İşçilik Alacakları Zamanaşımı

İşçilik Alacakları Zamanaşımı

İşçilik kanunu 32. Madde uyarınca ilgili alacakların tahsili aşamasında zaman aşımı sınırı kanun kapsamında kayıt altına alınmıştır. Bunun yanında bu tahsilatların zamanında yapılması durumu ortaya çıkmaz yani alacaklar zaman aşımına uğrar ise alacaklı alacaklarının tahsilini yapamaz. Bu nedenle zaman aşımı sürelerinin geçirilmeden kişinin alacaklarının tahsili yerine getirilmelidir. Bu nedenlerden dolayı İşçilik alacakları zamanaşımı önem taşır.

İşçilerin fazla mesai ücreti, ikramiye ya da prim gibi bir dizi alacağı bulunabilir. Bunun yanında bu alacakların tahsilinin gerçekleştirilmesi aşamasında zaman zaman gecikmeler meydana gelebilir. Gecikmelerin önüne geçmek ve aynı zamanda tahsili hususunda gereken düzenlemeler açısından yasal sürelere dikkat edilmelidir. İşçilik alacakları zamanaşımı ülkemizde ilgili kanun maddeleri ile düzenlenmiş olup alacakların en fazla 5 yıl içerisinde tahsil edilmesi gerekir.

İşçi Alacakları

İşçilerin çalışma şartlarına bağlı olarak birçok farklı alacak türü bulunabilir. Söz gelimi alacaklar arasında fazla mesai ücretleri kıdem tazminatı haftalık çalışma ücreti ya da benzeri alacaklar olabilir. Bu alacakların tahsili yapılarak kişilerin haklarının iadesi önemlidir. Bu aşamada alacakların tahsili için eğer kurum zamanında ödeme yapmaz ise bu durumda İşçilik alacakları zamanaşımı şartları ortaya çıkar.

Özellikle son zamanlarda ortaya çıkan uyuşmazlıklarda kişinin alacağının ne zaman ortaya çıktığı tespit edilerek işçilik alacakları zamanaşımı süresi ortaya konulur. İşçilerin alacaklarını normal yollar üzerinden tahsil edememeleri durumunda mahkeme yolu ile zaman aşımı süreleri göz önünde bulundurularak tahsili yoluna gidilir.

İşçilik Alacaklarının Zaman Aşımı Süresi

Kanunda iş ve işçilerin durumları ve hakları ile ilgili detaylar belirlenmiştir. Aynı zamanda tahsili yapılamayan alacakların İşçilik alacakları zamanaşımı ile ilgili hususlarda ön plana çıkar. Günümüzde bu alacakların tahsili aşamasında zaman aşımı sürelerini dikkate alarak öne çıkan hususlardan yararlanılması gerekir.

Söz konusu alacakların tahsisi hususunda ilgili merciler de yine zaman aşımı sürelerine dikkat ederek tahsilat yapar. Özellikle son zamanlarda ortaya çıkan anlaşmazlıklarda kişilerin alacaklarının tahsili için kanun maddelerine göre hareket edilerek çözüm oluşturulur. Aynı zamanda bu aşamada kanun maddelerini bilmek gerekir. Böylelikle kanuni yollar ile alacaklar tahsil edilmiş olur.

Yurt Dışında Yaşıyorsanız Tıklayınız
İnstagram