Mersin Cinsel İstismara Bakan Avukatlar

Mersin cinsel istismara bakan avukatlar arasından en iyisi diye bir şey yoktur. Sadece cinsel suçlarda tecrübeli mersin cinsel suç avukatı vardır. O halde yapmanız gereken tek güvendiğiniz bir cinsel suçlara bakan avukat ile çalışmak ve en yüksek standartlarda elde etmek olacaktır. Cinsel istismar, başta kadınlar olmak üzere kişilere yönelen oldukça ciddi suçlardan bir tanesidir. İnsanların bu tür olumsuzluklarla karşı karşıya kalması nedeniyle yaşadıkları sorunları ortadan kaldırmaları adına psikolojik ve hukuki destek almaları gerekir.

Cinsel istismarı yapan veya mağdurun yaşamını olumsuz etkileyen bu kimselerle ilgili hukuki sürecin titizlikle takip edilmesi gerekmektedir. Özellikle adil bir sonucun ortaya çıkması adına mutlaka başarılı çözümlerden faydalanmak gerekir. Cinsel istismar, yalnızca bireyin psikolojisini derinden yaralayan bir suç değil, aynı zamanda karmaşık hukuki süreçleri de beraberinde getiren bir vakadır. Mersin cinsel istismara bakan avukatlar, bu hassas davalarda mağdurun yanında güçlü bir savunma oluşturarak adalete ulaşmasında kritik bir role sahiptir.

Profesyonel ve deneyimli bir hukuk desteği ile cinsel istismar suçlarına hızlı ve etkin bir müdahalede bulunmak ve mağdurların haklarını korumak mümkündür. Bu yazımızda, Mersin’deki cinsel istismar davalarda avukat seçiminin önemine, avukatların görevlerine ve savunma stratejilerine değinerek mağdurların bilinçlenmesine katkıda bulunacağız.

Sayfa İçeriği

Mersin Cinsel Suçlar Avukatı

Cinsel suç davaları hem davalıyı hem de davacıyı derinden etkileyen ve son derece hassas olan davalardır. Bu noktada Mersin cinsel suçlar avukatı seçiminde titiz davranılmalı ve bu alanda profesyonel kişiler ile iletişime geçilmelidir. Mersin cinsel suç avukatı olarak kastedilen cinsel suçlarda uzmanlaşmış avukattır. Cinsel suçlar Türk Ceza Kanununda yer almaktadır. Bu sebeple ceza avukatı ile ilgilenen bir çok avukat bu davalara bakabilmektedir. Burada önemli olan güvendiğiniz avukat olmasıdır.

Mersin Cinsel Suçlar Avukatı İletişim Bilgileri

Mersin’de Cinsel İstismara Bakan Avukatların Seçimi

Mersin cinsel istismara bakan avukatlar, tarafların ve tarafların yakınlarının en zor zamanlarında yanında olmakla yükümlü hukuk profesyonelleridir. Bu tip bir dava, hassasiyet ve uzmanlık gerektirir. Avukat seçerken dikkate alınması gereken bazı önemli noktalar:

 • Hukuki Bilgi ve Tecrübe: Cinsel istismar davalarında uzmanlaşmış bir avukatın, alanında geniş bir bilgi birikimine ve çok sayıda dava tecrübesine sahip olması büyük bir önem taşır. Cinsel suçlar özel bir alandır.
 • Gizlilik: Mersin cinsel istismara bakan avukatlar, müvekkillerinin mahremiyetine saygı göstermeli ve işleri gereği öğrendikleri bilgileri gizli tutmalıdır. Bu zorunluluk avukatlık kanunundan gelmektedir.
 • İletişim Becerileri: Avukatın, taraflar ile etkin bir iletişim kurabilmesi, sürecin daha az stresli geçmesine yardımcı olacaktır.
 • Savunma Stratejisi: Her cinsel istismar davası benzersizdir ve avukat, her dava için özel bir savunma stratejisi geliştirebilmelidir.
 • Erişilebilirlik: Davanın tüm sürecinde avukata kolayca ulaşabilmek, hem güven verir hem de dava takibi açısından önemlidir.

İyi bir Mersin avukat seçimi yapabilmek için, avukata yukarıda sayılan kriterleri karşılayıp karşılamadığını sorun ve önceki cinsel istismar davalarındaki başarılarına dair bilgi isteyin. Unutmayın, doğru avukat tercihi, adaletin yerini bulmasında kritik bir rol oynayacaktır.

Mersin Cinsel İstismara Bakan Avukatlar Neler Yapar?

Mersin cinsel istismara bakan avukatlar odaklanan ve mağdurların yaşadıkları durumu giderme amacı güden avukatların hizmetleri oldukça değerlidir. Sadece cinsel istismar suçunun ortadan kaldırılması değil aynı zamanda bu suçu işleyenin cezalandırılması da temel amaçtır. Çünkü bu suç tekrar etmesi halinde başka mağdurların da ortaya çıkmasına neden olabilecek türden bir durumdur. Bu noktada cinsel istismara bakan avukatlar gerek sanık, gerekse mağdur tarafında savunma yapar. Buradaki amaç maddi gerçeğin ortaya çıkmasıdır.

Siz de cinsel bir istismara maruz kalmış ya da kalan bir yakınınız için destek arayan biriyseniz, böyle bir suç işlediyseniz yada böyle bir suçun işlendiğine dair iftirada bulunuluyorsa doğru avukatla iş birliği yapmalısınız. Mersin’de cinsel istismar suçunun ortadan kaldırılması adına hizmet alacağınız mersin cinsel suçlar avukatları olarak hukuki açıdan sizi desteklerken psikolojik manada da destek sağlar. Bu sayede de başarılı çözümlerden fayda elde etmek mümkün olur.

Mersin Cinsel İstismara Bakan Avukatlar Olarak Verdiğimiz Hizmetler

Mersin’de cinsel istismar davaları, hassasiyet gerektiren konuların başında gelir. Bu süreçte Mersin cinsel istismara bakan avukatlar, her iki tarafında haklarını korumak ve en iyi hukuki desteği sağlamak adına bir dizi görevi yerine getirirler. İşte bu görevlerden bazıları:

 • Hukuki Danışmanlık: Tarafların hakları konusunda tam ve doğru bilgilendirilmesini sağlamak.
 • Delil Toplama: Davanın sağlam bir zeminde ilerlemesini garanti altına almak için gerekli delillerin toplanması sağlamak.
 • Dava Takibi: Mahkeme süreçlerinin yakından takip edilmesi ve gereken hukuki işlemlerin zamanında yapılması.
 • Savunma Hazırlığı: Tarafların menfaatlerini en iyi şekilde temsil edebilmek için kuvvetli ve etkili bir savunma stratejisi geliştirilmesi.
 • Savunmanın Verilmesi: Gerçeği en doğru şekilde karar merciine sunumu.
 • Ceza evinde Destek: Tutuklu yargılamalarda tutuklu sanığa cezaevinde destek olmak, savunmasını uzaktan hazırlamak.
 • Gerçeğin ortaya çıkartılması: Her dava için gerçeğin çıkartılması, bir ceza alınacak olsa bile fazla cezanın önlenmesi önemlidir.

Bu sebeple cinsel suçlara bakan avukatlar gerçeğin ortaya çıkartılması için gerekli tedbirleri uygular. Cinsel istismar davalarında uzmanlaşmış avukatlar, bu zorlu süreçte taraflara güven verir ve onların sesi olur. Mersin cinsel istismara bakan avukatlar olarak amacımız, yasal haklarınızın tam anlamıyla korunmasını ve adaletin yerine getirilmesini sağlamaktır.

Cinsel İstismar Suçlarına Genel Bakış ve Hukuki Süreçler

Cinsel istismar; mağdurların ruh ve beden bütünlüklerine yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen ciddi bir suçtur. Mersin cinsel istismara bakan avukatlar, bu tür suçlara karşı mücadelede önemli bir rol oynarlar.

Hukuki süreçler ise şu şekilde işler:

 • Soruşturma Aşaması: Bu dönemde polis veya jandarma soruşturmasının ardından savcılığa intikal eder. Mersin cinsel istismara bakan avukatlar bu safhada delillerin toplanmasında ve korunmasında etkin bir işlev görür. Ayrıca ilk ifade verilirken muhakkak bir avukat eşliğinde ifade vermek çok önemlidir. Unutmayın ki ilk ifade de bir çelişki tüm davayı etkileyecektir.
 • Kovuşturma Aşaması: Savcılığın iddianame hazırlaması ile başlar ve mahkemede yargılama sürecini kapsar. Bu aşamada mahkemeye sunulacak delillerin toplanması, tanık ifadeleri, adli tıp raporları gibi kanıtların belirlenmesidir. Ayrıca bu aşamada savunmalar alınır. Avukatlar, bu süreçte delillerin adil ve hukuka uygun şekilde ele alınmasını sağlar.
 • Karar Süreci: Davanın görüldüğü ve kararın verildiği aşamadır. Mersin cinsel istismara bakan avukatlar, burada müvekkillerini savunur ve mağdurların haklarını temsil eder.

Bu suç türünde, hukuki süreçler karmaşık ve hassas olduğundan, deneyimli avukatlar bu sürecin her adımında hızlı ve etkili stratejiler geliştirmelidir. Dolayısıyla, Mersin cinsel istismara bakan avukatların rolü hayati öneme sahiptir.

Cinsel İstismar Davasında Delil Toplama ve Dosya Hazırlık Süreci

Cinsel istismar davaları,  hem tarafların yaşadığı travma hem de hukuki karmaşıklıkları nedeniyle hassasiyet gerektiren davalardır. Bu tür davalarda başarılı bir savunma stratejisi geliştirebilmek için Mersin’deki cinsel istismara bakan avukatlar tarafından titiz bir delil toplama ve dosya hazırlığı süreci yürütülmektedir.

Öncelikli Adımlar:

 • Mağdurun ifadesinin alınması ve olayın detaylarının netleştirilmesi.
 • Tıbbi raporlar, güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık ifadeleri gibi kanıtların toplanması.

Hukuki Belge Hazırlığı:

 • Suçun niteliğine uygun hukuki dile dökülmesi ve gerekli hukuki evrakların hazırlanması.

Savunma Stratejisi Planlama:

 • Elde edilen deliller ışığında savunma veya iddia stratejisinin planlanması.
 • Olayın psikolojik ve sosyal etkilerini dikkate alan hukuki yaklaşımların benimsenmesi.

Mersin cinsel istismara bakan avukatlar tarafından, bu süreç dikkat ve hassasiyetle yürütüldüğünde, adaletin gereği olan sonuçların elde edilmesine önemli bir katkı sağlanmaktadır. Savcılık aşamasından mahkeme sürecine kadar olan bu evrede, tarafların haklarının en iyi şekilde korunması amaçlanmaktadır.

Cinsel İstismar Davalarında Savunma Stratejileri ve Temel Savunma Hakları

Cinsel istismar davalarında savunma stratejilerini belirlerken, Mersin cinsel istismara bakan avukatlar detaylı bir analiz süreci yürütürler. Temel savunma haklarını korumanın yanı sıra, suçsuz olduğunu iddia eden bireylerin haklarını en iyi şekilde savunmak için gerekli adımlar atılır. İşte bu süreçte avukatlar tarafından üzerinde durulan bazı noktalar:

Kanıt İncelemesi:

 • İddianamede yer alan deliller titizlikle incelenir.
 • Tanık ifadeleri ve olay yeri tespitleri gözden geçirilir.

Hukuki Hakların Bilgilendirmesi:

 • Müvekkillere, yasal hakları açıkça anlatılır ve her aşamada bu haklar koruma altına alınır.

Savunma Stratejisinin Oluşturulması:

 • Suçlamaların ağırlığı ve dosyadaki deliller dikkate alınarak savunma hattı belirlenir.
 • Mersin cinsel istismara bakan avukatlar, müvekkilin haklarını ve itibarını koruyacak savunma tekniklerini uygularlar.

Bu süreçte, Mersin cinsel istismara bakan avukatlar tarafından hazırlanan savunma, müvekkilin en fazla fayda sağlayacağı şekilde oluşturulur. Unutulmamalıdır ki, her bireyin adil bir yargılanma hakkı vardır ve bu, cinsel istismar iddialarında bile geçerlidir. Genel olarak, güçlü bir savunma stratejisi ve temel hukuki hakların bilinci, cinsel istismar davalarında başarıya ulaşmak için kritik öneme sahiptir.

Cinsel Suçlara Bakan Avukatlar Nasıl Savunma Yaparlar?

Mersin cinsel istismara bakan avukatlar, savunma stratejilerini belirlerken, hem yasaların sağladığı hakları korumak hem de müvekkilinin en iyi şekilde temsil edilmesini sağlamak için titizlikle çalışırlar. Cinsel istismar suçlamasıyla karşı karşıya kalan kişiler için savunma yaparken izlenen temel adımlar aşağıdaki gibidir:

 • Kapsamlı İnceleme: Kanıt olarak sunulan delillerin detaylı bir analizi yapılır. Bu, olayın meydana geliş biçimine ve ilgili kanıtlara göre yapılır.
 • Eksik noktalarda yeni deliller ister: Mahkeme tüm delilleri toplamamış olabilir, eksik kalan bir delillin olması durumunda bu delili savunması için ister.
 • Olayları Basit bir hale getirir: Karışık olayları oluş sırasına göre sıralar. Basit bir hale getirir.
 • Delileri çürütür: Zararsız, çürütülebilir veya yasal olmayan delillerin dava sürecinden çıkarılmasını sağlamak için çaba gösterilir.
 • Tanık İfadelerini çürütür: Duruşmada, mağdur veya tanıkların ifadelerinin tutarlılığı ve güvenilirliği sorgular, gerekli itirazları yapar.
 • Hukuksal Argümanlar geliştirir: Müvekkilin iddiaları çürütmek ve hukuki savunmayı güçlendirmek adına, hukuksal argümanlar ve itirazlar geliştirilir.
 • Yargı kararları bulur: Kanunda boşluk bulunan bir çok konu Yargıtay kararları ile açığa kavuşturulur. Bu noktada avukat bu Yargı kararlarını mahkeme heyetine hazırlayarak dikkatlerine sunar.

Dava Sürecinde Karşılaşılabilecek Zorluklar ve Üstesinden Gelmek

Cinsel istismar davaları, mağdurlar için son derece duygusal ve karmaşık süreçler olabilir. Ayrıca ispatı zor olaylar gerçekleşmiş olabilir. Mersin cinsel istismara bakan avukatlar olarak, bu zorluğu anlıyor ve müvekkillerimizin hukuki süreçte karşılaşabileceği engelleri aşmalarına yardımcı oluyoruz.

İşte karşılaşılan bazı zorluklar ve bunların üstesinden gelme yolları:

 • Duygusal Travma: Mağdurun yaşadığı travmanın yeniden canlanması, duruşmalar sırasında psikolojik zorluklara sebep olabilir. Çözüm: Uzman psikolojik destek ve avukatınızın yanınızda olması, bu süreçteki yükü hafifletebilir.
 • Yargı Sürecinin Uzunluğu: Davaların uzun sürmesi, mağdurun psikolojisini ve davanın sonuçlarını olumsuz etkileyebilir. Çözüm: Stratejik planlama ve etkin dosya yönetimi ile hızlanan süreçler.
 • Kamuoyu Baskısı ve Önyargı: Toplumsal önyargılar ve basın baskısı, davanın objektif değerlendirilmesini zorlaştırabilir. Çözüm: Gizlilik prensiplerine sadık kalarak ve profesyonelce davranarak bu tür baskıların etkilerini azaltmak.

Unutmayın, Mersin cinsel istismara bakan avukatlar olarak sizin yanınızdayız ve dava sürecinde karşılaşacağınız zorlukların üstesinden gelmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Her aşamada sizlere destek olmak bizim temel görevimizdir.

Cinsel Suçlarda Delillerin Değerlendirilmesi

Cinsel suçlar genelde iki kişi arasında gerçekleşmekte olup gene de kamera kaydı ve tanık çok fazla bulunmamaktadır. Cinsel suçlarda mağdurun beyanları esas olup fakat hüküm kurmaya tek başına yeterli değildir. Yargılama yapılırken, mağdurun ifadelerinin tutarlılığı ve olayın hayata akışının uygunluğunun tespiti yapılmaktadır. Cinsel suçlar niteliği itibariyle kanıtlanması zor suçlardır. Hukuk büromuz gerek sanık gerekse mağdur müdafiliğini “Gizlilik” prensibini temel alarak en iyi şekilde hizmet vermektedir.

Cinsel suçlarda yukarıda açıklandığı gibi somut delillere ulaşmak zor olduğu için tüme varım tümden gelim teknikleri uygulanmaktadır. Bu noktada fail ile mağdurun arasında bir husumet olup olmadığı, mağdurun olay öncesi sanığı tanıyıp tanımadığı ve mağdurun beyanlarının tutarlı olup olmadığı önem taşımaktadır. Ayrıca aşağıda daha detaylıca bahsedeceğimiz olayın hayatın olağan akışına uygunluk testidir.

Cinsel suçlarda bir önemli kıstasta iddia edilen olayın hayatın olağan akışına uygunluğunun testidir. Örneğin bir öğretmenin sınıfta bir öğrenciye karşı cinsel saldırıda bulunduğu iddiası. Burada sınıf içinde kalabalık bir ortamda kimse görmeden cinsel saldırıda bulunulduğu iddia ediliyorsa, olayın şartlarından olayın oluşmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu savunulabilmektedir.

Cinsel Suçlarda Dava Türleri

Cinsel suçlar Türk Ceza Kanununda düzenlenmiş olup 4 başlık altında toplanmaktadır. Bunlar; cinsel istismar suçu, cinsel saldırı suçu, cinsel taciz suçu ve reşit olmayan cinsel ilişki suçudur. Mersin Cinsel Suçlar Avukatı ile cinsel suçlara bakan avukat kastedilmektedir. Cinsel istismar, bireyin kendisi istemediği halde farklı bir kişinin cinsel isteklerine maruz kalması ve mecbur edilmesi olarak ifade edilebilir.

Bu bağlamda cinsel suçlar; karşı tarafın hiçbir şekilde rızası olmadan zor kullanmak yolu ile cinsel ilişkiye zorlamak, tecavüz etme ve taciz etme eylemlerinin gerçekleşmesi olarak ifade edilmektedir. Ayrıca rıza olsa da yaş küçüklüğü sebebiyle de cinsel suçlar oluşabilmektedir. Toplumumuzda hem her yaştan ve konumdan kişinin maruz kaldığı bir durum olan cinsel istismar ağır suçlar arasında yer almaktadır. Bu bağlamda cinsel suçlar; cinsel taciz, cinsel saldırı, çocuk cinsel istismarı ve reşit olmayan ile cinsel ilişki olarak 4 farklı başlıkta toplanmaktadır.

 • Cinsel Saldırı Suçu
 • Cinsel Taciz Suçu
 • Çocukların Cinsel İstismarı Suçu
 • Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu

Cinsel Saldırı Suçu

Cinsel saldırı Türk Ceza kanunun 102. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu suç basit cinsel saldırı suçu ve nitelikli cinsel saldırı suçu olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Basit cinsel saldırı suçu: Mağdurun bedenine cinsel arzular ile temasta bulunmaktadır. Cinsel saldırı suçunun basit haline sarkıntılık suçu da denmektedir. Bu suça örnek olarak bir kimseye dokunmak ve öpmek gösterilir. Nitelikli cinsel saldırı suçu ise: vücuda organ ve sair bir cisim sokulması suretiyle fiilin gerçekleştirilmesi halidir.

Cinsel Taciz Suçu

Cinsel taciz Türk Ceza kanunun 105. Maddesinde düzenlenmiştir. Mağdura karşı herhangi bir temas olmaksızın söz ve davranışlarla gerçekleşen suçtur. Cinsel saldırı suçundan bedensel temas ile ayrılır. Bedensel temas olduğunda cinsel saldırı, olmadığında cinsel taciz suçu oluşmaktadır. 18 yaşının altında kişiye karşı işlenmesi halinde çocuğun cinsel istismarı suçunu oluşturur. Cinsel taciz ile cinsel saldırı suçları uygulamada sık sık karıştırılmaktadır. Bu konuda açıklayıcı Yargıtay kararlarına bakılarak karar verilmesi gerekmektedir. İnternet üzerinden konuşulan birine cinsel içerikli görüntüler yada ses kayıtları göndermek cinsel taciz suçunu oluşturmaktadır.

Çocukların Cinsel İstismar Suçu

Çocukların cinsel istismarı suçu Türk Ceza Kanunun 103. maddesinde düzenlenmiştir. 18 Yaşını tamamlamamış kişiye karşı rızası dışında karşı bedensel temasta bulunmak suretiyle gerçekleşen suçtur.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu

Reşit Olmayanla Cinsel ilişki suçu Türk Ceza Kanunun 104. maddesinde düzenlenmiştir.15-18 yaş arasındaki çocukla cinsel ilişkiye girmek suretiyle işlenen suçtur. Bu suçun diğer suçlardan ayrılan özelliği mağdurun rızası ile bu eylemi gerçekleştirmesidir. Rızası dışında bu eylemin gerçekleştirilmesi halinde çocukların cinsel istismarı suçu oluşacaktır.

Yargıtay’ın Cinsel Suç Saydığı Fiillere Örnekler

 • Cinsel ilişkide bulunmayı teklif etme
 • Cinsel amaçlı el hareketi yapma, yada cinsel organını gösterme
 • Cinsel içerikli mesaj atma
 • Cinsel organının fotoğrafını yollama
 • Otobüste cinsel organına el uzatma
 • 18 yaşından küçük kişilerle cinsel birlikte olma
 • Mağdura cinsel amaçlı sözlerde bulunma, örneğin “Sevişelim mi?” yada fıstık, güzelim vb…
 • Cinsel saldırıda bulunma

Mersin Cinsel İstismara Bakan Avukatları Ücretleri

Mersin’de cinsel istismar suçu ile alakalı hukuki bir destek almak istiyorsanız hukuki desteğe yönelik doğru bir fiyatlandırma ile hizmetlere başvurmanız gerekir. Bu noktada Mersin barosuna kayıtlı birbirinden değerli avukatlar bulabileceğinizi ifade edebiliriz. Cinsel istismara bakan avukat ücretleri her yıl değişmekte olup bu ücretlerin alt sınırına avukatlık asgari ücret tarifesinden bakabilirsiniz.

Mersin cinsel istismara bakan avukatlar seçiminizi yaparken ücretleri çok düşünmemeniz gerekir. Zira bu avukatlar size kaliteli hizmetler sunmayı amaçlarken aynı zamanda da bütçenizi de çok zorlamayacak çözümlere olanak sağlar. Size de ayrıcalıklarla dolu bir hizmetten fayda elde etmek kalır. O halde Mersin cinsel istismara bakan avukatlar arasından hemen birini tercih etmelisiniz! Bütçe dostu ve profesyonel avukatlar bulunmaktadır. Bunun yanında cinsel suçların bir çocuğunun Ağır Ceza Mahkemesinde görüldüğünü, Ağır ceza mahkemesinde görülen davaların diğer davalardan daha yüksek fiyatlarda olduğunu söylemek isteriz. Bir dava ne kadar zor ise dava ücreti de o kadar yüksek olacaktır.

Mersin cinsel istismara bakan avukatlar, cinsel yollar ile işlenen tüm davalar ile ilgilenen avukatlar olarak ifade edilmektedir. Bu suçlara cinsel taciz, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun cinsel istismarı, cinsel saldırı dahil hepsi girmektedir.

Cinsel Suçlara Uygulanan Cezalar

Çocuğun cinsel istismarı suçu çeşitli şekillerde ortaya çıkmaktadır. Genel olarak on beş yaşından küçük olan çocuklara karşı yapılan cinsel istismar, on beş yaşını doldurmuş ancak akli melekeleri henüz olgunlaşmamış olanlara karşı yapılan ve on beş yaşını doldurmuş olup iradesi yerinde olan çocuklara karşı zorla veya tehdit ile yapılan cinsel istismar direkt kanunda suç kabul edilmekte ve cezası bulunmaktadır.

Bunun yanı sıra çocuğa yönelik cinsel istismar doğrudan cinsel istek amacıyla bedensel temas yolu ile gerçekleşir ise farklı ceza verilmekte, taciz yoluyla bedensel temas olmadan sadece sözlü bir şekilde istismar yapılır ise daha farklı bir ceza verilmektedir. Genel olarak çocuğa yönelik cinsel istismar suçu 8 yıl ile 15 yıl arası hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. Sarkıntılık veya taciz yolu ile gerçekleşen cinsel istismar suçu ise 3 ile 8 yıl arası hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. Cinsel Suçlara Uygulanan Cezalar Şöyle Sıralanabilir:

Cinsel Saldırı Suçu Cezası5 yıldan 10 yıla kadar
Sarkıntılık Düzeyinde Cinsel Saldırı Suçu Cezası2 yıldan 5 yıla kadar
Çocukların Cinsel İstismarı Suçu Cezası8 yıldan 15 yıla kadar
Sarkıntılık Düzeyinde Cinsel İstismar Suçu Cezası3 yıldan 8 yıla kadar
Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Cezası2 yıldan 5 yıla kadar
Cinsel Taciz Suçu Cezası3 aydan 2 yıla kadar

Sıkça Sorular Sorular

Cinsel Taciz Suçunu İspat Etmek İçin Ses ve Görüntü Kaydı Yapılabilir mi?

Yargıtay yerleşik içtihatları uyarınca iddiasını ispatlama ve kaybolma olasılığı bulunan delilinin muhafazasını sağlama amacıyla yapılan kayıtlar hukuka uygundur. Bu noktada bir mağdurun cinsel tacize ilişkin eylemleri gizli kamerayla kaydetmesi mümkündür.

Sonuç olarak cinsel suçların çok teknik bir suç kalıbı olduğunu beyan etmek isteriz. Muhakkak konusunda uzman Mersin cinsel istismara bakan avukatlar savunma yapılması gerekmektedir. Hukuk büromuzun avukatları yıllardır kazandığı tecrübe ile Mersin cinsel istismara bakan avukatlar konusunda uzman haline gelmişlerdir. Davalarımız gizlilik ve masumiyet karinesi prensibiyle titizlikle takip edilmektedir. Cinsel suçlar ve diğer ceza davalarına ilişkin daha detaylı bilgi için lütfen randevu alınız.

Arkadaşlık Yada Evlenme Teklifi Etmek Cinsel Taciz Suçunu Oluşturur mu?

Yukarıda detaylıca bahsedildiği gibi cinsel taciz suçunun oluşabilmesi için mağdurun rızası olmaması gerekmektedir. Yargıtay yerleşik içtihatları uyarınca cinsel taciz suçunun maddi unsuru bir kişiyi cinsel amaçla taciz etmektir, manevi unsuru ise kast olup failin işlediği eylemde cinsel amaç gütmesidir. Eylemin cinsel amaçla işlenip işlenmediği mahkeme tarafından sosyal hayatın gerekleri, failin söz ve davranışlarının niteliği, gerçekleşme biçimi, tarafların konumları, aralarındaki ilişki ile birlikte tüm koşullar değerlendirilmelidir. Bu kapsamda ahlaki kurallarına uygun evlenme veya tanışma teklifi cinsel taciz suçunu oluşturmamaktadır.

Cinsel Suçlar Şikayete Tabi Midir?

Cinsel suçlardan basit cinsel saldırı suçu ile taciz suçu soruşturması ve kovuşturması şikayete tabidir. Nitelikli cinsel saldırı ve cinsel istismar suçu ise şikayete tabi olmayıp kamu davasıdır.

Cinsel Suçlarda Zamanaşımı Var Mı?

Cinsel suçlar için şikayet süresi fiilin öğrenilmesinden itibaren 6 aydır.

Basit Cinsel Saldırı Suçunun Cezası Ne Kadardır?

Basit cinsel saldırı suçunun cezası 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıdır. Eylemin taciz yani sarkıntılık düzeyinde kalması halinde 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır.

Nitelikli Cinsel Saldırı Suçunun Cezası Ne Kadardır?

Nitelikli cinsel saldırı suçunun 12 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıdır.

Cinsel Saldırı Suçunda Görevli Mahkeme Neresidir?

Cinsel taciz suçu hariç diğer tüm suçlara bakmakla görevli mahkeme suçun işlendiği yerde ki Ağır Ceza Mahkemesidir. Cinsel taciz yani sarkıntılık suçuna ise suçun işlendiği yerdeki Asliye Ceza Mahkemeleri bakmakla görevlidir.

Mersin’de cinsel istismar davası için avukat seçerken nelere dikkat etmeliyim?

Cinsel istismar davaları hassas konular olduğundan, bu tip bir dava için Mersin Cinsel İstismara bakan Avukatları seçerken öncelikle avukatın bu alandaki deneyimi ve uzmanlığı göz önünde bulundurulmalıdır. Mersin Cinsel İstismara bakan Avukatların daha önce benzer davaları başarıyla yönetip yönetmediği, mahremiyet ve gizliliğe verdiği önem, mağdurun hukuki süreçte rahat hissetmesini sağlayacak empati yeteneği gibi faktörler önemlidir. Ayrıca, avukatın iletişim becerileri ve müvekkilini düzenli olarak bilgilendirme politikası da dikkate alınmalıdır.

Cinsel istismar davalarında avukatımın benim için yapabileceği hizmetler nelerdir?

Mersin Cinsel İstismara bakan Avukatlar, tarafların hukuki haklarını korumak ve en iyi sonucu alabilmek adına bir dizi hizmet sağlar. Bu hizmetlere davanın tüm yasal süreçlerini yönetme, delil toplama, tanık ifadelerini organize etme, savunma stratejileri geliştirme ve mahkeme sırasında mağdurun haklarını savunma dahildir. Ayrıca, avukatınız psikolojik destek ve danışmanlık hizmetlerine yönlendirmede de yardımcı olabilir.

Mağdurun cinsel istismar davasında avukatsız hareket etmesi mümkün müdür?

Teknik olarak mağdurun cinsel istismar davasında Mersin Cinsel İstismara bakan Avukatları olmadan hareket etmesi mümkündür; ancak bu önerilmez. Cinsel istismar davaları karmaşık hukuki süreçler içerebilir ve işin içinde duygusal zorluklar da bulunmaktadır. Avukat, tarafların haklarını koruma ve en uygun sonuç için kendi uzmanlık ve deneyimlerini kullanacak olan kişidir. Bu nedenle, tarafların adalete erişimini ve haklarının korunmasını sağlamak için bir avukatla çalışmaları önerilir.

Cinsel istismar davası açılış süreci ne kadar sürer?

Cinsel istismar davasının açılış süreci, olayın detaylarına ve toplanması gereken delillere bağlı olarak değişebilir. Genel olarak bu tip bir dava, şikayette bulunma ve resmi işlemlerin başlamasından itibaren birkaç ay içinde resmen açılabilir.

Cinsel Suç Davalarında Avukat Tutmak Zorunlu Mu?

Türk hukuk sistemi doğrultusunda hiçbir dava da Mersin Cinsel İstismara bakan Avukatlar tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak bireylerin ifadesinin alınması esnasında ve yaptırımların hukuka uygunluğu için bireyler profesyonel bir avukattan yardım talep etmektedir. Bu kapsamda telafi olmayan menfaat ve hak yükümlülükleri ile karşılaşmak istemeyen pek çok birey nasıl bir yol izleyeceğine profesyonel bir avukat aracılığı ile karar vermektedir. Ayrıca cinsel suçlar nedeniyle hürriyeti bağlayıcı ceza alabileceğini belirtmek isteriz.

 CMK tarafından yargılama kuralları dizilen ağır ceza mahkemesinde yargılanan sanığın müdafaa edilebilmesi için avukat aracılığı savunması alınması gerekmektedir. Özellikle gerçekten suçu işlemiş yada iftiraya uğramış kişilerin savunmalarını avukat olmadan gerçekleştirebilmeleri pek mümkün değildir. Çünkü ceza hukuku teknik bir alandır. Size göre mantıklı gelen bir durum, hukuk düzleminde hiçbir manası olmayabilir. Ayrıca yaşanan olayın özetinin doğru bir biçimde anlatılabilmesi çok önemlidir. Bu sebeple cinsel suç davalarında mersin cinsel istismara bakan Avukatlar tutmak zorunlu olmasa da muhakkak avukat tutulması şiddetle tavsiye olunmaktadır.

Mersin cinsel istismara bakan avukatlar, sizin haklarınızı bilir ve deneyimleriyle savunma stratejinizi güçlendirebilir.

 • Profesyonel Savunma: Mersin Cinsel İstismara bakan Avukatlar, delillerin toplanması ve hukuki argümanların geliştirilmesinde size yardımcı olur.
 • Deneyim: Özellikle cinsel suçlar konusunda uzmanlaşmış avukatlar, benzer davalarda biriken deneyimleriyle süreci yönlendirir.
 • Yasal Süreç Kompleksliği: Hukuki süreçler karmaşıktır ve tecrübesiz kişiler için zorlayıcı olabilir.
 • Ceza İhtimali: Avukatınız, muhtemel ceza riskini azaltmada önemli bir faktördür.

Mersin Cinsel Suçlar Avukatı Seçiminde Nelere Dikkat Etmelidir?

Hangi alanda olursa olsun bir Mersin cinsel istismara bakan avukatlar seçimi yaparken en çok dikkat edilmesi gereken noktalar avukatın; azmi, hitabet kabiliyeti, bu alan ile ilgili bilgisi, tecrübesi, araştırmacı bir ruha sahip olup olmadığıdır. Bu bağlamda Mersin cinsel suçlar avukatı seçimi yaparken çok daha hassas davranmakta fayda vardır. Aksi takdirde son derece zorlu olan bu dava sürecinde destek almak çok zor hale gelmektedir. Ayrıca hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile karşılaşılması mümkün olacaktır.

Cinsel İstismara Uğrayan Kişi Ne Yapmalı?

Cinsel istismara uğrayan her bireyin atması gereken adımlar vardır ve bu süreçte Mersin cinsel istismara bakan avukatlar önemli bir destek sağlar. İşte mağdurların izlemesi gereken yol:

 • Derhal Yetkililere Bildirin: Cinsel istismara maruz kaldığınızda en hızlı şekilde en yakın sağlık kuruluşuna veya polise bilgi verin.
 • Koruyucu Tedbirler Alın: Saldırı sonrası kendinizi güvende hissetmiyorsanız, koruyucu tedbirler başlatılması için bir avukattan yardım alabilirsiniz.
 • Duygusal Destek Arayın: Psikolojik destek almak, yaşanan travmayı atlatmanızda büyük bir fayda sağlayacaktır.

Mersin cinsel istismara bakan avukatlar, mağdurların haklarını koruma konusunda uzmanlaşmışlardır ve bu süreçte size gereken desteği sunacak, gerekli hukuki işlemleri başlatacaktır. Bu zorlu süreçte yanınızda yer alacak avukatların desteği ile:

 • Delil Toplama: Cinsel istismar olayına ilişkin delillerin toplanması ve korunması için adli işlemler yapılacaktır.
 • Hukuki Süreç Yönetimi: Davanın her aşamasında hukuki destek sağlanarak, mağdurların hakları en iyi şekilde savunulacaktır.

Unutmayın, cinsel istismar ciddi bir suçtur ve bu suça uğrayan kişilerin yanında Mersin’deki deneyimli ve güvenilir cinsel istismara bakan avukatlar durmaktadır. İlk adımı atmak ve haklarınızı korumak için hemen bir avukatla iletişime geçin.

Av. Tunç Sudi TOL

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara