Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Evlilik birliğinin sarsıldığı anlarda, çiftlerin en zorlu kararlarından biri olan çekişmeli boşanma davası, maalesef her zaman hızlı ve pratik bir süreç olmayabilir. Akıllardaki en büyük soru ise “çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer?” olmaktadır. Bu sürecin uzunluğu pek çok faktöre bağlıdır ve maalesef kesin bir zaman dilimi çerçevesinde tanımlanamamaktadır. Ancak bu sürecin daha anlaşılır hale getirilmesi ve olası uzamaların önüne geçilmesi adına, hukuk sisteminin belirlediği adımları bilmek ve ilgili stratejileri uygulamak mümkündür. Bu yazımızda çekişmeli boşanma sürecinin sıklıkla sorulan detaylarına yer verip, sürecin nasıl hızlandırılabileceği üzerine yoğunlaşacağız.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Mersin boşanma avukatı olarak boşanma davalarını çekişmeli boşanma davası ve anlaşmalı boşanma davası olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Çekişmeli boşanma davası herhangi bir konuda anlaşma sağlanamaması halinde açılacak olan bir boşanma davası türüdür.  Çekişmeli boşanma davası süresi, çiftler arasındaki ihtilafların büyüklüğüne ve dava sürecindeki işlemlerin karmaşıklığına göre değişiklik gösterir. Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer sorusu davaya özgü koşullara bağlı olarak farklılık arz eder; ancak genel bir çerçeve çizmek mümkündür.

 • Bu tip davalarda ortalama süre genellikle 1 ila 3 yıl arasında değişir.
 • Davanın süresini etkileyen en önemli faktörler; tanık ifadeleri, delil sunma, bilirkişi incelemesi ve tarafların anlaşma sağlayıp sağlamadıklarıdır.
 • Davanın görüldüğü mahkemenin iş yükü de süreci uzatabilir veya kısaltabilir.
 • Üst mahkemeye itiraz edilip edilmediği süreci uzatabilir veya kısaltabilir. 

Çekişmeli boşanma süresi ise tarafların direncine bağlı olarak 1 ile 5 yıl arasında sürmektedir. Türk Adalet Sisteminde üç dereceli yargılama sistemi mevcut olup bunlar; ilk derece mahkemeleri yani yerel mahkemeler, bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay mahkemeleridir. Çekişmeli boşanma süreside tarafların davayı bu mahkemelere taşıyıp taşımamalarına göre değişecektir. 

Bir örnek ile açıklamak gerekirse; ilk derece mahkemelerinde açılan bir boşanma davası yaklaşık 1 yıl kadar sürmektedir. Eğer bu mahkeme sonunda verilen karar taraflar için tatmin ediciyse, dava burada sonlanıp 1 yıl içinde boşanma gerçekleşecektir. Fakat taraflardan biri boşanma davası içinde geçen nafaka miktarı, tazminat miktarı, velayet durumu konusunda memnun değilse kararı bir üst mahkemeye taşıyacaktır. Bu durumda dava yaklaşık 1 yıl daha uzayacaktır. Bu mahkemeden verilen karardan da memnun olunmaz ise en üst mahkeme olan Yargıtay’a dosya taşınacaktır. Burada da 1-2 yıl arası uzadığını düşündüğümüzde toplamda 5-6 yıllık bir süreç oluşacaktır.

Yargının yoğunluğu ve tarafların tavrı, her çekişmeli boşanma davasını benzersiz kılar. Bu nedenle, “çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer” sorusunun kesin bir cevabı yoktur. Ancak, tarafların kooperatif olması ve hızlı bir şekilde uzlaşma yoluna gitmeleri, süreci önemli ölçüde hızlandırabilir. Ayrıca, deneyimli bir avukatın da sürenin kısalmasında önemli bir rolü vardır. Bu yüzden, avukat seçiminde titiz davranmak ve davanın karmaşık detaylarını iyi anlayan bir profesyonelle çalışmak faydalı olacaktır.

Çekişmeli Boşanma Davası Kaç Celse Sürer?

Çekişmeli boşanma davası sürecinde en çok merak edilen konulardan biri, davanın kaç celse süreceği hususudur. Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer, belirlemek için birçok faktörü göz önünde bulundurmak gereklidir. Bu faktörler arasında, yargılamanın yapıldığı mahkemenin iş yükü, somut olayın karmaşıklığı, delillerin toplanma süreci ve tarafların duruşmalara hazır bulunuşları yer alır.

 • Genellikle, çekişmeli boşanma davaları 3 ila 5 celse arasında sonuçlanabilir. Ancak bu durum, her davanın kendine özgü koşullarına göre değişiklik gösterir.
 • Eğer taraflar arasında anlaşmazlık daha ağır ve detaylı ispat gerektiriyorsa, dava süresi uzayabilir.
 • Ayrıca, tanık ifadeleri ve bilirkişi raporları gibi ek delillerin incelenmesi gerektiğinde, davaların celse sayısı artabilir.

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer, net bir şekilde ifade etmek mümkün olmamakla birlikte, genel olarak bu tür davalarda birkaç aydan birkaç yıla kadar sürebileceğini söylemek mümkündür. Elbette bu süre, dava şartlarına ve yukarıdaki gibi etkenlere bağlı olarak değişim gösterir.

Çekişmeli Boşanma Davası İlk Celsede Biter Mi?

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer sorusuna genellikle net bir cevap vermek mümkün olmamaktadır. Ancak pek çok kişinin merak ettiği bir soru olan “çekişmeli boşanma davası ilk celsede biter mi?” sualine genel bir yanıt vermek gerekirse; bu, nadiren yaşanan bir durumdur.

“Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer?” sorusuna dair belirli durumlar göz önünde bulundurulduğunda;

 • Hakimin karara varabilmesi için tarafların iddialarını ve delillerini tam olarak değerlendirmesi gerektiği,
 • Davanın taraf sayısı, delil sayısı ve davanın karmaşıklığı gibi faktörlerin süreci etkileyebileceği,
 • İlk celse genellikle iddia ve savunma teatisi, daha sonraki celseler delillerin sunulması ve şahit dinlenmesi için kullanıldığı,

gibi sebeplerle çekişmeli boşanma davalarının ilk celsede sonuçlanması çok mümkün olmaz.

Ancak, tüm tarafların anlaşması ve davanın koşullarının uygun olması durumunda ilk celsede bile anlaşmaya varılabilir ve boşanma kararı çıkabilir. Yine de, genellikle çekişmeli boşanma davaları birden fazla celse gerektirir ve zaman alıcı bir süreçtir. Bu yüzden, “çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer?” sorusunun her dava için farklı bir yanıtı olabileceği akılda tutulmalıdır.

Çekişmeli Boşanma En Erken Ne Zaman Sonuçlanır?

Çekişmeli boşanma davaları, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların fazlalığı ve işleyiş zorluklarından dolayı genellikle zaman alan süreçlerdir. Ancak “çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer” diye merak edenler için belirli durumlarda dava süreci hızlandırılabilir ve erken sonuçlanma ihtimali ortaya çıkabilir.

 • Kesin Süre Belirlemek Zordur: Çekişmeli boşanma davaları, kesin bir zaman dilimi içinde sonuçlanmaz. Süreç; davanın karmaşıklığına, toplanacak delillerin miktarına ve mahkemenin iş yüküne göre değişebilir.
 • Erken Sonuçlanabilir Mi?: Tarafların anlaşmalı hale gelmesi, delillerin hızlı toplanması ve mahkemenin yoğunluğunun olmaması gibi durumlar, çekişmeli boşanma davası sürecini kısaltabilir.
 • Delillerin Hazırlığı Önemli: Etkili ve düzenli bir dosya hazırlığı, dava sürecini olumlu etkileyebilir. Delil ve belgelerin eksiksiz ve düzenli olması, gereksiz yere vakit kaybını önler.

Genellikle çekişmeli boşanma davalarının en erken birkaç ay içinde sonuçlanabileceği görülse de, durumun spesifik özelliklerine göre bu süreç uzayabilir. Öyle ki, ‘çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer’ sorusunun net bir cevabı her dava için farklılık göstermektedir.

Her İki Taraf Boşanmak İster İse Süreyi Kısaltır Mı?

Çekişmeli boşanma davası sürecinde pek çok faktör sürenin uzamasına ya da kısalmasına neden olabilir. Peki, her iki tarafın da boşanmayı istemesi bu süreci etkiler mi? Çekişmeli boşanma davasında “çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer” sorusu sıkça sorulurken, tarafların ortak iradesi bu süreyi önemli ölçüde etkileyebilir.

 • Öncelikle, her iki tarafın anlaşması, davanın hızlanmasına katkı sağlayabilir.
 • Tarafların avukatları aracılığıyla anlaşmalı boşanmaya dönüştürme imkanı bulunabilir.
 • Dilekçeler aşamasını hızlı tamamlayarak süreci kısaltabilir.
 • Boşanmak isteyen her iki taraf, süreci hızlandırmak adına gerekli belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak temin etmeye özen göstermelidir.
 • Sürenin kısalması için, tarafların dilekçe ve ispat yükümlülüklerinde titiz davranmaları ve gereksiz itirazlardan kaçınmaları faydalı olacaktır.

Bununla birlikte, tarafların anlaşmış olmaları her durumda süreyi kısaltacak diye bir garantin yoktur. Dava içerisinde yaşanan gelişmeler ve karşılaşılan hukuki prosedürler çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer sorusunun cevabını etkileyebilir. Ancak, ortak bir irade ve etkili bir iletişim boşanma sürecinin daha az zaman almasını sağlayabilir.

Karşı Taraf Duruşmaya Gelmezse Süreç Uzar Mı?

Çekişmeli boşanma davası süreleri, davanın karmaşıklığı ve tarafların tutumlarına bağlı olarak değişebilir. Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer? sorusunda karşı tarafın duruşmalara katılımı önemli bir faktördür. Özellikle, karşı tarafın duruşmaya gelmemesi, yasal sürecin uzamasına yol açabilir. İşte bu durumun neden olabileceği gecikmeler:

 • Zamanlama: Karşı tarafın duruşmaya gelmemesi hâlinde, mahkeme yeni bir duruşma tarihi belirleyecektir. Bu, davanın ilk başta öngörülenden daha uzun sürmesine neden olabilir.
 • Tebligat Süreci: Karşı tarafa, duruşma için yeni bir tebligat yapılması gerekir. Tebligat sürecinin uzaması da dava sürecini uzatacaktır. Aynı şekilde karar çıksa bile karar davalıya tebliğ edileceğinden karşı tarafın duruşmaya gelmemesi bu durumda davayı uzatmaktadır. 
 • Hak Talepleri: Eğer karşı taraf bilinçli olarak duruşmalara katılmaz ve süreci aksatıyorsa, mahkeme hak talepleri konusunda daha temkinli olabilir. 

Bununla birlikte, bazı durumlarda mahkeme, duruşmaya gelmeyen taraf aleyhine yargılama yapabilir ve davanın çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer sorusunun cevabı beklenenden daha kısa sürebilir. Ancak genel olarak, her iki tarafın da aktif katılımının süreci hızlandıracağı söylenebilir.

Çekişmeli Boşanma Davası Neden Uzun Sürüyor?

Çekişmeli boşanma davası yukarıda açıklandığı gibi uzun bir süreçtir. Bu nedenle anlaşmalı boşanma davası çok daha pratiktir. Tabi taraflar her zaman her konuda anlaşmaları mümkün olmamaktadır. Bu nokta da çekişmeli boşanma davası açma mecburiyetinde kalmaktadırlar. Anlaşmalı boşanma konusunda bir süreç vermek gerekirse maksimum üç hafta sürmektedir. Bu yüzden taraflar boşanma davası açmadan önce süreli önlerine koyarak ciddi bir karar almaları gerekmektedir.  Çekişmeli boşanma davaları, süreçleri bakımından karmaşık olup genellikle uzun zaman dilimlerini kapsar. Peki, çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer ve bu süreç neden bu kadar uzar?

 • Tarafların Anlaşmazlıkları: Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çokluğu, davanın uzamasına zemin hazırlar. Mal paylaşımından, nafaka taleplerine, velayet sorunlarından, karşılıklı suçlamalara kadar pek çok konu, detaylı incelemeyi gerektirir.
 • Delil Toplama ve İnceleme Süreci: Her iki tarafın da sunacağı delillerin toplanması, bu delillerin kurumlardan getirtilmesi incelenmesi ve değerlendirilmesi uzun zaman alabilir. 
 • Duruşma Günlerinin Dağılımı: Mahkemelerin yoğun iş takvimi nedeniyle duruşma günlerinin aylar sonrasına verilmesi, çekişmeli boşanma davası süresini etkileyebilir. Ortalama 2-3 ay aralığında mahkeme gün vermektedir. 
 • Tanık Dinlenmesi: Tanık ifadelerinin alınmasında gecikmelerin yaşanması, tanıkların adres değiştirmesi gibi olaylar davanın seyrini etkileyebilecek olması nedeniyle tanıkların dinlenme süreci davanın uzamasına yol açabilir.
 • İstinaf ve Temyiz Süreçleri: Çekişmeli boşanma davasında alınan kararlara yapılan itirazlar, istinaf ve temyiz yolları süreçleri uzatan faktörler arasındadır. İlk derece mahkemesi tarafından verilen boşanma kararı kesinleştirilip sadece tazminat yönünden üst mahkemeye gitmek 2019 yılına kadar mümkünken, artık Yargıtay görüş değiştirmiştir. 2019 ortalarından bu yana artık kısmen kesinleştirip kalan konularda üst mahkemeye gitmek mümkün değildir.

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer sorusunun kesin bir cevabı olmamakla birlikte, tüm bu faktörler neticesinde davalar aylar hatta yıllar sürebilir. Bu durum, tarafların hayatını sürdürülemez bir bekleyiş içinde geçirmesine neden olabilmektedir. Öyle ki, her iki tarafın da hayatını en hızlı şekilde normalleştirmeye ihtiyacı vardır ve bu nedenle davanın hızlanması önemli bir mesele olarak karşımıza çıkar.

Çekişmeli Boşanma Nasıl Hızlandırılır?

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer sorusunun yanıtı, sürecin hızlandırılmasıyla doğrudan ilgilidir. Bu süreci hızlandırmak için atılabilecek adımlar karşılıklı uzlaşma ihtimalini de artırabilir. İşte bazı öneriler:

 • Hazırlıklı Olun: Davanın ilk gününden itibaren tüm belge ve delillerin eksiksiz bir şekilde hazır bulundurulması önemlidir. Bu, dava sürecini büyük ölçüde hızlandırabilir.
 • Diyalog Kanallarını Açık Tutun: Taraflar arasında iletişim kanallarının açık tutulması, anlaşmazlık noktalarını minimize edebilir.
 • Arabuluculuk Yolu: Mahkemeye gitmeden önce arabuluculuk yoluyla tarafların anlaşmaya varması, dava süresini kısaltabilir. Aile hukukunda arabuluculuk müessesi olmasa da anlaşmalı boşanma ile kısa zamanda boşanmak mümkün olacaktır.
   
 • Uzman Bir Avukat Tutun: Alanında uzman bir avukat, çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer ve süreci nasıl hızlandırabiliriz konusunda doğru yönlendirmeler yapacaktır.
 • Dilekçeleri Erken Cevaplayın: Dilekçeler aşaması boşanma davasına zaman alan bir bölümdür. Bu sebeple dilekçeleri hızlı bir şekilde mahkemeye vererek bu süreci atlatmak davanın hızlanmasına neden olacaktır.
   
 • Tanıkları hazır edin: Tanık dinleme mahkemede süreç alan bir kısımdır. Tanık celsesi tanıkları hazır etmek davanın daha hızlı bitmesine neden olacaktır. 
 • Gerekçeli kararı tebliğ almak ve istinaf etmemek: Mahkeme karar verdikten sonra gerekçeli kararın tebliğini istemek ve yaptırmak davayı hızlandıracaktır.  Ayrıca kararı üst mahkemeye taşımamakta davayı hızlandıracak yöntemlerden biridir. 

Bu adımların her biri, boşanma sürecinin daha verimli ve kısa sürmesine olanak tanıyarak, çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer sorununun cevabını etkileyebilir. Her dava farklı olmakla birlikte, yukarıda belirtilen öneriler çoğu durumda işe yarayacak temel prensipler olarak kabul edilebilir.

En Hızlı Çekişmeli Boşanma Nasıl Olur?

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer sorusu boşanma sürecinde olan çiftler tarafından sıkça sorulan bir konudur. En hızlı şekilde sonuçlanması için alınabilecek bazı önlemler bulunmaktadır. İşte çekişmeli boşanma sürecini hızlandırabilecek adımlar:

 • Kesin ve Net Talepler: Başta maddi ve manevi tazminat miktarları olmak üzere taleplerinizi net bir şekilde belirleyin. Gerçekten uzak taleplerde bulunmayın. 
 • Dilekçeler aşaması: Dilekçeler aşamasını hızlı bir şekilde tamamlayın. Tanık ve delil listenizi dava dilekçesi ile birlikte sunun.
 • Belgelerin Hazır Olması: Delillerinizin ve gerekli tüm belgelerin davaya hazır olarak sunulması zaman kazandırır. Gereksiz yere kurumlardan belge talep etmeyin.
 • Uzman Avukat Desteği: Alanında uzman bir boşanma avukatı ile çalışmak süreci hızlandırır. Muhakkak avukat tutun.
 • Esnek Yaklaşım: Tüm haklarınızı kovalamak yerine, anlaşma sağlanabilecek noktalarda esnek olmak süreyi düşürebilir.
 • Az ve öz dilekçe hazırlayın: Sadece bir kez boşanacaksınız, bu sebeple boşanmanıza olanak sağlayacak bir olayı yazmak, diğer gereksiz olayları mahkemeye taşımamak davanın hızlanmasına yardımcı olacaktır. 
 • Doğru sebeplere dayanın: Türk Medeni Kanunu uyarınca boşanma nedenleri bellidir. Doğru boşanma nedeni ile dava açın. Yanlış boşanma nedeni ile dava açmak davanızın uzamasına sebep olacaktır. 
 • Doğru sebeplere dayanın: Türk Medeni Kanunu uyarınca boşanma nedenleri bellidir. Doğru boşanma nedeni ile dava açın. Yanlış boşanma nedeni ile dava açmak davanızın uzamasına sebep olacaktır. 
 • Arabuluculuk Seçeneği: Çiftler arasındaki anlaşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözümü, süreci kısaltabilir. İhtiyari arabulucuda anlaşıp, anlaşmalı boşanma yapabilirsiniz. 

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer ve nasıl hızlandırılır konusunda bu adımların yanı sıra, süreç içinde sağlıklı iletişim ve iş birliği de oldukça önemlidir. Davanın fazla uzamasını istemiyorsanız, öncelikle uzlaşmaya açık olun ve konuları mümkün olduğunca diyalog yoluyla çözmeye çalışın.

Sıkça Sorulan Sorular

Çekişmeli boşanma davası nedir?

Çekişmeli boşanma davası, eşler arasında anlaşmazlık bulunması durumunda ve taraflardan birinin ya da her ikisinin boşanma konusundaki talep ve şartlarda uzlaşmaya varamaması halinde açılan bir dava türüdür. Bu davada mal paylaşımı, nafaka, velayet gibi konularda anlaşmazlık bulunması çekişmenin temel sebeplerinden biridir. Tarafların birbirlerine yönelik iddialarını kanıtlamaları, şahit beyanları ve deliller ışığında bir hükme bağlanmaktadır.

Çekişmeli boşanma davası ortalama ne kadar sürer?

Çekişmeli boşanma davasının süresi, davanın karmaşıklığına, delillerin toplanma sürecine, mahkemenin iş yoğunluğuna ve tarafların işbirliğine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Her ne kadar kesin bir zaman dilimi vermek güç olsa da, çekişmeli boşanma davaları genellikle 1 yıldan 6 yıla kadar sürebilir. Ancak bazı durumlarda, özellikle taraflar arasında yoğun bir anlaşmazlık söz konusu ise bu süre daha da uzayabilir.

Çekişmeli boşanma davasını hızlandırmak mümkün müdür?

Evet, çekişmeli boşanma davasını hızlandırmak mümkündür. Bunun için bazı stratejiler uygulanabilir. Öncelikle deneyimli bir avukat ile çalışmak, dava sürecini profesyonel bir şekilde yönetmek, davanın hızlı ilerlemesine katkı sağlayabilir. Tarafların anlaşmaya daha açık olmaları, gereksiz yere uzun sürecek yargılamalardan kaçınmaları, gerektiğinde uzlaşma yoluna gitmeleri ve davanın gerektirdiği tüm belge ve bilgileri zamanında ve eksiksiz olarak sunmaları süreci hızlandıracak adımlardandır. Ayrıca, tanıkların ve gerekli bilirkişi raporlarının zamanında hazır edilmesi de önemlidir.

Çekişmeli boşanma davalarında avukat tutmak zorunlu mudur?

Çekişmeli boşanma davalarında avukat tutmak kanunen zorunlu değildir, ancak bu tip davalarda hukuki bilgi ve tecrübenin önemi göz önünde bulundurulduğunda, bir avukatın rehberliği ve desteği oldukça önem taşır. Avukat, davanın takibinde gerekli prosedürleri bilir, uygun stratejiler geliştirerek davanın olabilecek en kısa sürede ve müvekkilin lehine sonuçlanmasına yardımcı olur. Ayrıca, hukuki terimler, delil sunma ve tanık ifadelerinin yönetilmesi gibi konularda tecrübeli bir profesyonelin desteği, dava sürecinin daha da karmaşık bir hal almasını önleyebilir ve sürecin hızlanmasına katkı sağlayabilir. Ayrıca davanın avukatsız açılması durumunda davanın yanlış açılarak uzamasına sebep olabilecektir.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara