Yıllık İzin Ücreti Hesaplama, Kullanılmayan Yıllık İzin Parası Nasıl Hesaplanır?

Çalışanlar yani işçiler için yıllık izin, dinlenme ve kendini yenileme fırsatının ötesinde, hak edilmiş bir kazanım olarak da önem taşır. Peki, yıllık izin süresince alınacak ücret nasıl hesaplanır? İşte bu noktada “Yıllık İzin Ücreti Hesaplama” büyük bir önem arz eder. 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde, kullanılmayan yıllık izinlerin bedelinin ödenmesi, izin ücreti hesaplama yöntemleri ve bu konuda karşılaşılan hukuki süreçler çalışanların mutlaka bilmesi gereken konular arasındadır. Bu yazıda, yıllık izin ücretinin ne olduğunu açıklayacak, 2024 için güncel hesaplama yöntemlerini ele alacak, ücretli izne hak kazanma şartlarından yıllık izin sürelerine, hukuki yollardan alınabilecek faiz işlemelerine ve zamanaşımı koşullarına kadar birçok önemli noktaya değineceğiz. İzin dönemi sonunda hakkınız olanı tam olarak alma konusunda bilgi sahibi olmak için doğru adrestesiniz.

Yıllık İzin Ücreti Nedir?

Yıllık izin ücreti, çalışanların yıllık izin haklarını kullanmaları durumunda işveren tarafından ödenen ve çalışılmış gibi kabul edilen ücrettir. Diğer bir ifadeyle, çalışanın izindeyken de maaşının kesintisiz devam etmesini sağlayan bir ödemedir. “Yıllık İzin Ücreti Hesaplama” işleminin amacı ise, kullanılmayan izin günlerinin karşılığı olan tutarın hesaplanarak çalışana ödenmesidir. Yıllık izin ücreti işçi alacağıdır.

 • Yıllık izin süresi: İşçinin hizmet süresine göre belirlenir ve bu süre boyunca maaşı tam olarak ödenir.
 • Hesaplama: İşçinin günlük ücreti üzerinden, kullanılmayan izin gün sayısı çarpılarak hesaplanır.
 • Ödeme zamanı: Çalışanın işten ayrılması veya izin günlerini kullanamaması gibi durumlarda yapılır.

Bu hususta, yıllık izin ücretinin hesaplanmasını gerektiren durumlar şöyle sıralanabilir:

 1. İş sözleşmesinin feshedilmesi
 2. İzin kullanma hakkının işten ayrılmaya kadar kullanılmaması
 3. İşverenin izin kullanılmasına izin vermemesi durumları

İş Kanunu’nun 59. maddesi gereğince, iş sözleşmesinin herhangi bir sebep ile sona ermesi durumunda, işçinin kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücret, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücret üzerinden ödenir. Eğer işçi, iş sözleşmesi devam ederken hak ettiği yıllık izni kullanmamışsa, iş sözleşmesi sona erdikten sonra bu izin hakkını kullanma imkanı bulunmaz. Bu durumda, işçinin yıllık izin hakkı bir tür işçilik alacağına dönüşür ve buna karşılık gelen ücret, işçiye ya da ölüm durumunda hak sahibi olan mirasçılara ödenir.

Yıllık İzin Ücreti Hesaplama işlemi, çalışanın aldığı günlük ücret üzerinden yapılan basit bir matematik işlemidir ve her çalışanın yazılı ya da sözlü fesih durumuna göre hesaplanması gereken bir hak olduğunu unutmamak gerekir. Bu sayede çalışanlar, hak ettikleri ücreti alabilir ve hak kayıplarını önleyebilirler.

Yıllık İzin Ücreti Hesaplama 2024

Yıllık izin ücreti hesaplama işlemi çalışanın hak ettiği izin sürelerinin maaş olarak karşılığını belirler. 2024 yılı için yıllık izin ücreti hesaplarken göz önünde bulundurmanız gereken temel unsurlar bulunmaktadır. İşte bunlardan bazıları:

 • Çalışma Süresi: Çalışanın o kurumda geçirdiği toplam süre.
 • Günlük Kazanç: Ortalama günlük kazancınızın hesaplaması.
 • Kullanılmayan İzin Gün Sayısı: Hakkınız olan ancak kullanmadığınız izin gün sayısı.

Yıllık İzin Ücreti Hesaplama işlemi aşağıdaki adımlar takip edilerek yapılmaktadır:

 1. Ortalama Günlük Ücretin Belirlenmesi: Son 12 aylık dönemdeki brüt kazançların toplamı, 365’e bölünerek ortalama günlük ücret hesaplanır.
 2. İzin Gün Sayısının Hesaplanması: Yıllık izin süresini, kullanmadığınız gün sayısıyla çarpın.
 3. Net İzin Ücretinin Çıkarılması: İki değerin çarpımı sonucu elde edilen brüt izin ücretinden, alınan vergi ve kesintiler düşülerek net izin ücreti hesaplanır.

Sonuç olarak, Yıllık İzin Ücreti Hesaplama işlemi basit bir matematiksel formülle ve çalışma koşullarınıza göre belirlenen kriterlerle yapılır. Bu konuda detaylı bilgi almak ve haklarınızı tam olarak öğrenmek için çalıştığınız kurumun insan kaynakları departmanıyla iletişime geçmek veya bir hukuk danışmanından yardım almak faydalı olacaktır.

Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanma Şartları Nelerdir?

İş Kanunu’nun 53. maddesine göre, bir işçinin yıllık izin ücretine hak kazanabilmesi için, işyerinde işe başladığı tarihten itibaren, deneme süresi dahil olmak üzere, en az bir yıl süreyle çalışmış olması gerekmektedir. Bu bir yıllık süre, işçinin işe başlama tarihinden itibaren başlar. İş sözleşmesinin belirli süreli olması durumunda, yıllık izin ücretine hak kazanma açısından herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. Yani, iş sözleşmesi belirli süreli olsa da belirsiz süreli olsa da, işçi belirli şartları yerine getirdiğinde yıllık izin ücretini hak eder.

Çalışanların yıllık ücretli izin hakkı elde etmeleri için yerine getirmeleri gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Yıllık İzin Ücreti Hesaplama sürecine geçmeden önce, bu hakka sahip olup olmadığınızı anlamanız önemlidir. İşte bu şartlar:

 • Hizmet Süresi: Çalışanın aynı işveren altında toplamda en az 1 yıl çalışmış olması gerekmektedir.
 • Sigorta Durumu: Çalışanın resmi olarak sigortalı çalışıyor olması ve sosyal güvenlik primlerinin düzenli olarak yatırılması zorunludur.
 • İş Kanunu Kapsamı: Çalışma yasalarına tabi bir pozisyonda çalışıyor olmak; yani farklı iş kanunlarına tabi tutulmayan özel sektör çalışanları bu haktan faydalanabilir.

Yukarıdaki temel şartları sağlayan çalışanlar, yıllık izin kullanma hakkı kazanır ve kullanmadıkları yıllık izin günleri için ücret talep edebilirler. Yıllık İzin Ücreti Hesaplama işlemi, çalışanın günlük ücreti üzerinden ve kullanılmayan izin gün sayısına göre yapılır. Her çalışanın yıllık izin hakkı mevcut, ancak bu hakların hesaplanması ve ilgili alacakların doğru olarak talep edilmesi büyük önem taşır.

Yıllık İzin Süreleri 2024

2024 yılında çalışanların yararlanabileceği yıllık izin süreleri, iş kanunu tarafından belirlenen çerçevede düzenlenmiştir. Yıllık İzin Ücreti Hesaplama yaparken bu süreleri dikkate almak gerekmektedir. İşte bu süreler hakkında bilmeniz gerekenler:

 • 1-5 Yıl (5 yıl dahil): Çalışan, bir işyerinde 1-5 yıl arası çalışmışsa yılda 14 gün yıllık izne hak kazanır.
 • 5-15 Yıl: Bu süre zarfında işyerinde çalışan kişiler için yıllık izin süresi 20 güne çıkar.
 • 15 Yıl ve üzeri: 15 yıl ve daha fazla bir süredir aynı işyerinde çalışanlar için izin süresi 26 gün olarak belirlenmiştir.

İşyerinde geçirilen sürelere göre yıllık izin sürelerinin artması, yıllık izin ücreti hesaplaması konusunda da önemli bir detaydır. Çünkü Yıllık İzin Ücreti Hesaplama işlemi yapılmadan önce, kişinin yıllık izne kaç gün hak kazandığını bilmek gerekmektedir. Bu süreler, tam zamanlı çalışmalar için geçerli olmakla beraber, yarı zamanlı çalışanlar için hesaplama farklılık gösterebilir. Unutulmamalıdır ki, her çalışanın yıllık izin hakkı kanunen korunmaktadır ve bu hakların hesaplaması sırasında kişisel durumlar dikkate alınmalıdır.

Yıllık İzin Ücreti Davası

Yıllık İzin Ücreti Hesaplama, çalışanların sıkça karşılaştığı konulardan biri olduğunda, bu takibi yaparken yaşanan anlaşmazlıklar bazen yargıya taşınabilmektedir. İşte bu noktada yıllık izin ücreti davası gündeme gelir. Yıllık izin ücreti feshe bağlı bir alacak olup muhakkak konusunda uzman bir iş hukuku avukatı ile davanın açılması gerekmektedir.  

Yıllık izin ücret davası işçi alacağı dava dilekçesi örneğinin adliyeye verilmesi ile açılmaktadır.

İş Kanunu’nun 24. Maddenin 2. Fıkrası e bendine göre, işveren tarafından işçinin ücreti, kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse, işçi bu durumu haklı neden olarak göstererek iş sözleşmesini derhal fesih edebilir. Bu kapsamda, yıllık izin ücreti ödenmeyen işçi, bu haklı nedenle iş sözleşmesini sonlandırabilir ve buna bağlı olarak hukuki sonuçlardan yararlanabilir. İşverenin yıllık izin ücretini kısmen ödemiş olması veya hiç ödememiş olması, işçinin bu hakkını kullanmasına engel teşkil etmez.

 • Çalışanın kullanmadığı yıllık izinlerin parasal karşılığı için işveren ile anlaşmazlık yaşanması durumunda, çalışan yasal haklarını aramak adına dava açabilir.
 • Dava açılmadan önce Arabulucu başvurusu yapmak zorunludur. 
 • Yıllık İzin Ücreti Hesaplama konusunda uzman bir avukatla çalışmak, davanın lehine sonuçlanması ve sürecin hızlı ilerlemesi açısından önemlidir.
 • Dava sürecinde, çalışanın ne kadar süreyle çalıştığı, yıllık izinlerini ne kadar kullanıp kullanmadığı ve güncel ücret bilgileri gibi konular detaylı bir şekilde incelenir.

Yıllık İzin Ücreti Davası Mahkeme Süreci

 • Dilekçe Hazırlığı: Davacı, avukatı ile birlikte gerekli dilekçeyi hazırlamalı ve mahkemeye sunmalıdır.
 • Bilgi ve Belge Sunumu: Yıllık izin ücreti hesaplama detayları ve diğer destekleyici belgeler mahkemeye ibraz edilmelidir.

Yasal yollarla hak arayışında bulunmak, kişinin çalışma hayatında karşılaştığı sorunlara profesyonel bir çerçeve kazandırır. Bu sayede, yıllık izin ücreti konusunda adaletin yerini bulması ve çalışanın haklarının güvence altına alınması sağlanabilir. İşveren ve çalışan arasındaki bu tip anlaşmazlıklar, her iki taraf için de çözüm odaklı yaklaşım gerektirir. Yıllık İzin Ücreti Hesaplama ve hukuki süreçler konusunda bilinçli olmak, herhangi bir mağduriyetin önüne geçmekte büyük rol oynar.

Yıllık İzin Ücretinde Faiz

Çalışanların yıllık izin haklarını kullanamadığı durumlarda, yıllık izin ücretinin zamanında ödenmemesi halinde bazı faiz uygulamaları devreye girer. Ödenmeyen her yıl için yıllık mevduata uygulanan en yüksek faiz uygulanır. Bu oran her yıl değişmektedir. Merkez bankası faiz oranını her yıl açıklamaktadır. “Yıllık İzin Ücreti Hesaplama” işlemleri gerçekleştirilirken, bu faiz hesaplamalarını da göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Peki, yıllık izin ücretinde faiz uygulamaları nasıl işlemektedir?

 1. Gecikme Faizi: İşveren tarafından yıllık izin ücreti zamanında ödenmediğinde, bu ücretin ödenmesi gereken tarihten itibaren işleyecek gecikme faizi bulunmaktadır.
 2. Mevduata Uygulanan Günlük Faiz: İş kanunu uyarınca yıllık izin ücreti alacağına banka mevduatlarına uygulanan en yüksek faiz uygulanır. Bu faizin uygulanabilmesi için davacı işçinin bunu dava dilekçesinde belirtmesi gerekmektedir. 

Özetle, yıllık izin ücretini hesaplarken, alacağın zamanında ödenmemesi sebebiyle işleyecek faizleri de dikkate almak gerekmektedir. Faiz hesaplamaları, çeşitli koşullara göre değişkenlik gösterebilir ve bu nedenle alacaklılar veya işverenler, güncel faiz oranları konusunda bilgi sahibi olmalıdırlar. Yıllık izin ücreti hesaplama ve faiz işlemleri merak edenler için, her yıl güncellenen oranlar ve detaylı açıklamalar, ilgili düzenlemelerde yer almaktadır.

Yıllık İzin Ücretinde Zamanaşımı

Yıllık izin ücretinde zamanaşımı, çalışanların en çok merak ettiği ve dikkat etmeleri gereken hukuki süreçlerden biridir. İşte bu konuda bilinmesi gerekenler:

 • Yıllık İzin Ücreti Hesaplama işlemi söz konusu olduğunda, kullanılmayan yıllık izinler için belirli bir zamanaşımı süresi vardır. Türk İş Kanunu’na göre çalışanlar, hak ettikleri yıllık izin ücretini iş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 5 yıl içinde talep etme hakkına sahiptir.
 • Bu süre zarfında talepte bulunmayan kişiler, yıllık izin ücreti alma hakkını kaybederler.
 • Yıllık İzin Ücreti Hesaplama esnasında, çalışanın brüt ücreti üzerinden hesap yapılır ve bu miktar üzerinden hangi yıllara ait olduğunun tespit edilmesi önem arz eder.

Örneğin:

 • 2019 yılı için kazanılmış ancak kullanılmamış yıllık izin ücretiniz varsa, bu ücreti almak için en geç 2024 yılı sonuna kadar başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

Zamanaşımı sürecini aşmamak için:

 • İşten ayrılırken, kullanılmayan izinlerinizin kaydını detaylı bir şekilde tutun.
 • Mümkünse işten ayrılış tarihinizden hemen sonra yıllık izin ücretinizin hesaplanmasını talep edin.

Unutmayın, zamanaşımı süresi içinde hakkınızı aramak, yıllık izin ücretinizi güvence altına almanızı sağlayacaktır.

Yıllık İzin Ücreti Alacak Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Yıllık İzin Ücreti Hesaplama sonucunda elde edilen tutarın tahsilatı konusunda bir anlaşmazlık yaşandığı takdirde çalışanlar, haklarını aramak için yasal yollara başvurabilirler. Bu noktada akıllardaki sorulardan biri, yıllık izin ücreti alacak davası için hangi mahkemenin görevli ve yetkili olduğudur. 

4857 sayılı iş kanunu uyarınca iş davalarına bakmakla görevli mahkeme iş mahkemeleridir. İş mahkemeleri bulunmayan illerde asliye hukuk mahkemeleri iş mahkemesi sıfatıyla davalara bakar.

Yine 4857 sayılı iş kanunu uyarınca iş davalarına bakmakla yetkili mahkeme davalı işverenin yerleşim yeri, davalı işveren şirket ise şirketin merkezinin bulunduğu yerde ki iş mahkemesidir. 

Ayrıca, yıllık izin ücreti davalarında zamanaşımı süreleri ve gerekli koşullar da dikkate alınmalıdır. Yıllık izin ücreti ile ilgili hak iddiaları için, işçinin iş ilişkisinin sona ermesinden itibaren beş yıllık bir zamanaşımı süresi bulunmaktadır. Bu süreçte harekete geçmek ve yıllık izin ücreti hesaplama detaylarıyla birlikte davanızı zamanında açmak önem taşır. Bu nedenle, iş hukuku konusunda deneyimli bir avukatla çalışmak en iyi yol olacaktır.

Yıllık İzin Ücreti Hesaplama Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Yıllık izin ücreti nasıl hesaplanır?

Yıllık izin ücreti hesaplama, çalışanın günlük ücretinin yıllık izin süresi kadar toplanması ile yapılır. Günlük ücret, çalışanın yıllık toplam kazancının 365’e bölünmesiyle bulunur. Eğer çalışan haftalık çalışma günlerine göre bir ücret alıyorsa, bu durumda yıllık toplam kazanç, çalışılan toplam gün sayısına bölünerek günlük ücret hesaplanır. Ardından, elde edilen günlük ücret ile izin kullanılacak gün sayısı çarpılır ve yıllık izin ücreti bulunur.

Kullanılmayan yıllık izinler için ücret alma hakkım var mı?

Evet, çalışanın kullanmadığı yıllık izinler için ücret alma hakkı bulunmaktadır. İş Kanunu’na göre, iş sözleşmesi sona ererken kullanılmayan yıllık izin günleri için çalışana izin ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Bu ücret, çalışanın günlük ücretinin kullanılmayan izin gün sayısı ile çarpılması sonucu hesaplanır.

Yıllık izin ücreti hesaplamada dikkate alınan günlük ücretin içine neler dahil edilir?

Yıllık izin ücreti hesaplamada günlük ücret, çalışanın temel maaşı ile sabit nitelikteki her türlü ek ödeme (mesai ücreti, prim, ikramiyeler gibi) ve sosyal yardımlar toplamının yıllık toplamından hesaplanır. İşçinin düzenli olarak aldığı tüm ödemeler dikkate alınarak günlük ücret belirlenir ve bu ücret üzerinden yıllık izin ücreti hesaplaması yapılır.

Yıllık izin ücreti hesaplarken hangi dönemdeki maaş baz alınır?

Yıllık izin ücreti hesaplamasında, izne çıkılan dönemdeki maaş baz alınır. Yani, çalışanın izin kullanacağı ya da iş sözleşmesinin sona erdiği anda güncel olan maaş ve diğer ek ödemeler ücret hesaplamasına temel oluşturur. Önceden alınmış daha düşük ya da yüksek maaşlar değil, iznin kullanıldığı an itibarıyla geçerli olan ücretler dikkate alınır.

14 Günlük Yıllık İzin Ücreti Ne Kadar?

Yıllık izin ücreti, işçinin en son aldığı brüt ücret esas alınarak hesaplanır. İşçinin son brüt ücreti, günlere bölünerek yıllık izin hakkı gün sayısıyla çarpılarak belirlenir. Örnek olarak brüt maaşı 12.000 TL olan bir işçinin yıllık izin ücreti; 12.000:30: 400 TL, 400 TL x 14: 5.600 TL’dir. 

Kullanılmayan Yıllık İzin Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Kullanılmayan yıllık izin ücreti, işçinin son aldığı günlük brüt ücreti ile kullanılmayan yıllık izin gün sayısı çarpılarak hesaplanır. Elde edilen ücret üzerinden damga vergisi, gelir vergisi ve SGK payı kesilir.

Yıllık İzin Ücreti Bordroda Nasıl Gösterilir?

Yıllık izin ücreti ücret bordrosunda işçinin puantajında bulunan ek kazanç kısmına eklenir. 

Yorum yapın

Open chat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?
Hemen Ara