Tarsus Ceza Avukatı

Tarsus Ceza Avukatı: Suçlu ile arasında savunma dışında bir ilişki yoktur, bu nedenden dolayı ceza avukatı savunmasını yaptığı kişiler ile kurduğu iletişimde ya da bu kanaatin oluşmasına neden olacak davranışlarda daha fazla dikkatli davranmalı. Meslek etik kurallarının dışına çıkmadan görevini yerine getiren Tarsus ceza avukatı toplum yargılamasından uzak kalmak için her zaman temkinli olmalıdır.

Tarsus Ceza Avukatı İletişim Bilgileri

Tarsus Ceza Avukatı :Avukat Tunç Sudi TOL
Telefon :+90 (535) 331 65 85
Adres :İhsaniye Mh. Zeytinlibahçe Cd. 4903. Sokak No:23 Kat:15 No:136 Profit İş Merkezi Akdeniz/MERSİN
Mail :av.tuncsuditol@hotmail.com

Tarsus Ceza Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

 • Kolluk kuvvetleri ile savcılık aşamasında alınan ifadelerde müvekkilin lehine ifade verilmesinin sağlanması
 • Sulh ceza mahkemesi, asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemelerinde hem sanık hem mağdur hem de müşteki adına müdafi ve vekil olmak.
 • Savcılık şikayet dilekçesi ve tüm eklerinin hazırlanması
 • Kovuşturma ve Soruşturmanın Takibi

Tarsus Ceza Avukatı Olarak Baktığımız Dava Türleri

-Uyuşturucu Davaları,

-Cinsel Suçlar,

-İnsan Hayatına Karşı Suçlar,

-Dolandırıcılık,

-Bilişim Suçları,

-Hırsızlık,

-Güveni Kötüye Kullanma,

-Görevi Kötüye Kullanma,

-Kaçakçılık Suçları

-İcra Ceza Suçlarından Kaynaklanan Suçlar

-Türk Ceza Kanundan Kaynaklanan Suçlar

-Terör Suçları

Tarsus Ceza Avukatı Bulma Yöntemleri

Tarsus  ceza avukatı çeşitli yöntemlerle bulunabilmektedir. Yasal olarak avukatların bir alanda branşlaşmış olmaları söz konusu değildir mevzuatta avukatlar için ayrılmış dallar yoktur avukatlar her alanda dava takip eden kişilerdir. Dolayısı ile ceza avukatı şeklinde bir tanımlama yapmak doğru değildir ancak ceza davalarında daha fazla mesai harcamış, bu alanda daha fazla tecrübeye sahip avukatlar olur bunlara halk ceza avukatı ya da ağır ceza avukatı der. Tarsus’ta ceza avukatı bulmak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

 • Tarsus Barosunda araştırma yapabilirsiniz.
 • Tarsus Barosu’nun resmi internet sitesini ziyaret ederek, baroya kayıtlı ceza avukatlarının listesine erişebilirsiniz.
 • İlgili avukatların iletişim bilgilerini bu siteden bulabilirsiniz.
 • Baroyu telefonla arayabilirsiniz.
 • Tarsus Barosu’nun iletişim bilgilerini öğrenerek, baro ile iletişim kurup ceza avukatı tavsiyeleri alabilirsiniz.
 • Tanıdıklarınızdan tavsiye alabilirsiniz.
 • Aile üyeleri, arkadaşlarınız veya iş arkadaşlarınız gibi çevrenizdeki insanlardan ceza avukatı tavsiyesi isteyebilirsiniz.
 • İnternet araması yapabilirsiniz.  İnternet üzerinde “Tarsus ceza avukatı” veya benzeri anahtar kelimelerle arama yaparak, Tarsus’ta ceza hukuku alanında faaliyet gösteren avukatların web sitelerini ve iletişim bilgilerini bulabilirsiniz.

Ceza davaları hassas ve ciddi konuları içerebilir, bu nedenle avukat seçiminde dikkatli olmak önemlidir. Avukatın deneyimi, uzmanlık alanı ve daha önce benzer davaları nasıl ele aldığı gibi faktörleri göz önünde bulundurarak karar vermelisiniz. Ayrıca avukatla görüşme öncesi sorularınızı hazırlamak ve bir danışma randevusu ayarlamak da faydalı olacaktır.
Yasal olarak avukatların bir alanda branşlaşmış olmaları söz konusu değildir mevzuatta avukatlar için ayrılmış dallar yoktur avukatlar her alanda dava takip eden kişilerdir. Dolayısı ile ceza avukatı şeklinde bir tanımlama yapmak doğru değildir ancak ceza davalarına ağırlık vermiş avukatların olması mümkündür.

Tarsus Ceza Avukatı Ücretleri

Tarsus Ceza Avukatı Ücretlerinin alt sınırları şöyle sıralanır: Detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

DAVAÜCRET
Asliye Ceza Mahkemeleri Avukat ÜcretiMinimum 17.900 TL
Ağır Ceza Mahkemeleri Avukat ÜcretiMinimum 30.000 TL
Savcılık Aşamasında Takip Edilen İşler İçin Avukat ÜcretiMinimum 8.000 TL
İcra Ceza Mahkemesi Avukat ÜcretiMinimum 6.000 TL

Tarsus Ceza Avukatının Görevleri Nelerdir?

Suçlu ile arasında savunma dışında bir ilişki yoktur, bu nedenden dolayı ceza avukatı savunmasını yaptığı kişiler ile kurduğu iletişimde ya da bu kanaatin oluşmasına neden olacak davranışlarda daha fazla dikkatli davranmalı. Meslek etik kurallarının dışına çıkmadan görevini yerine getiren Tarsus ceza avukatı toplum yargılamasından uzak kalmak için her zaman temkinli olmalıdır. Ceza hukuku davalarında avukatların görevleri şu şekilde sıralanabilir; şikayet dilekçesi ve tüm eklerinin hazırlanması, kolluk kuvvetleri ile savcılık aşamasında alınan ifadelerde müvekkilin lehine ifade verilmesinin sağlanması. Sulh ceza mahkemesi, asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemelerinde hem sanık hem mağdur hem de müşteki adına müdafi ve vekil olmak. Tarsus veya herhangi bir yerde ceza avukatlarının görevleri genellikle aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • Müvekkil Temsilciliği yapabilirler. Ceza avukatları, müvekkillerini yargı süreci boyunca temsil ederler. Müvekkilleri adına mahkemelerde, savcılıklarda, polis karakollarında ve diğer hukuki mercilerde hukuki işlemleri yürütürler.
 • Hukuki Danışmanlık verebilirler. Ceza avukatları, müvekkillerine ceza hukukuyla ilgili hukuki danışmanlık sağlarlar. Müvekkillerine hakları, yasal seçenekler ve olası sonuçlar hakkında bilgi verirler.
 • Savunma Hazırlığında hukuki destek verebilirler. Ceza avukatları, müvekkillerinin savunmalarını hazırlarlar. Bu, delil toplama, tanık ifadelerini değerlendirme, hukuki strateji oluşturma ve savunma dosyasını hazırlama sürecini içerir.
 • Mahkemede Savunma hazırlayabilirler. Ceza avukatları, müvekkillerini mahkemede savunurlar. İddianameyi reddetme, tanıkları sorgulama, delilleri sunma ve yargıç veya jüriye savunma sunma gibi görevleri yerine getirirler.
 • Temyiz ve İtiraz İşlemlerini yürütebilirler. Eğer bir mahkeme kararı müvekkil tarafından itiraz edilecekse, ceza avukatları temyiz ve itiraz işlemlerini yönetirler.
 • Mahkeme ve Savcılarla İletişim halinde olup davanın takibini kolaylaştırabilirler. Ceza avukatları, müvekkilleri için mahkemelerde ve savcılarla iletişim kurarlar. Davaların ilerlemesi ve müvekkillerin haklarının korunması için gerekli yazışmaları yaparlar.

Ceza avukatlarının görevleri, davanın türüne, karmaşıklığına ve müvekkilin ihtiyaçlarına bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle her dava farklı olabilir ve avukatlar müvekkilin özel gereksinimlerini karşılamak için çalışırlar.

Sıkça Sorulan Sorular

Ceza Davalarında Tarsus Ceza Avukatı Savunma Nasıl Yapar?

Direk kişi özgürlüğü ile alakalı davalar olan ceza davalarında savunma çok önemlidir hem fail hem mağdur hem de müşteki açısından yapılan savunma verilecek kararı etkiler. Bu nedenden dolayı Tarsus ceza avukatı diğer hukuk alanlarına bakan avukatlara göre daha fazla fonksiyona sahiptir. Savunmada ki bu özel hassasiyet nedeni ile ceza davalarında fail ya da suçluyu savunan avukata müdafi tanımı konulur, müdafi Arapça bir kelimedir ve müdafaa eden anlamında kullanılır. Avukat sanığın sadece hukuki temsilcisidir onun adına ve onun yerine geçerek konuşamaz, delil toplamak ve savunma yapmakla sınırlı görevleri vardır.

Tarsus Ceza Avukatının Görevi Ne Zaman Sona Erer?

Gereken her itirazı yapabilir, müşteki, tanık ya da mağdura olayın aydınlatılması için sorular sorabilir, aynı davada birden fazla kişiyi savunabilir önemli olan savunduğu kişiler arasında menfaat çelişkisinin olmamasıdır, menfaat çelişkisinin oluşması halinde Tarsus ceza avukatı etik gereği bir müvekkil tercihinde bulunmalıdır. Ceza avukatı baktığı davanın sonuçlanması ve infazının gerçekleşmesi ile görevi sona erer bu aşamaya kadar avukatın dava ile ilgilenmesi gerekir. Yerel mahkemede sonuçlanan davalarda Yargıtay süreci başlar avukat ve müvekkili arasında bu süreç için ayrıca bir anlaşma yapılmış olabilir ama kural gereği bunu takip etmekte görevleri arasındadır, soruşturma avukatlarının ise görevi ancak soruşturmanın tamamlanması ile biter.
Suç tanımı toplumu direk ilgilendiren toplumun sosyal, kültürel ve siyasal yapısı ile ilişkilidir, bundan dolayı avukat toplumu her yönü ile gören ve değerlendiren bir sosyologdur aslında. İşlenen her suç toplumun karşı karşıya kaldığı tehdit olarak değerlendirilmelidir, örneğin toplumda ekonomik sorunlar arttığında gasp, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlarda artış gözlemlenir, Tarsus ceza avukatı bunun bilincinde olan meslek grubudur. Türk toplumunda fail ya da suçluların savunmasını üstlenen ceza avukatları üzerinde olumsuz bir ön yargı mevcuttur, suçluyu savunan avukata da suçlu gözü ile bakılır ya da suçluları savunan kişi olarak değerlendirilir oysa ceza avukatı Ceza Muhakemesi Kanunu tarafından kendisine verilen yetkiyi kullanarak savunmanın hukuki boyutu ile ilgilenir.

Tarsus Ceza Avukatı Danışmanlık Nasıl Yapılır?

Temyiz dilekçesinin hazırlanması ile birlikte davaya itiraz, tutukluluk haline itiraz ya da koruma kararlarına itiraz etmek, cezaevlerinde bulunan tutuklular ya da hükümlülerin ziyaret edilesi gibi konularda görev alırlar. Ceza avukatları müvekkillerine ceza hukuku davalarında danışmanlık hizmeti verebilir, dava öncesi soruşturma, kovuşturma, şikâyet etme konularında deneyim ve tecrübelerine dayanarak avukatlık hizmeti verirler. Ülkemizde ki ceza davaları Türk ceza kanunu ile Ceza mahkemesi kanununa göre görülür, Tarsus ceza avukatı buna göre davaları takip eder, işleyişi bu usul ve prosedür çerçevesinde yürütür.

Tarsus Ceza avukatı kaç TL?

Tarsus ceza avukatı ücretleri 17.900 TL’den başlamaktadır. Davanın zorluğuna, taraf sayısına, suça göre avukat tarafından ücret belirlenir.

Tarsus Ağır ceza avukatı hangi suçlara bakar?

Tarsus Ağır Ceza Avukatı alt sınırı 10 yıldan fazla, müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet davalarına bakar.

Ceza Davası Kaç Celse Sürer?

Ceza davaları ortalama 3-4 celse arasında sürmektedir. Davanın yoğunluğuna göre bu celse sayısı uzayabilmektedir.

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara