Kimler Ehliyet Alamaz?

Herkesin merak ettiği bir konu vardır: “Kimler ehliyet alamaz?” Bu sorunun cevabı sadece trafik kurallarını bilmek ya da yeterli sürüş becerilerine sahip olmakla sınırlı değildir. Trafikte güvenliğin temeli olarak kabul edilen sürücü belgesi, belli kıstaslara uyan bireylere verilmektedir. Adli sicil kaydından psikolojik sağlık durumuna kadar bir dizi faktör, ehliyet başvurusunun kabul edilmesinde veya reddedilmesinde önemli bir rol oynar. Bu yazıda, ehliyet alabilmek için gereken şartları, adli sicil kaydının ehliyet üzerindeki etkilerini ve ehliyet alımını engelleyen durumları detaylı bir şekilde ele alacağız.

Adli Sicil Kaydı Nedir ve Ehliyet Almaya Nasıl Etki Eder?

Ehliyet alabilmek için bir dizi şartın yerine getirilmesi gerekir ve bunlardan biri de adli sicil kaydında belirtilen suçlardan kayıt bulunmaması gerekmektedir. Peki, adli sicil kaydı nedir ve ehliyet alabilmek üzerindeki etkisi ne boyuttadır?

Adli Sicil Kaydı, kişinin işlediği ya da işlemiş olarak yargılandığı suçlarla ilişkili bilgileri içeren resmi bir belgedir. Bu kayıttaki bilgiler, bireyin yasal hak ve sorumluluklarını etkileyebilecek kritik öneme sahiptir.

Özellikle, kimler ehliyet alamaz sorusunun cevabını belirleyen unsurlardan biri, kişinin adli sicil kaydında hangi suçların kaydının bulunup bulunmadığıdır. Bazı suçlar, doğrudan ehliyet alma hakkını kısıtlayabilir veya tamamen engelleyebilir. Aşağıda, ehliyet almaya etki eden bazı durumlar özetlenmiştir:

Kimler ehliyet alamaz sorusunun cevabını tam olarak bilmek için kişinin mevcut adli sicil kaydının detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Bu süreç, yetkili kurumlar tarafından titizlikle gerçekleştirilen bir denetimi gerektirir. Bu denetim, hem toplumun güvenliğini hem de bireyin haklarını korumayı amaçlar.

Sürücü Belgesi Alabilmek için Aranan Şartlar Nelerdir?

Ehliyet almak isteyen adayların belirli ölçütleri karşılamaları zorunludur. Bu standartlar, trafik güvenliğini sağlamak ve adayların yeterli düzeyde bilgi ve beceriye sahip olmalarını garantilemek için konulmuştur. “Kimler ehliyet alamaz?” sorusunun cevabı aslında bu şartlara bağlı olarak değişebilir. İşte ehliyet alımı için gereken temel koşullar:

 • Yaş Şartı: Ehliye sınıflarına göre farklılık gösterebilecek yaş sınırlamaları mevcuttur. Faka şçyle ifade edilebilir ki; her ehliye sınıfı için en az 16 yaşından büyük olmak gerekmektedir. 18 yaşını doldurmamış şahısların veli veya vasilerinden muvafakatname alması gerekmektedir. 
 • Sağlık Durumu: Göz, kulak gibi duyu organlarının ve genel beden sağlığının sürüş yapmaya uygun olduğuna ilişkin doktor raporu almak gerekmektedir. 
 • Eğitim Durumu: Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir kursta Trafik, ilk yardım, motor ve sürüş derslerinden oluşan teorik ve pratik eğitimi başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
 • Adli Sicil Şartı: 918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 41. Maddesinde düzenlen suçlardan hüküm giymemiş olmak gerekmektedir. 

Bu şartlar genel olarak düşünüldüğünde, ehliyet alabilmek için bireyin hem fiziksel hem de psikolojik olarak sürücülüğe hazır olması beklenir. Dolayısıyla, tek başına bir adli sicil kaydının bulunması her zaman ehliyet alma hakkını doğrudan etkilemeyebilir. Ancak trafik güvenliğini tehdit edecek sabıka kayıtları olanlar için “kimler ehliyet alamaz” sorusunun cevabı netleşebilir. Her adayın bireysel durumu, ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmelidir.

Kimler Ehliyet Alamaz?

Ehliyet alabilmek her bireyin hakkı gibi gözükse de, belirli bazı durumlar ve koşullar çerçevesinde “kimler ehliyet alamaz” sorusunun yanıtı netleşir. Sürücü adayının ehliyet alabilmesi için;

 • İlgili yaş sınırının aşılmış olması gerekmektedir. 
 • Gerekli sınavları başarı ile tamamlanmış olması gerekmektedir. 
 • Sağlık durumunun sürüşe uygun olduğunun belgelenmesi gerekmektedir.

Ancak, yukarıda belirtilen şartları yerine getirse dahi, kimlerin ehliyet alamayacağına dair bazı kurallar bulunmaktadır:

 • Sağlık Durumu Yetersiz Olanlar: Sürücü olmaya engel sağlık problemleri bulunan kişiler. Örneğin; denge problemi olanlar, işitme problemi olanlar, Her iki gözü 120 dereceden az görenler, İleri derecede diyabet hastası olanlar, Organ yetmezliği, kronik baş dönmesi olanlar ehliyet alamayacaklardır.  
 • Akıl Hastalığı Olanlar: Akıl sağlığı yerinde olmayan ya da psikiyatrik bir rahatsızlığı bulunan bireyler ehliyet alamayacaklardır. 
 • Madde Bağımlılığı Bulunanlar: Alkol veya uyuşturucu madde bağımlılıkları bulunan kişiler ehliyet alamayacaklardır. 
 • Adli Sicil Kaydında belirtilen suçlardan hüküm giymiş olanlar: 918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 41. Maddesinde düzenlen suçlardan hüküm giymiş olan kişiler ehliyet alamayacaklardır. 

Bu koşullardan herhangi birinin varlığı, kişinin sürücü belgesi alma hakkını kısıtlayabilir. Bu durumda, adayın ehliye alabilmesi için bu engelleri aşması ya da yeterliliklerini kanıtlaması gerekmektedir. 

Ehliyet Almaya Engel Suçlar Nelerdir?

Ehliyet almak isteyen kişilerin dikkate alması gereken önemli faktörlerden biri de karşılarına çıkabilecek yasal engellerdir. “Kimler ehliyet alamaz?” sorusunun cevabı, kimi durumlarda işlenen suçlarla doğrudan ilgilidir. Herhangi bir kişinin ehliyet alabilmesi için temiz bir adli sicil kaydına sahip olması beklenir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 41/1-e maddesine göre;

“ Adli sicilinde, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması” gerekmektedir.

İlgili maddeye göre aşağıda yazılı olan suçlardan hüküm giymiş olanlar ehliyet alamayacaklardır. 

 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 188, 190 ve 191. maddelerinden hüküm giymiş olanlar, (Uyuşturucu kullanma, bulundurma, üretme ve ticareti )
 • Kaçakçılık suçlarından hüküm giymiş olanlar, 
 • 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giymiş olanlar ehliyet alamayacaklardır.  (Ruhsatsız silah taşıma ve kullanma)

Bu suçlardan herhangi biriyle mahkûmiyet almış kişilerin ehliyet başvuruları ret ile sonuçlanacaktır. Bu nedenle, “kimler ehliyet alamaz?” sorusu kapsamında, kişisel durumlara ve mevzuata göre net bir yanıt vermek gerekmektedir.

Ehliyet alamayacak kişilere dair kararlar, yargı mercileri ve ilgili kurumlar tarafından verilen bilgilere dayanmakta olup, bu kararlar adli sicil kaydına işlenen kayıtlarla beraber değerlendirilir. Bu suçlar, ehliyet alım sürecinde büyük bir engel teşkil etmekte ve adayların bu süreçte karşılaşabilecekleri yasal sorunların başında gelmektedir.

Adli Sicil Kaydı Bulunan Kişilerin Ehliyet İşlemleri

Ehliyet almak isteyen adayların merak ettiği bir konu da adli sicil kaydının ehliyet alabilme üzerindeki etkileridir. “Kimler ehliyet alamaz?” sorusu genellikle bu bağlamda sıklıkla yöneltilir. Adli sicil kaydı bulunan kişiler, ehliyet almalarına engel teşkil edebilecek durumları açıkça anlamak durumundadırlar.

 • Adli Sicil Kaydının İncelenmesi: Ehliyet başvurularında adli sicil kaydı sistematik bir şekilde incelenir. Buna göre, sicilde bulunan bazı suç kayıtları, sürücü belgesinin verilmesine engel olabilecektir. 
 • Önemli Suç Kategorileri: Trafik güvenliğini doğrudan tehdit eden suçlar veya uyuşturucu kullanımı gibi suçlar, ehliyet alımını etkileyebilir.
 • Kanuni Prosedürler: Eğer adli sicil kaydında ehliyet alımına engel teşkil eden bir madde varsa, ilgili kişilerin hukuki yollara başvurarak bu kayıtları temizlemeleri gerekebilir.

Bu süreçte, “Kimler ehliyet alamaz?” sorusunun yanıtını düzgün bir şekilde belirlemek için yapılan araştırmada, adli sicil kaydındaki bilgilerin güncel olması ve doğru yorumlanması kritik önem taşır. Adli sicil kaydı ehliyet işlemlerine etki ederken, kişinin geçmişteki hatalarının değil, mevcut durumları bağlamında değerlendirilmesi esastır.

Ehliyet Başvurusunda Adli Sicil Kaydı Temizleme Süreci

Ehliyet almayı hayal eden ancak adli sicil kaydı bulunan vatandaşlar için en önemli konulardan biri bu kaydın ehliyet başvurusuna etkisidir. Öncelikle şunu bilmekte fayda var; kimler ehliyet alamaz sorusunun yanıtlarından biri de adli sicil kaydı olan bireylerdir. Ancak bu kaydı temizleme ve ehliyet alma hakkı kazanma şansınız da bulunmaktadır. Peki, adli sicil kaydı temizleme süreci nasıl işler?

 • Adli Sicil Kaydının Sorgulanması: Ehliyet başvurusunda ilk adım, adli sicil kaydınızın araştırılmasıdır. Bu kayıtta ehliyet almanızı engelleyebilecek bir durum varsa, adli sicil kaydınızın temizlenmesi için gerekli başvuruları yapmanız gerekecektir. Fakat söz konusu başvurunun yapılabilmesi için birtakım şartların mevcut olması gerekmektedir. Adli sicil kaydının silinebilmesi için öncelikle hükmün infazının tamamlanmış olması gerekmektedir. 
 • Hükümlülük Süresinin Tamamlanması: Bazı suç kayıtları belirli bir süre sonunda temizlenebilir. Bu sürenin tamamlanmış olması gerekmektedir.
 • Yasal Haklarınızın Kullanılması: Kanunen belirlenen sürelerde adli sicil kaydını silmek için başvuruda bulunabilirsiniz. Haklarınızı iyi bilmek, süreci hızlandıracaktır.
 • Resmi Başvuru: Gerekli belgeler ile Adalet Bakanlığına veya ilgili mahkemeye resmi bir başvuru yapmanız gerekmektedir.

Kimler ehliyet alamaz” sorusunu merak eden adaylar için, başvuru sürecinde adli sicil kaydını temizletmek mümkündür. Ancak bu sürecin kişisel duruma ve işlenen suçun niteliğine göre değişkenlik gösterebileceğini akılda tutmak önemlidir.

Adli Sicil Kaydı Olan Kişilerin Ehliyet Yenileme Durumları

Ehliyet yenileme süreci, belirli zaman aralıklarında her sürücünün karşılaştığı bir durumdur. Ancak “Kimler ehliyet alamaz?” sorusunun cevaplarından biri olarak adli sicil kaydı olan kişilerin süreçte bazı farklılıklar yaşayabileceğini belirtmek önemlidir. Adli sicil kaydı olan kişiler; işledikleri suçun niteliğine ve mahkeme kararlarının sonuçlarına bağlı olarak ehliyet yenileme işlemlerinde zorluklarla karşılaşabilirler.

 • Adli Sicil Kaydı ve Ehliyet Yenileme: Ehliyet yenileme sırasında adli sicil kaydı kontrolden geçer ve bazı suç kayıtları sürücü belgesinin yenilenmesini engelleyebilir.
 • Ehliyet Yenilemede Dikkat Edilmesi Gerekenler: Kimler ehliyet alamaz sorusuna cevaben, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12’nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giymiş olanlar ehliyet yenilemede de birtakım engeller ile karşılaşabileceklerdir. 

Her ne kadar bazı sicil kayıtları ehliyet yenileme işlemine mani olsa da, kaydın silinmesi veya lehine mahkeme kararı çıkması gibi gelişmeler, yenileme işlemlerine olumlu yönde etki edebilir. Özellikle sicil kaydının temizlenmesi süreci tamamlandığında, kişi gerekli diğer şartları da sağlıyorsa ehliyetini yenileme hakkına kavuşabilir. Bu nedenle, adli sicil kaydı olan sürücülerin yenileme sürecine başlamadan önce durumlarını bir avukat aracılığı ile değerlendirmeleri faydalı olacaktır. 

Denetimli Serbestlikte Olan Kişi Ehliyet Alabilir Mi?

Ehliyet alabilmenin bazı temel şartları vardır ve bu şartların biri de adli sicil durumudur. Peki, “kimler ehliyet alamaz” sorusuna yanıt arayanlar için denetimli serbestlik durumu belirleyici midir? 

Kişilerin ehliyet alabilmesi ya da ehliyetlerini yenilemesi için adli sicil kaydında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan kayıt bulunmaması gerekmektedir. 

Şahısların bahse konu suçlardan hükümleri mevcut ise; söz konusu hükümlerin infazının tamamlanması aşamasından sonra kişiler adli sicil kaydının silinmesi talebinde bulunabileceklerdir. Bu halde adli sicil kaydı temizlenen şahıslar ehliyet başvurusu yapabilecek ya da ehliyetlerini yenileyebileceklerdir. 

Fakat karıştırılmaması gereken husus şudur; hükmün tamamının infaz edilmesi ile kast edilen kişinin hak ederek tahliye olmuş olmasıdır. Denetimli serbestliğe ayrılmak veya şartlı tahliye ile serbest bırakılmak adli sicil kaydının silinmesi için yeterli değildir.

Psikiyatri Hastaları Ehliyet Alabilir Mi?

Psikiyatrik bozukluklara sahip bireylerin ehliyet alabilmeleri, hastalığın türü ve şiddetine göre değişkenlik göstermektedir. Ancak genel olarak, “Kimler ehliyet alamaz?” sorusu kapsamında, trafik güvenliğini olumsuz etkileyebilecek bazı psikiyatrik rahatsızlıkları olan kişiler bu haklarından yoksun bırakılabilirler. 

Bu gibi rahatsızlıklar, sürücünün trafikte gerekli refleksleri gösterememesine sebep olabileceği için, sürücü belgesi verilmesi riskli bulunabilir. Öte yandan, hastalığın kontrol altında tutulduğu, tedaviyle günlük faaliyetlerin aksatılmadığı durumlar da mevcuttur. Bu sebeple her bireyin durumu doktor raporu ile ayrı ayrı değerlendirilir.

Ehliyet alabilme şartlarını belirlenirken, psikiyatri uzmanlarının görüşleri ve hastanın mevcut durumunun değerlendirilmesi önemlidir. Şayet psikiyatrik rahatsızlığı olan kişi, gerekli tedaviyi almakta ve bu durum raporlarla belgelendirilmekteyse, ehliyet başvurusunda bulunabilir. Ancak “Kimler ehliyet alamaz?” sorusu, doktor raporları ve yasal düzenlemeler ışığında değerlendirilmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Ehliyet almak için sağlık kriterleri nelerdir?

Ehliyet alabilmek için belli başlı sağlık koşullarını karşılamak gerekmektedir. Örnek olarak, adayların göz, kulak gibi duyu organlarının yeterli düzeyde işlev görmesi, epilepsi gibi nöbet geçirme riski taşıyan hastalıklarının olmaması, ruhsal ve psikolojik sağlık açısından belirli kriterleri taşımaları gerekmektedir. Bu noktada kimler ehliyet alamaz sorusu da cevaplanmış olmaktadır. Ayrıca, diyabet veya hipertansiyon gibi kronik hastalıkları olan adayların, hastalıklarını kontrol altında tutacak tedaviye uyum göstermeleri ve tedbirli olmaları beklenir. Hekim onayı ile bu tür hastalıkları olan kişilerin ehliyet alabilmeleri mümkün olabilir.

Alkol veya uyuşturucu bağımlılığı ehliyet almayı engeller mi?

Evet, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı olan kişiler, bağımlılıkları aktif olduğu sürece ehliyet alma haklarından mahrum kalırlar. Yani kimler ehliyet alamaz sorusunun yanıtıdır. Bu durumun tespiti, sağlık raporu veya ilgili kurumlar tarafından yapılabilmektedir. Tedavi görmekte olan ve uzman doktor tarafından uygun görüldüğü takdirde belirli koşullar altında ehliyet alınabilir; ancak bu, yetkili makamların vereceği karara bağlıdır.

Ehliyet için gerekli yaş sınırı nedir?

Türkiye’de ehliyet almak için getirilin yaş sınırı ehliyet sınıflarına göre değişkenlik gösterebilmektedir. 

A116 yaş
A218 yaş
A20 yaş
B18 yaş
BE18 yaş
C118 yaş
C1E18 yaş
C21 yaş
CE21 yaş
D121 yaş
D1E21 yaş
D24 yaş
DE24 yaş

Adayların yaşlarını kanıtlayabilecek resmi bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport vs.) ibraz etmeleri zorunludur.

Sürekli ilaç kullanımı ehliyet almayı etkiler mi?

Sürekli ilaç kullanımı, ilacın türüne ve kişinin bu ilacı kullanırken gösterdiği reaksiyonlara göre ehliyet almayı etkileyebilir. Uzun süreli tedavi gerektiren bazı ilaçlar dikkat eksikliği, halsizlik veya reaksiyon zamanında yavaşlamaya sebebiyet verebilir. Bu tür etkileri olan ilaçlar kullanan kişilerin ehliyet almaları, trafik ve sağlık güvenliği açısından sakıncalı olabilir. Sağlık raporunda bu durum belirtilir ve kişinin ehliyet alıp alamayacağına dair bir değerlendirme yapılır.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara