Uyuşturucu Madde Nedir? Uyuşturucu Çeşitleri Nelerdir?

Uyuşturucu madde kullanımı, toplum sağlığını doğrudan tehdit eden ve hukuki sonuçlar doğuran ciddi bir sorundur. Peki, nedir bu uyuşturucu madde ve hayatımızı nasıl etkilemektedir? Bu yazımızda, uyuşturucu maddelerin tanımını yaparak farklı türlerine ve bu maddelerin tespit edilmesi halinde bireyleri nelerin beklediğine değineceğiz. Ayrıca uyuşturucu satışı, kullanımı gibi eylemlerin yasal yaptırımları ve olası ceza süreçleri üzerinde duracağız. Unutulmamalıdır ki, uyuşturucu maddelerle mücadele sadece bireysel değil, toplumsal bir sorumluluktur. Bu nedenle sorunun her yönünü anlamak, soruna karşı etkin bir duruş sergileyebilmenin ilk adımıdır.

Uyuşturucu Madde Nedir?

Uyuşturucu madde, kişinin bilinç, algı ve ruh hali üzerinde değişiklik yaratan ve bağımlılık potansiyeli yüksek olan kimyasal maddelerdir. Bu maddeler, fiziksel ve psikolojik olarak etkileri nedeniyle genellikle tıbbi olmayan amaçlar için kullanılma eğilimindedir. Kullanımı yasal olmayan bu maddeler, bireyin sağlığını ciddi anlamda riske atar ve birçok ülkede suç olarak değerlendirilir.

Uyuşturucu maddenin etkileri şunları içerebilir:

 • Huzursuzluk hissi ya da geçici olarak artan enerji
 • Gerçeklik algısında bozukluklar
 • Uyku düzeninde değişiklikler
 • Kişilik ve davranışsal değişimler

Farklı uyuşturucu maddeler farklı etkilere sahiptir. Ancak, genel olarak uyuşturucular vücutta aşağıdaki sonuçları doğurabilir:

 • Bağımlılık
 • Kalıcı beyin hasarı
 • Çeşitli sağlık problemleri

Uyuşturucu madde kullanımı sadece bireyin kendisine zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda çevresindeki insanlar ve toplum üzerinde de olumsuz etkilere neden olmaktadır. Bu sebepten dolayı, pek çok ülke uyuşturucu maddenin üretimi, satışı ve kullanımını sıkı bir şekilde denetler ve yasaklar.

Uyuşturucu Çeşitleri

Uyuşturucu maddeler; etki mekanizmalarına, kullanım şekillerine ve yarattıkları etkilere göre çeşitlenir. Genel olarak, uyuşturucu maddeler üç ana kategoride incelenir: uyarıcılar, depresanlar ve halüsinojenler.

İşte bu üç ana kategori altında sıralanan bazı yaygın uyuşturucu çeşitleri:

Uyarıcılar:

 • Kokain: Hızlı ve güçlü bir uyarıcı etkiye sahiptir.
 • Amfetaminler: Metamfetamin gibi türevleriyle dikkat ve enerjiyi artırır.
 • Ekstazi: Hem uyarıcı hem de halüsinojenik etkilere sahip olabilir.

Depresanlar:

 • Eroin: Ağrı kesici özelliği nedeniyle bağışıklık sistemini baskılar.
 • Benzodiazepinler: Anksiyete ve panik atak tedavisinde kullanılmasına rağmen bağımlılık yapabilir.
 • Alkol: Dünya genelinde yasal bir depresan olarak tüketilir.

Halüsinojenler:

 • LSD: Güçlü bir halüsinojenik uyuşturucu madde.
 • Mantarlar: Psilosibin içerir ve halüsinojenik etkiler yaratır.

Her bir uyuşturucu madde, bireyin sağlığı üzerinde ciddi ve kalıcı zararlara yol açabilir. Uyuşturucu kullanımı ciddi sağlık sorunlarına, bağımlılığa ve hatta ölüme sebep olabilir. Bu bağlamda, uyuşturucu maddelerin kullanımı hem yasal hem de sağlık açısından pek çok riski beraberinde getirir. Uyuşturucu madde çeşitliliği, kullanımının ağır sonuçları ile dikkate alındığında, toplum sağlığı için önemli bir tehdit unsurudur.

Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkarsa Ne Olur?

Uyuşturucu madde kullanımı, hem kişinin sağlığını hem de sosyal hayatını olumsuz yönde etkileyen bir durumdur. Toplumda uyuşturucu kullanımının zararlarını engellemek adına çeşitli test yöntemleri geliştirilmiştir. Peki, uyuşturucu testi pozitif çıkarsa, kişiyi hangi yasal süreçler beklemektedir?

 • İş Yeri ve Okul Disiplin Prosedürleri: Öncelikle, iş yerleri veya eğitim kurumları uyuşturucu madde kullanımını tespit ettiklerinde, kişi hakkında kendi iç disiplin yönergelerine göre işlem başlatabilir. Bu, uyarıdan işten çıkarılma veya okuldan uzaklaştırmaya kadar giden yaptırımları içerebilir.
 • Yasal İşlemler: Uyuşturucu testinin pozitif çıkması durumunda, eğer bu test adli veya resmi bir kurum tarafından istenmişse, kişiler hakkında yasal işlemler başlatılabilir. Uyuşturucu kullanımı Türk Ceza Kanunu kapsamında bir suç teşkil ettiğinden, bu durumun yasal sonuçları da oldukça ağırdır.
 • Hukuki Yaptırımlar: Uyuşturucu madde kullanımı sonucu yasalara göre belirlenmiş cezalar uygulanabilir. Bu cezalar, uyuşturucu madde türüne ve miktarına, suçun işleniş biçimine ve kişinin suç geçmişine göre değişiklik gösterebilir.

Sonuç olarak, uyuşturucu testi pozitif çıkan bir birey, gerek kurumsal gerekse de yasal temelde çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Bu yaptırımlar, toplumun sağlığını ve güvenliğini koruma amacı güder. Uyuşturucu madde tüketmek, yalnızca sağlığı tehdit etmekle kalmaz, aynı zamanda kişinin sosyal ve hukuki hayatını da olumsuz yönde etkileyebilir.

Uyuşturucu Kullanmanın Fiziksel Belirtileri

Uyuşturucu kullanan şahıslarda zamanla gelişen birtakım fiziksel belirtiler ortaya çıkmaktadır. Bunlar kilo kaybı, kusma, mide bulantısı, iştahsızlık, gözlerde kızarma, göz bebeklerinde büyüme gibi belirtilerdir. 

Çocuğu Uyuşturucu Kullanan Aile Ne Yapmalıdır?

Uyuşturucu kullanan şahıslarda görülen belirtiler her zaman şahsın uyuşturucu kullandığı anlamına gelmemektedir. Zira başkaca hastalıklar sebebiyle de söz konusu belirtilerin ortaya çıkması mümkündür. Bu durumda öncelikli olarak çocuğunuzla sağlıklı bir iletişim kurmanız, sorunun ne olduğunu anlamaya çalışmanız ve eğer uyuşturucu kullanımı söz konusu ise profesyonel destek alması amacıyla çocuğunuzla konuşmanız önem teşkil etmektedir. Unutulmamalıdır ki; çocuğunuza karşı tavır almanız, çocuğunuzu suçlamanız herhangi bir fayda sağlamayacaktır. Bu sebeple her zaman sonuç odaklı olmakta ve çocuğunuzun söz konusu süreçte yanında olmakta fayda vardır. 

Uyuşturucu Testi Hangi Bölümde Yapılır?

Uyuşturucu testi somut olayın gerektirdiği şekilde yapılmakla birlikte yetkili makamlar tarafından yapılmaktadır. 

Uyuşturucu Cezaları Kaç Yıl?

Günümüz toplumunu tehdit eden önemli sorunlardan biri uyuşturucu maddelerdir ve bu maddelerin ticareti ile mücadele amacıyla ciddi yasal cezalar bulunmaktadır. Uyuşturucu maddelerle mücadelede en sık merak edilen sorulardan biri, uyuşturucu suçlarında verilecek cezalardır. 

Uyuşturucu madde ticareti yapmanın cezası Türk Ceza Kanunu’na göre değişkenlik göstermekte olup suçun ağırlığına ve durumuna bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Daha iyi anlamak amacıyla Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerinin okumakta fayda vardır. 

Madde 188

 1. Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı Olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve iki bin günden yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
 2. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı fiilinin diğer ülke açısından ithal olarak nitelendirilmesi dolayısıyla bu ülkede yapılan yargılama sonucunda hükmolunan cezanın infaz edilen kısmı, Türkiye’de uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı dolayısıyla yapılacak yargılama sonucunda hükmolunan cezadan mahsup edilir.
 3. Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (Ek cümle: 18/6/2014 – 6545/66 md.) Ancak, uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya satılan kişinin çocuk olması hâlinde, veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası on beş yıldan az olamaz.
 4. (Değişik: 27/3/2015-6638/11 md.)
  • Yukarıdaki fıkralarda belirtilen uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin eroin, kokain, morfin, bazmorfin, sentetik kannabinoid ve türevleri, sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri veya amfetamin ve türevleri olması,68
  • Üçüncü fıkradaki fiillerin; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.
 5. (Değişik: 18/6/2014 – 6545/66 md.) Yukarıdaki fıkralarda gösterilen suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır.
 6. Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. (Ek cümle: 29/6/2005 – 5377/22 md.) Ancak, verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.
 7. Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmi makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal eden, imal eden, satan, satın alan, sevk eden, nakleden, depolayan veya ihraç eden kişi, sekiz yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.697071
 8. Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Madde 189

 1. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarının bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Madde 190

 1. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; 
  • Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, 
  • Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alan, 
  • Kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren, Kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve bin günden on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
 2. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren veya bu nitelikte yayın yapan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve bin günden on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
 3. Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Madde 191 – (Değişik: 18/6/2014 – 6545/68 md.)

 1. Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 2. Bu suçtan dolayı başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın, beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir. Cumhuriyet savcısı, bu durumda şüpheliyi, erteleme süresi zarfında kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmadığı veya yasakları ihlal ettiği takdirde kendisi bakımından ortaya çıkabilecek sonuçlar konusunda uyarır. (Ek cümle:28/3/2023-7445/18 md.) Erteleme kararı kolluk birimlerine de bildirilir.
 3. (Değişik:28/3/2023-7445/18 md.)Erteleme süresi zarfında şüpheli hakkında asgari bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. Bu süre denetimli serbestlik müdürlüğünün teklifi üzerine veya resen Cumhuriyet savcısının kararı ile altışar aylık sürelerle en fazla iki yıl daha uzatılabilir. Hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilen kişi, gerek görülmesi hâlinde denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulabilir. Cumhuriyet savcısı, erteleme süresi zarfında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığını tespit etmek için yılda en az iki defa şüphelinin ilgili kuruma sevkine karar verir.
 4. Kişinin, erteleme süresi zarfında;
  • Kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi,
  • Tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması,
  • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, hâlinde, hakkında kamu davası açılır.
 5. Erteleme süresi zarfında kişinin kullanmak için tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, dördüncü fıkra uyarınca ihlal nedeni sayılır ve ayrı bir soruşturma ve kovuşturma konusu yapılmaz.
 6. Dördüncü fıkraya göre kamu davasının açılmasından sonra, birinci fıkrada tanımlanan suçun tekrar işlendiği iddiasıyla açılan soruşturmalarda ikinci fıkra uyarınca kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilemez.
 7. Şüpheli erteleme süresi zarfında dördüncü fıkrada belirtilen yükümlülüklere aykırı davranmadığı ve yasakları ihlal etmediği takdirde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir.
 8. Bu Kanunun;
  • 188 inci maddesinde tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti,
  • 190 ıncı maddesinde tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, suçundan dolayı yapılan kovuşturma evresinde, suçun münhasıran bu madde kapsamına girdiğinin anlaşılması hâlinde, sanık hakkında bu madde hükümleri çerçevesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilir.
 9. Bu maddede aksine düzenleme bulunmayan hâllerde, Ceza Muhakemesi Kanununun kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin 171 inci maddesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin 231 inci maddesi hükümleri uygulanır.
 10. (Ek: 27/3/2015-6638/12 md.) Birinci fıkradaki fiillerin; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Bu bağlamda, uyuşturucu maddelerle ilgili suçların cezası oldukça ciddi olup, suçun işlenme şekline ve miktarına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Yasanın amacı, uyuşturucu ticaretini önlemek ve caydırıcı bir etki yaratmaktır. Ancak, bireysel kullanım için de cezalar mevcuttur ve bu durumda mahkeme kararıyla rehabilitasyon programlarına sevk edilme olasılığı da bulunmaktadır. Yasa koyucu, bu konuda önleyici ve caydırıcı bir tutum sergilemekte, toplum sağlığını korumaya yönelik adımlar atmaktadır.

Uyuşturucu Satmanın Cezası

Uyuşturucu madde satışı, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de oldukça ciddi yaptırımlar içeren bir suçtur. Uyuşturucu maddelerin kaçakçılığı, satışı ve dağıtımı ile mücadele, halk sağlığını koruma ve gençleri uyuşturucunun zararlarından uzak tutma amacı gütmektedir. 

 • Yasal Yaptırımlar: Uyuşturucu madde satışı yapan şahıslar, Türk Ceza Kanunun 188. Maddesi  kapsamında cezalandırılırlar. Bu kanun kapsamında, uyuşturucu maddenin çeşidine ve miktarına bağlı olarak değişen hapis cezaları öngörülmektedir.
 • Ceza Süreleri: Uyuşturucu madde satmanın cezası miktar ve durumun ağırlığına göre değişiklik göstermektedir. Çok miktarda uyuşturucu satışına ise daha ağır cezalar verilmektedir. Buna göre uyuşturucu satışı yapan şahıs hakkında on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmi bin güne kadar adlî para cezası verilmektedir. 

Uyuşturucu satışı ile mücadele, ilgili yasaların yanı sıra, toplumun her kesimini bilinçlendirecek ve uyuşturucu maddenin zararlarına dair farkındalık yaratacak çalışmalarla da desteklenmelidir. Bu bağlamda, uyuşturucu satışının yasal sonuçları hakkında kamuoyu bilgilendirilmeli ve bu tür suçların önlenmesi için etkin bir mücadele sürdürülmelidir.

Uyuşturucu Kullanmanın Cezası

Uyuşturucu madde kullanımı, Türk Ceza Kanunu’na göre suç teşkil etmektedir. Uyuşturucu kullanmanın cezası, kullanılan maddeye ve suçun işleniş biçimine göre değişiklik göstermekle birlikte genel hatlarıyla belirli standartlar etrafında şekillenir. İşte uyuşturucu madde kullanmanın yaptırımlarına dair bazı bilgiler:

 • Ceza Süresi: Kullanılan madde ve miktarına göre değişmekle birlikte, uyuşturucu kullanımından dolayı hapis cezası genellikle 2 yıldan 5 yıla kadar olabilir. Somut olaya göre verilecek olan ceza miktarında değişiklik olabilmektedir. 

Bu konuda yasalar sürekli olarak güncellenmekte, çeşitli denetimler ve kampanyalarla uyuşturucu maddenin zararları hakkında farkındalık yaratılmaya çalışılmaktadır. Herhangi bir uyuşturucu madde kullanımı durumunda hukuki süreç, kişinin suçu ilk kez işlemiş olup olmadığına ve uyuşturucu madde kullanımının boyutuna göre farklılık gösterebilir. Bu yüzden, uyuşturucu madde kullanımı ciddi yasal sonuçlar doğurabilen bir eylemdir ve kesinlikle kaçınılması gereken bir davranıştır.

Uyuşturucu Cezasının Paraya Çevrilmesi

Uyuşturucu madde ile mücadele, toplum sağlığını korumak adına en ciddi yasal işlemlerden biridir. Uyuşturucu ile ilgili suçlar kapsamında verilecek olan ceza miktarı göz önünde bulundurulduğunda, yalnızca hapis cezası olarak karar verilmektedir. Zira hapis cezasının adli para cezasına verilmesi için verilen cezasının 1 yılın altında olması gerekmektedir. Fakat somut olaya göre hapis cezasının yanı sıra adli para cezası da verilmesi mümkündür. 

İki Kez Uyuşturucu Yakalanmanın Cezası

Uyuşturucu madde ile mücadelede en önemli etkenlerden biri, tekrarlanan suçlar için uygulanan yaptırımların caydırıcılığıdır. İki kez uyuşturucu maddesi ile yakalanan kişilerin karşılaşacağı cezalar, suçun niteliğine ve kapsamına göre değişiklik gösterse de genellikle daha ağır olmaktadır.

İlk Kez Yakalananlar: Uyuşturucu maddenin kullanımı ya da bulundurulması durumunda verilen cezalar görece daha hafiftir. Ancak bu kişilerin iyileştirme programlarına yönlendirilmesi de mümkündür. Bu suç sebebiyle verilen cezanın ertelenmesi de mümkündür. 

İkinci Kez Yakalananlar: Tekrarlanan suç kapsamında değerlendirilir ve ayrı bir soruşturma ve kovuşturmaya tabi tutulmaksızın denetimin ihlali sayılmaktadır. Bu halde kişi yeniden denetime tabi tutulmaz ve hakkında hapis cezası verilir. 

İki kez uyuşturucu madde ile yakalanma durumunda, kişiler uzun yıllar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirler, hatta bu durum sabıka kaydına da işlenir ve bu da ilerleyen zamanlarda sosyal ve iş yaşamını olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden, uyuşturucu madde ile yakalanmanın cezaları caydırıcı niteliktedir ve bu durum, bireylerin ileride aynı suçu işlemelerini engelleme amaçlıdır.

Uyuşturucu Kullanan Sürücü Cezası

Uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında, trafiğe çıkan sürücülere uygulanacak olan yaptırımlar da bir hayli ağırdır. Uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanmak, büyük tehlikelere yol açabilir ve ciddi yasal sonuçlar doğurabilir. Peki, bir sürücü uyuşturucu testinden pozitif çıkarsa onu ne tür cezalar bekler?

Buna göre uyuşturucu madde etkisi altında trafiğe çıkan sürücü hakkında 2023 tarihi itibari ile 9.441,00 TL para ceza verilir. Ceza kişiye tebliğ edildikten sonra 15 gün içerisinde ödenirse %25 indirimli şekilde ödenir.

Unutmamalıyız ki uyuşturucu madde kullanmanın ötesinde, bu maddenin etkisiyle araç kullanmak kişinin kendi can güvenliğini ve diğer insanların hayatını tehlikeye atar.

Bu konuda verilen cezalar, sadece suçu işleyen bireyleri değil, aynı zamanda toplumu koruma amacını da taşımaktadır. Uyuşturucu madde kullanımı ve trafiğin risklerini minimuma indirmek için uygulanan yasal düzenlemeler ve cezalar oldukça önemlidir.

Met Uyuşturucu Kullanmanın Cezası

Metamfetamin, daha çok “met” olarak bilinen güçlü bir uyuşturucu maddedir ve kullanımı ciddi yasal sonuçlar doğurabilir. Met kullanmanın cezası yine TCK’nın 188,190,191 maddelerinde düzenlenen cezalara tabidir. 

Ülkemizde uyuşturucu madde kullanımı ciddi bir suç olarak kabul edilmekte ve cezai işlemler bu doğrultuda yapılanmaktadır. Metamfetamin kullanımı, uyuşturucu maddeler arasında yüksek bağımlılık potansiyeline sahip olduğundan, cezaların caydırıcılığı özellikle bu maddenin yaygınlaşmasını engellemeyi amaçlamaktadır.

Met kullanmanın getirebileceği cezai sonuçlar kişinin geleceği açısından oldukça olumsuz etkilere sahip olabilir. Bu bağlamda, hem sağlık hem de hukuki açıdan uyuşturucu madde kullanımından uzak durulması büyük önem taşımaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Uyuşturucu madde nedir?

Uyuşturucu madde, merkezi sinir sistemini belli bir şekilde değiştirerek fiziksel ya da psikolojik olarak bağımlılık yapma potansiyeline sahip olan, yasal veya yasadışı kimyasal maddelerdir. Bu maddeler ağrıyı giderme, duyusal algıları değiştirme, bilinci etkileme, performans artırma ya da başka fiziksel ya da psikolojik etkiler yaratma amacıyla kullanılabilir. Uyuşturucular ayrıca kaçınma, tedavi veya tıbbi amaçlar dışında keyif verici olarak kullanıldığında, ciddi sağlık sorunlarına ve sosyoekonomik problemlere neden olabilirler.

Uyuşturucu çeşitleri nelerdir?

Uyuşturucu maddeler çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. Genel olarak üç ana kategori altında toplanabilirler:

 1. Merkezi Sinir Sistemi (MSS) Uyarıcıları: MSS aktivitesini hızlandıran, enerji ve uyanıklığı artıran maddelerdir. Örnekler; kokain, amfetamin, metamfetamin ve ekstazi.
 2. Merkezi Sinir Sistemi (MSS) Baskılayıcıları: MSS aktivitesini yavaşlatarak sakinleştirici, anksiyolitik ve hipnotik etkiler yaratan maddelerdir. Örnekler; alkol, benzodiazepinler (diazepam gibi), barbitüratlar ve opiyatlar (eroin ve reçete ile alınan ağrı kesiciler gibi)
 3. Hallüsinojenler: Algıyı değiştirerek, gerçek olmayan görme, işitme ve hissetme deneyimlerine neden olan maddelerdir. Örnekler; LSD, psilosibin ve MDMA’nın belli yönleri.

Uyuşturucu kullanımının sağlık üzerine etkileri nelerdir?

Uyuşturucu kullanımı çok çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir; bunlar arasında akut zehirlenme, madde bağımlılığı, zihinsel ve davranışsal değişiklikler, bilişsel yeteneklerde gerileme, organ hasarları, bağışıklık sistemi problemleri, enfeksiyon riskinin artması (paylaşılan enjektörler yoluyla HIV ve hepatit B/C gibi hastalıkların bulaşması riski gibi) ve yanı sıra psikolojik durumların bozulması (anksiyete, depresyon, paranoya) sayılabilir. Ayrıca sosyal dışlana, iş ve eğitim kaybı, yasal sorunlar ve istenmeyen hamilelik gibi sosyal ve ekonomik sonuçlar da olabilir.

Uyuşturucu madde bağımlılığı nasıl tedavi edilir?

Uyuşturucu madde bağımlılığı, bireyin maddeyi kullanma şeklini değiştirmeyi ve uzun süreli bir iyileşmeyi hedefleyen, kapsamlı ve çok yönlü bir yaklaşımla tedavi edilir. Bu süreç genellikle hem bilişsel davranışçı terapileri hem de ilaç destekli tedavileri içerebilir. Tedavi programları, detoksifikasyon (detoks) ile başlayıp maddeye bağımlılığın fiziksel yönlerini ele alabilir, ardından bireysel, grup terapileri ve bazen de aile terapileriyle devam ederek madde kullanımının altında yatan psikolojik sorunları çözmeyi amaçlar. Ayrıca, destek grupları ve uzun dönem bakım stratejileri de, tekrar kullanımın önlenmesinde ve sürdürülebilir iyileşmeyi sağlamada önemlidir.

Detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara