Boşanmada mal paylaşımı aşamasında, bu rejim doğrultusunda birçok hususun göz önünde bulundurulması gerekir:

 • Katkılarının Değerlendirilmesi: Eşlerin evlilik süresince maddi veya manevi yaptıkları katkılar değerlendirilir.
 • Malların Listelenmesi: Eşlerin evlilik içerisinde edindikleri tüm mal ve haklar saptanır.
 • Borçlar: Eşlerin kişisel veya müşterek borçları mal paylaşımı hesaplamasında düşülür.

Evlilikten doğan ortak hukuki ilişki sonucu eşlerin edinilmiş mallarının bir havuzda toplanıp paylaşım prensibi gereği ikiye bölünmesi, boşanmada mal paylaşımı anlamında hayati bir role sahip olmaktadır. Bu rejimde, evlilik birliğine katkı sağlayan her türlü kazanım değerlendirilmeye alınmakla birlikte, kişisel mal olarak addedilen ve miras yoluyla gelen mallar bu havuza dahil edilmez.

Son olarak, edinilmiş mallara katılma rejimi uyarınca, mal paylaşımında adil bir dağılımın sağlanması için her iki tarafın da duruş ve katkılarının objektif bir şekilde değerlendirilmesi büyük önem taşır. Unutulmamalıdır ki her boşanma davasının koşulları farklı olduğundan, mal paylaşımında uzman bir avukat desteği almak en doğru yaklaşım olacaktır.

Katkı Payı Alacağı

Boşanmada mal paylaşımı sürecinde sıklıkla gündeme gelen önemli kavramlardan biri de katkı payı alacağıdır. Katkı payı alacağı, eşlerin evlilik birliği içerisinde edinilen mallara maddi anlamda yapmış oldukları katkıların karşılığını ifade eder. İşte boşanma aşamasında katkı payı alacağının değerlendirilmesine dair kritik noktalar:

Maddi Katkının Belirlenmesi: Evlilik süresince eşlerden birinin, ortak mal varlığını artırmaya yönelik somut maddi katkısı varsa, bu katkının miktarının tespit edilmesi gerekmektedir.

Katının Özelliği: Katkı yalnızca finansal anlamda para ile sınırlı değildir; bunun yanında emek, zaman veya fikri katkılar da bu durumu kapsayabilir.

Katkı Payı Hesaplaması: Eşlerin kişisel malları üzerinden edinilen gelir veya değer artışı gibi unsurlar katkı payı hesaplamasına dahil edilir.

Hukuki Süreç: Katkı payı, yasal prosedür çerçevesinde, eşlerin anlaşması veya mahkemenin takdiriyle belirlenir. Bu süreç, boşanma davasının vazgeçilmez parçalarından biridir.

Boşanmada mal paylaşımı söz konusu olduğunda katkı payı alacağının adil bir şekilde hesaplanması, taraflar arasındaki ekonomik dengenin korunmasını sağlar. Ancak her durumun kendine özgü şartları olduğundan, uzman bir avukattan yardım almak en doğru yol olacaktır. Zira katkı payı talepleri, çoğu zaman deliller ve hukuki argümanlar ışığında şekillenir ve bu sürecin her aşaması ciddi bir uzmanlık gerektirir.

Katılma Alacağı

Boşanma sürecinde “katılma alacağı”, evlilik birliği içerisinde edinilen malların yönetimi ve bu malların paylaşımıyla ilgili önemli bir konsepttir. Çiftler, evlilik birliği süresince birlikte kazandıkları ve edindikleri mal varlığını hukuki bir adalet çerçevesinde paylaşmak zorundadırlar. Türk Medeni Kanunu’na göre evlilik birliği içerisinde edinilen mallar eşler arasında eşit olarak paylaşılırken, “katılma alacağı” bu paylaşımda eşlerin birbirlerine karşı sahip oldukları alacakları ifade eder. Boşanmada mal paylaşımı sürecinde dikkate alınması gereken bu alacak, bazı durumlarda eşler arasındaki mali ilişkilerin belirlenmesinde kilit rol oynar.

Eşler arasındaki katılma alacağı hesaplamasında şu adımlar izlenir:

 • Her iki eşin de evlilik süresince edinmiş oldukları malların değerleri tespit edilir.
 • Edinilen malların başlangıçtan itibaren kişi başına düşen değer artışları hesaplanır.
 • Evin ve diğer malların değer artış payları, her eş için ayrı ayrı belirlenir.
 • Malta kuşa alacakların netleştirilmesinden sonra her eşin birbirine katılma alacağı olarak ödemesi gereken miktar belirlenir.

Bu süreçte “boşanmada mal paylaşımı” kavramının adaletli bir yönetilmesi ve her iki tarafın da haklarının korunması esastır. Katılma alacağı, evlilik süreci içinde edinilen malların değer artışlarından kaynaklanarak, eşlerin birbirlerine karşı sahip oldukları hakla ilgilidir. Bu nedenle boşanmada mal paylaşımı yapılırken, bir hukuk profesyonelinden yardım alınması eşlerin haklarını korumada büyük önem taşımaktadır.

Değer Artış Payı Alacağı

Boşanma süreçleri içerisinde, eşler arasında en çok dikkat edilmesi gereken konulardan biri de “boşanmada mal paylaşımı” olmaktadır. Bu paylaşım sırasında, değer artış payı alacağı önemli bir husustur. Peki, nedir bu değer artış payı alacağı ve nasıl hesaplanır?

Değer artış payı, evlilik birliği içerisinde edinilen ve değeri artış gösteren mallar için diğer eşin talep edebileceği bir tür mali katkıdır. Özellikle gayrimenkuller, borsa hisseleri veya işletmeler gibi, zaman içinde değer kazanan mallar söz konusu olduğunda bu durum gündeme gelir.

Bu payın hesaplanması sırasında, değerlenmenin ne kadarının evlilik birliği süresince gerçekleştiği ve bu süreçte eşlerin söz konusu mala ne oranda katkı sağladığı göz önünde bulundurulur. Özetle, evlilik birliği içinde malın değer kazanmasında eşlerin emeği, çabası veya maddi katkısı varsa, bu durumda değer artış payı alacağı doğabilir.

İşte, bu alacağın belirlenmesi noktasında dikkate alınması gerekenler:

 • Malın evlilik süresince değerlenme miktarı
 • Her iki eşin bu değerlenmeye katkısı
 • Değerlenme oranının adil bir şekilde hesaplanması

Değer Artış Payı Hesaplama Örneği:

Malın Evlilik Öncesi DeğeriEvlilik Süresince ArtışDeğer Artış Payı Oranı
100.000 TL50.000 TL%50

Böylece, boşanmada mal paylaşımı aşamasında doğru ve adil bir miktarın belirlenmesi mümkün olur. Ancak unutulmamalıdır ki her boşanma davası farklıdır ve değer artış payına ilişkin detaylar, çiftin özel şartları göz önünde bulundurularak netlik kazanabilir. Bu nedenle bu tür meselelerde hukuki destek almak faydalı olacaktır.

Boşanmada Mal Kaçırma ve Kaçırılan Malların Durumu

Boşanma sürecinde taraflardan birinin, karşı tarafın haklarını ihlal ederek mal kaçırması, yapılacak mal paylaşımını doğrudan etkiler. Boşanmada mal paylaşımı, çiftler arasında sıkça ihtilaf konusu olmakla beraber, mal kaçırma eylemleri süreci daha karmaşık hâle getirebilir.

Mal Kaçırmanın Tespiti ve Sonuçları

 • Tespit Süreci: Boşanma davasının taraflarından biri, diğer tarafın mal kaçırdığını düşünüyorsa, bunu ispat altına almalıdır. Bu ispat, banka kayıtları, tapu kayıtları veya tanık beyanları ile sağlanabilir.
 • Yasal Sonuçlar: Eğer mahkeme, mal kaçırma eylemini tespit ederse, kaçırılan malın değeri, boşanmada mal paylaşımı yapılırken mağdur tarafa iade edilmek üzere hesaba katılır.

Kaçırılan malların değerlendirilmesi önemli bir noktadır. Bu değerlendirme, boşanma davası sonrasında mal paylaşımını belirginleştirecek şekildedir.

Boşanmada mal paylaşımı adil bir şekilde yapılabilmesi için, mal kaçırma eylemlerine karşı kanuni önlemler alınmakta ve bu konuda mağdur olan tarafın haklarını koruma altına alacak düzenlemeler mevcuttur.

Öneriler:

 • Eğer mal kaçırma şüphesi varsa, derhal bir hukuk profesyoneline danışılmalıdır.
 • Belgeler, zamanında güncellenmeli ve mal varlığı ile ilgili kayıtlar düzenli şekilde tutulmalıdır.
 • Mahkemeye sunulacak deliller, eksiksiz ve doğru şekilde hazırlanmalıdır.

Mal kaçırma durumunda, adaletin yerini bulabilmesi için hangi yolların izleneceği, boşanmada mal paylaşımı sürecinin en hassas parçalarından birini teşkil etmekte ve profesyonel danışmanlık almak bu aşamada hayati önem arz etmektedir.

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası Nasıl Açılır?

Boşanma sürecindeki çiftler için en kritik konulardan biri, şüphesiz ki boşanmada mal paylaşımıdır. Bu süreçte haklarınızı korumak ve adil bir paylaşım için dava açılması gerekebilir. Peki, bu dava nasıl açılır?

Boşanmada mal paylaşımı davası açmadan önce yapılması gerekenler:

 • Ön Hazırlık: Evlilik birliği içinde edinilen mallar ve kişisel mallar net olarak listelenmelidir. Bunun için bir avukata danışmak önemlidir. 
 • Dava Dilekçesi: Dilekçede, tarafların kimlik bilgileri, mal listesi ve talep edilen paylaşım miktarı yer almalıdır.
 • Yasal Süreç: Paylaşım davası, boşanma kararı kesinleştikten sonra ya da boşanma davası ile birlikte açılabilir.

Dava açarken dikkat edilmesi gerekenler:

 • Delillerin Toplanması: Mal paylaşımına dair kanıtlar, banka kayıtları, tapu belgeleri ve benzeri deliller toplanmalıdır.
 • Zamanlama: Zararın önlenmesi adına, mal kaçırma ihtimaline karşın, davanın mümkün olan en kısa sürede açılması önem taşır.
 • İhtiyati Tedbir Talebi: Dava dilekçesinde tedbiren mallara satış yasağı getirilmelidir. 
 • Boşanma Avukatı: Alanında uzman bir avukat, sürecin profesyonel ve hızlı ilerlemesi için kritik bir rol oynar.

Boşanmada mal paylaşımı davasını açmak için öncelikle, aile mahkemelerine başvurmanız gerekir. İkametgâhınızın bulunduğu veya davalı eşin ikamet ettiği yer mahkemeleri yetkilidir. Unutmayın, mal paylaşımı sürecinde doğru stratejiyi belirlemek ve kanuni haklarınızı tam olarak anlamak için profesyonel yardım almak en sağlıklı yöntemdir.

Boşanmada Mal Paylaşım Davası Yetkili ve Görevli Mahkeme

Boşanma sürecinde en hassas konulardan biri olan mal paylaşımı, taraflar arasında anlaşmazlığa sebep olabilmektedir. Bu durumda, yetkili ve görevli mahkemeler, boşanmada mal paylaşımı ile ilgili kararları belirleyen merciidir. Peki, hangi mahkemeler bu konuda yetkilidir ve neler görevleri arasındadır?

Yetkili Mahkeme

 • Boşanma davası ve mal paylaşımı ayrı davalardır. Ayrı açılmak zorundadır.. Bu dava, boşanma davasının görüldüğü mahkemede veya tarafların anlaştığı bir başka aile mahkemesinde açılabilir.
 • Tarafların son 6 aydır yerleşim yerindeki aile mahkemeleri yetkilidir. Eğer tarafların bir yerleşim yeri yoksa ya da farklı yerleşim yerlerine sahipse, davanın açıldığı yer mahkemesi bu konuda yetkili kılınır.

Görevli Mahkeme

 • Aile mahkemeleri, boşanmada mal paylaşımı davasına bakmakla görevli temel mahkemelerdir.
 • Eğer aile mahkemesi bulunmuyorsa, asliye hukuk mahkemeleri bu görevi üstlenir.

Mal paylaşımında tarafların boşanmada mal paylaşımı ile ilgili dava açmadan önce, konusunda uzman bir hukuk danışmanından yardım almaları faydalı olacaktır. Unutmamak gerekir ki, doğru mahkemede ve eksiksiz bir şekilde hazırlanmış dava dosyası ile süreç, taraflar için çok daha sorunsuz ilerleyebilir.

Boşanmada Mal Paylaşım Davası Yargıtay Kararları

Boşanmada mal paylaşımı konusunda Yargıtay’ın kararları, sürecin nasıl işlediği ve adaletin nasıl sağlandığı konusunda oldukça önem taşır. Yargıtay kararları, benzer davalarda emsal teşkil ederek hukuki süreçlerde yol gösterici bir rol oynar. Boşanma davaları kapsamındaki mal paylaşımında ise Yargıtay kararlarının özellikle şu noktaları vurguladığını görüyoruz:

Edinilmiş Malların Tespiti: Boşanmada mal paylaşımı sürecinde, tarafların evlilik birliği içerisinde edindikleri malların doğru bir şekilde tespit edilmesi gerektiğini Yargıtay sıklıkla vurgular. Bu tespit, paylaşımın adilane bir şekilde yapılmasını temin eder.

Hakkaniyet İlkesi: Mal paylaşımında adaletin sağlanması adına Yargıtay, hakkaniyet ilkesini göz önünde bulundurmanın gerekliliğini belirtir. Eğer bir tarafın diğer tarafa karşı ağır bir kusuru varsa bu durum, mal paylaşım oranlarının belirlenmesinde etkili olabilmektedir.

17. Hukuk Dairesi         2013/1782 E.  ,  2013/2399 K. Sayılı kararı 

Dosyanın incelenmesinde, uyuşmazlığın mal rejimi tasfiyesi ve katılma alacağına ilişkin olup, dava konusunun taşınmaz ve araçlar olduğu, TMK’nin 214 ve devamı maddelerinde mal rejimi tasfiyesi davalarında, mal rejimi boşanma ile sona ermişse yetkili mahkemenin boşanma davasındaki yetkili mahkeme olduğu belirtilmiştir. Uyuşmazlığın gayrimenkul aynından değil, mal rejimi tasfiyesinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Buna göre uyuşmazlığın Mudanya 1 Asliye Hukuk Mahkemesine görülmesi gerekir.

8. Hukuk Dairesi         2016/5647 E.  ,  2016/6710 K. Sayılı kararı:

Dava konusu yapılan bireysel emeklilik sisteminde biriken iştira bedelinin mal rejiminin sona erdiği tarihte belirlenmesi mümkün olduğu gibi sistemden çıkılmasını yasaklayan herhangi bir kanuni düzenleme de bulunmamaktadır. Mal rejiminin sona erdiği 09.02.2010 tarihi itibariyle davalı eşin sistemden ayrılması halinde ödenebilecek iştira bedelinin ilgili sigorta şirketlerinden sorularak belirlendikten sonra bu miktar mevcut kabul edilerek yukarıda açıklanan ilke ve esaslar doğrultusunda mal rejiminin tasfiyesine ve davacı eşin alacak miktarının hüküm altına alınmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi doğru olmamıştır.

8. Hukuk Dairesi         2016/14025 E.  ,  2016/12527 K. Sayılı kararı

Mahkemece tasfiyeye konu 2 nolu bağımsız bölümün ödemelerinin bir kısmının 743 sayılı TKM döneminde, bir kısmının 4721 sayılı TMK’nun yürülüğe girdiği 01.01.2002 tarihinden sonra yapıldığı gözönünde bulundurularak yukarıda belirtilen ilke ve esaslar uyarınca tasfiyenin buna göre yapılması ve davacının alacak miktarının belirlenmesi gerekir. Bu yön gözetilmeksizin eksik araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru olmamıştır.

8. Hukuk Dairesi         2015/7981 E.  ,  2015/17457 K. Sayılı kararı:

Tasfiyeye konu mallardan .. plakalı araç 09.04.1997, .. plakalı araç ise 06.06.1999 tarihinde, eşler arasındaki mal rejimi sona erdikten sonraki bir tarihte satın alınarak davalı eş adına tescil edilmiştir. Bu durumda, evlilik birliği içinde edinilmediği ve mal rejimi sona erdiği sırada henüz davalının malvarlığında mevcut olmadığı anlaşılan dava konusu araçların, mal rejiminden kaynaklanan alacağa, diğer deyişle tasfiyeye konu edilmeleri mümkün değildir. Bu sebeple, mahkemece davanın tamamen reddine karar verilmesi gerekirken; yazılı şekilde kabulüne karar verilmiş olması isabetsiz olmuş, bozmayı gerektirmiştir.

Boşanmada mal paylaşımı sürecinde, Yargıtay kararlarına başvurulması ve dikkatlice incelenmesi, taraflar için adil bir sonuç elde etmenin en kestirme yoludur. Özellikle önceki kararları inceleyerek benzer durumlarda ne gibi çıkarımlar yapılabileceğini anlamak, bireylerin haklarını daha iyi koruyabilmelerine olanak tanır.

Boşanmada Mal Paylaşımında Sıkça Sorulan Sorular

Boşanmada mal paylaşımı nasıl yapılır?

Boşanma sürecinde mal paylaşımı, evlilik birliği içinde edinilen malların tespit edilmesi ve bu malların kanuni ya da anlaşmalı olarak eşler arasında paylaştırılmasını kapsar. Edinilmiş mallara katılma rejimi uyarınca, her iki eş de evlilik süresince edindikleri mallarda eşit haklara sahiptir ve evliliğin sona ermesiyle birlikte bu malların yarı yarıya bölünmesi esastır. Ancak eşler aralarında farklı bir mal rejimi anlaşması yapmışlarsa, bu anlaşmada belirtilen esaslar geçerli olur.

Mal paylaşımı davasını kim, ne zaman açabilir?

Mal paylaşımı davası, boşanma kararının kesinleşmesinden sonra her iki eş tarafından da açılabilir. Paylaşılacak malların tespit edilmesi için davanın en geç boşanmadan sonraki bir yıl içinde açılması gerekmektedir. Ancak hak düşürücü süreler ve bazı özel hallerde bu süreler farklılık gösterebilir, bu nedenle hukuki danışmanlık almak önemlidir.

Taşınmazlar ve borçlar mal paylaşımında nasıl ele alınır?

Taşınmazlar, genellikle en değerli mallar olduğundan mal paylaşımında ayrı bir öneme sahiptir ve evlilik süresince edinilen taşınmazlar da edinilmiş mallar kapsamında değerlendirilir. Her iki eşin de üzerine kayıtlı taşınmazlar varsa ve bu taşınmazlar edinilmiş mallar içindeyse, bunlar da paylaşılır. Borçlar ise evlilik süresince edinildiyse ve ortak yaşamın gereği olarak yapıldıysa, bu borçlar da mal paylaşımında dikkate alınır ve genellikle mallarla birlikte paylaşılır.

Mal paylaşımında hangi mallar “kişisel mal” olarak değerlendirilir?

Kişisel mallar, mal paylaşımında dışarıda tutulan ve yalnızca ilgili eşe ait sayılan mallardır. Bu mallar arasında miras yoluyla gelen mallar, eşlerden birinin kişisel kullanımına mahsus eşyalar (kıyafetler, takılar vb.) ve kişisel işlerinden elde edilen gelirler bulunur. Ayrıca, evlilik öncesi sahip olunan mallar ve kişisel tazminatlar da genellikle kişisel mallar kategorisindedir.

Mal paylaşımında eşler arası hibe veya armağanlar nasıl değerlendirilir?

Eşler arası yapılan hibe veya armağanlar genellikle mal paylaşımı sırasında bağışlayan eşin kişisel malı olarak kabul edilir ve paylaşıma dahil edilmez. Ancak, bu tür bir bağışın, evlilik birliğinin devamı süresince ve olağan yaşam koşullarının çok üzerinde yapılmış olduğunun tespit edilmesi durumunda, diğer eşin hakları gözetilerek hukuki yollara başvurulabilir. Bu konuda bir hukuk uzmanının rehberliği önem taşır.

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası Avukat Yüzde Kaç Alır?

Boşanmada mal paylaşım davası avukatı %5 ile %20 arasında alır. Bu oran edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesi davasında elde edilecek değer üzerinden hesaplanmaktadır. Ayrıca dava sonunda alacak yüzde olarak belirlenebileceği gibi dava başında sabit bir ücrette belirlenebilmektedir. 

Boşanmalarda Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Boşanmada mal paylaşımı açılacak bir mal paylaşım davası ile olur. Bu dava ile mal rejiminde bulunan aktifler ve pasifler hesaplanır. Yapılan hesap sonunda bir katılma alacağı bulunur. Bu katılma alacağının diğer tarafa ödenmesine karar verilir. 

Mal Paylaşım Dava Açma Süresi Ne Kadardır?

Mal paylaşım dava açma süresi boşanma davası bitip kesinleştikten sonra 10 yıldır. Bu süre hak düşürücü süre olup zamanaşımı süresidir. Fakat uygulamada bu kadar beklenmemesi gerekmektedir. Bu kadar beklenmesi halinde mal kaçırma gibi olaylar yaşanabilecektir. Doğru olan boşanma davası ile birlikte açılıp mallara tedbir koymaktadır. 

Kadının Evlilik İçerisinde Alınan Mallar Üzerindeki Hakları Nelerdir?

Kadının evlilik içerisinde alınan mallar üzerindeki hakları 2002 öncesi ve 2002 sonrası olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 2002 öncesi evliliğe yapılan katkı oranında kadın evlilik içerisinde alınan mala ortakken, 2002 sonrasında kimin katkısı ile alındığına bakılmaksızın eşlerin ortak hakkı sayılmıştır. 

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanmada mal paylaşımı davası yaklaşık 2-3 yıl sürmektedir. Taşınmaz sayısına göre davanın süreside değişmektedir. Her taşınmaz için ayrı ayrı değer tespiti yapılacağından mal paylaşımı davası kısa süren davalardan değildir. Mal paylaşım davasını kısaltmak için muhakkak konusunda uzman bir avukattan hukuki destek alınması gerekmektedir.

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası Nerede Açılır?

Eğer bir eşin ölümü nedeniyle mal rejimi sona ermişse, mal paylaşımı davası için yetkili mahkeme ölenin son ikametgahı mahkemesidir. Ancak, evlilik bir mahkeme kararıyla sona erdiyse veya hala devam eden bir boşanma davası varsa, mal rejiminin tasfiyesi, yani mal paylaşımı için yetkili mahkeme boşanma davası mahkemesidir. Yukarıdaki durumlar dışında kalan her durumda, davalı eşin ikametgahı aile mahkemesi tarafından mal paylaşımı davası bakımından yetkilidir.

Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Mal Paylaşımı Davası Açılır Mı?

Anlaşmalı boşanmadan sonra mal paylaşım davası açılabilir fakat açılabilmesi için anlaşmalı boşanma protokolünde malların tasfiyesine yönelik bir anlaşma olmaması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanmada malların tasfiyesine yönelik paylaşım yapıldı ise artık mal paylaşım davası açılamayacaktır. 

Boşanmada Hangi Mallar Paylaşılmaz?

Boşanmada kişisel eşyalar, miras malları, manevi tazminat alacakları, kişisel mallar yerine geçen değerler paylaşılmaz.

Boşanmada Mal Paylaşımı Yarı Yarıya Mı?

Boşanmada mal paylaşımı edinilmiş mallara katılma rejimi tabi bir evlilikse yarı yarıyadır. Bu değerlerin hesabında bilirkişilerce alacak miktarı hazırlanır.

Bankadaki Para Mal Paylaşımına Girer Mi?

Bankadaki para evlilik birliğinden sonra biriktirildiyse mal paylaşımına girer. Edinilmiş mallara tabidir. Kişisel mal değildir.

Boşanmada  Mal Paylaşımı Davası Hangi Hallerde Olur?

Boşanmada mal paylaşımı davası tarafların evlilik birliği içinde edindiği taşınır, taşınmaz, şirket, para var ise olur.

Mal Paylaşım Davası Ne Zaman Açılır?

Mal paylaşım davası boşanma davası ile birlikte açılır. Yada boşanma davasından bir süre sonra açılabilir. Uygulamada boşanma davası ile birlikte açılmaktadır.

Boşanma Davası Açılmadan Önce Satılan Mallar Paylaşıma Dahil Midir? 

Boşanma davası açılmadan önce satılan mallar mal kaçırma kastıyla yada karşılıksız olarak yapıldıysa mal paylaşımına dahildir.  

Boşanmada Mal Kaçırma Nasıl Engellenir?

Boşanmada mal kaçırma engellenebilmesi için mal rejiminin tasfiyesi davası açılması ve bu davada mallara tedbir talep etmek gerekmektedir. 

Eşlerden Birinin Ölümü Halinde Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Eşlerden birinin ölümü halinde boşanma kuralları ile mal paylaşımı yapılmaz. Bu noktada artık miras paylaşımı söz konusudur. Bu hususa göre mal paylaşımı yapılır. 

Evlenmeden Önce Krediyle Alınan Mallar Nasıl Paylaşılır?

Evlenmeden önce krediyle alınan mallar kişisel maldır. Fakat evlilik içinde ödenen ve ödenmeye devam eden kısım üzerinde diğer eşin edinilmiş mal olarak katılma alacağı bulunmaktadır. 

Mal Paylaşımı İçin Evlilikten Önce Sözleşme Yapmak Gerekir Mi?

Mal paylaşımı için evlilikten önce sözleşme yapmak gerekmektedir. Bu tamamen eşlerin tercihidir. Uygulamada evlilik sözleşmesi ayıp olarak karşılansa da aslında yapılması gereken bir sözleşmedir. 

Evlilik İçinde Alınan Malları Boşanmada Mal Paylaşımı Dışında Tutmak İçin Ne Yapılmalı?

Evlilik içinde alınan malları boşanmada mal paylaşımı dışında tutmak mümkün değildir. Bu sebeple bu duruma yapılacak bir işlem yoktur. 

Miras Kalan Mallar Boşanmada Mal Paylaşımına Dahil Midir?

Miras kalan mallar boşanmada mal paylaşımına dahil edilmez. Miras kalan mallar kişisel maldır. 

Evlilikten Önce Alınan Malların “Kira Geliri” Mal Paylaşımına Dahil Midir?

Evlilikten önce alınan mallar kişisel maldır, fakat bunların kira gelirleri edinilmiş mal sayılır ve mal paylaşımına dahil edilir.

Mal Paylaşımında Evin Değeri Nasıl Hesaplanır?

Mal paylaşımında evin değeri mahkemece atanan bilirkişi tarafından genel şartlara göre hesaplanır. Rayiç bedel dikkate alınmaz gerçek bedel hesaplanır. 

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara