Anlaşmalı Boşanma Çekişmeye Döner Mi?

Anlaşmalı boşanma çekişmeye döner mi; Medeni Kanun üzerinden 166C maddenin 1. Ve 2. Fıkrası çekişmeli boşanma davalarını kapsamaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Çekişmeye Döner Mi?

Medeni kanunda çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davası olarak iki çeşit boşanma davası bulunmaktadır. Taraflar bu davaları açtıktan sonraki evrede çekişmelinin anlaşmalıyla veya anlaşmalının çekişmeliye dönmesi mümkündür.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davası her iki tarafında hem maddi hem de manevi olarak evliliklerini sonlandırmalarını kabul etmesi durumudur. Burada eşler, velayet, mal paylaşımı ve nafaka konusunda kendi aralarına anlaşmış, sürecin de bu şekilde mahkemeye yansımasına karar vermiştir. Bu boşanma davasında genel olarak kullanılmakta olan boşanma neden’’ Şiddetli geçimsizliktir’’ anlaşmalı boşanma davası için eşlerin ‘’karşılıklı sevgisinin bitmesi ya da aşkın kalmaması’’ gibi durumları kanun nezdinde kabul görmemektedir.

Anlaşmalı boşanma çekişmeye döner mi; bu davanın çekişmeliye dönüşmesi için anlaşmazlık noktasının mahkemeye yansıtılması gerekmektedir. Örneğin velayet konusunda anlaşan taraflar daha sonra anlaşmazlığa düşerek, çocuğun kimde kalacağı konusunda mahkemede yeni bir süreç başlatarak, çekişmeliye çevirebilir.

Çekişmeli Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma çekişmeye döner mi; öncelikle Türk medeni kanununda boşanma davasının çekişmeli olması için taraflardan birinin boşanmayı kabul etmemesi, hakların bölüşülmesi ya da velayet konusunda da mahkemeye itiraz etmesi durumları yaşanmaktadır. Bu durumlarda çekişmeli boşanma davası sürerek, ortak noktada buluşulana kadar uzun bir süre dava yürütülebilir. Aldatma, zina, haysiyetsiz yaşam sürme ve benzeri durumlarda delil toplanması, velayetin kimde kalacağı konusunda her iki tarafında anlaşmazlığı çekişmeli boşanma davasına neden olmaktadır. Eşlerin birinin mahkemeye gelmemesi ve davayı yok sayması da çekişmeli boşanma davası olmasını sağlamaktadır. Çekişmeli davalarda boşanma avukatıyla görüşmek ve sürecin bu şekilde takip edilmesini sağlamak sağlıklı olabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davasıyla Çekişmeli Arasındaki Fark Nedir?

Anlaşmalı boşanma çekişmeye döner mi; davaların ikisinin de arasındaki en temel fark eşlerin birinin boşanmak istemesi ve diğerinin istememesi durumuna dayanmaktadır. Bu nedenle anlaşmalı boşanma davasının çekişmeliye dönmesi durumunun ilk versiyonu taraflardan birinin boşanmaktan vazgeçmesi ve itiraz dilekçesi hakkını kullanmasıdır. Bu durumda eşlerden biri boşanmak, diğeri ise ayrılmak istememektedir. Burada asliye mahkemesi üzerinden Yargıtay kararıyla çekişmeli boşanma davası yürürlüğe girecektir.

Eğer ki velayet, mal paylaşımı ve nafaka konusunda da ortak noktaya varılmıyorsa bu süreçte de çekişmeli olarak dava sürdürülür. Mahkeme her iki tarafın da adaletli bir şekilde haklarını sağlayana kadar süreç devam edebilir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Velayet

Velayet davası için eşlerin çekişmeli boşanma davasında artıları ve eksileri üzerinden bir süreç takip edilmektedir. Örneğin eşlerden biri terk etmişse, aldatmışsa bu çekişmeli davalarda velayetin aile kurumuna ihanet etmemiş tarafına yönelik olacaktır. Anlaşmalı boşanma çekişmeye döner mi; Bunun için deliller ve her iki tarafında anlaşamadığı noktalar mahkeme tarafından incelenmektedir. Eğer ki, mahkeme sürecinde velayet davası yürütülürken, anlaşmazlık devam eder ve bir tarafın aleyhine delil toplanır o zaman mahkeme kanunlar üzerinden haklı olan tarafa velayet vermeyi seçecektir. Bu süreçte önemli olan bir diğer etki de eşlerden birinin maddi durumu ve yükümlülüklerini ne kadar yerine getirdiği olacaktır.

Çekişmeli Boşanma Davasında Nafaka

Nafaka davası için öncelikle her iki tarafında maddi durumu analiz edilmektedir. Türk Medeni kanunun 166. Maddesi üzerinden yürütülmekte olan davalarda, çekişmeli boşanma davasında nafaka maddi güçlük çeken tarafa verilecektir. Eşlerden biri çalışmıyor ‘’bakıma muhtaç’’ olarak değerlendiriliyorsa mahkeme nafaka hakkı verir. Bu aşamada eğer ki bakıma muhtaç olan taraf boşanmaya neden olan tarafsa, nafaka davasını kazanamaya bilmektedir. Temyiz kararı üzerinden boşanma davasının kanunlara aykırı olmadan ilerlemesi için kanun maddeleri de müvekkillerle paylaşılmaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davası Ve Karar

Çekişmeli boşanma davasında anlaşmazlığın olduğu kesindir. Bu nedenle mahkeme süreci de uzun sürebilmektedir. Mahkeme yapılan iddiaları, delileri ve tarafların birbirine olan tavırlarını inceleyecektir. Tehdit, şantaj ve yasa dışı yollarla delil toplama durumlarına göre de kanunlar ön plana alınacaktır.

Anlaşmalı boşanma davalarının çekişmeli boşanma davasına dönmesi için her iki taraftan birinin verilen karar ve anlaşmalara itiraz etmesi gerekecektir. Anlaşmaya itiraz ile hüküm bozulur ve dava çekişmeli olarak asliye mahkemesinde yürütülür.

Mersin’in ünlü boşanma avukatı diğer görev ve hizmetlerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara