Müebbet Nedir, Ağırlaştırılmış Müebbet, Müebbet Hapis Cezası Kaç Yıl?

Adalet sistemimizde en ağır cezalardan biri olan “müebbet” terimi, toplumumuzda sıkça karşılaştığımız, ancak tam anlamıyla ne anlama geldiği ve yargılamadaki yeri hakkında çoğu zaman eksik bilgiye sahip olduğumuz bir konudur. Bu yazımızda, müebbet hapis cezasının hukuki anlamını, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının ne olduğunu, müebbet ile ağırlaştırılmış müebbet arasındaki farkları ve müebbet cezasının hangi durumlarda ne kadar süreyle infaz edileceğini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Türk Ceza Kanunu’nun en ciddi suçlar için öngördüğü bu cezalar, caydırıcılığı arttırma ve adalete olan inancı güçlendirme amacı taşımaktadır. Şimdi, adalet sistemimizin bu derin ve karmaşık yönünü aydınlatmak üzere müebbet hapis cezasının tanımı ve uygulanışına dair bilgilere birlikte göz atalım.

Müebbet Nedir ve Hukuki Anlamı

Müebbet, hukuk sistemimizde oldukça ağırlık taşıyan ve hayati bir konu olarak bilinmektedir. Genel anlamıyla, bir kimseye işlediği suçun niteliğine göre ömür boyu hapis cezasının verilmesi anlamına gelir. Bu ceza, belli suçlar için, özellikle de ağır suçlar karşısında mahkemeler tarafından verilebilen en ciddi cezalardan biridir.

Hukuki anlamda ise, müebbet hapis cezası; kişinin tüm ömrünü, cezasının infaz edildiği cezaevi koşullarında geçireceği manasına gelir. Ancak bu ceza, bazı durumlarda farklı uygulamalara sahip olabilen bir ceza türüdür.

Müebbet hapis cezasının uygulanmasında dikkate alınan unsurlar;

 • Suçun niteliği,
 • Suçun işleniş biçimi,
 • Failin suç geçmişi ve
 • Suçun toplum üzerindeki etkisi gibi çeşitli faktörlerdir.

Bu cezanın amacı, toplumda adalet duygusunu sağlamak ve potansiyel suçlular için caydırıcı bir etki yaratmaktır. “Müebbet” kelimesinin büyük bir tedirginlik yarattığı göz önüne alındığında, hukuk sistemi içerisindeki öneminin altını çizmek gerekmektedir. Türk Ceza Kanunu’nda yer alan hükümlerle müebbet hapis cezasının koşulları ve uygulanış biçimi belirlenmiştir.

Ağırlaştırılmış Müebbet Nedir?

Ağırlaştırılmış müebbet, Türk Ceza Kanunu’nda öngörülen en ağır cezalardan birisidir ve bazı durumlarda müebbet hapis cezasından farklı olarak uygulanır. Peki, ama ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası nedir ve ne zaman verilir? İşte temel noktalar:

 • Suçun Ağırlığı: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, özellikle devletin birliğini bozma, anayasal düzeni değiştirme gibi suçlar başta olmak üzere, suçun işleniş biçimi, işlenen suçun toplum üzerindeki etkisi gibi unsurları dikkate alınarak verilir.
 • Cezanın Yapısı: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası müebbet hapis cezasından farklı olarak şartlı salıvermeden yararlanma süreleri değişkenlik göstermektedir. Zira müebbet hapis cezası verilen bir kişi 24 yılını ceza infaz kurumunda geçirdikten sonra koşullu salıvermeden yararlanabilecekken, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan kişilerin koşullu salıvermeden yararlanabilmeleri için ceza infaz kurumunda geçirmeleri gereken süre 30 yıldır.
 • İnfaz Süresi: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan kişilerin infaz süreleri de müebbet hapis cezasına göre daha ağırdır. Bu kişiler genellikle hayatlarının geri kalanını cezaevinde geçirirler.

Kısacası, müebbet hapis cezasının ağırlaştırılmış formu, suçun vahameti ve toplumsal tepkisi göz önünde bulundurularak özel olarak düzenlenmiş bir ceza türüdür. Bu cezanın verilmesi, yargı makamları tarafından her bir dava özelinde dikkatle değerlendirilen bir süreçtir.

Müebbet ve Ağırlaştırılmış Müebbet Arasındaki Farklar

Müebbet hapis cezası, sanığın ömür boyu hapisle cezalandırılmasını ifade eder. Ancak “ağırlaştırılmış müebbet” terimi, bu cezanın daha da şiddetlendirilmiş bir halini tanımlar. İşlenen suçun vahameti ve sanığın suça karışma derecesi temel alınarak, hukuk sistemi içinde bu iki ceza türü arasında belirli farklar bulunmaktadır. Şimdi bu farkları özetleyelim:

 • Ceza Süresi: Müebbet hapis cezası ömür boyudur; ancak şartlı salıverilme yoluyla belirli bir süre sonra serbest bırakılmayı mümkün kılan durumlar mevcuttur. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında ise, koşullu salıverme süresi müebbet hapis cezası alan birine göre daha uzundur. 
 • Cezaevi Koşulları: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan mahkûmlar genellikle daha katı güvenlik önlemleri altına alınır ve cezaevi koşulları daha sıkıdır.

Bu farklılıklar, uygulanan cezanın caydırıcılığını ve toplumun adalet anlayışı ile olan uyumunu arttırmak adına hukuk sistemi tarafından belirlenmiştir. Müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet arasındaki ayrım, suçun niteliğine ve işleniş biçimine göre belirginleşir ve adaletin gerektirdiği ayrımı net bir şekilde ortaya koyar.

Müebbet Hapis Cezası Kaç Yıl?

Müebbet hapis cezası, bir kişinin yaşamının geri kalan kısmını cezaevinde geçirmesi anlamına gelir. Ancak, Türk hukuk sisteminde “müebbet” terimi genellikle ömür boyu hapis cezasını ifade etmektedir. Bu cezanın ne kadar süreyle infaz edileceği, gerekli şartlar ve düzenlemeler çerçevesinde belirlenir.

İşlenen suçun vasfına ve mahkemenin takdirine göre, “müebbet” hapis cezası verilen kişinin cezaevinde geçireceği süre değişiklik gösterebilir. Ceza İnfaz Kanunu‘nda düzenlenen şartlı salıverilme ve infaz süreleri göz önünde bulundurulduğunda, müebbet hapis cezası alan bir kişi, 24 yıl cezaevinde kaldıktan sonra şartlı salıverilme hakkını kazanabilir. Ancak bu durum, kişinin cezaevindeki davranışları ve diğer kıstaslara bağlı olarak farklılık gösterebilir.

 • İyi hâl gösteren hükümlüler için 24 yıldır.

Ancak, müebbet hapis cezası infaz sisteminde birtakım indirimler ve şartlar ile karşılaşılabilir. Her durumda müebbet hapis cezasının uygulanması, somut olayın özel şartları ve yasal düzenlemelere göre şekillenir. Bu nedenle her bireysel vakanın ayrıca değerlendirilmesi gerekir.

Müebbet kavramının infaz süresi hukuki değişikliklere ve infaz rejimine bağlı olduğu için, net bir zaman dilimi vermek zordur. Ancak, genel hatlarıyla müebbet, bir kişinin özgürlüğünü ömür boyu sınırlayan bir ceza türü olarak görülmelidir.

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Kaç Yıl?

Müebbet hapis cezası, suçun niteliğine göre farklılık gösteren bu ceza türü, suçu işleyenler için özgürlüklerini ömür boyu kaybetmeleri anlamına gelen bir cezadır. Ağırlaştırılmış müebbet hapis ise, suçun işleniş biçimi, suçun vahşet seviyesi veya toplum üzerindeki etkisi göz önünde bulundurularak müebbet hapis cezasının daha da ağır bir biçimde uygulanmasıdır. Bu cezanın hukuki temelleri, suçun şiddetini ve tekrarlanma ihtimalini en aza indirgemek amacını taşır.

 • Ömür Boyu: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, adından da anlaşılacağı üzere, suçlunun ömrünün sonuna kadar hapiste kalmasını gerektirir.

Türk hukuk sisteminde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan bir kişinin, teorik olarak ömrünün geri kalanında hapiste kalmasını öngörür. Ancak pratikte, insan haklarına dayalı gelişmeler ve yasal düzenlemelerle ceza süreçleri değişiklik gösterebilir. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, çoğu zaman “müebbet” kelimesiyle ifade edilse de, iki ceza arasındaki bu önemli farkın altı daima çizilmelidir.

3 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Kaç Yıl?

Türk hukuk sistemi içinde en ağır cezalardan biri olan müebbet, hayat boyu hapis anlamına gelir. Ancak, “3 kez ağırlaştırılmış müebbet” ifadesi, birden fazla en ağır suçtan mahkûmiyet anlamını taşır ve oldukça nadir verilen bir hükümdür.

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı hakkında kanunun 107. maddesinin 3. Fıkrasında: 

Koşullu salıverilme için infaz kurumunda geçirilmesi gereken süre;

 • Birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde otuz altı(36),
 • Birden fazla müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde otuz(30),
 • Bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla otuz altı(36),
 • Bir müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla otuz(30),
 • Birden fazla süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla yirmi sekiz(28) yıldır. 

3 kez ağırlaştırılmış müebbet cezasını alan bir birey, cezası infaz kanunları çerçevesinde değerlendirildiğinde, bu cezaların her biri ayrı ayrı infaz edilmek üzere yasalar nezdinde hayat boyu hapis cezasına çarptırılmış sayılır. Bu durumda, teorik olarak kişinin serbest kalma ihtimali yoktur. Ancak, yargısal kararlar ve infaz yasalarıyla, özellikle de Anayasa Mahkemesi’nin insan haklarına dair verdiği kararlar doğrultusunda, bu tür cezaların infazında değişiklikler olabilmektedir. Zira şartları sağlayan kişiler koşullu salıvermeden yararlanabileceklerdir. 

Sonuç olarak, kesin bir sayı vermek yanıltıcı olabilir. Her ne kadar “müebbet” hayat boyu demekse de, yasal düzenlemeler, indirimler ve diğer hukuki süreçler, cezanın uygulanma şeklini değiştirebilir. Bu nedenle, her müebbet cezası alan kişinin durumu farklılık gösterecektir.

79 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Kaç Yıl?

Türk hukuk sisteminde, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan bir kişi, kulağa oldukça ürkütücü gelen bu rakam karşısında aslında yasal bir üst sınır ile karşı karşıya kalır. Müebbet hapis cezasının temelinde, sanığın ömrünün geri kalan kısmını ceza infaz kurumunda geçirmesi yatmaktadır. Ancak, “ağırlaştırılmış” ifadesi, cezanın koşullarının daha da ağır olduğunu gösterir.

Bu durumda, her bir “ağırlaştırılmış müebbet” cezası için belirlenen süreler toplanmaz; zira sanık, yasa gereği bir kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldıktan sonra, ikinci bir ömür boyu cezası işlevsiz kalır. Diğer bir deyişle, cezanın “ağırlaştırılmış” olması ya da “79 kez” verilmiş olmasının, cezanın süresini uzatma gibi bir sonucu yoktur.

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı hakkında kanunun 107. maddesinin 3. Fıkrasında: 

Koşullu salıverilme için infaz kurumunda geçirilmesi gereken süre;

 • Birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde otuz altı,
 • Birden fazla müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde otuz,
 • Bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla otuz altı,
 • Bir müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla otuz,
 • Birden fazla süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla yirmi sekiz yıldır. 

Sonuç olarak, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet, kişinin hayatının geri kalanını hapis şartlarında geçireceği anlamına gelmekte olup, kesin bir yıl olarak ifade edilmesi mümkün değildir. Her müebbet cezası, suçun niteliğine ve yasaların öngördüğü indirim koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Zira şartları sağlayan kişiler koşullu salıvermeden yararlanabileceklerdir. 

18 Yaş Altı Müebbet Kaç Yıl?

Türk hukuk sisteminde, reşit olmayan suçlular için müebbet hapis cezası uygulaması, yetişkinlerden farklıdır. Reşit olmayan bir kişinin işlediği suçun niteliğine göre değişen bu durum, genellikle kişinin 18 yaşını dolduruncaya kadar çeşitli indirimlerle karşılanabilir.

 • Reşit Olmayanların Müebbet Hapsi: 18 yaş altındaki bir kişiye müebbet hapis cezası verildiğinde, ceza miktarında indirim uygulanması mümkündür. Bu indirim, suçun ağırlığı ve kişinin gelişim durumu gibi faktörlere bağlıdır.
 • Cezanın İnfazı: Ceza, genç yaştaki bir suçlunun ıslah edilmesi ve topluma yeniden kazandırılması amacıyla belli şartlar altında daha az yıl uygulanabilir.
 • Müebbet İnfaz Süresi: Suçun işlendiği tarihte 12 yaşını doldurmuş olup da 15 yaşını doldurmamış çocukların meydana getirdikleri eylemlerin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamaması halinde ceza sorumluluğunun varlığından söz edilemez. Fakat bu kişiler hakkında çocuklara özgü güvenlik tedbirine hükmedilir. Ancak meydana getirdikleri eylemlerin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabilmesi halinde; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde on iki yıldan on beş yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde dokuz yıldan on bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır. 

Yargılamalar ve ceza uygulamalarında yasaların öngördüğü “müebbet” teriminin yanı sıra, yine yasaların belirlemiş olduğu ölçütler doğrultusunda mahkemeler bu süreleri değişken kılabilmektedir. Genç yaştaki suçluların yaşları da göz önünde bulundurularak mahkemeler gerek takdiri gerekse de yasal indirimler yapmakta ve ceza süresini azaltabilmektedir. Unutulmamalıdır ki, belirtilen süreler her somut olay için farklılık gösterebilir ve nihai karar ilgili mahkemenin hükmü ile şekillenir.

Cinayetten Müebbet Alan Kaç Yıl Yatar?

Cinayet suçu işleyenlerle ilgili olarak verilen müebbet hapis cezası, Türkiye hukuk sisteminde oldukça ciddi bir yaptırımı ifade eder. Pek çok kişinin aklında “Cinayetten müebbet alan kaç yıl yatar?” sorusu bulunmaktadır. Müebbet hapis cezası, sanığın ömür boyu hapisle cezalandırılmasını öngörür.

Gelgelelim ki, müebbet hapis cezasının infaz süresi, Ceza İnfaz Kanunu’na göre 24 yıl olarak belirlenmiştir. Ancak, suç tarihindeki yasal düzenlemeler ve mahkeme kararının niteliğine göre bu süre değişebilir. 

İşte müebbet hapis cezası uygulamasında dikkate alınması gereken hususlar:

 • Mahkeme kararı ile hükmolunan koşullar
 • Cezaevindeki iyi hâl indirimleri
 • Yasal değişiklikler veya af kanunları gibi faktörler

Bununla birlikte, kesin ve net bir süre vermek her zaman mümkün olmayabilir. Zira her dava, kendi içerisinde farklı dinamiklere ve değerlendirmelere tabidir. Ancak, genel bir kural olarak, cinayet suçu sebebiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan bir sanıkların cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilecekleri kabul edilmiştir. 

FETÖ’den Müebbet Alan Kaç Yıl Yatar?

FETÖ, yani Fethullahçı Terör Örgütü’ne üyelik ve bu örgütün darbe girişimi gibi eylemlerine karışmak, Türk hukukunda ağır cezalara sebep olabilmektedir. Bu tür suçlar sonucunda “müebbet” hapis cezasına çarptırılan kişiler için merak edilen konulardan biri de, verilen cezanın ne kadar süreyle infaz edileceğidir. İşte bu konunun cevabı şu şekilde özetlenebilir:

 • Türk Ceza Kanunu gereğince, FETÖ’den müebbet hapis cezasına çarptırılan bir birey, cezasının 30 yılını infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabileceklerdir. ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuz altı yılını infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabileceklerdir. 
 • “Müebbet” kelimesi kelime anlamı olarak “ömür boyu” demektir; yani, sanık teorik olarak ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıyadır.
 • Ancak, infaz yasalarında belirli şartlar altında cezanın indirimi ya da şartlı salıverilme gibi durumlar mümkün olabilir.

Bu indirimler ve şartlı salıverilme koşulları, kişinin mahkumiyet kararının niteliğine ve cezaevindeki davranışlarına göre değişiklik gösterir. Dolayısıyla “FETÖ’den müebbet alan bir kişi ne kadar yatar?” sorusunun kesin bir yanıtı yoktur ve bireysel durumlara göre farklılık arz eder. Türk hukuk sistemi, özellikle terörle mücadele kapsamında müebbet cezalarını ciddi bir yaptırım olarak benimsemiştir ve bu kişilerin infaz süreçleri sıkı bir şekilde takip edilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Müebbet hapis cezası nedir?

Müebbet hapis cezası, Türk Ceza Kanunu’nda öngörülen suçlar için verilen ve sanığın ömür boyu hapiste kalmasını öngören bir ceza türüdür. Bu ceza, genellikle ağır suçlar işlenmesi neticesinde verilir ve kişinin özgürlüğünün tamamen ve süresiz olarak kısıtlanmasını içerir. “Yaşam boyu hapis” olarak da adlandırılan bu ceza, bazı hallerde şartlı salıverme veya ceza indirimi olanakları dışında kesintisiz uygulanır.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası nedir ve aralarındaki fark nedir?

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, daha ağır suçlar için öngörülen ve mahkûmun hapiste geçireceği sürenin koşullarının müebbet hapis cezasına göre daha ağır olduğu bir ceza türüdür. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında, sanıkların cezasının 30 yılını ceza infaz kurumunda geçirmesi halinde koşullu salıvermeden yararlanabileceklerdir. Ayrıca, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan mahkûm, cezaevi koşulları açısından da daha ağır şartlarda kalmaktadır. İki ceza türü arasındaki fark, uygulanan infaz rejimi ve cezanın koşullarının sertliğindedir.

Müebbet hapis cezası kaç yıl sürer?

Müebbet hapis cezası, adından da anlaşılabileceği gibi teorik olarak bir kişinin ömrünün sonuna kadar sürmektedir. Ancak, Türk Ceza Kanunu’nda yapılan düzenlemelerle, müebbet hapis cezası alan mahkûmlar belirli koşulları yerine getirmeleri durumunda şartlı salıverme yoluyla cezalarının bir kısmını dışarıda geçirebilirler. Bu durum 24 yıl olarak ifade edilir, yani müebbet hapis cezasına çarptırılan bir kişi, 24 yılını hapiste geçirdikten sonra şartlı salıverme hakkına sahip olabilir. 

Müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları hangi suçlarda verilir?

Müebbet hapis cezası, TCK’da düzenlenen suçların işlenmesi neticesinde gündeme gelmektedir. Genellikle kasten adam öldürme suçlarında verilirken, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası daha vahim suçlar olan devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, anayasal düzeni ortadan kaldırma, devletin gizli kalması gereken bilgilerini casusluk amacıyla temin etme, terör suçları gibi daha ağır ve ciddi suçlar söz konusu olduğunda verilmektedir. Kanun koyucu bu suç türlerine verilen cezaların caydırıcılığını artırmak ve toplumda adalet duygusunu güçlendirmek amacıyla müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını öngörmüştür. Her iki ceza türü de ciddi bir hukuki sonuç olduğu için yargılama süreçlerinde titiz bir inceleme ve delil değerlendirmesi gerektirir.

Sonuç: Bu yazımızda “Müebbet nedir?”, “Ağırlaştırılmış müebbet kaç yıl hapis cezası gerektirir?” ve farklı koşullarda müebbet hapis cezasının süresini inceledik.

Detaylı bilgi almak ve bizlere ulaşmak için tıklayınız.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara