Davadan Vazgeçme (Geri Alma) Dilekçesi

Davadan vazgeçme yani geri alma ; Hukuk Muhakemeleri Kanunu 123. madde de yer almaktadır. İlgili maddeye göre dava kesinleşinceye kadar davalının açık rızası ile dava geri alınabilmektedir. Davanın geri alınmasına davadan vazgeçme denmektedir. Bugün ki yazımızda Davadan Vazgeçme (Geri Alma) Dilekçesi örneği paylaşacağız.

Davadan Vazgeçme (Geri Alma) HMK 123

Davadan vazgeçme ile davadan feragatin karıştırılmaması gerekmektedir. Davadan feragat tek taraflı olarak yapılabilirken, davadan vazgeçme karşı tarafın açık onayına bağlıdır. Davadan feragat edildiği halde aynı husustan tekrardan dava açılamayacaktır. Fakat davadan vazgeçilmesi halinde tekrardan dava açmak mümkündür. Davadan vazgeçilmesi halinde ” Dosyanın açılmamış sayılasına” karar verilir. Davadan vazgeçilmesi, sulh olunması yada feragat edilmesi halinde aleyhine hüküm verilmiş gibi yargılama giderlerine hükmolunur. Fakat vekalet ücretinde durum farklıdır. Ön incelemeye kadar vazgeçilirse kanuni vekalet ücretinin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra vazgeçilirse tamamına hükmolunur. Bu kanuni vekalet ücreti için olup sözleşmeler vekalet ücreti için geçerli değildir. Yargılama giderleri konusunda Hukuk Muhakemeleri Kanunu 312. madde, vekalet ücreti konusunda Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Genel Hükümler 6. maddesi uygulanır.

Davadan Vazgeçme (Geri Alma) Dilekçesi Örneği

MERSİN 6 AİLE MAHKEMESİNE

Dosya No : 2022/514

Davadan Vazgeçen Davacı :

Vekili : Av. Tunç Sudi TOL

Davalı :

Vekili :

Konu : Yukarıda esas numarası yazılı dosyadan HMK 123 uyarınca geri aldığımızı yani vazgeçtiğimizi bildirir dilekçedir.

Müvekkil ile davalı açılan davayı geri almak istemektedir. Yani davadan vazgeçmiştir. Bu sebeple yukarıda esas numarası yazılı açtığımız dava dosyasından HMK 123 uyarınca vazgeçiyoruz. Vazgeçen taraf olarak herhangi bir yargılama gideri talebimiz yoktur, fakat vekalet ücreti talebimiz vardır. Vazgeçme uyarınca karşı tarafın açık onayının alınmasını ve dosyanın açılmamış sayılması şeklinde kapatılmasını, akabinde kararın kesinleştirilmesini saygıyla ve vekaleten arz ve talep ederiz. 16.06.2022

Davacı Vekili

Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara